Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Forum

Najčitanije zadnji tjedan | zadnji mjesec | zadnju godinu

Novi postovi sa foruma

Popis tema
Odgovornost radnika za šteteu poslodavca Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Odgovornost radnika za šteteu poslodavca
Kreirao: Admin_2 | Pet, 11.10.2019 u 11:14h
Ovisno o vrsti štete, načinu na koji je šteta nastala. U pojedinim slučajevima je dovoljna pisana izjava, zapisnik, i sl. dok će u pojedinim slučajevima to biti zapisnik policije, sudsko rješenje i sl. Račun se izdaje ako radnik npr. zadržava oštećenu imovinu, račun se izdaje za isporuku. PDV se u ...
Dodatno zdravstveno osiguranje Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Dodatno zdravstveno osiguranje
Kreirao: Admin_2 | Pet, 11.10.2019 u 11:06h
Da Dives "63", a način isplate za davanje ili primitak u naravi je "5". Uz napomenu da bi se od 1. siječnja 2020. prema prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak poslodavcima omogućilo da zaposlenicima neoporezivo podmire troškove dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja do određenog iznosa na temelju ...
Račun za gorivo kod službenog puta privatnim automobilom Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Ostali troškovi sl. puta i rada na terenu > Račun za gorivo kod službenog puta privatnim automobilom
Kreirao: Admin_1 | Čet, 26.09.2019 u 09:30h
To ćete potraživati od radnika, a ako nećete to je onda plaća u naravi https://misljenja.hr/forum/place-i-ostale-naknade/nesamostalni-rad/place/placa-u-naravi/ ...
PPO Marže Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > PPO Marže
Kreirao: Admin_1 | Čet, 26.09.2019 u 09:27h
trio no, točno uz PDV-S i PDV VIII.1.2 i 1. kao zbroj. ...
Transakcije između ovisnih društava i matice Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Financijska imovina i konsolidacija
Kreirao: Admin_1 | Sri, 25.09.2019 u 14:55h
Smisao sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja je eliminiranje svih transakcija između matičnog društva i ovisnih društava te između ovisnih društava sa svrhom prikazivanja stanja kao da se radi o jednom društvu. Transakcije između poduzetnika grupe tj. unutargrupna salda i transakcije, uključujući prihode, rashode i dividende, eliminiraju se u cijelosti. Dobici i ...
Paušalni obrt i e-račun Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Paušalni obveznici poreza na dohodak > Paušalni obrt i e-račun
Kreirao: Admin_1 | Sri, 25.09.2019 u 09:59h
Od 1.7.2019. SAMO u javnoj nabavi nema više "papirnatih" računa, isto se odnosi i na bagatelnu nabavu, isporučitelj u sustavu javne nabave obvezan je ispostaviti elektronički račun sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. Dakle obveznik je ako isporučuje u sustavu javne nabave. https://misljenja.hr/na-koga-se-odnosi-obveza-izdavanja-elektronickih-racuna-od-1-srpnja-2019-eracun/v5090/ ...
Račun prema firmi u Dubaiju za čišćenje Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Usluge na nekretnini i s nekretninama
Kreirao: Admin_1 | Pet, 20.09.2019 u 20:38h
Mjestom obavljanja usluga u vezi s nekretninama smatra se mjesto gdje se nekretnina nalazi. Ako se nekretnina nalazi u RH, navedene usluge se oporezuju hrvatskim PDV-om. Od 1. siječnja 2017. primjenjuju se odredbe Provedbene Uredbe (EU) br. 282/2011 koje se odnose na oporezivanje PDV-om usluga povezanih s nepokretnom imovinom, detaljnije: ...
Obrazac PDV a - računi od fizičkih osoba iz EU Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Stjecanje dobara i prijava PDV-S
Kreirao: Admin_3 | Pet, 13.09.2019 u 17:13h
Ako fizičke osobe prodaju robu koju same proizvode onda obavljaju djelatnost i te su fizičke osobe porezni obveznici pa je to stjecanje dobara (B2B). trio no vidi niže odgovor Sri, 11.10.2017 u 20:16h Dakle, ako prodavatelj - porezni obveznik iz EU nema PDV ID broj, a trebao bi ...
Isplata naknade za prehranu od 01.09.2019. Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Prijevoz, priv. autom., odvoj. život i pom. dod. i MIO III > Isplata naknade za prehranu od 01.09.2019.
Kreirao: Admin_3 | Pet, 13.09.2019 u 16:59h
Dora, kontinuitet se podrazumijeva kao i ostalo opisano u tumačenju (vidjeti poveznicu niže Čet, 12.09.2019 u 10:14h). Kada se ne bi primijenila puna cijena obroka već niža, razlika od niže do pune cijene obroka bi bio primitak u naravi ili pogodovanje što predstavlja plaću. Detaljnije: https://misljenja.hr/utvrdjivanje-dohotka-od-nesamostalnog-rada-place-mirovine/c1975/ ...
Plaća umirovljeniku Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Zapošljavanje umirovljenika
Kreirao: Admin_3 | Pet, 13.09.2019 u 13:17h
Kako je već niže navedeno i odgovoreno, što se tiče statusa osiguranja i plaćanja doprinosa umirovljenik koji je u radnom odnosu ne razlikuje se od ostalih radnika, međutim razlika je u osobnom odbitku https://misljenja.hr/osobni-odbitak-umirovljenika-koji-su-zaposleni-na-nepuno-radno-vrijeme/m5972/ i u tome što radno vrijeme umirovljenika ne može trajati dulje od pola punoga radnog ...
Knjigovodstvena isprava Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Temelji > Knjigovodstvena isprava
Kreirao: Admin_3 | Čet, 12.09.2019 u 10:20h
trio no, za otkup od građana to jesu isprave (ugovor/otkupni blok i sl.) na temelju kojih se radi zaduženje maloprodajne prodavaonice. Upravo tako rade npr. antikvarijati. Članak 66., st. 2. Općeg poreznog zakona propisuje da se bilježenje podataka u poslovne knjige mora temeljiti na urednim i vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama ...
Knjiženje usluge vezane za trg.robu Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Knjiženje usluge vezane za trg.robu
Kreirao: Admin_3 | Sri, 11.09.2019 u 11:34h
Vučica X, ovdje je riječ o robi koja predstavlja materijal, a taj se tuđi materijal koji se sastavlja u gotov proizvod kod Vas kao primatelja vodi u financijskom knjigovodstvu izvanbilančno. Taj se materijal (tuđi) treba evidentirati i u analitičkom knjigovodstvu, u pomoćnim evidencijama ili knjigama količinski i vrijednosno jer predstavlja ...
Plaćanje prehrane i najma za stanovanje radnika Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Plaća u naravi
Kreirao: Admin_2 | Pon, 02.09.2019 u 15:39h
Troškovi smještaja i prehrane od 1. rujna 2019. godine do propisanih iznosa više nisu primitak u naravi za radnike, neovisno radi li se o sezonskim radnicima ili ne te neovisno rade li puno ili nepuno radno vrijeme. Detaljnije: https://misljenja.hr/novi-iznosi-dnevnica-troskovi-smjestaja-prehrane-radnika-od-1-rujna-2019-godine/v5178/ ...
Ugovor o ustupanju Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Ugovor o ustupanju
Kreirao: trio no | Sri, 28.08.2019 u 14:55h
Hvala Vam. ...
Fiskalizacija ugostiteljstvo i ispravak računa Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Pogreške u fiskalizaciji i ispravak računa
Kreirao: Yoda | Sri, 28.08.2019 u 11:25h
Točno tako, dovoljan je zapisnik. Osnovica je ispravna, porezi su ispravni, račun je fiskaliziran, znači ovo je samo formalna pogreška sadržaja u načinu naplate. Zapisnik treba predati i u financijsko knjigovodstvo radi ispravnog knjiženja (evidentiranja). ...
Najam apartmana u turizmu Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Primanje/pružanje usluga iz/u DČ i mali porezni obveznik
Kreirao: Admin_2 | Uto, 13.08.2019 u 14:43h
Plitvice, kolegica je mali porezni obveznik ili obveznik u sustavu PDV-a. Ako je građanin, privatni iznajmljivač odgovor ćete naći na poveznici: https://misljenja.hr/pausalno-oporezivanje-opg-gradjana-privatnih-iznajmljivaca-soba-postelja/v2614/ PDV na ovu ino uslugu plaćaju i mali porezni obveznici i porezni obveznici u sustavu PDV-a, razlika je u tome što porezni obveznici u sustavu PDV-a imaju ...
Ovrhe na plaći Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Ovrhe na plaći
Kreirao: Admin_1 | Ned, 11.08.2019 u 13:45h
To su prava radnika utvrđena odlukom, ugovorom o radu, pravilnikom ili nekim drugim izvorom prava. Ako radnik ima pravo na tu isplatu, to mu se treba isplatiti neovisno o JOPPD obrsacu. Naravno ako je riječ o ovrsi propisano je što je izuzeto od ovrhe, detaljnije: https://misljenja.hr/ovrha-na-placi-2019-godini/v4739/ Što se može ...
Upisnik u Registar stvarnih vlasnika Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Temelji > Upisnik u Registar stvarnih vlasnika
Kreirao: Admin_1 | Ned, 11.08.2019 u 13:37h
Plitvice, u temi smo "Računovodstvo" - "Neprofitne organizacije" - "Temelji"... Ne, obrtnik nema tu obvezu, detaljnije: https://misljenja.hr/obavijest-registru-stvarnih-vlasnika/v5064/ ...
Ozljeda na radu Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Ozljeda na radu
Kreirao: Dives | Čet, 08.08.2019 u 13:23h
Vezano za vaš odgovor, u pitanju je drugi slučaj ozljede na radu gdje djelatnici nije isplaćena ni jedna plaća prije nastanka ozljede na radu jer je počela raditi i isti dan je nastala ozljeda, a prema ugovoru joj je plaća bruto 3.750,00 kn - da li to znači ...
Otpis potraživanja od obrtnika Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja
Kreirao: Admin_2 | Čet, 08.08.2019 u 13:02h
Da Alex, 5.000,00 kn se odnosi na dužnike koji su obveznici poreza na dobit; do 200,00 kn se odnosi na nepovezane fizičke osobe čiji dug nije nastao po osnovi obavljanja djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, a prema Zakonu o otpisu dugova fizičkim osobama (otpis do ...
Napomena: „Ovo nije fiskalizirani račun“ Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Fiskalizacija i naplata na transakcijski račun
Kreirao: Admin_1 | Sri, 17.07.2019 u 12:56h
Da i mi nailazimo na takva tumačenja i susreli smo se s različitim tumačenjima. Međutim prvo treba znati činjenicu da se prema sada propisanim odredbama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom računi koji će biti plaćeni na transakcijski račun također fiskaliziraju. Razlikovanje je u postupcima fiskalizacije ovisno o načinu plaćanja ...
Godišnji odmor Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Godišnji odmor
Kreirao: Zagreb | Pon, 15.07.2019 u 12:29h
Hvala Vam ...
Storno i ispravak JOPPD obrasca za ozljedu na radu Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Storno i ispravak JOPPD obrasca
Kreirao: Matilda | Pon, 08.07.2019 u 10:41h
Obrazac se ispravlja s podnošenjem novog obrasca s vrstom izvješća 2. Popunjava se R.br.:2,3,4,5,6.1,6.2,10.1 i 10.2 (mjesec). Sve ostalo su 0,00. Potom se radi dopuna izvornog obrasca s vrstom izvješća 3. Popunjava se u dva reda i ...
Isplata Zadržane Dobiti Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Isplata Zadržane Dobiti
Kreirao: trio no | Čet, 04.07.2019 u 10:47h
Hvala. Samo ispravak, ne radi se o vozilu, nego stanu. ...
Prelazak: jednostavno - dvojno knjigovodstvo Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Dvostavno računovodstvo > Prelazak: jednostavno - dvojno knjigovodstvo
Kreirao: Sheldon | Pon, 01.07.2019 u 16:55h
Ukupno stanje računa aktive treba biti jednako stanju računa pasive. Kod prelaska s jednostavnog na dvojno knjigovodstvo pojavit će se razlike između aktive i obveza. Razliku treba izravnati iskazivanjem stanja vlastitih izvora (razlika između ukupne aktive i ukupne pasive uvećana za utvrđeni financijski rezultat). ...
Staž osiguranja za bolovanje Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Prethodno osiguranje
Kreirao: Emma | Pet, 28.06.2019 u 16:38h
"da prije dana nastanka slučaja na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu plaće ima ostvaren staž" … "najmanje 9 mjeseci neprekidno ili 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine" Znači prije dana nastanka slučaja. ...
Prefakturirani troškovi Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Prefakturirani troškovi
Kreirao: st4r10rd | Pon, 24.06.2019 u 10:54h
Da, baš čitam sad. Puno hvala! ...
Čl. 23. Zakona o PDV-u, najam prijev. sreds. Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Čl. 23. Zakona o PDV-u, najam prijev. sreds.
Kreirao: Admin_2 | Pon, 17.06.2019 u 11:19h
Ugovorom je ugovoreno trajanje najma, jednako tako ugovoreno je kako se ispostavljaju fakture. Jedno s drugim nema veze za određenje poreznog postupanja. Bitno je stvarno trajanje najma u kontinuitetu. ...
Priznavanje predporeza Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Priznavanje predporeza
Kreirao: Emma | Sri, 05.06.2019 u 19:44h
Ako se radi o nematerijalnoj imovini kao ulaganje u tuđu imovinu mislim da nema razloga da se ne prizna pretporez. Više je upitno kako netko može ulagati u prostor koji nije njegov ili za koji mu ugovorom to nije dozvoljeno. Zar ne? Ako nema ugovora, upitna je i klasifikacija te ...
Kamate na dane pozajmice u PDV obrascu I.8. Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Kamate na dane pozajmice u PDV obrascu I.8.
Kreirao: tea29 | Sub, 25.05.2019 u 12:25h
Kamata je kamata bez obzira kome se obračuna. ...
Kolektivni ugovor u graditeljstvu Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Primjena kolektivnog ugovora - graditeljstvo
Kreirao: trio no | Čet, 23.05.2019 u 10:11h
Molim Vas za malu pomoć u pojašnjenju izračuna godišnjeg odmora prema KUuG OD 20.02.2018. (čl.30.) Trajanje godišnjeg odmora - za svakih navršenih četiri godine radnog staža uvećava se za 1 radni dan - da li se tu misli na ukupni radni staž djelatnika, ili na radni ...
Isplata plaće po sudskoj presudi Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Isplata razlike plaće odjavljenoj osobi
Kreirao: Zagreb | Čet, 16.05.2019 u 13:43h
Hvala, je li mi po Vašem mišljenju točan izračun zatezne kamate za M.O.II. stup koje iznosi npr.500,00 kn? Zanima me jesam li to točno izračunao. ...
Obavljanje maloprodaje iz veleprodaje Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Temelji > Obavljanje maloprodaje iz veleprodaje
Kreirao: Admin_1 | Sri, 15.05.2019 u 13:46h
Prodaja OPG-u se i obavlja kao trgovina na veliko. Maloprodajni kupac je kupac građanin kao krajnji kupac. https://misljenja.hr/novosti/trgovina-na-malo-trgovina-na-veliko-izdavanje-racuna-i-fiskalizacija/126/ ...
Stipendiranje studenta plus rad preko student servisa Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Stipendije i stručna praksa > Stipendiranje studenta plus rad preko student servisa
Kreirao: Dax | Pon, 13.05.2019 u 16:04h
To su dopuštene isplate i ne oporezuju se do propisanih svota. Uz to, od ove godine stipendija ne ulazi u cenzus pa se ne zbraja s ostalim primicima (dohocima) kako bi student ostao uzdržavani član. ...
Otpis pozajmice Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Otpis pozajmice
Kreirao: LAKI | Pon, 06.05.2019 u 16:11h
HVALA,SVIMA ...
Pozajmice građana društvu Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Obračun kamata
Kreirao: Sheldon | Uto, 23.04.2019 u 16:21h
Ugovor o zajmu je uređen Zakonom o obveznim odnosima. ZOO ne određuje obvezu ugovaranja kamata pa zajam ili pozajmica može biti beskamatna. Ako se kod zajma ugovori kamata, pri isplati kamate treba paziti na ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Ako strani vlasnik daje zajam i ugovori se kamata, treba paziti ...
Dokapitalizacija poduzeća Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Dokapitalizacija poduzeća
Kreirao: Dives | Sri, 10.04.2019 u 14:41h
Hvala na odgovoru. ...
Isplata mentoru - obrtniku Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Stipendije i stručna praksa > Isplata mentoru - obrtniku
Kreirao: Matilda | Čet, 04.04.2019 u 10:29h
Ako dinamika isplate nije određena ugovorom s ministarstvom, dinamika je na vama. No, isplata mentoru (vlasniku obrta), to mi je dvojbeno. Pa to ostaje kao primitak u obrtu. ...
Financijski izvještaji Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Financijski izvještaji > Financijski izvještaji
Kreirao: Admin_2 | Uto, 26.03.2019 u 11:32h
Naravno, nekonsolidirani izvještaji i revizorsko izvješće se dostavljaju FINA-i za javnu objavu najkasnije u roku od šest mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine, a obveznici javne objave koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje, odnosno konsolidirana godišnja izvješća dužni su ih zajedno s revizorskim izvješćem dostaviti najkasnije u roku od devet ...
Obrazac PDV Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Obrazac PDV
Kreirao: Admin_2 | Pet, 22.03.2019 u 11:48h
Nova Uputa za sastavljanje prijave poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV): https://misljenja.hr/porezna-uprava/uputa-za-sastavljanje-prijave-poreza-na-dodanu-vrijednost-obrazac-pdv/6429/ ...
Izvoz dobara u EU Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Mjesto isporuke dobara
Kreirao: Bobina | Čet, 14.03.2019 u 13:17h
Za kupca iz EU - Slovenija (Pravna osoba, provjeren ID broj) obavljamo uslugu projektiranja i opremanja poslovnog prostora. Za u slug u projektiranja ispostavljamo racun sa prijenosom porezne obveze. Opremu kupujemo u Hrvatskoj sa obracunatim PDV-om, isporuka u Sloveniji. Kako kupcu u Sloveniji ispostaviti racun za opremu, da li sa ...
Ulaganje u tuđu imovinu Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Ulaganje u tuđu imovinu
Kreirao: Admin_2 | Uto, 12.03.2019 u 10:14h
Smatramo da to ne bi bilo ulaganje na tuđoj imovini već imovina - bazen. Prethodno bi supruga trebala s vlasnikom zemljišta sklopiti ugovor o najmu tog zemljišta kojim joj se dopušta gradnja. Knjiženja za obveznika poreza na dobit: https://misljenja.hr/poduzetnicko-racunovodstvo/primjer-zakupa-poljoprivrednog-zemljista-i-izgradnje-pristupnih-putova/659/ , jednako je pravilo i za dohodaša ali kroz Obrazac DI ...
Izvoz dobara Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Izvoz dobara
Kreirao: Admin_2 | Čet, 07.03.2019 u 20:32h
Više o posebnom oporezivanju marže u forumu: https://misljenja.hr/forum/porezi-carine-i-fiskalizacija/drzavni-porezi/porez-na-dodanu-vrijednost/ppo-marze/ Detaljnije o izvozu s motrišta PDV-a u bazi znanja: https://misljenja.hr/porezi/izvoz-dobara/1895/ Detaljnije o izvoznom oslobođenju u okviru putničkog prometa u bazi znanja: https://misljenja.hr/porezi/izvozno-oslobodjenje-u-okviru-putnickog-prometa/1896/ ...
Prijenos porezne obveze čl. 75 stavak 2. PDVa Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Prijenos porezne obveze čl. 75 stavak 2. PDVa
Kreirao: Admin_2 | Čet, 28.02.2019 u 12:09h
Ne. Do 1. siječnja je bio propisan Obrazac INO PPO. Niže je link na mišljenje u kojem pojašnjeno: - Obveznici primjene - Izdavanje računa - Iskazivanje u prijavama Isto se može pronaći i u bazi znanja „Porezni sustav“ - „Porez na dodanu vrijednost“: https://misljenja.hr/porezi/pojednostavljeni-nacin-oporezivanja-za-nerezidente/1675/ ...
Minimalna plaća Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Minimalna plaća
Kreirao: snijeg | Uto, 26.02.2019 u 16:57h
Čl.12.Zakona o minimalnoj plaći (NN 118/18) kaže: Za radnike za koje je poslodavac do stupanja na snagu ovog Zakona ostvario pravo na umanjenu osnovicu sukladno čl.s.stavku 4. Zakona o minimalnoj plaći (NN 39/13 i 130/17)....itd. Ovaj Zakon stupio je na snagu 01.01.2019. Smatram ...
Poseban postupak, povrat poreza na dohodak Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Poseban postupak, povrat poreza na dohodak
Kreirao: Admin_1 | Uto, 26.02.2019 u 10:10h
Posebnim postupkom utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak smatra se postupak utvrđivanja ukupnog godišnjeg dohotka i ukupnog godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak koji provodi Porezna uprava po službenoj dužnosti. Detaljnije za pretplatnike: https://misljenja.hr/novosti/poseban-postupak-utvrdjivanja-godisnjeg-poreza-na-dohodak-i-obrazac-zpp-doh/4112/ i u povezanim člancima niže "Može Vas zanimati" ...
GO i komplikacije u trudnoći Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Razdoblje obračuna
Kreirao: Kikica | Pon, 25.02.2019 u 14:54h
Godišnji odmor nema svoju šifru, iskazuje se u prvom redu kao redovan rad. Komplikacije u trudnoći se iskazuju u drugom retku. Redni broj 1 2. 01333 3. 01333 4. oib 5. Ime i Prezime 6.1 0001 6.2 0001 7.1 0 7.2 0 8. 3 9. 1 ...
Radnici mlađi od 30 godina i prvo zapolenje Kategorija: DOPRINOSI I ČLANARINE > Obvezna osiguranja > Doprinos za mirovinsko osiguranje > Radnici mlađi od 30 godina i prvo zapolenje
Kreirao: Dax | Pon, 25.02.2019 u 14:20h
Isplaćena plaća i plaćeni porezi i doprinosi jesu izdatak bez obzira o novozaposlenoj osobi ili ne. Tko se smatra novozaposlenom osobom piše niže. ...
Paušalac u radnom odnosu - ZPP obrazac Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Paušalni obveznici poreza na dohodak > Paušalac u radnom odnosu - ZPP obrazac
Kreirao: Matilda | Ned, 24.02.2019 u 19:11h
Paušalni dohodak je konačan, neovisno o osobnom odbitku i ne zbraja se sa ostalim dohodcima za utvrđivanje godišnje porezne obveze. ...
Izuzimanje imovine prilikom zatvaranja obrta Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Registracija i prestanak > Zatvaranje, prestanak samostalne djelatnosti
Kreirao: Admin_1 | Pet, 15.02.2019 u 15:36h
Vidjeti odgovor niže Sri, 18.03.2015 u 14:15h Kod dohodaša nema revalorizacije, tj. učinak se revalorizacije u ovom slučaju poništava jer je primitak revalorizacije jednak izdatku revalorizacije. Dakle, ako je knjigovodstvena vrijednost bila 0,00 kn, nema izdatka već na žalost samo primitak. ...
Dugoročni krediti Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Dugoročni krediti
Kreirao: Admin_2 | Čet, 14.02.2019 u 10:56h
O dugoročnim obvezama, kao i primjer knjiženja primljenog dugoročnog kredita naši pretplatnici na "Poduzetničko računovodstvo" mogu vidjeti na poveznici https://misljenja.hr/poduzetnicko-racunovodstvo/dugorocne-obveze/194/ i člancima dalje koji se nastavljaju. ...
Izdavanje računa i PDV - datum računa Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Računi s motrišta PDV-a
Kreirao: Admin_1 | Sri, 13.02.2019 u 10:22h
Propisano je da se račun izdaje za obavljenu uslugu ili isporučena dobra ili za primljeni predujam. Propisano je da se na računu treba navesti datum isporuke dobara ili obavljenih usluga ako se taj datum može odrediti i razlikuje se od datuma izdavanja računa. https://misljenja.hr/porezi/obvezni-sadrzaj-ili-elementi-racuna-i-napomene-na-racunima-za-obveznike-pdv-a/3180/ Međutim, propisano je da obveza ...
Cesija Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Cesija
Kreirao: Admin_2 | Pon, 11.02.2019 u 13:46h
O obračunskim plaćanjima se može vidjeti: https://misljenja.hr/poduzetnicko-racunovodstvo/obracunska-placanja/171/ i članci nakon ovoga sa primjerima knjiženja. Da, može asignacija. ...
Reeksport Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Reeksport
Kreirao: Admin_2 | Pon, 11.02.2019 u 13:43h
Ti se računi ne prikazuju u knjizi ulaznih i izlaznih računa. Nije predmet oporezivanja prema čl. 4. Zakona o PDV-u, https://misljenja.hr/porezi/predmet-oporezivanja/1290/ ...
Trostrani ili lažni trostrani posao i PDV Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Trostrani posao
Kreirao: Kikica | Sri, 06.02.2019 u 16:42h
Ako je kupac iz Španjolske je robu uvozno ocarinio, Vi po pitanju PDV-a nemate ništa. Nemate uvoz, a nemate niti isporuku s PPO pa se ne iskazuje u obrascu PDV. To nikako nije trostrani posao. ...
Najam vozila Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Obračun kilometraže > Najam vozila
Kreirao: Dax | Sri, 06.02.2019 u 10:24h
Oni se koriste s svom imovinom poduzetnika, pa i vozilima za potrebe obavljanja ugovorenog posla. ...
Kapitalne pričuve Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Kapitalne pričuve
Kreirao: Kikica | Sri, 30.01.2019 u 16:07h
Uplata donacije (tih podignutih novaca od pričuve) bi bila ove godine prihod tekuće godine. Ne znam tko može dati odgovor na ovo pitanje za prethodnu godinu, a da nije "frizeraj" pa u tom smislu napišite odluku o povlačenju pričuva čime se stvara obveza. On se nakon toga predomisli i odrekne ...
Prodaja zemljišta Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Oporezivanje nekretnina i zemljišta od 1. siječnja 2015.
Kreirao: Kikica | Uto, 29.01.2019 u 16:50h
Za PDV je već odgovoreno ranije pa se samo nadovezujem da bi ovo drugo bio financijski lizing, a lizing može obavljati samo lizing društvo. ...
PDV i troškovi kod vozila N1 kategorije i osobno-novo Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > PDV i troškovi kod vozila N1 kategorije i osobno-novo
Kreirao: Admin_1 | Pet, 25.01.2019 u 14:34h
Treba razlikovati PDV i porez na dobit. PDV Što se tiče PDV-a dopušten je odbitak 50% pretporeza kod nabave ili najma osobnih automobila, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima. Dakle za kupnju, najam, održavanje, gorivo i ostale troškove. Ovdje je riječ o motornim vozilima koja ...
Dugotrajna imovina Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Temelji > Dugotrajna imovina
Kreirao: Admin_2 | Sub, 19.01.2019 u 12:50h
Otpisi se trebaju obavljati na način i prema stopama propisanim zakonom kojim se uređuje porez na dobit, a propisane su godišnje porezne stope. I u Obrazac DI se unose godišnje stope. Različite mjesečne stope bi imale smisla kod trgovačkih društava koja obavljaju poslove sezonskog karaktera i sl., a zbog potrebe ...
Uplata temeljnog kapitala-prelazak iz j.d.o.o. u d.o.o. Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Osnivanje, statutarne promjene, prestanak > Uplata temeljnog kapitala-prelazak iz j.d.o.o. u d.o.o.
Kreirao: Yoda | Sri, 16.01.2019 u 17:44h
Ako je uplata jednaka iznosu u rj. trg. suda - ništa. Temeljni kapital se može smanjiti do zakonskog minimuma, ali to treba provesti i u sudskom registru. ...
Osobni odbitak Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Osobni odbitak
Kreirao: Admin_2 | Uto, 15.01.2019 u 16:53h
Izdavanje i upis promjena na Obrascu PK, odjava s obveznog mirovinskog osiguranja, mišljenje MF: https://misljenja.hr/porezna-uprava/izdavanje-i-upis-promjena-na-obrascu-pk-odjava-s-obveznog-mirovinskog-osiguranja/6210/ Člankom 9. i 10. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 1/19.) brisani su čl. 30. i 31. Pravilnika o porezu na dohodak. Prema čl. 30. Pravilnika ...
Odluka o dopuštenom manju prema HGK Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Odluka o dopuštenom manju prema HGK
Kreirao: Dax | Uto, 15.01.2019 u 13:16h
Ako govorimo o trgovini, piše sjemenska roba. Dakle sva sjemenska trgovačka roba u trgovini, sve sjemenke koje se prodaju kao trgovačka roba. ...
Studiranje u inozemstvu i radni staž u RH Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Studiranje u inozemstvu i radni staž u RH
Kreirao: Admin_1 | Pon, 07.01.2019 u 10:56h
Ne ulazeći u to što će sustav (MIO, ZDR) prihvatiti ili ne prihvatiti, ako radnik ne radi i nema obvezu raditi a prima plaću taj rashod nije opravdan rashod poslodavca jer nije nastao zbog poslovne aktivnosti kojom se želi ili nastoji povećati kapital. Da bi netko u poslovnom subjektu bio ...
Zapošljavanje osoba s invaliditetom Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Zapošljavanje osoba s invaliditetom
Kreirao: Admin_1 | Pon, 07.01.2019 u 10:47h
Citiram: Obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom nema novoosnovani poslodavac u razdoblju od 24 mjeseca od dana upisa u odgovarajući registar odnosno dana ustrojavanja prema posebnom propisu. Iz baze znanja "Plaće i ostale naknade", https://misljenja.hr/place/zaposljavanje-osoba-s-invalidnoscu/1229/ Jednako tako, o tome smo pisali u novosti od 5. svibnja 2018.: https://misljenja ...
Postupanje s PDV-om kod otpisa potraživanja/obveza Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Postupanje s PDV-om kod otpisa potraživanja/obveza
Kreirao: Emma | Uto, 18.12.2018 u 23:33h
Da, treba platiti taj PDV. Vezano za otpis potraživanja ili ispravak PDV-a odgovor je niže od admina iz veljače. Ima i novost https://misljenja.hr/novosti/vrijednosna-uskladjenja-imovine-potrazivanja-od-kupaca/3649/ : Po osnovi tražbina koja su se pokazala nenaplativima nakon provedenoga sudskog postupka ili drugog postupka sukladno posebnim propisima ne utvrđuje se primitak. ...
Kupljeni proizvodi s naznakom udruge Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Kupljeni proizvodi s naznakom udruge
Kreirao: trio no | Čet, 13.12.2018 u 08:11h
Djeca su veća (13-15 godina) u ovom slučaju. Hvala. ...
Isplata otpremnine Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Otpremnine > Zakonska minimalna otpremnina > Otpremnina, tehnološki višak ili odlazak u mirovinu
Kreirao: Sheldon | Sri, 12.12.2018 u 11:30h
trio no, nije moguće bez obračuna drugog dohotka. ...
Likvidacija Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Osnivanje, statutarne promjene, prestanak > Likvidacija
Kreirao: nina | Uto, 11.12.2018 u 13:50h
Firma je u postupku likvidacije od 18.04.2017. godine. Vlasnik firme je nedugo iznenada umro , a nasljednik cjelokupne njegove imovine želi zatvoriti firmu. Nije nam poznato gdje se nalazi postupak likvidacije. Što sada poduzeti? 1. Provjeriti da li su vjerovnici pozvani na prijavu potraživanja. Ako jesu, a oni nisu ...
Registracija trgovine - optika Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Osnivanje, statutarne promjene, prestanak > Registracija trgovine - optika
Kreirao: trio no | Uto, 04.12.2018 u 11:18h
Poštovani kolege, molimo pomoć. U razgovoru sa bilježnikom rečeno nam je da za registraciju doo ( trgovina -naočale i dr) trebaju imati registriranu djelatnost za: 1. trgovina na malo 2. optometrija Međutim trgovina će prodavati i leće i zanima nas: 1. da li je potrebna još kakva suglasnost ili dopuštenje ...
Putni troškovi-strani državljanin Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Terenski dodatak > Putni troškovi-strani državljanin
Kreirao: Dax | Pet, 23.11.2018 u 11:28h
Može, a neoporezivo samo agencija svojim radnicima. ...
Knjiženje poklonjenih proizvoda i reprezentacija Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Poklon proizvoda i reprezentacija
Kreirao: Admin_2 | Uto, 20.11.2018 u 11:23h
Zagreb, jednako kako je niže odgovoreno za mobitel uz malu dopunu kako bi bilo još jasnije. S motrišta poreza na dobit troškovima reprezentacije s pripadajućim porezom na dodanu vrijednost smatraju se darovi sa ili bez utisnutog znaka tvrtke ili proizvoda, koji su dani poslovnom partneru ili njegovu opunomoćeniku ili nekoj ...
Postupak 42 Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Postupak 42
Kreirao: Admin_1 | Pon, 19.11.2018 u 14:55h
O navedenom su brojna pojašnjenja i mišljenja MF pa je preporuka: https://misljenja.hr/upute/jednostavno-pretrazivanje/2680/ - kao ključne riječi upišite postupak 42 ...
Uvoz iz trećih zemalja Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Uvoz dobara
Kreirao: Admin_1 | Sri, 14.11.2018 u 14:23h
neda 30, na carinskoj deklaraciji je Vaš naziv? Koje je konkretno pitanje vezano za PDV? ...
Isplate u gotovini, žiro ili tekući račun Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Isplate u gotovini, žiro ili tekući račun
Kreirao: tea29 | Sri, 31.10.2018 u 19:08h
Ako je plaćeno gotovinom knjižite izravno isplatu iz blagajne i zatvorite obvezu prema dobavljaču ili teretite direktno trošak uredskog materijala. Na taj dan plaćanja napravite blagajničku isplatnicu. Ovdje ne treba komplicirati s obvezama za gotovinske isplate i djelatnikom. ...
Prodaja teretnog vozila Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Prodaja teretnog vozila
Kreirao: Admin_3 | Sub, 27.10.2018 u 22:43h
Mote (Mateo), samo oprez na korake! Ako je obrtnik kao fizička osoba kupio vozilo pa ga potom unio zapisnikom u obrt tada se može koristiti alternativa bez PDV-a. Dakle, pitanje je kupca na ugovoru i potom zapisnika o unosu :) Ako je vozilo kupljeno na obrt, i izuzimanje je s ...
Paušalni obrt u tijeku godine Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Paušalni obveznici poreza na dohodak > Paušalni obrt u tijeku godine
Kreirao: Admin_2 | Pon, 22.10.2018 u 12:10h
Utvrđivanje paušalnog dohotka i paušalnog poreza na dohodak propisano je čl. 82. Zakona o porezu na dohodak, detaljnije: https://misljenja.hr/porezi/utvrdjivanje-pausanog-poreza/2767/. Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti određuje da je obveznik poreza na dohodak kojemu se dohodak može utvrđivati u paušalnom iznosu fizička osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti ...
Povrat poreza i obveze stranog državljanina Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Obveze stranog državljanina
Kreirao: Admin_1 | Uto, 16.10.2018 u 11:41h
Za utvrđivanje rezidentnosti svakako pogledati i mišljenje MF: https://misljenja.hr/porezna-uprava/prebivaliste-i-uobicajeno-boraviste-iz-clanka-38-opceg-poreznog-zakona/1557/ ...
Putni nalog Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Putni nalog
Kreirao: daria | Čet, 11.10.2018 u 21:36h
Direktor je zaposlenik firme. Znači, u putni nalog,osim dnevnica, računam cestarine,gorivo,vinjete....(neovisno o tome jeli plaćeno gotovinom ili karticom transakcijskog račun) ,ali u JOPPD idu samo dnevnice i korištenje privatnog automobila u službene svrhe? Zahvaljujem. ...
Izaslani radnici Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Izaslani radnici
Kreirao: Emma | Čet, 11.10.2018 u 12:14h
Radnik je obvezno zdravstveno osiguran u HZZO-u, a u drugoj državi (EU/EEP/Švicarska) ima pravo samo na nužnu, odnosno neodgodivu zdravstvenu zaštitu temeljem Europske kartice zdravstvenog osiguranja izdane od HZZO. HZZO izdaje Tiskanicu E106 ako privremeni rad traje dulje od godinu dana. Ta se tiskanica predaje nadležnom zdravstvenom osiguranju u mjestu ...
Osobna vozila, vozila za osobni prijevoz Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Osobna vozila, vozila za osobni prijevoz
Kreirao: Admin_1 | Čet, 04.10.2018 u 12:35h
Pretporez ovisno o vrsti i namjeni vozila: 3. PDV u svezi s troškovima se priznaje kao i za vozila u imovini. https://misljenja.hr/porezi/ogranicenje-prava-na-odbitak-pretporeza/1683/ i https://misljenja.hr/porezna-uprava/porezni-tretman-prijevoznih-sredstava-za-osobni-prijevoz/6251/ ...
Prodaja DI iz OPG-a Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Prodaja DI iz OPG-a
Kreirao: Mjesec | Pet, 21.09.2018 u 22:23h
Hvala, mislim da bi ova alternativa mogla biti prihvatljivo rješenje, izuzimanje-prihod, prodaja bez pdv-a. ...
Bolovanje prosjek 6 mjeseci Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Bolovanje - potvrda o plaći
Kreirao: Kikica | Uto, 11.09.2018 u 18:01h
Kako se dogovore, propisano nije... ...
Porezni obveznik Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Porezni obveznik
Kreirao: Admin_1 | Pon, 10.09.2018 u 14:14h
Pojednostavljeni način oporezivanja za nerezidente: https://misljenja.hr/porezi/pojednostavljeni-nacin-oporezivanja-za-nerezidente/1675/ Prijava za isporuke dobara i usluga iz članka 75. stavka 2. Zakona, Obrazac – INO PPO: https://misljenja.hr/porezi/prijava-za-isporuke-dobara-i-usluga-iz-clanka-75-stavka-2-zakona-obrazac-ino-ppo/3078/ Usluge u vezi s nekretninama i na nekretninama: https://misljenja.hr/porezi/usluge-u-vezi-s-nekretninama-i-na-nekretninama/1903/ ...
Uplata naknade HZZ-a Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Uplata naknade HZZ-a
Kreirao: daria | Sri, 05.09.2018 u 18:32h
Zahvaljujem svima na odgovorima. ...
Neplaćen dopust Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Neplaćen dopust
Kreirao: Admin_2 | Pon, 06.08.2018 u 12:45h
Iz mišljenja MF: https://misljenja.hr/porezna-uprava/placanja-doprinosa-poslodavca-za-vrijeme-trajanja-neplacenog-dopusta-radnika/6336/ … "poslodavac koji ne isplaćuje plaću za vrijeme kada radnik koristi neplaćeni dopust niti je došlo do prestanka ugovora o radu, poslodavac može radniku obračunati doprinose za to razdoblje primjenom najniže mjesečne osnovice."... ...
Stranice:
×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice