Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Forum

Najčitanije zadnji tjedan | zadnji mjesec | zadnju godinu

Novi postovi sa foruma

Popis tema
Isplata putnog naloga nositelju samostalne djelatnosti Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Dnevnice > Isplata putnog naloga
Kreirao: Admin_3 | Pet, 01.12.2017 u 15:51h
Da, o tome je pisano u bazi znanja "Plaće i ostali dohotci": https://misljenja.hr/place/uvjeti-pod-kojima-se-dnevnice-za-sluzbena-putovanja-mogu-isplatiti-neoporezivo/2871/ uz napomenu da osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja također trebaju biti obvezno osigurane po toj osnovi. ...
Osnovica plaće za studeni u javnim službama Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Osnovica plaće za studeni u javnim službama
Kreirao: Admin_3 | Pet, 01.12.2017 u 15:00h
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_11_118_2722.html ...
Donacija kao porezno priznati trošak Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > Donacija kao porezno priznati trošak
Kreirao: Admin_3 | Čet, 30.11.2017 u 15:58h
Primici po osnovi potpora zbog uništenja i oštećenja imovine koje poslodavac i isplatitelj primitaka od nesamostalnog rada isplaćuje radniku i osobi koja kod njega ostvaruje primitke od nesamostalnog rada smatraju se primicima od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada (plaćom). Detaljnije u "Porezni sustav" - "Porez na dohodak": https://misljenja ...
Terečenje HZZO za troškove lječenja Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Bolovanja > Bolovanja na teret HZZO > Terečenje HZZO za troškove lječenja
Kreirao: Admin_1 | Sri, 29.11.2017 u 15:23h
U primitke na koje se ne plaća porez na dohodak spadaju naknade štete zbog posljedica nesreće na radu prema odluci suda ili nagodbi u tijeku sudskog postupka, ako je naknada određena u jednokratnom iznosu. Detaljnije u "Porezni sustav" - "Porez na dohodak": https://misljenja.hr/porezi/primici-na-koje-se-ne-placa-porez-na-dohodak/2956/ i mišljenje SU PU: https://misljenja.hr/porezna-uprava/porezni-tretman-naknade-stete-zbog-posljedica-nesrece-na-radu/5465/ ...
Otpis robe Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > Otpis robe
Kreirao: ini | Sri, 29.11.2017 u 08:35h
Hvala na odgovoru. ...
Dar djetetu do15 godina Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Dar posloprimcu, djetetu > Dar djetetu do15 godina
Kreirao: Mala vidra | Uto, 28.11.2017 u 15:17h
Tako sam i mislila. Hvala Admin3 :) ...
Zaliha robe i materijala - Outsourcing Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Zaliha robe i materijala
Kreirao: Admin_2 | Pet, 24.11.2017 u 15:21h
O evidenciji materijala pretplatnici na "Poduzetničko računovodstvo" mogu pročitati više: https://misljenja.hr/poduzetnicko-racunovodstvo/analiticko-knjigovodstvo-materijala/1274/ Ako se materijal ne zaprima na skladište, ne evidentira se na zalihi. No, iz radnog naloga ili slične isprave treba biti vidljivo da se nabavljen materijal u cijelosti i utrošio. Preporuka je dodatno na izlaznom računu koji ostaje ...
Reprezentacija? Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Dvostavno računovodstvo > Reprezentacija?
Kreirao: Nikaku | Uto, 21.11.2017 u 12:03h
Hvala. ...
Osobna vozila, vozila za osobni prijevoz Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Nabavna vrijednost
Kreirao: ini | Uto, 21.11.2017 u 10:21h
Hvala na pomoći! ...
Snižena stopa PDV-a Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Snižena stopa PDV-a
Kreirao: Admin_1 | Pon, 20.11.2017 u 09:35h
Ako se prodaje božićno drvce, božićno drvce se oporezuje redovnom stopom PDV-a. Snižena stopa PDV-a se primjenjuje na sve sadnice koje su obuhvaćene navedenim KN oznakama. Slažem se, ako se prodaje sadnica sadržana u navedenim KN oznakama, bez obzira u kojem se razdoblju godine prodaje, na sadnice se primjenjuje snižena ...
Plačanje s računa druge firme Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Plačanje s računa druge firme
Kreirao: Ruža | Čet, 16.11.2017 u 11:55h
Ima li drugog izbora ili rješenja nakon što je poslovni događaj već nastao? ...
Ino usluge iz trećih zemalja Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Ino usluge iz trećih zemalja
Kreirao: Admin_2 | Sri, 15.11.2017 u 11:56h
Kada porezni obveznik iz DČ ili treće zemlje obavlja gospodarsku djelatnost, u ovom slučaju usluge oglašavanja, mjesto oporezivanja tih usluga je u Republici Hrvatskoj pa je tuzemni porezni obveznik obvezan obračunati i platiti PDV u Republici Hrvatskoj. Zakon o porezu na dodanu vrijednost propisuje da PDV mora plaćati svaki porezni ...
Bolovanje iznad 42 dana-drugi dohodak Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Bolovanje iznad 42 dana-drugi dohodak
Kreirao: Matilda | Sri, 15.11.2017 u 11:21h
Članak 54 Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju propisuje iznimku, da se osiguranicima koji pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti ostvaruju na teret sredstava Zavoda ili državnog proračuna u osnovicu za naknadu plaće uračunavaju i drugi dohoci ostvareni prema primicima od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak ...
Građevinske usluge - treće zemlje Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Građevinske usluge - treće zemlje
Kreirao: Matilda | Sri, 15.11.2017 u 11:12h
Mjesto oporezivanja je BiH, tamo se konzultirate vezano za oporezivanje njihovim porezom. Naš se PDV ne obračunava. ...
Oznaka primitka za oporezive i neoporezive potpore-90 dana b Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Oznaka primitka za oporezive i neoporezive potpore-90 dana b
Kreirao: Yoda | Sri, 08.11.2017 u 14:25h
Za isplatu iznad neoporezivog iznosa treba napraviti obračun kao za plaću. Pod 6.2. je s oznakom 0021, a razdoblje je kalendarska godina. Za isplatu do neoporezivog iznosa, drugi red: 6.1/6.2 sa šifrom 0000; 15.1. je šifra 20 „Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana ...
Montaža namještaja u drugoj DČ (EU) Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Montaža opreme u drugoj DČ (EU)
Kreirao: Admin_3 | Uto, 07.11.2017 u 14:49h
Mjesto isporuke dobara koja otprema ili prevozi isporučitelj, kupac ili treća osoba, a koja sastavlja ili postavlja isporučitelj ili druga osoba za njegov račun sa ili bez probnog rada, je mjesto gdje se ta dobra sastavljaju ili postavljaju. (Detaljnije Porezni sustav-Porez na dodanu vrijednost: https://misljenja.hr/porezi/isporuka-dobara-koja-se-sastavljaju-ili-postavljaju/1892/). Mjestom obavljanja usluga u ...
Jubilarna nagrada Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Bolovanja > Bolovanja na teret HZZO > Jubilarna nagrada
Kreirao: Korni | Čet, 02.11.2017 u 12:59h
Hvala Sheldon! ...
Obračun Amortizacije - pomoć Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Temelji > Obračun Amortizacije
Kreirao: Admin_3 | Uto, 31.10.2017 u 14:04h
Da, i dalje postoji ta obveza. ...
Stipendiranje kao plaćanje školarine Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Stipendije i stručna praksa > Stipendiranje redovnog studenta/učenika
Kreirao: Admin_2 | Pon, 30.10.2017 u 16:35h
Moguće je do propisanih iznosa isplatiti stipendiju (https://misljenja.hr/porezi/primici-koji-se-ne-smatraju-dohotkom-i-na-koje-se-ne-placa-porez-na-dohodak/2943/). Stipendija se mora isplatiti na žiro račun (https://misljenja.hr/porezi/obveza-isplate-na-ziro-racun-mogucnost-isplate-na-tekuci-racun-ili-u-gotovini/2973/), a tek potom primatelj stipendije može sa svog žiro računa obaviti plaćanje za potrebe školarine srednje škole. ...
Godišnji obračun poreza iz plaća Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Godišnji obračun poreza iz plaća
Kreirao: Admin_2 | Pon, 30.10.2017 u 16:03h
Smatramo da se ne može uvećati osobni odbitak kod godišnjeg obračuna plaće kako je niže navedeno ako nemate informaciju da isti supruga nije koristila. ...
Prijevoz putnika kroz EU Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Prijevoz putnika kroz EU
Kreirao: Admin_1 | Pet, 27.10.2017 u 12:12h
Kontakt za: - Austriju Finanzamt Graz-Stadt Betriebsveranlagungsteams Ausländerreferate Conrad von Hötzendorf-Straße 14 - 18 A - 8010 Graz Tel:+43 (0) 50233 333 Fax:+43 50233 5938041 (BV 31) bzw. +43 50233 5938042 (BV 32) A - 8018 Graz - Njemačku Finanzamt Kassel II-Hofgeismar Verwaltungsstelle Hofgeismar Altstädter Kirchplatz 10 34369 Hofgeismar Tel: ...
Prodaja božićnih drvca Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Paušalni obveznici poreza na dohodak > Prodaja božićnih drvca
Kreirao: Admin_1 | Sri, 18.10.2017 u 15:03h
U propisu stoji "ako po toj osnovi..." ...
JOPPD - Rad u nepunom radnom vremenu Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Rad u nepunom radnom vremenu
Kreirao: Kikica | Pon, 16.10.2017 u 18:16h
Oznaka pod rednim brojem 8 mora biti 3, a pod rednim brojem 9, 2 ...
Obračun plaće radniku sa boravištem u EU Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Obračun plaće radniku sa boravištem u EU
Kreirao: Kikica | Sri, 11.10.2017 u 12:10h
Mislim da je ovdje prvo nastaje problem u određivanju rezidentnosti, to treba prvo napraviti, možda kontaktirati MF da se očituje sa službenim mišljenjem. Drugo je pitanje socijalnog osiguranja jer ne može netko biti i živjeti u drugoj državi, da tamo ostvaruje dohodak i da nije osiguran po nekoj osnovi. To ...
Povrat pdv-a iz EU - VAT refund Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Povrat pdv-a iz EU - VAT refund
Kreirao: Emma | Pon, 09.10.2017 u 15:15h
Za reprezentaciju i uporabu osobnih vozila za osobni prijevoz nema odbitka pretporeza. Ali u praksi se mogu pojaviti i drugi slučajevi osim navedenog. ...
JOPPD i zatezne kamate na drugi stup MIO Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > JOPPD i zatezne kamate na drugi stup MIO
Kreirao: Admin_2 | Sri, 04.10.2017 u 12:44h
Stranica A Vrsta izvješća 1 VIII. (iznos kamate) Stranica B OIB XXXXXXXXXXX Ime i prezime XY Oznaka stjecatelja 0001 Oznaka primitka 5721 7.1 = 0 7.2 = 0 8. = 0 9. = 0 10. = 0 10.0 = 0 10.1 = 01.01.2017. 10 ...
Knjiženje razlike između stanja na skladištu i knjig.stanja Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Knjiženje razlike između stanja na skladištu i knjig.stanja
Kreirao: Admin_2 | Sri, 04.10.2017 u 12:40h
Post je unesen na: Forum-RAČUNOVODSTVO-Obveznici poreza na dohodak-Knjiženja/Evidentiranje promjena-Knjiženje razlike između stanja na skladištu i knjig.stanja To nije trošak goriva jer nema isprave o trošenju. To je opet manjak/višak, ali smatramo da je uz zapisnik čiji je sastavni dio potvrda proizvođača to porezno priznat trošak manjka. ...
Fiskalizacija u OPG Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Fiskalizacija u OPG
Kreirao: Admin_1 | Sri, 04.10.2017 u 11:02h
Niže je dan odgovor o obvezi fiskalizacije. Prema zakonu o poljoprivredi popis poljoprivrednih proizvoda naveden je u Prilogu 1. Ugovora o funkcioniranju EU. http://www.mvep.hr/custompages/static/hrv/files/pregovori/111221-lisabonski-prociscena.pdf (vidjeti str. 332) ...
Pretplata na kontu 2200 Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Preplata na kontu 2200
Kreirao: NANA1510 | Sri, 27.09.2017 u 09:30h
puno vam hvala! ...
JOPPD obrazac i isplata plaće direktoru Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > JOPPD obrazac i isplata plaće direktoru
Kreirao: nina | Uto, 26.09.2017 u 09:31h
Hvala na odgovoru Yoda. I ja ću u budućnosti obračunati na višu osnovicu od 5.030.35 kn pa tada sve ide kao kod isplate plaća zaposlenicima. Ali mi ostaje problem sa ovom zadnjom neisplaćenom plaćom na propisanu osnovicu. Zvala sam savjetnicu u PU i ona je rekla da se ...
Arhiviranje dokumentacije stečajne firme u državni arhiv Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Osnivanje, statutarne promjene, prestanak > Arhiviranje dokumentacije stečajne firme u državni arhiv
Kreirao: tea29 | Pon, 25.09.2017 u 13:27h
Rok čuvanja poslovne dokumentacije je propisan na 11 godina, tj. trajno za financijske izvještaje i obračune plaća i drugog dohotka. Tek nakon isteka tog roka treba kontaktirati i konzultirati se s državnim arhivom kako bi se utvrdilo što je njima od dokumentacije bitno. Rukovanje i upravljanje dokumentacijom koja je nastala ...
Dugotrajna imovina ili sitni inventar Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Temelji > Dugotrajna imovina ili sitni inventar
Kreirao: Kikica | Uto, 19.09.2017 u 10:06h
Za razgraničenje dugotrajne od kratkotrajne imovine standardi određuju vijek uporabe dulji od godine dana. Zakon o porezu na dobit određuje pojedinačni trošak nabave veći od 3.500,00 kuna i vijek trajanja duži od godinu dana. Sva imovina koja se rabi kraće od godine dana je kratkotrajna imovina bez obzira ...
Isplata u gotovini Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Drugi dohodak > Primitci na koje se plaćaju doprinosi > Isplata u gotovini
Kreirao: Admin_3 | Sri, 13.09.2017 u 17:45h
Nije dopušteno, takva se isplata može obaviti samo na račun. https://misljenja.hr/porezi/obveza-isplate-na-ziro-racun-mogucnost-isplate-na-tekuci-racun-ili-u-gotovini/2973/ (Porezni sustav) ...
Obrazac PDV-S Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Obrazac PDV-S
Kreirao: Kikica | Sri, 13.09.2017 u 13:55h
Ako je primljen račun, onda II.10. i III. 10. I. 7. je isporuka novih prijevoznih sredstava!!!! A ako je isporuka, onda se ne predaje PDV-S! ...
Knjiženje školovanja zaposlenika koji je ujedno direktor i v Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Knjiženje školovanja zaposlenika koji je ujedno direktor i v
Kreirao: Admin_2 | Pon, 11.09.2017 u 13:59h
O školovanju djelatnika donosi se odluka. Ta odluka nije formalno propisana. Knjiženje troškova se obavlja kako troškovi nastanu, a ako se plaćanje školarine obavlja za razdoblja unaprijed tada unaprijed plaćena školarina predstavlja unaprijed plaćen trošak. detaljnije: https://misljenja.hr/poduzetnicko-racunovodstvo/unaprijed-placeni-troskovi-buduceg-razdoblja/1690/ (Poduzetničko računovodstvo) Propisan je sadržaj prijave poreza na dobit. Pod brojem „34 ...
Cesija Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Temelji > Cesija
Kreirao: Emma | Sub, 09.09.2017 u 13:35h
Johny, ukupna obveza prema dobavljaču / imovina (kosilica). Nakon toga se zatvara obveza prema dobavljaču koliko je platio grad, i ostatak s plaćanjem kluba. Protustavka uplate grada je kako stoji iz ugovora o cesiji (npr. možda donacija-prihod ili nešto drugo). ...
Stečaj Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Osnivanje, statutarne promjene, prestanak > Stečaj
Kreirao: BORS | Uto, 05.09.2017 u 16:51h
Molim za pomoć. Iz Stečajnog zakona Članak 330. Smatrat će se da su vjerovnici prihvatili stečajni plan ako je u svakoj skupini glasovala većina vjerovnika i ako zbroj tražbina vjerovnika koji su glasovali za stečajni plan dvostruko prelazi zbroj tražbina vjerovnika koji su glasovali protiv toga da se stečajni plan ...
PDV na nenaplaćena potraživanja kod trajnog zatvaranja obrta Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Registracija i prestanak > PDV na nenaplaćena potraživanja kod trajnog zatvaranja obrta
Kreirao: Admin_2 | Pet, 01.09.2017 u 11:57h
Zakon o porezu na dohodak propisuje da se po osnovi tražbina koja su se pokazala nenaplativima nakon provedenoga sudskog postupka ili drugog postupka sukladno posebnim propisima ne utvrđuje primitak. https://misljenja.hr/porezi/pripisivanje-primitaka-i-izdataka/3029/ Ali Zakon o porezu na dodanu vrijednost određuje situaciju naknadne promjene osnovice zbog nemogućnosti naplate. U tom slučaju porezni ...
Privremena situacija u građevinarstvu Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Privremena situacija u građevinarstvu
Kreirao: Admin_1 | Čet, 31.08.2017 u 13:50h
Za knjiženje potrebna je knjigovodstvena isprava koju određuje ZOR (https://misljenja.hr/poduzetnicko-racunovodstvo/knjigovodstvena-isprava/1646/), ali ovdje je smatram važnije motrište PDV-a: U graditeljskoj djelatnosti postoje posebnosti u izdavanju računa s obzirom na obračunsku situaciju o stvarno izvedenim građevinskim radovima i ovjeri od strane nadzornog tijela. https://misljenja.hr/porezi/gradjevinske-usluge/1672/ Međutim za odbitak pretporeza propisana su ...
Kapitalna ulaganja obrtnika dobitaša Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Kapitalna ulaganja obrtnika dobitaša
Kreirao: Admin_2 | Sri, 30.08.2017 u 15:42h
Citiram iz baze znanja Poduzetničko računovodstvo kao odgovor: "Fizičke osobe, obveznici poreza na dobit, obrtnici, mogu bez ograničenja smanjivati svoj kapital (npr. isplatama). Isplata se može obaviti u novcu ali i bilo kojom drugom vrstom imovine ... ovdje je riječ o osobnoj, privatnoj imovini fizičke osobe koja je već oporezovana porezom ...
uvoz iz Kine Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Posebni porezi i trošarine > uvoz iz Kine
Kreirao: Emma | Uto, 22.08.2017 u 19:23h
Oko carinske tarife i sl. kontaktirajte otpremnika/špeditera. ...
Licenciranje računovođa Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Temelji > Licenciranje računovođa
Kreirao: Dax | Pon, 21.08.2017 u 10:50h
Dobro zamijećeno Matilda, niže su svakako razlozi koje bi inicijator ankete trebao ugraditi. ...
Ugovor o radu - građevinska djelatnost Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Ugovor o radu - građevinska djelatnost
Kreirao: Admin_2 | Sub, 19.08.2017 u 12:06h
https://misljenja.hr/novosti/kolektivni-ugovor-za-graditeljstvo-i-dodatak-kolektivnom-ugovoru-za-graditeljstvo/2108/ https://misljenja.hr/novosti/odluka-o-prosirenju-primjene-kolektivnoga-ugovora-graditeljstva/2230/ ...
Knjiženje troška idejnog rješenja nekretnine Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Knjiženje troška idejnog rješenja nekretnine
Kreirao: Admin_2 | Pet, 18.08.2017 u 12:28h
Sukladno Pravilniku o porezu na dohodak, u nabavnu vrijednost dugotrajne imovine uključuje se kupovna cijena umanjena za popuste iskazane u računu, carina i uvozne pristojbe, nepovratni porezi, izdaci za projektiranje i nadzor, izdaci pripreme prostora za građenje, izdaci instaliranja opreme, prijevoza i drugi izdaci nastali u postupku dovođenja sredstva u ...
Bolovanje - nakon 36 mjeseci Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Bolovanje - nakon 36 mjeseci
Kreirao: BORS | Pet, 18.08.2017 u 11:54h
Hvala na odgovoru! ...
Stručno osposobljavanje staž Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Stručno osposobljavanje staž
Kreirao: Admin_3 | Čet, 17.08.2017 u 12:02h
Pravo radnika na dodatak na plaću temeljem minulog rada utvrđuje se kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu ili internim aktom poslodavca (pravilnik o radu, odluka i sl.). "Da li ta godina dana staža ulazi u izračun minulog rada" treba vidjeti u navedenom aktu poslodavca. ...
Izračun naknade za bolovanje Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Izračun naknade za bolovanje
Kreirao: Emma | Čet, 10.08.2017 u 11:46h
Uvijek po onome što je povoljnije za radnika. ...
Isplata plaće radniku koji nije odradio niti jedan dan u mje Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Isplata plaće radniku koji nije odradio niti jedan dan u mje
Kreirao: Ruža | Sub, 05.08.2017 u 12:03h
Sve dok radnik nije odjavljen treba obračunavati i uplaćivati doprinose. Ugovorom o radu poslodavac se obvezao osigurati posao i platiti naknadu za taj posao - plaću, a radnik se obvezao raditi. Ako je radnik neopravdano izostao s posla, nije ispunio svoju ugovornu obvezu nije niti ostvario naknadu - plaću. O ...
Dostava podataka o poslovnim prostorima & obveznici fiskaliz Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Dostava podataka o poslovnim prostorima & obveznici fiskaliz
Kreirao: Matilda | Pet, 28.07.2017 u 12:20h
Teško je napraviti aplikaciju koja može zadovoljiti sve životne ili poslovne situacije, valjda će to netko tko o tome odlučuje i shvatiti. A dotle će maltretirat poduzetnike, one koji ga hrane... Sada je više birokracije samo s PU nego što je to nekada bilo ukupno samo s SDK. Naranca, ako ...
Iznajmljivanje plovila (čl. 35 Pravilnika o PDV-u) i Mišljen Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Iznajmljivanje plovila (čl. 35 Pravilnika o PDV-u) i Mišljen
Kreirao: Mariola | Sri, 26.07.2017 u 16:39h
Porezna uprava objavila je 22.05.2017. godine (Broj klase:410-01/17-01/1060; Urudžbeni broj:513-07-21-01/17-1) Mišljenje u svezi iznajmljivanja plovila i pravila u svezi mjesta oporezivanja davanja u najam plovila. Ovdje govorim samo o kratkotrajnom najmu i referiram se na primjer kojeg je PU navela u odjeljku \"POREZNA OSNOVICA ZA PLOVILA IZ TOČKE ...
Ugovor o djelu ili prijava djelatnika Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Drugi dohodak > Primitci na koje se plaćaju doprinosi > Isplata honorara
Kreirao: Admin_2 | Sri, 26.07.2017 u 13:44h
Niže je već odgovoreno, ugovor o djelu ne bi bio u skladu s propisom. Radno vrijeme je onoliko sati koliko će sati zaista i raditi. ...
Roba iz EU Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Roba u tranzitu
Kreirao: Matilda | Uto, 18.07.2017 u 09:49h
To treba provjeriti u zemlji članici u kojoj bi se ta kupoprodaja dogodila. Vjerojatno se u toj zemlji članici treba prijaviti za potrebe PDV-a. To nije predmet oporezivanja našim PDV-om. ...
Jednogodišnje stočarstvo Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Posebnosti pojedinih djelatnosti > Jednogodišnje stočarstvo
Kreirao: Admin_1 | Pet, 14.07.2017 u 13:41h
Tov životinja, pilića - peradi je s računovodstvenog motrišta ulaganje u kratkotrajnu biološku imovinu pa se postupa prema zahtjevima HSFI-a 17 (MRS-a 41). https://misljenja.hr/standardi/ Pilići -perad u tovu predstavlja potrošačku biološku imovinu (t. 44. MRS-a 41). Međutim, prerada mesa (t. 17.5. HSFI-a 17; t. 4. MRS-a 41) predstavlja ...
Cesija Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Cesija
Kreirao: Zagreb | Sri, 12.07.2017 u 16:26h
Hvala vam lijepa. Ugodan ostatak dana. ...
Obrazac OKFŠ - prihodi Kategorija: DOPRINOSI I ČLANARINE > Ostali doprinosi i članarine > Naknada za šume > Obrazac OKFŠ - prihodi
Kreirao: Admin_1 | Sri, 05.07.2017 u 15:13h
Pasivna vremenska razgraničenja predstavljaju odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja. Kao što se na danoj poveznici može pročitati osnovicu za obračun ove naknade čini ukupan prihod i ukupni primici ostvareni na domaćem i inozemnom tržištu. Odgođen prihod budućeg razdoblja ne predstavlja ostvaren prihod pa ne ulazi u osnovicu za ...
Poslovanje (j)doo bez zaposlenih Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Posebnosti pojedinih djelatnosti > Poslovanje (j)doo bez zaposlenih
Kreirao: Admin_1 | Sri, 05.07.2017 u 14:12h
Kao što je niže pojašnjeno trgovačko društvo teoretski može poslovati bez zaposlenih. I u praksi je to moguće, ali samo u pojedinim slučajevima. To ne određuje registracija društva. Osim spomenutog ZOR-a, ako fizička osoba radi i odrekne se dohotka za svoj rad nastaje porezna obveza, pa tu su onda i ...
Prefakturirana usluga Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Prefakturirana usluga
Kreirao: Admin_2 | Sri, 05.07.2017 u 11:04h
Npr. na temelju reversa izvanbilančno. ...
Prijenos gospodarske cjeline Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Prijenos gospodarske cjeline
Kreirao: Admin_3 | Pon, 03.07.2017 u 11:02h
Preporuka je da se ovakav ugovor o prijenosu gospodarske cjeline sastavlja barem dan prije zatvaranja obrta. Na ovaj je način u nadzoru teže dokazivo da obrt nije zatvoren i da je moguć prijenos gospodarske cjeline. Pripajanje obrta društvu moguće je samo s poreznog motrišta, a to se potom provodi u ...
Likvidacija društva Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Likvidacija društva
Kreirao: Admin_3 | Pon, 03.07.2017 u 10:47h
Da, u knjigama se provodi knjiženje obveze poreza na dobit i društvo u likvidaciji plaća utvrđene predujmove poreza na dobit. ...
Obračun plaće za strance (radnici iz BiH) Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Obračun plaće za strance
Kreirao: Admin_3 | Pet, 30.06.2017 u 14:55h
O primjeni Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu mišljenje: https://misljenja.hr/porezna-uprava/primjena-ugovora-izmedju-republike-hrvatske-i-bosne-i-hercegovine-o-izbjegavanju-dvostrukog-oporeziv/3625/ ...
Likvidacija društva Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Financijski izvještaji > Likvidacija društva
Kreirao: nina | Pet, 30.06.2017 u 14:11h
Hvala na javljanju, ali opet kontrola javlja greške . ...
Vlasnik obrta u sustavu poreza na dobit i bolovanje Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Bolovanja > Bolovanja na teret HZZO > Vlasnik obrta u sustavu poreza na dobit i bolovanje
Kreirao: Admin_2 | Pet, 30.06.2017 u 12:15h
Naknada plaće pripada nositelju samostalne djelatnosti za radne dane u tjednu (6 radnih dana), a obračunava se kao prosječna dnevna naknada. Naknada plaće mu za vrijeme privremene nesposobnosti pripada od 43. dana privremene nesposobnosti za rad i tu naknadu snosi HZZO. Iznimno, u slučajevima kada se naknada plaće isplaćuje od ...
Najam poslovnog prostora i nadoknada režijskih troškova Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Porezno priznati troškovi (izdaci)
Kreirao: Admin_1 | Pet, 30.06.2017 u 11:21h
Sukladno odredbama Općeg poreznog zakona knjiženja i druga evidentiranja treba obavljati potpuno, točno, pravodobno i uredno, primitke i izdatke blagajne (gotovinski promet) treba bilježiti slijedom njihova nastanka svakodnevno. Nadalje isti propis određuje da se bilježenje podataka u poslovne knjige mora temeljiti na urednim i vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama. Smatra se da ...
Najam poslovnog prostora i nadoknada režijskih troškova Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Najam poslovnog prostora i nadoknada režijskih troškova
Kreirao: Admin_1 | Čet, 29.06.2017 u 13:05h
Iili, s obzirom da je dan odgovor za obveznike poreza na dobit, nekome će koristiti. Kako se postovi ne bi premještali, molim ponoviti upit na https://misljenja.hr/forum/racunovodstvo/obveznici-poreza-na-dohodak/knjizenjaevidentiranje-promjena/porezno-priznati-troskovi-izdaci/ s istim naslovom. ...
Isporuka usluga (prijevoz) u treće zemlje Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Usluga prijevoza dobara
Kreirao: Bety | Pon, 19.06.2017 u 21:15h
Imamo isporuku usluge tj. tvrtka vrši uslugu prijevoza u BiH. Na koji članak Zakona da se pozovemo čl.17 st 1 ili čl. 45. stavak 1. točka 4. Unaprijed hvala ...
Viškovi i manjkovi u proizvodnji Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Viškovi i manjkovi u proizvodnji
Kreirao: Emma | Sri, 14.06.2017 u 17:28h
Nina, istovrsne možete prebiti. Ali samo istovrsne gdje je objektivno moglo doći do zamjene. 1. Točno 2. Točno, po cijeni proizvodnje, ako je manjak iznad dopuštenog. ...
Najam vozila Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Obračun kilometraže > Najam vozila
Kreirao: Admin_3 | Pon, 05.06.2017 u 10:43h
Igore, za najmoprimca vozila, Zakon o porezu na dobit propisuje da se treba uvećati porezna osnovica za 30% (od 1. siječnja 2018. godine 50%) troškova, osim troškova osiguranja i kamata, nastalih u svezi s vlastitim ili unajmljenim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz (osobni automobil, plovilo, helikopter, zrakoplov ...
PPO Marže Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > PPO Marže
Kreirao: Admin_1 | Pet, 02.06.2017 u 14:59h
U PDV obrascu se iskazuje samo prodaja s PPO marže: „pod točkom II.3. … Pod ovom točkom iskazuju se podaci po svim izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene ili nisu. Ovdje se upisuju i podaci o isporukama koje podliježu posebnom postupku oporezivanja marže, zatim podaci o posebnom ...
Prodaja zaliha materijala po nabavnoj cijeni djelatniku Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Prodaja robe ispod nabavne cijene
Kreirao: Zagreb | Sri, 31.05.2017 u 16:28h
Hvala Vam lijepa, zato sam Vas i pitao, jer sam čuo razne informacije. ...
Primitci i izdaci - neregistrirana djelatnost Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Primitci i izdaci - neregistrirana djelatnost
Kreirao: Alex | Čet, 25.05.2017 u 13:50h
Veliko hvala na iscrpnom i konkretnom odgovoru ! Mislim da ću na temelju svega što ste naveli imati kvalitetne argumente u daljnjim "razgovorima" sa poreznom upravom :). ...
PDV - nabava robe iz EU Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Dobavljač nije iz EU, a dobra se stječu iz (DČ) EU
Kreirao: Admin_1 | Sri, 24.05.2017 u 13:20h
Radi se o stjecanju dobara iz druge države članice. Prvo treba provjeriti (na fakturi) ima li porezni obveznik iz BiH valjan slovenski PDV ID broj. Trebao bi imati. Ako nema, jedina je mogućnost kako je odgovorio Dax niže Pet, 22.05.2015 u 21:31h. ...
Fiskalizacija - gubitak podataka Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Fiskalizacija - gubitak podataka
Kreirao: Admin_2 | Sri, 24.05.2017 u 12:19h
Vidjeti i mišljenje MF PU: Postupanje uoči trajnog gubitka podataka na elektroničkom naplatnom uređaju https://misljenja.hr/porezna-uprava/postupanje-uoci-trajnog-gubitka-podataka-na-elektronickom-naplatnom-uredjaju/4944/ ...
Obračun plaće iz 2009 Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Obračun plaće iz 2009
Kreirao: Yoda | Uto, 23.05.2017 u 11:54h
jaja, za obračun treba primijeniti stope doprinosa koje su vrijedile na dan obračuna. Do 2009. se predaje R-Sm s vrstom obračuna/ispravka 00. Pri isplati se obračunava porez i prirez po stopama u vrijeme isplate. U obrascu JOPPD iskazuje se samo porez i prirez te se označava kao zaostala plaća. ...
Izdavanje računa Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Dvostavno računovodstvo > Izdavanje računa
Kreirao: Sheldon | Pon, 22.05.2017 u 12:30h
Unutar iste se osobe ne ispostavlja račun. Ne ostvaruju se isporuke, račun se izdaje prema poreznim propisima. Za navedene potrebe se može koristiti obračun i sl. ...
Ugovor o operativnom leasingu stroja sa poduzetnikom u BIH Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Posebnosti pojedinih djelatnosti > Ugovor o operativnom leasingu stroja sa poduzetnikom u BIH
Kreirao: Emma | Pon, 22.05.2017 u 11:29h
Zakonom o leasingu, leasing mogu obavljati samo leasing društva. d.o.o. prodaje stroj leasing društvu, a leasing društvo daje u leasing predmet leasinga korisniku leasinga. Za BiH, treba provjeriti u leasing društvu postoji li ta mogućnost. ...
OPZ-STAT Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Porezni postupak > Ostalo > Obrazac OPZ-STAT 1
Kreirao: Korni | Sri, 17.05.2017 u 11:04h
Da li u OPZ -STAT ulaze računi koji koji nemaju PDV? Dio usluga kojem imamo je oporeziv, dio nije. Da li u OPZ-STAT ulaze neplaćeni računi iz prošle godine s obzirom da smo od 01.01.2017. ušli u sustav PDV-a? ...
Financijski izvještaji i ubrzani stečajni postupak Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Financijski izvještaji > Financijski izvještaji
Kreirao: Sheldon | Sri, 10.05.2017 u 12:54h
Nina, teško je pružiti pomoć jer kao što je navedeno vlasnik nije reagirao na rješenje, članovi uprave ili osobe ovlaštene za zastupanje nisu podnijele prokazni popis imovine i td. (Možda i bolje jer se odgovornost odgovornih osoba gotovo nikada ne preispituje, a ovako se izbjegavaju dodatni troškovi.) Predan je ...
Povrat poticajnih sredstava zapošljavanja HZZ-u Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Povrat poticajnih sredstava zapošljavanja HZZ-u
Kreirao: Emma | Uto, 09.05.2017 u 12:26h
Poticajna sredstva bila su prihod ili odgođen prihod. Povratom se ukida taj prihod ili odgođen prihod. Jedino ako je sve oprihodovano u ranijim godinama, sada je to naknadno utvrđen rashod iz ranijih godina (porezno priznat). Kamate su porezno priznat trošak. ...
Posebnosti knjigovodstva ambulanti Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Posebnosti pojedinih djelatnosti > Posebnosti knjigovodstva ambulanti
Kreirao: kaja | Uto, 09.05.2017 u 10:50h
Dalela, bilo bi dobro znati kojeg je statusa Ambulanta - je li registrirana po posebnom propisu kao "dio Zdravstva" - ambulanta u najmu, ili je po posebnom propisu "potpuno privatna", kako je prijavljena u sustav oporezivanja - dohotkom od samostalne djelatnosti ili dobiti... ...
Obrazac PD-IPO Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > Obrazac PD-IPO
Kreirao: Yoda | Pet, 05.05.2017 u 12:14h
Da, može se predati obrazac kako su napisale Mala vidra i Kikica. Ali jako je komplicirano, nepregledno i lako se pogriješi kod više stavaka. Uopće uvođenje takvog obrasca u zemlji od 4 mil. stanovnika (prije egzodusa), gdje gotovo svatko svakoga pozna je suludo. Što se tiče birokracije postali smo robovi ...
Bilanca 2016., sudjelujući interes Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Financijski izvještaji > Bilanca 2016., sudjelujući interes
Kreirao: Yoda | Pon, 01.05.2017 u 14:25h
Fizička osoba nije poduzetnik niti društvo povezano sudjelujućim interesom. PD-IPO je prilog PD-u, a ne financijskim izvještajima. ...
Vrijednosno usklađenje zaliha Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Vrijednosno usklađenje zaliha
Kreirao: Emma | Čet, 27.04.2017 u 11:09h
Iznos poreza na dobit iz vrijednosnog usklađenja zaliha se knjiži na konto imovine, odgođene privremene razlike poreza na dobit dugovno i obveze poreza na dobit potražno. Našla sam primjer na https://misljenja.hr/poduzetnicko-racunovodstvo/primjer-nastanka-odgodjene-porezne-imovine-vrijednosnim-uskladjenjem-materijala/726/ Ako ste u poreznom gubitku, cijeli porezni gubitak treba knjižiti na odgođenu privremenu razliku poreza na dobit dugovno ...
Poslovne knjige Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Temelji > Poslovne knjige
Kreirao: Dax | Uto, 25.04.2017 u 09:18h
Smatram da to treba ostaviti tako, naknadno renumeriranje nije dopušteno, a ne bi smjelo biti niti omogućeno (dopušteno) u programu. Kada bi se radila renumeriranja rednih brojeva i sl., čemu onda uopće numeriranje, zar ne? ...
financijsko odobrenje od eu dobavljača Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Financijsko odobrenje od EU dobavljača
Kreirao: Dax | Uto, 25.04.2017 u 09:15h
To treba provjeriti s ino dobavljačem. U pravilu su ta financijska odobrenja dokumenti koji ne ulaze u PDV obračun jer se radi o rabatu na tzv. skupne isporuke tijekom proteklog razdoblja. Upravo se zato i zovu financijska odobrenja. Ako bi došlo do ispravka ranije isporuke, to ulazi u PDV obračun ...
Seminar i team building Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Ostali troškovi sl. puta i rada na terenu > Seminar+team building
Kreirao: Kikica | Sri, 19.04.2017 u 10:30h
Seminar i službeni put je OK, ali reprezentacija nije ugošćenje zaposlenika. Team building je primitak u naravi - plaća zaposleniku. Kako je napisano, sami provodite usavršavanje svojih djelatnika, najam dvorane, opreme, a nakon toga prisilna "razonoda"... Kako ćete dokazati u mogućem nadzoru da sve nije team building, to je na ...
Mjesto isporuke dobara EU Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Mjesto isporuke dobara
Kreirao: Admin_1 | Uto, 18.04.2017 u 23:04h
Ima već o tome pisano niže, a detaljnije: https://misljenja.hr/porezi/isporuka-dobara-u-drugu-drzavu-clanicu/1891/ Obrazac PDV I.3. + Zbirna prijava Iz: https://misljenja.hr/porezi/izdavanje-i-ispravak-racuna/1682/ "Račun u stranoj valuti Člankom 157., st. 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost uređeno je da se iznosi na računima iskazuju u kunama i uz to mogu biti iskazani ...
Prelazak iz jednostavnog knjigovodstva u dvojno! Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Dvostavno računovodstvo > Prelazak: jednostavno - dvojno knjigovodstvo
Kreirao: tea29 | Čet, 13.04.2017 u 13:35h
Članak 9., stavak 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija propisuje da nakon tri godine, iznimno, zakonski zastupnik neprofitne organizacije može donijeti Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela ako je: – vrijednost imovine neprofitne organizacije na kraju svake od prethodne tri godine uzastopno manja ...
Članovi uprave, odnosno direktori i plaćanje doprinosa Kategorija: DOPRINOSI I ČLANARINE > Obvezna osiguranja > Doprinos za zdravstveno osiguranje > Članovi uprave, odnosno direktori i plaćanje doprinosa
Kreirao: Admin_1 | Uto, 11.04.2017 u 14:55h
pixel_bj, 1. već je odgovoreno niže: Pet, 08.07.2016 u 10:48h 2. nema obveze plaćanja razlike doprinosa ...
Rezerviranja Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > Rezerviranja
Kreirao: Matilda | Pon, 10.04.2017 u 14:37h
Dalela, rezerviranje treba biti uvjetovano ugovorima, ali samo za: otpremnine, troškove obnavljanja prirodnih bogatstava, troškove u jamstvenim rokovima, troškove po započetim sudskim sporovima i za neiskorištene godišnje odmore. Kazne za neispunjenje ugovora nisu navedene... ...
Isplata dara u naravi Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Dar posloprimcu, djetetu > Isplata dara u naravi
Kreirao: Matilda | Pon, 10.04.2017 u 11:10h
Članak 15. stavak 2. Zakona o volonterstvu propisuje što se ne smatra novčanom nagradom ili imovinskom koristi za volontere. Sve ostale isplate predstavljaju drugi dohodak. ...
Stranice:
×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice