Mišljenja.hr

HSFI, MSFI

Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (HSFI)
Međunarodni standardi financijskoh izvještavanja
MRS 8 - Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške
MRS 20 - Računovodstvo državnih potpora i objavljivanje državne pomoći
MRS 28- Udjeli u pridruženim subjektima i zajedničkim pothvatima