Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Forum

Najčitanije zadnji tjedan | zadnji mjesec | zadnju godinu

Novi postovi sa foruma

Popis tema
Manjkovi koji su nastali provalom Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Manjkovi koji su nastali provalom
Kreirao: Ivan | Sri, 15.07.2015 u 15:33h
Hvala svima koji su mi pomogli. ...
Roba i transportnie usluge Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Roba i transportne usluge
Kreirao: Kikica | Uto, 14.07.2015 u 11:55h
Sve se prikazuje kao isporuka dobara, ne razdvaja se usluga zasebno (znači čl. 41. st.1. ZPDV). ...
Kupnja DI od fizičke osobe i Obrazac PDV Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Ispravak pretporeza kod nabave dugotrajne imovine
Kreirao: Admin_1 | Sub, 11.07.2015 u 13:20h
Kod prodaje ili izuzimanja tog traktora će trebati obračunati PDV, ali ako se promijene mjerodavni uvjeti za priznavanje pretporeza - ne ispravlja se pretporez jer nije niti priznat kod nabave. Stoga, taj se iznos nabave ne iskazuje na drugoj stranici obrasca PDV, kao ni na prvoj stranici, i ne iskazuje ...
Plaćanje bonovima Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Posebnosti pojedinih djelatnosti > Plaćanje bonovima
Kreirao: Admin_1 | Pet, 10.07.2015 u 08:23h
OPREZ u poslovanju, osobito na festivalima! "Do kraja srpnja Porezna uprava u koordiniranim akcijama s Carinskom upravom planira pratiti i nadzirati sva značajnija događanja posebno festivale na kojima se okuplja veliki broj mladih stranih i domaćih posjetitelja kao što su: - ULTRA EUROPE Split – Hvar – Vis od 9 ...
Vođenje knjige UF Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Temelji > Vođenje knjige UF
Kreirao: ANĐELINA | Uto, 30.06.2015 u 10:06h
Hvala Emma tako treba po Poreznoj upravi ali ja nisam popunjavala kolone 12 ili 14 ili 16 za djelatnost za koju nemam pravo odbitka pretporeza, a sve drugo je ok. ...
PDV-K za 2014. kod prestanka poslovanja u 2014. Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > PDV-K za 2014
Kreirao: Admin_1 | Pon, 29.06.2015 u 13:13h
Prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13. i 148/13.) konačni obračun PDV-a porezni obveznik je obvezan predati u roku od dva mjeseca od prestanka poslovanja (čl. 85., st. 7). Prema istoj odredbi tog Zakona konačni obračun PDV-a porezni obveznik koji nije prestao s poslovanjem (nije ...
Obveznici revizije Kategorija: REVIZIJA > Zakonski okvir > Obveznici revizije > Obveznici revizije
Kreirao: Kikica | Čet, 18.06.2015 u 09:28h
Prema članku 6.a Zakona o reviziji, reviziji podliježu godišnji odvojeni i konsolidirani financijski izvještaji svih dioničkih društava te komanditnih društava i društava s ograničenom odgovornošću čiji odvojeni, odnosno konsolidirani ukupan prihod u godini koja prethodi reviziji prelazi 30.000.000,00 kn. Dakle, gleda se ili odvojeni ili konsolidirani ...
Mogu li se knjižiti u gotovini računi plaćeni obrtniku Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Mogu li se gotovinski računi plaćeni obrtniku knjižiti u izd
Kreirao: Admin_1 | Uto, 16.06.2015 u 13:17h
\"Budući da Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak (Narodne novine br. 140/03., 188/03. i 198/03.) nije propisano da je uvjet za knjiženje poslovnih izdataka plaćanje putem žiro-računa, ne postoji niti ograničenje do kojeg iznosa se izdaci plaćeni gotovinom mogu priznati u poslovne izdatke poreznim ...
Promjena sjedišta tvrtke - d.o.o. Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Promjena sjedišta tvrtke - d.o.o.
Kreirao: Emma | Uto, 09.06.2015 u 15:51h
Vlasnik prostora/poštanskog sandučića je fizička osoba, a daje u najam pravo na uporabu sjedišta/poštanskog sandučića pravnoj osobi te na temelju toga ostvaruje dohodak od imovine. Zbog toga treba sklopiti ugovor o najmu/uporabi sjedišta i poštanskog sandučića i utvrditi vrijednost najamnine za to. Najmodavac je dužan taj ugovor ovjeriti/dostaviti u nadležnu ...
Gotovinska plaćanja između obrtnika Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Gotovinska plaćanja između obrtnika
Kreirao: Admin_1 | Pet, 05.06.2015 u 23:50h
Pravo na odbitak pretporeza i ograničenje prava na odbitak pretporeza propisano je čl. 57. do 61. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Ako su zadovoljeni uvjeti iz navedenih odredbi Zakona o PDV-u, za plaćanja gotovinom između dva R-2 može se odbiti pretporez. Fiskalizacija je fiskalizacija i nema veze s PDV-om ...
Prefakturiravanje usluga smještaja Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Prefakturiravanje usluga smještaja
Kreirao: zelena | Sri, 27.05.2015 u 14:32h
Tnx na pomoći savjetu ...
Korištenje osobnog odbitka-rad kod dva poslodavca Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Korištenje osobnog odbitka-rad kod dva poslodavca
Kreirao: Admin_1 | Uto, 26.05.2015 u 13:30h
Osobni odbitak se koristi kod poslodavca kojem je dostavljena porezna kartica, kod drugog poslodavca obračun plaće je bez osobnog odbitka. ...
Sezonski rad u poljoprivredi Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Drugi dohodak > Primitci na koje se plaćaju doprinosi > Sezonski rad u poljoprivredi
Kreirao: Yoda | Pet, 22.05.2015 u 12:31h
OIB isplatitelja, podnosi se JOPPD. ...
Račun plaćen Mastercard karticom Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Račun plaćen Mastercard karticom
Kreirao: Mala Niki | Pet, 22.05.2015 u 09:30h
Blago nama sa kaznama! I onda se Vlada čudi što ljudi bježe iz Hrvatske. ...
Fizička osoba iznajmljivač u sustavu pdv-a i turističke agen Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Fizička osoba iznajmljivač u sustavu pdv-a i turističke agen
Kreirao: Emma | Čet, 21.05.2015 u 17:50h
Kod turističkih usluga jako je bitno kakav je ugovor između iznajmljivača i agencije. Agencija može nastupati: a) u svoje ime i za svoj račun (najam), b) u svoje ime i za tuđi račun ili c) u tuđe ime i za tuđi račun. Pod b) i c) javlja se provizija za ...
Stjecanje kataloga i uzoraka iz EU Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > PDV na reklamne uzorke iz EU
Kreirao: Yoda | Uto, 19.05.2015 u 08:24h
Ako katalozi i uzorci imaju vrijednost i ako ih treba platiti, da treba obračunati PDV kao na stjecanje bilo kakvih drugih dobara iz EU. Obrazac PDV (II.7. i III.7.) i Obrazac PDV-S. ...
Knjiženje naknade za neispunjenu kvotu za invalide.. Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Knjiženje naknade za neispunjenu kvotu za invalide..
Kreirao: Yoda | Sri, 13.05.2015 u 21:47h
Obveza potražuje, trošak duguje (24/46) ovisno o kontnom planu koji koristiš. ...
Šifra primitka-obv.dop. kod struč.ospos. Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Šifra primitka-obv.dop. kod struč.ospos.
Kreirao: trio no | Uto, 05.05.2015 u 11:06h
Hvala. Da vidjeli smo taj primjer, ali kako nigdje nije bili primjera s šifrom 5702 nismo bili sigurni u kojem slučaju se stavlja ta šifra. LP ...
Isplata zadržane dobiti Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Osnivanje, statutarne promjene, prestanak > Isplata zadržane dobiti
Kreirao: Dax | Sri, 29.04.2015 u 16:31h
Podružnica i matično društvo su u gospodarskom smislu jedna cjelina. No kako se podružnica osniva i prestaje prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i zbog zaštite vjerovnika smatram da nije primjereno podizati dobit ako podružnica ima nenamirenih obveza u RH. Uostalom, na podružnicu stranog osnivača primjenjuju se odredbe kao na ...
Ostali podaci na PDV Obrascu Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Ostali podaci na PDV Obrascu
Kreirao: Dax | Pet, 17.04.2015 u 21:53h
Da i to po prodajnoj vrijednosti bez PDV-a. ...
Samostalna djelatnost uz radni odnos Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Temelji > Samostalna djelatnost uz radni odnos
Kreirao: Admin_1 | Pet, 10.04.2015 u 23:38h
Da li to znači da i dalje vodi samostalnu djelatnost kao i do sada: knjiga primitaka i izdataka, URA, IRA, blagajna, popis DMI i plaća akontaciju poreza na dohodak. - Točno Ne plaća PDV jer su prihodi manji od 230.000,00. - Samo ako je mali porezni obveznik, ako ...
Isporuka alkoholnog piča u DČ i PDV Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Isporuka alkoholnog piča u DČ i PDV
Kreirao: Admin_1 | Pet, 10.04.2015 u 23:21h
O trošarinama: https://misljenja.hr/forum/porezi-carine-i-fiskalizacija/drzavni-porezi/posebni-porezi-i-trosarine/uputa-za-provedbu-postupka-pri-kretanju-trosarinskih-proizvoda/ ...
Uputa za provedbu postupka pri kretanju trošarinskih proizvo Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Posebni porezi i trošarine > Uputa za provedbu postupka pri kretanju trošarinskih proizvo
Kreirao: Admin_1 | Pet, 10.04.2015 u 23:16h
https://misljenja.hr/forum/porezi-carine-i-fiskalizacija/drzavni-porezi/porez-na-dodanu-vrijednost/isporuka-alkoholnog-pica-u-dc-i-pdv/ https://misljenja.hr/carinska-uprava/uputa-br-162014-uputa-za-provedbu-postupka-pri-kretanju-trosarinskih-proizvoda/4406/ ...
Reinvestiranje dobiti u j.d.o.o., zakonske rezerve (pričuve) Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Reinvestiranje dobiti u j.d.o.o., zakonske rezerve (pričuve)
Kreirao: Admin_1 | Uto, 07.04.2015 u 11:18h
Prema čl. 390.a, st. 7. Zakona o trgovačkim društvima poveća li društvo temeljni kapital na 20.000,00 kn i više, na jdoo se više ne primjenjuju odredbe o obvezi kreiranja zakonskih rezervi, s time da ono smije zadržati svoj oblik – j.d.o.o. Znači, jdoo može ...
JDOO i zakonske rezerve Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > JDOO i zakonske rezerve
Kreirao: Admin_1 | Uto, 07.04.2015 u 09:47h
https://misljenja.hr/forum/racunovodstvo/poduzetnicko-racunovodstvo/knjizenja/reinvestiranje-dobiti-u-jdoo-zakonske-rezerve-pricuve/ ...
Objava financijskih izvještaja za ustanove Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Financijski izvještaji > Objava financijskih izvještaja za ustanove
Kreirao: Admin_1 | Uto, 24.03.2015 u 20:36h
Godišnje financijske izvještaje za javnu objavu ne predaju: ustanove, zajednice ustanova, obrtnici - slobodna zanimanja - obiteljska gospodarstva - fizičke osobe obveznici poreza na dobit. Ništa se nije mijenjalo u odnosu na protekle godine, vidjeti: https://misljenja.hr/novosti/rok-za-javnu-objavu-godisnjih-financijskih-izvjestaja-gfi-je-30-lipnja-2014/971/ ...
Prodaja alkohola na sajmovima Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Posebni porezi i trošarine > Prodaja alkohola na sajmovima
Kreirao: Admin_1 | Čet, 19.03.2015 u 15:48h
Za ulazak u sustav PDV-a je cenzus 230.000,00 kn. O trošarinskim obvezama i dopuštenoj prodaji alkohola na sajmovima pogledajte: https://misljenja.hr/carinska-uprava/prodaja-tinkture-propolisa-na-trznicama-i-sajmovima/4451/ Svakako se obratite nadležnoj carinarnici. ...
Rashodi utvrđeni u postupku nadzora Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > Rashodi utvrđeni u postupku nadzora
Kreirao: Dax | Uto, 03.03.2015 u 11:17h
Igor, ako se podnese žalba na rješenje u zakonskom roku, odgađa se plaćanje davanja utvrđenih u nadzoru. Ako je podnesena žalba, znači da u nadzoru nisu ispravno (ili smatrate da nisu ispravno) utvrđeni porezi i ostala davanja pa se po tom rješenju ništa ne knjiži i ne uvećava se osnovica ...
Ugovor o volontiranju u sportskom klubu Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Temelji > Ugovor o volontiranju u sportskom klubu
Kreirao: Hataitla | Pet, 27.02.2015 u 20:22h
U ovom slučaju trener ne prima nikakvu naknadu za svoj rad. Ponekad mu se napiše putni nalog kada ide na natjecanje, i to samo za kilometražu. Da li možda znate postoji li koji drugi oblik ugovora u kojem se može navesti da trener radi besplatno, bez naknade? ...
Ispravak krivog knjiženja Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Dvostavno računovodstvo > Ispravak krivog knjiženja
Kreirao: Dajana | Pet, 27.02.2015 u 18:57h
Za ispravak pogrešnog knjiženja kod neprofitnih organizacija Uredba nije propisala način na koji se ispravlja knjiženje ako knjiženje ispravljate u 2014. godini. Prema neslužbenom naputku Ministarstva financija najbolje je ispravak napraviti preko rezultata poslovanja. Povećati višak prihoda za svotu koju ste stavili na trošak. Možete staviti u Bilješke takvu napomenu ...
Oslobođenje pl.PDVa po čl 44.st.1.točka 35ZPDVu Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Oslobođenje PDVa čl 44., st.1.toč. 35. ZPDVu
Kreirao: kaja | Čet, 26.02.2015 u 14:51h
Vaše bi razmišljenje bilo (po meni) ispravno: U čl. 44. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o PDV-u - propisane su izmjene čl. 174. toč. 10. Pravilnika o PDV-u, na način da je sada dodano da se pod ovom točkom iskazuju i podaci o oslobođenjima iz čl. 44. st.1 ...
Rad u nepunom radnom vremenu Kategorija: DOPRINOSI I ČLANARINE > Obvezna osiguranja > Doprinos za mirovinsko osiguranje > Rad u nepunom radnom vremenu
Kreirao: Admin_3 | Ned, 22.02.2015 u 12:42h
Ako tako ugovorite na temelju Ugovora o radu osnovna plaća bi za svaki mjesec bila ista, no ugovorom o radu mogu se ugovoriti i dodatci na plaću, pa se i tome mora voditi briga. U tom slučaju plaća ne bi bila svaki mjesec jednaka nego bi ovisila i o određenim ...
Poduzeće koje nije u sustavu PDV-a Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Poduzeće koje nije u sustavu PDV-a
Kreirao: Kikica | Sri, 18.02.2015 u 08:30h
Mandis, i dalje piše u napomenu da nije u sustavu PDV-a temeljem čl. 90., st. 2. ali s obzirom da se radi o izvozu treba navesti i oslobođenje temeljem čl. 45., st. 1. Zakona o PDV-u. ...
Zatvaranje pordužnice Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Financijski izvještaji > Zatvaranje pordužnice
Kreirao: Kviska | Pet, 13.02.2015 u 10:44h
Provodi se likvidacija prema Zakonu o trgovačkim društvima. To znači da treba imenovati likvidatora, te putem javnobilježničke isprave pokrenuti u sudskom registru postupak likvidacije. Potom je potrebno svu imovinu unovčiti (prodati), i dobivenim sredstvima podmiriti obveze koje postoje u bilanci. Izvješća se predaju za razdoblja: a) od 1.1.15 ...
Uvećanja osnovne plaće Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Uvećanja osnovne plaće
Kreirao: Dax | Uto, 10.02.2015 u 15:53h
Marinela, Zakonom o radu (članak 94.) radnik ima pravo na povećanu plaću za otežane uvjete rada, prekovremeni i noćni rad te za rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi. To povećanje (npr. postotak) Zakon o radu ne određuje, to povećanje ...
Financijski izvještaji - neaktivno društvo Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Financijski izvještaji > Financijski izvještaji - neaktivno društvo
Kreirao: Dax | Pet, 06.02.2015 u 11:34h
Sukladno čl. 20. Zakona o računovodstvu mali je poduzetnik dužan godišnje financijske izvještaje (GFI) dostaviti Financijskoj agenciji radi javne objave (npr. do 30.06.2015. za 2014. godinu). Stavkom 7. tog članka propisano je da poduzetnik koji tijekom poslovne godine nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke ...
Izlazni račun prema maloljetnoj osobi Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Porezni postupak > Ostalo > Izlazni račun prema maloljetnoj osobi
Kreirao: Sheldon | Čet, 29.01.2015 u 21:56h
Treba sklopiti ugovor za glazbeni tečaj kojeg s Vama ugovara i potpisuje punoljetna osoba, u pravilu roditelj ili staratelj polaznika. Prema tom ugovoru Vi ste se obvezali pružiti uslugu glazbenog tečaja članu - maloljetniku, a druga ugovorna strana (npr. roditelj ili staratelj) se obvezuje to platiti. Bez obzira što polaznik ...
Porez na potrošnju i PDV obrazac Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Gradski ili općinski porezi > Porez na potrošnju > Porez na potrošnju i PDV obrazac
Kreirao: Admin_2 | Sri, 28.01.2015 u 13:01h
U obrazac PDV se unose isporuke dobara i usluga koje su predmet oporezivanja PDV-om, iz čega proizlazi da se porez na potrošnju ne unosi nigdje u PDV obrazac, kao niti u Knjigu izlaznih računa (ako želite imati i taj dio poreza na potrošnju iskazano u Knjizi izlaznih računa, tada je ...
popunjavanje obrasca DOH za 2014. godinu Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Popunjavanje Obrasca DOH za 2014. godinu
Kreirao: Admin_2 | Sri, 28.01.2015 u 12:57h
S obzirom na to da je iznos mirovine veći od 11.000 kn suprug se ne može smatrati uzdržavanim članom. ...
Upute za korištenje Kategorija: O forumu > Općenito o forumu > Općenito o forumu > Upute za korištenje
Kreirao: Admin_1 | Uto, 27.01.2015 u 19:50h

 

Registracija/prijava i sudjelovanje na forumu misljenja.hr su besplatni 

Vaša diskrecija na forumu misljenja.hr je zajamčena, uz Vaša pitanja/odgovore prikazuje se samo nadimak koji Vi sami odredite, a u „Moj račun“ – „Moj forum“ možete dodati  sliku ...

najam bez naknade Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Temelji > Najam bez naknade
Kreirao: Sheldon | Uto, 27.01.2015 u 16:06h
Naravno, Dajana ugovorom se treba utvrditi tržišna vrijednost najma. Ako je ustanova obveznik poreza na dobit, prema članku 7. st. 7. Zakona o porezu na dobit do 2% ukupnih prihoda prethodne godine darovanje neprofitnoj organizaciji (to može biti i tržišna vrijednost najamnine s PDVom) je porezno priznat trošak. ...
Knjiženje prikupljenih sredstva pomoći kod proračunskih kori Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Proračunsko računovodstvo > Temelji > Knjiženje prikupljenih sredstva pomoći kod proračunskih kori
Kreirao: dubravkat | Uto, 27.01.2015 u 06:54h
ako su na klasi 2 tada ih samo vozate, jer kada ih predate tome kome su namijenjena tada vam se klasa 2 zatvara znači primili ste ih i knjižite na potražnu stranu 2, a kada ih uplaćujete drugima dugovna strana klase 2. i to je nula, tako jedino se ne ...
Putni nalozi-maloljetnici Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Ostali troškovi sl. puta i rada na terenu > Putni nalozi-maloljetnici
Kreirao: Dajana | Ned, 25.01.2015 u 23:52h
U praksi roditelji uvijek daju svoj pristanka da maloljetno dijete ide na put ili ne. Ako je takav pristanak dan onda kada maloljetna osoba ide na službeni put za potrebe neprofitne organiazcije potrebno je u skladu sa čl.14. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak sve troškove na službenom ...
Kontinuirani-godišnji autorski ugovori Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Drugi dohodak > Autorski honorari i honorari umjetnika > Kontinuirani-godišnji autorski ugovori
Kreirao: Mebl | Ned, 25.01.2015 u 23:31h
Slažem se sa Chivom, iako je u praksi čest slučaj da se na početku godine zaključe autrski ugovori sa autorima i da se na taj način pokrije sav autorski rad pojedinog autora kroz cijelu godinu. No prema propsima to baš i ne bi bilo moguće iz razloga što se prema ...
Nerezident-na njegov račun Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Drugi dohodak > Autorski honorari i honorari umjetnika > Nerezident i isplata na račun
Kreirao: Chivo | Čet, 22.01.2015 u 23:29h
Iako je u propisu napisano na njihov račun u mišljenjima porezne uprave ipak se navodi da se isplate nerezidentima obavljaju na njihov nerezidentni račun. ...
Stipendiranje sportaša Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Stipendije i stručna praksa > Stipendiranje sportaša
Kreirao: Gospodin Ivan | Čet, 22.01.2015 u 22:27h
Da bi se ostvarila sportska neopreziva stipendija mora biti riječ o kategoriziranom sportašu. Dakle, sportaš mora biti upisan u Registar kategoriziranih sportaša koji ustrojava i vodi Hrvatski olimpijski odbor da bi mu se prema poreznim propisima mogla isplatiti neopreziva sportska stipendija do 1.600,00 kn ...
Honorar umjetnika-maloljetnika Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Drugi dohodak > Autorski honorari i honorari umjetnika > Honorar umjetnika-maloljetnika
Kreirao: Neprofitna organizacija | Čet, 22.01.2015 u 10:59h
Da li se maloljetniku smije isplatiti drugi dohodak (npr. kao umjetniku izvođaču - folklor), te tko potpisuje Ugovor (maloljetnik ili zakonski zastupnik), na čiji žiro-račun se isplaćuje (maloljetnika ili zakonskog zastupnika), i čiji OIB se stavlja u JOPPD (maloljetnika ili zakonskog zastupnika)? ...
Pretporez i knjiženje nabave sportske opreme za promidžbu Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Pretporez i knjiženje nabave sportske opreme za promidžbu
Kreirao: Kikica | Pon, 19.01.2015 u 08:50h
a) Ako se sportska oprema s tiskom oznake poduzetnika (logotipom) koristi u promidžbene svrhe, pri kupnji te opreme i za tisak logotipa može se priznati pretporez. Ako bi se ta oprema i podijelila mogućim kupcima, prema čl. 7., st. 4. Zakona i čl. 11., st. 4. Pravilnika o porezu na ...
Financijski reversi Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Financijski reversi
Kreirao: Yoda | Pet, 16.01.2015 u 14:21h
Tatjana, revers, otpremnica, dostavnica, predatnica i sl. isprave nisu zakonom formalno propisane isprave. Svaki poduzetnik te isprave može kreirati prema potrebama poslovanja. Te isprave su knjigovodstvene isprave pa trebaju zadovoljiti odredbu članka 56. Općeg poreznog zakona. "Smatra se da je isprava za knjiženje uredna kad se iz nje nedvosmisleno može ...
Isplata plaće nakon prestanka radnog odnosa Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Isplata plaće nakon prestanka radnog odnosa
Kreirao: Admin_1 | Uto, 13.01.2015 u 18:42h
U tom slučaju bez priznavanja osobnog odbitka jer se ne radi o izuzeću iz članka 61., st. 10. Pravilnika o porezu na dohodak. ...
IP-OBRAZAC Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > IP-Obrazac
Kreirao: Admin_1 | Pon, 12.01.2015 u 16:03h
IP i ID-1 obrasci se za 2014. ne podnose u Poreznu upravu, IP treba uručiti djelatnicima, a potvrdu primatelju drugog dohotka. Uskoro će o tome biti objavljena i novost na misljenja.hr. ...
JOPPD kod troškova cestarine Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Obveznici i rokovi podnošenja > JOPPD kod troškova noćenja i ENC-a kod terenskog rada
Kreirao: Sheldon | Pet, 09.01.2015 u 08:08h
Cestarina kada se ide na službeni put prikazuje se u JOPPD obrascu. Cestarina kada se obavlja locco vožnja ne prikazuje se u JOPPD obrascu. Cestarina kada se obavlja terenski rad ne prikazuje se u JOPPD obrascu. Cestarina kada se obavlja prijevoz dobara ili putnika ne prikazuje se u JOPPD obrascu ...
Uvjeti promjene načina oporezivanja Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > Uvjeti promjene načina oporezivanja
Kreirao: Admin_1 | Pet, 02.01.2015 u 18:09h
Novost naziva Izmjena kriterija za ulazak fizičkih osoba u sustav poreza na dobit za 2015. godinu objavili smo 18. prosinca 2014. https://misljenja.hr/novosti/izmjena-kriterija-za-ulazak-fizickih-osoba-u-sustav-poreza-na-dobit-za-2015-godinu/1371/ Člankom 2. stavkom 4. Zakona o porezu na dobit propisano je da obveznik poreza na dobit postaje fizička osoba koja ostvaruje dohodak od obrta i s ...
Sudska i izvansudska nagodba Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Drugi dohodak > Ostali primitci na koje se ne plaćaju doprinosi > Sudska i izvansudska nagodba
Kreirao: Gospodin Ivan | Čet, 01.01.2015 u 23:50h
Mebl, bez dodatnih pojašnjenja ne može se znati jeli sudska ili izvan sudskoj nagodba oporeziva ili nije ako se ne zna po kojoj osnovi je sudska ili izvan sudska nagodaba. Je li riječ o isplati plaće po sudskoj ili izvan sudskoj nagodbi ili nekoj drugoj osnovi? ...
Novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Proračunsko računovodstvo > Proračun > Novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu
Kreirao: Dajana | Čet, 01.01.2015 u 23:33h
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine br. 124/14.) primjenjuje se na knjigovodstvene evidencije od 1. siječnja 2015., a knjigovodstvene evidencije i financijsko izvještavanje za 2014. obavit će se u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu iz 2010. godine. Svi proračuni i proračunski ...
Novogodišnji domjenak Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > Novogodišnji domjenak
Kreirao: Sheldon | Sri, 31.12.2014 u 10:01h
Kikica, malo okreni rečenicu... Ako ste ugostili poslovne partnere na novogodišnjem domjenku na kojem su bili i Vaši djelatnici to je ugošćenje poslovnih partnera i u cijelosti reprezentacija. Troškovno se dijeli na 70% porezno nepriznate troškove i 30% porezno priznate. Prema čl. 15., st.1., toč. 3. Pravilnika o porezu ...
Izlazak iz sustava PDV-a Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Izlazak iz sustava PDV-a
Kreirao: Admin_1 | Sri, 17.12.2014 u 20:28h
https://misljenja.hr/novosti/obvezan-ulazak-i-dobrovoljan-izlazak-iz-sustava-pdv-a-te-ispravak-pretporeza/1356/ Ispravak na zalihe tek od slijedeće godine. ...
Operativni najam i prijenos vlasnistva Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Operativni lizing (leasing)
Kreirao: Admin_1 | Sri, 17.12.2014 u 18:41h
Mariola, ovo zasigurno nije pitanje iz računovodstva ili knjiženja. Kao pretplatniku: to opisano je leasing, a čl. 3. Zakona o leasingu propisuje da je leasing-društvo trgovačko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj upisano u sudski registar na temelju odobrenja za obavljanje poslova leasinga koje izdaje Agencija (HANFA) uz uvjete propisane ...
Zadruga-mijenjanje upravitelja zadruge Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Zadruga-mijenjanje upravitelja zadruge
Kreirao: žderopero | Sri, 17.12.2014 u 10:16h
Skupština donosi odluku o opozivu Upravitelja. Tu promjenu prijavljujete u Trgovačkom sudu preko javnog bilježnika. Najbolje da nazovete javnog bilježnika i njega pitate za točan iznos troškova. ...
Interni caffe u Trgovačkom Društvu Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Posebni porezi i trošarine > Interni caffe u Trgovačkom Društvu
Kreirao: Admin_1 | Uto, 16.12.2014 u 09:10h
Anđelika, molim pojasniti knjigu trošarine i vezu te knjige s ugostiteljskom djelatnosti. Ako pripremate, uslužujete i naplaćujete kavu vanjskim osobama onda se bavite ugostiteljskom djelatnosti pa se na Vas primjenjuju odredbe Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti... Odredbe Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti se ne primjenjuju na pripremanje i usluživanje toplih i hladnih ...
Oporezivanje stipendija sportašima Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Stipendije i stručna praksa > Oporezivanje stipendija sportašima
Kreirao: Dajana | Čet, 11.12.2014 u 09:06h
Prema Pravilniku o kategorizaciji športaša kojeg u skladu s odredbama Zakona o športu donosi Hrvatski olimpijski odbor, športaši se razvrstavaju u pojedine kategorije. Prema odredbama toga Pravilnika kategorizirani športaš ima pravo na isplatu športske stipendije za športsko usavršavanje. Hrvatski olimpijski odbor isplaćuje stipendiju kategoriziranim športašima koji su razvrstani u kategorije ...
Plaćanje PDV-a Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Plaćanje PDV-a
Kreirao: Kikica | Pon, 08.12.2014 u 18:08h
Naravno da može, niti jednim propisom nije propisano da se uplata u državni proračun mora raditi s žiro računa. ...
Kasa uzajamne pomoći Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Temelji > Kasa uzajamne pomoći
Kreirao: Dajana | Sri, 03.12.2014 u 03:01h
Smatram da nije postojala mogućnost voditi kasu uzajamne pomoći na ovaj način na koji ste naveli, osobito što ta kasa uzajamne pomoći nije bila utvrđena Statutom u vašem slučaju Sindikata. Postoji jedna Odluka od strane Hrvatske narodne banke u kojoj je navedeno u kojem slučaju sindikat može voditi kasu uzajmane ...
Obračun primitka u naravi prema stvarno prijeđenim km Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Ostali troškovi sl. puta i rada na terenu > Obračun primitka u naravi prema stvarno prijeđenim km
Kreirao: Dax | Pon, 01.12.2014 u 12:34h
Dolazak radnika na posao i odlazak s posla službenim vozilom ne može se neoporezivo nadoknaditi radniku jer to nije javni prijevoz. Ako se primitak u naravi obračunava prema stvarno prijeđenim kilometrima i dolazak na posao i odlazak s posla ulazi u taj obračun i treba obračunati primitak u naravi - ...
Dar u naravi 400,00 kn Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Dar u naravi 400,00 kn
Kreirao: Dax | Čet, 27.11.2014 u 11:23h
Kikica, dar u naravi zaposleniku do 400,00 kn ne smatra se dohotkom, i takav dar se ne iskazuje u Obrascu JOPPD. ...
Dar u naravi Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Prigodne (božič, regres, uskrs i sl.), jubilarne nagrade > Dar u naravi
Kreirao: Admin_1 | Sri, 26.11.2014 u 13:00h
https://misljenja.hr/novosti/zabranjeno-je-izdavanje-bonova-je-li-dopustena-takva-isplata-kao-dar-u-naravi-i-bozicnica/506/ ...
Blagajničko izvješće Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Temelji > Blagajničko izvješće
Kreirao: Petra* | Pon, 17.11.2014 u 08:08h
Zahvaljujem na odgovoru :) ...
Prometni prekršaj, što ako ga nije bilo, kome se žaliti? Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Kazna za parkiranje
Kreirao: Admin_1 | Ned, 16.11.2014 u 13:15h
Ako ste dobili kaznu za prometni prekršaj, a smatrate da ga nije bilo ili se želite požaliti na rad službene osobe, niže je opisano kako to učiniti. Ovaj post može poslužiti kao pomoć, nije za daljnje komentiranje! U slučajevima kada građanin smatra da su postupanjem, odnosno nepostupanjem policijskog službenika, povrijeđena ...
Isplata predujma dobiti u d.o.o. Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Isplata predujma dobiti u d.o.o.
Kreirao: Kikica | Pet, 14.11.2014 u 12:21h
12.000,00 kn je ukupno umanjenje. To se može ostvariti samo podnošenjem prijave poreza na dohodak (Obrazac DOH). Ali treba prvo sastaviti tu prijavu i dobro provjeriti da se ne bi desila obveza plaćanja poreza na dohodak. Treba biti jako oprezan jer ako se prijava poreza na dohodak ne ...
Novi obračun plaće Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Novi obračun plaće
Kreirao: Admin_1 | Pon, 10.11.2014 u 20:48h
I ako je u Prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak datum primjene za isplatu plaće "po novom" bio 1. prosinca, sa Vlade je u Sabor taj Zakon upućen s izmjenom navedenog datuma na 1. siječnja 2015. https://misljenja.hr/novosti/izmjene-zakona-o-porezu-na-dohodak-od-1-sijecnja-2015/1237/ ...
Ispravak obveze za PDV zbog nemogućnosti naplate od fizičke Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Ispravak obveze za PDV zbog nemogućnosti naplate od fizičke
Kreirao: Admin_1 | Pon, 10.11.2014 u 10:02h
Da Dax, zaista postoji mišljenje Porezne uprave o tome kako navodiš, Kl. 410-19/01-01/105 od 13.03.2001. iz kojeg citiram: "Polazeći od temeljne odredbe da naknada za obavljenu isporuku predstavlja poreznu osnovicu za obračun poreza, u slučaju kada porezni obveznik ne može od kupca - krajnjeg potrošača naplatiti naknadu za ...
Trošarina - list duhana Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Posebni porezi i trošarine > Trošarina
Kreirao: Admin_1 | Uto, 04.11.2014 u 08:33h
Prema Zakonu o trošarinama uređuje se trošarinski sustav oporezivanja alkohola i alkoholnih pića, duhanskih prerađevina, energenata i električne energije, a duhanskim se prerađevinama smatraju: cigarete, cigare, cigarilosi i duhan za pušenje (sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje). Duhanom za pušenje smatra se otpad duhana koji ...
Isplata prigodne nagrade Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Prigodne (božič, regres, uskrs i sl.), jubilarne nagrade > Isplata prigodne nagrade
Kreirao: Yoda | Pon, 27.10.2014 u 19:24h
Može, ako takve isplate nisu određene nekim izvorom prava i neće se isplaćivati druge nagrade (uskrsnica, božičnica i sl.) jer bi se sve te isplate zbrajale. Znači, nagrada se djelatniku može isplatiti do ukupno 2.500,00 kn neoporezivo. Nagrada se ne mora isplatiti svim radnicima, ali preporuka je ...
Otkupni blok Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Otkupni blok
Kreirao: Dax | Uto, 21.10.2014 u 12:50h
Kume, treba biti oprezan s „općenito“. 1. Ako PP ili OPG nisu obveznici poreza na dobit ili dohodak, nisu obveznici fiskalizacije (čl. 3. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom). 2. Nema obveze fiskalizacije ako se obavlja prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima (čl. 5. Zakona o fiskalizaciji ...
JOPPD obrazac Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Naknadna isplata neisplaćene plaće
Kreirao: Bistrica | Uto, 21.10.2014 u 11:10h
U slučaju kada se isplaćuje zaostala plaća, u polje: "Poziv na broj platitelja" treba upisati HR67 i : prvi dio:OIB obveznika plaćanja javnih davanja drugi dio: oznaka izvješća obrasca JOPPD na kojem je iskazana obveza doprinosa prema plaći koja se isplaćuje treći dio: podatak o isplati plaće (0-7) Znači, važno ...
Evidentiranje isporuke u EU Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Evidentiranje isporuke u EU
Kreirao: Dax | Sub, 18.10.2014 u 15:16h
Đuro, ako se radi o dohodašu on primitke i izdatke evidentira u knjizi primitaka i izdataka po načelu blagajne, dakle primitak je kada taj račun bude naplaćen. Međutim, za isporuku u EU taj račun bez obzira kada će biti plaćen uključuje u PDV obrazac i zbirnu prijavu za rujan, a ...
Trošak mobitela Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Trošak mobitela
Kreirao: hmdc | Pet, 17.10.2014 u 08:36h
Slažem se Kikica nema smisla uopće razdvajati privatne od poslovnih poziva.( prekomplicirano i nebitno) Ured koji uz telefon ima i internet mislite li da surfa samo za poslovne svrhe?Tko bi to materijalizirao kao dar u naravi? Nema to smisla a ako će neki poreznik to tražiti onda mu ...
Račun od OPG-a Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Temelji > Račun od OPG-a
Kreirao: dea | Čet, 16.10.2014 u 16:19h
Hvala na odgovoru Kviska ...
Troškovi osnivanja trgovačkog društva Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Troškovi osnivanja trgovačkog društva
Kreirao: Kikica | Sri, 15.10.2014 u 17:42h
Zaista, ZTD to propisuje... Puno hvala Dax!!! ...
Službeni put - dodatno putno zdravstveno osiguranje Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Ostali troškovi sl. puta i rada na terenu > Službeni put - dodatno putno zdravstveno osiguranje
Kreirao: Bistrica | Uto, 14.10.2014 u 08:35h
Mi smo imali slučaj kada je radnik išao na službeni put u Rusiju te smo mu platili putno zdravstveno osiguranje za vrijeme boravka radnika u Rusiji. Tražili smo HZZO odobrenje za izuzeće od plaćanja posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu iz razloga što radnik ima policu privatnog osiguranja ...
Novi elementi računa, Ovršni Zakon Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Porezni postupak > Ostalo > Novi elementi računa, Ovršni Zakon
Kreirao: Dax | Pon, 13.10.2014 u 12:01h
Mebl, ponuda je neobvezujuća. Preporuka je sklopiti ugovor za takve usluge. Uvažavanje Ovršnog zakona iz ove teme se odnosi na račune, a računi se izdaju za obavljenu isporuku. ...
Troškovi OPG-a Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Troškovi OPG-a
Kreirao: Admin_2 | Uto, 07.10.2014 u 11:36h
U čl. 25. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine 95/05. - 160/13.) propisano je da se "izdaci za dugotrajnu imovinu ne utvrđuju primjenom načela blagajne, već se ti izdaci raspoređuju kroz vijek trajanja potrošive odnosno istrošive dugotrajne imovine kao otpis (amortizacija) u skladu sa Zakonom o porezu na ...
Knjiženje prodaje za gotovinu iz veleprodajnog skladišta Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Analitičke evidencije > Knjiženje prodaje za gotovinu iz veleprodajnog skladišta
Kreirao: Yoda | Pon, 06.10.2014 u 15:50h
Hvala! Malo smo u međuvremenu čačkali po pretraživaču mišljenja i našli: https://misljenja.hr/novosti/trgovina-na-malo-trgovina-na-veliko-izdavanje-racuna-i-fiskalizacija/126/ PDV je po starom, ali to je to. ...
Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Temelji > Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih
Kreirao: Gospodin Ivan | Sub, 04.10.2014 u 13:54h
Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neproftinih ide u primjenu od 01.01.2015. Istina je da ima puno različitih kazneni odredbi. Naravno da sve se neproftine organizacije trebaju pripremiti i osigurati vođenje svojih knjiga. Velike neprofitne organiazcije koje imaju preko 3 mil. kuna imaju obvezu i revizije. Zatim tu ...
Putni nalog - elektronski ili na papiru Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Temelji > Putni nalog - elektronski ili na papiru
Kreirao: Sheldon | Pet, 03.10.2014 u 10:35h
Hvala svima na odgovoru. Sada imam i uporište na koje se mogu pozvati za moju upravu. ...
Reinvestirana dobit i joppd Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Obveznici i rokovi podnošenja > Reinvestirana dobit i joppd
Kreirao: Yoda | Čet, 02.10.2014 u 14:25h
Mi smo stavili za godinu, godinu isplate, a način isplate 3. Smatram da se može iskazati i 7 jer se radi o nalogu vlasnika da se umjesto njemu plati za njega (obračunski) u povećanje temeljnog kapitala. ...
Fiskalizacija računa kod zastupanja i komisije Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Fiskalizacija računa kod zastupanja i komisije
Kreirao: Kviska | Čet, 02.10.2014 u 10:15h
Kad zastupnik (poduzetnik koji radi u tuđe ime i za tuđi račun) izdaje račune za prodana dobra u ime nalogodavca - ti računi (koji su naplaćeni u gotovini ili karticama) se moraju fiskalizirati sa certifikatom nalogodavca (jer su to zapravo računi nalogodavca). Kod komisije je drukčije postupanje. Kod komisije (poduzetnik ...
Plaćanje u gotovini preko 5.000,00 kn po računu Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Plaćanja u gotovini i blagajnički maksimum > Plaćanje u gotovini preko 5.000,00 kn po računu
Kreirao: Dajana | Sri, 01.10.2014 u 23:44h
Zakon o fikalizaciji u prometu gotovinom kaže po jednom računu, tako da može biti više računa po 5.000,00 kn. Naravno, treba paziti da je riječ o isporuci koja se može razdvojiti na više računa. Naprimjer ne bi mogli kupiti stol čija je cijena 7.000,00 kn u ...
Sportske udruge Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Temelji > Sportske udruge
Kreirao: Mebl | Uto, 30.09.2014 u 10:17h
Prema Zakonu o porezu na dobit između ostali udruge, sportski klubovi, sportska društva i savezi nisu obveznici porezna na dobit. Ali ako navedene osobe obavljau gospodarstvenu djelatnost, a neoprezivanje te djelatnosti dovodi do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, Porezna uprava može na vlastitu inicijativu ili na prijedlog nekog drugog ...
Porezna prijava i uplatni račun Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Porezna prijava i uplatni račun
Kreirao: Admin_1 | Sub, 27.09.2014 u 10:42h
PDV prijava se predaje elektroničkim putem – to propisuje Opći porezni zakon.  Porezne prijave su: - Obrazac PDV - prijava za obračunsko razdoblje predaje se do 20. u mjesecu za prethodno obračunsko razdoblje, a PDV se plaća do kraja mjeseca u kojem je obveza predaje obrasca. - Obrazac PDV-S - ...
Iznimke od temeljnog načela oporezivanja usluga (B2C) Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Iznimke od temeljnog načela oporezivanja usluga (B2C)
Kreirao: Admin_1 | Uto, 23.09.2014 u 06:31h
Prijevoz putnika oporezuje se prema mjestu gdje se obavlja prijevoz, razmjerno prijeđenim udaljenostima. Plaćanja PDV-a oslobođena je usluga međunarodnog prijevoza putnika u zračnom, riječnom i pomorskom prijevozu (čl. 43. st. 2. Zakona). Prijevoz dobara unutar EU oporezuje se prema mjestu početka prijevoza (izvan EU ili DČ-EU – prema dionici puta) ...
Iznimke od temeljnog načela oporezivanja usluga (B2B) Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Iznimke od temeljnog načela oporezivanja usluga (B2B)
Kreirao: Admin_1 | Pon, 22.09.2014 u 22:19h
B2B oporezivanje usluga obavlja se prijenosom porezne obveze (reverse charge – prijenos porezne obveze), porezni obveznik primatelj obračunava i „plaća – priznaje kao pretporez“ PDV. Nema novčanog tijeka, provodi se obračunski u PDV obrascu. Temeljno načelo oporezivanja u odnosu (B2B) je prema mjestu sjedišta primatelja usluge, a izuzetci su propisani ...
Temeljno načelo oporezivanja usluga Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Temeljno načelo oporezivanja usluga
Kreirao: Admin_1 | Pon, 22.09.2014 u 22:12h
Temeljno načelo oporezivanja usluga ovisi o primatelju usluge, tj. pružaju li se usluge poreznim obveznicima ili se usluge pružaju osobama koje nisu porezni obveznici. 1. Porezni obveznik obavlja uslugu drugom poreznom obvezniku - bussiness to business (B2B) Kod (B2B) temeljno načelo oporezivanja je prema mjestu sjedišta primatelja usluge. - obveza ...
Predmet oporezivanja Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Predmet oporezivanja
Kreirao: Admin_1 | Pon, 22.09.2014 u 21:21h
Predmet oporezivanja PDV-om je: 1. isporuka dobara u tuzemstvu uz naknadu, 2. stjecanje dobara unutar (iz) Europske unije uz naknadu, 3. stjecanje novih prijevoznih sredstava, 4. obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu, 5. uvoz dobara, 6. korištenje dobara koja čine dio poslovne imovine poreznog obveznika za njegove privatne potrebe ili ...
Zaključak knjigovodstvenih računa Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Temelji > Dvojno knjigovodstvo
Kreirao: Admin_1 | Pon, 22.09.2014 u 12:15h
Knjigovodstveni računi se zaključuju na kraju obračunskog razdoblja ili u slučaju prestanka poslovanja trgovačkog društva. Najprije se treba utvrditi razlika između prometa dugovne i potražne strane knjigovodstvenog računa, tj. saldo koje se prenosi na manju stranu kao zaključni saldo. ...
Zakonodavno uređenje računovodstva Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Temelji > Zakonodavno uređenje računovodstva
Kreirao: Admin_1 | Pon, 22.09.2014 u 11:59h
U Republici Hrvatskoj vođenje poslovnih knjiga i financijsko izvješćivanje trgovačkih društava uređuje: • Zakon o računovodstvu, • Odluka o objavljivanju međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, • Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja • Zakon o reviziji, • Zakon o registru godišnjih financijskih izvješća, • Zakon o porezu na dobit, • ...
Stranice:
×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice