Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Forum

Najčitanije zadnji tjedan | zadnji mjesec | zadnju godinu

Novi postovi sa foruma

Popis tema
Bolovanje - potpuni gubitak radne sposobnosti Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Bolovanje - potpuni gubitak radne sposobnosti
Kreirao: Admin_2 | Uto, 22.11.2016 u 10:42h
U takvom slučaju bi trebali napraviti obračun naknade plaće prema ugovorenoj plaći (plaći iz ugovora o radu). Poslodavac je u obvezi podmiriti sve propisane doprinose i poreze. ...
40 satno tjedno radno vrijeme u ugostiteljstvu Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > 40 satno tjedno radno vrijeme u ugostiteljstvu
Kreirao: Admin_2 | Sri, 16.11.2016 u 20:05h
Poslodavac je u obvezi odlukom definirati raspored radnog vremena. Na temelju takvog rasporeda radnog vremena se onim radnicima koji rade od ponedjeljka do petka u dane blagdana uračunava 8 sati, dok se radnicima koji rade od ponedjeljka do subote u dane blagdana uračunava 7 odnosno 5 sati (ovisno u koji ...
Elektronički potpis - izdavatelj certifikata iz EU Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Porezni postupak > Ostalo > Elektronički potpis - izdavatelj certifikata iz EU
Kreirao: Admin_1 | Sri, 16.11.2016 u 10:16h
https://misljenja.hr/forum/racunovodstvo/poduzetnicko-racunovodstvo/temelji/odgovorna-osoba-za-izdavanje-racuna/ ...
Dozvoljeni lom u maloprodaji Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Dozvoljeni lom u maloprodaji
Kreirao: ini | Uto, 15.11.2016 u 12:34h
Hvala na pomoći. ...
Knjiženje troškova i prihoda u udruzi Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Dvostavno računovodstvo > Knjiženje troškova i prihoda u udruzi
Kreirao: nina | Pet, 11.11.2016 u 14:48h
Kolegice Dalela, hvala na mišljenju i pomoći. ...
Djelatnost automehaničarskog obrta Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Registracija i prestanak > Djelatnost automehaničarskog obrta
Kreirao: trio no | Čet, 10.11.2016 u 14:41h
Hvala. Ne radi se o kontinuiranoj prodaji, već o 1 - 2 prodaje na godinu. ...
Naknadno ulaganje u dugotrajnu imovinu Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Naknadno ulaganje u dugotrajnu imovinu
Kreirao: Admin_1 | Sri, 09.11.2016 u 17:49h
Kod popravka postojeće imovine ili zamjene radi dotrajalosti, odnosno tehnološke zastarjelosti, u HSFI 16 – Rashodi te t. 12. MRS-a 16 propisano je „troškovi popravaka i održavanja dugotrajne materijalne imovine su troškovi redovnog održavanja koji se priznaju kao rashod u računu dobiti i gubitka u razdoblju u kojem su nastali ...
Knjiženje troškova usluge servisiranja Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Usluge servisiranja i popravaka
Kreirao: Admin_1 | Sri, 09.11.2016 u 14:51h
Upravo zbog https://misljenja.hr/forum/place-i-ostale-naknade/drugi-dohodak/primitci-na-koje-se-placaju-doprinosi/isplata-honorara/ (09.11.2016., 14:38h) najjednostavnije je rješenje da vam poslovni partner uveća svoju uslugu montaže/servisa za troškove računa hotela. a) On knjiži te troškove kao porezno priznate troškove, a nadoknađuje ih iz prihoda od montaže. Naravno, hotel treba izmijeniti račun: kupca ili b) prefakturirajte im troškove ...
Refundacija materijalnih troškova Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Refundacija materijalnih troškova
Kreirao: tea29 | Uto, 08.11.2016 u 10:43h
Račun dobavljača se knjiži bez obzira tko i kako ga je platio. Nakon toga se obveza prema dobavljaču zatvara otvaranjem obveze za tekuće nabave u gotovini. Isplatom radniku iz blagajne, na tekući račun i dr. zatvara se obveza za tekuće nabave u gotovini. Ako je s vlasnikom sklopljen ugovor o ...
Naplata usluge Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Naplata usluge
Kreirao: Betty | Čet, 03.11.2016 u 09:24h
Zahvaljujem se na odgovoru. Znači koliko sam shvatila ako se i napravi kalkulacija to nije nikakva pogreška. ...
Knjiženje plaće u naravi kao drugi dohodak Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Plaća u naravi kao drugi dohodak
Kreirao: Admin_1 | Sri, 02.11.2016 u 13:32h
Da, to je ispravno. Varijanta 2: Mogla je biti i obveza po obustavi kao protustavka trošku za neto. U tom slučaju bi se kao protustavka prihodu knjižilo potraživanje od djelatnika. Na kraju se prebija potraživanje od djelatnika s obvezom po obustavama. Tako npr. knjiže poduzetnici koji evidentiraju izlazni račun ili ...
Fiskalizacija negospodarske djelatnosti neprofitne organizac Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Fiskalizacija negospodarske djelatnosti neprofitne organizac
Kreirao: Admin_1 | Sri, 02.11.2016 u 13:17h
Citat iz mišljenja: "neprofitne organizacije koje se smatraju obveznicima poreza na dobit ili im je Porezna uprava rješenjem utvrdila obvezu poreza na dobit za dio ili ukupnu djelatnost, za dio djelatnosti za koju su obveznici poreza na dobit, obveznici su i fiskalizacije." Detaljnije u mišljenju: https://misljenja.hr/porezna-uprava/obveza-fiskalizacije-za-placanje-godisnje-clanarine-udruge-neprofitne-organizacije/4318/ ...
Obrazac G-PR-IZ-NPF Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Financijski izvještaji > Obrazac G-PR-IZ-NPF
Kreirao: Mebl | Sub, 29.10.2016 u 16:23h
Vjerujem da ste dobili odgovor da više ne možete nigdje predati taj obrazac jer ste propustili rok. ...
PDV na gotovinske uplate kod obrtnika Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > PDV na gotovinske uplate kod obrtnika
Kreirao: Admin_1 | Pet, 28.10.2016 u 14:20h
Zajam uređuje Zakon o obveznim odnosima, Porezna uprava ili pojedini djelatnici PU nisu nadležni za tumačenje tog propisa. Detaljnije o toj temi: https://misljenja.hr/forum/racunovodstvo/obveznici-poreza-na-dohodak/knjizenjaevidentiranje-promjena/pozajmica/ ...
Kontni plan Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Temelji > Kontni plan
Kreirao: Admin_1 | Pon, 24.10.2016 u 11:15h
Mi imamo informaciju iz MF-a da nije donesena konačna odluka. I ako postoji velika vjerojatnost za "ukidanjem", još se razmatraju izuzetci. Dakle, konačna odluka nije donesena. ...
Neisplata putnih naloga Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Dnevnice > Neisplata putnih naloga
Kreirao: Yoda | Sri, 19.10.2016 u 22:43h
Isplata dnevnica se ne mora obaviti na ž-r, prema tome nema zapreke da se obveza za dnevnice isplati obračunski prijebojem s potraživanjem za zajam. ...
Procjena vrijednosti dugotrajne imovine Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Procjena vrijednosti dugotrajne imovine
Kreirao: Emma | Čet, 13.10.2016 u 17:49h
Upravo kako je Admin odgovorio: Troškovi vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine (u visini iznad dopuštene amortizacije po udvostručenim stopama) predstavljaju porezno nepriznati rashod (uz evidentiranje odgođene porezne imovine). Procjena zemljišta na više je revalorizacijska rezerva, a na niže porezno nepriznat rashod do realizacije - prodaje/otuđenja. To što se zemljište ne amortizira ...
Popust za posebne skupine potrošača (umirovljenici, trudnice Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Posebnosti pojedinih djelatnosti > Popust za posebne skupine potrošača (umirovljenici, trudnice
Kreirao: Kikica | Čet, 13.10.2016 u 12:04h
Posebni uvjeti prodaje za pojedine skupine potrošača su dopušteni prema čl. 18., st3. Zakona o zaštiti potrošača. Treba ih jasno odrediti i istaknuti na vidljivom mjestu svim potrošačima. Dohodak određuju porezni (dohodovni) propisi, ne Zakon o zaštiti potrošača, a ta razlika u cijeni do maloprodajne cijene bi za zaposlenike bio ...
Knjiženje u neprofitnim organizacijama ako si dio u sustavu Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Dvostavno računovodstvo > Knjiženje u neprofitnim organizacijama ako si dio u sustavu
Kreirao: Mebl | Čet, 13.10.2016 u 11:05h
4/2425 - Obveze prema dobavljačima, zatim se zatvara obveza prema dobavljaču 2425/2493 Kade se refundira osobi koja je platila 2493/1111 ...
Neprofitni - plaća kao proračun 01.01.2015. Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Neprofitni - plaća kao proračun 01.01.2015.
Kreirao: Mebl | Čet, 13.10.2016 u 11:00h
Morate pogledati u aktima ustanove je li negdje uređena takava obveza te neprofitne ustanove. Za neke zdravstvene ustanove je takva obveza propsiana da imaju obvezu se pridražvati Kolektivnih ugovora za javne službe. ...
Kupnja nekretnine (2. puta) putem dražbe Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na promet nekretnina > Kupnja nekretnine (2. puta) putem dražbe
Kreirao: Admin_1 | Sri, 12.10.2016 u 15:53h
Da niže je samo "slamka spasa", Zakon jasno propisuje "sklopljenog ugovora o kupoprodaji". Mišljenje bi trebalo zatražiti jer je ista osoba već jednom platila PPN za stjecanje te iste nekretnine. Međutim, uz jasno određenje kupoprodajnog ugovora kao osnove za oslobođenje problematični su i čl. 11. d te čl. 22. tog ...
Plaća u naravi i bolovanje Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Plaća u naravi i bolovanje
Kreirao: Emma | Sri, 12.10.2016 u 15:23h
Matilda, obvezu izdavanja računa propisuje čl. 54. Općeg poreznog zakona. Člankom 54., stavkom 2. OPZ propisuje da se računom za potrebe oporezivanja smatra i svaka isprava kojom se obračunavaju isporuke bez obzira na to u kojem obliku i pod kojim nazivom je izdana. Znači svakako treba isprava - račun, a ...
Bolovanje i isplata putnog naloga Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Dnevnice > Bolovanje i isplata putnog naloga
Kreirao: Admin_1 | Sri, 12.10.2016 u 10:33h
Zašto ne bi smjeli, naravno da smijete pogotovo ako je službeni put bio prije bolovanja. Na bolovanju je jer nije sposoban za rad zbog bolesti, logika je da za vrijeme bolovanja ne ide na službeni put, zar ne? Jer ako može raditi na službenom putu, sposoban je za rad i ...
Posebnosti renta-car Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Posebnosti pojedinih djelatnosti > Posebnosti renta-car
Kreirao: Dax | Pon, 10.10.2016 u 12:37h
Bitno je radi li se o kratkotrajnom najmu ili ne. Rent a car je u pravilu kratkotrajni najam u RH pa se obračunava PDV. Vidi čl. 23. Zakona o PDV-u, bitno je gdje je vozilo dano na raspolaganje te broj dana: više ili manje od 30 dana. ...
Primljeni predujmovi iz inozemstva Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Primljeni predujmovi iz inozemstva
Kreirao: Yoda | Čet, 06.10.2016 u 18:37h
Otpis obveze je prihod. Da, tu obvezu za primljeni predujam treba na temelju odluke oprihodovati. ...
Isplata dobiti nerezidentu i JOPPD Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Isplata dobiti nerezidentu i JOPPD
Kreirao: snijeg | Sri, 05.10.2016 u 13:42h
Da, JOPPD se mora predati isti ili najkasnije slijedeći radni dan. ...
Bolovanje - nakon 18 mjeseci Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Bolovanje - nakon 18 mjeseci
Kreirao: Mala vidra | Pon, 03.10.2016 u 12:13h
Da, svaka sljedeća isplata bit će u visini pola zadnje isplaćene naknade, u ovom slučaju 1.121,37 kn. U joppd-u se za oznaku stjecatelja 5201 prikazuje razdoblje ( 01.-30/31.) i fond sati za taj mjesec kao ukupan broj sati i neodrađeni sati za taj mjesec. ...
Poklon radniku Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Poklon radniku
Kreirao: Admin_2 | Čet, 29.09.2016 u 08:45h
Svaka naknada koja se radniku isplaćuje za dobro obavljen rad se smatra plaćom odnosno dohotkom od nesamostalnog rada. Prigodne nagrade definirane u članku 13. Pravilnika o porezu na dohodak nemaju veze s obavljenim poslom (radom), nego s određenom prigodom, a to je najčešće Božić, Uskrs, godišnji odmor (regres). Osim navedenih ...
Podizanje gotovine s računa kluba Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Temelji > Podizanje gotovine s računa kluba
Kreirao: Johny | Sri, 14.09.2016 u 13:45h
Nastavno na prethodni odgovor zanima me kako se zatvara blagajna jer po ovome ona ostaje otvorena? 1131/1113 i 1113/1111? Hvala! ...
Unos imovine u obrt Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Unos imovine u obrt
Kreirao: Admin_1 | Uto, 13.09.2016 u 10:53h
U konkretnom je slučaju najjednostavnije kupiti vozilo s računa djelatnosti, na djelatnost. Porezni učinak je isti kao kod unosa, bez komplikacija sa zapisnikom. Kada je riječ o trgovačkom društvu, zbog nemogućnosti odbitka pretporeza te poreza na dohodak od kapitala kod isplate dobiti, ako se radi o jedinom članu društva koji ...
Roba iz EU Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Roba iz EU
Kreirao: Admin_2 | Pet, 09.09.2016 u 09:33h
Ako se stjecanje dogodilo u siječnju (račun za dobra je iz siječnja), tada ste u obvezi napraviti ispravak siječnja (predajte ispravan PDV obrazac i PDV-S obrazac za siječanj). Ispravak nije moguće raditi kroz tekući mjesec. ...
Odlazak u mirovinu, isplata posljednje plaće Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Mirovine > Odlazak u mirovinu, isplata posljednje plaće
Kreirao: Admin_1 | Uto, 23.08.2016 u 10:46h
Poklon je otpremnina u naravi, ako premašuje neoporeziv iznos, otpremnina u naravi je plaća u naravi. ...
Fiskalizacija i Studentski centar-oib-fiskalna kasa Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Fiskalizacija i Studentski centar-oib-fiskalna kasa
Kreirao: Admin_1 | Pon, 22.08.2016 u 14:20h
Ako je sklopljen ugovor za rad preko Studentskog centra, ne radi se o radnom odnosu, ne radi se o djelatniku. Te osobe ne bi smjele obavljati rad iz područja Zakona o radu već pomoćne poslove. https://misljenja.hr/porezi/oznaka-operatera/1913/ ...
Rekalkulacija nabavne vrijednosti za vozila Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Posebnosti pojedinih djelatnosti > Rekalkulacija nabavne vrijednosti za vozila
Kreirao: Emma | Čet, 18.08.2016 u 11:03h
Zalihe se mjere prema MRS-u 2 (HSFI-10), i temeljem toga je određena nabavna vrijednost vozila. Ako je odluka o prodajnoj akciji donesena nakon početnog mjerenja zaliha, ti se troškovi ne mogu naknadno uključiti u vrijednost zalihe. Ako je odluka o prodajnoj akciji donesena kod početnog mjerenja zaliha, i ti su ...
Novi kontni plan Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Novi kontni plan
Kreirao: Admin_1 | Čet, 18.08.2016 u 10:29h
Objavljen je Jedinstveni okvirni kontni plan za poduzetnike https://misljenja.hr/novosti/objavljen-je-jedinstveni-okvirni-kontni-plan-za-poduzetnike/2714/ ...
Donacija i Obrazac DONH Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Donacija i Obrazac DONH
Kreirao: Admin_1 | Sri, 17.08.2016 u 10:04h
Što se smatra tržišnom vrijednosti u smislu propisa o PDV-u može se vidjeti: https://misljenja.hr/porezi/porezna-osnovica/1295/ U Obrazac DONH se unosi (kolona 5) vrijednost bez PDV-a koja bi bila obračunana pri prodaji, dakle prodajne cijene za studente definirane od strane MZOS-a. http://mps.hr/default.aspx?id=17602 http://www.mps.hr/default.aspx?id=17575 ...
Blokada računa Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Blokada računa
Kreirao: Admin_2 | Uto, 09.08.2016 u 16:41h
Informacije o blokadi računa se mogu dobiti u FINA-i. ...
Knjiženje stručno osposobljavanje Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Dvostavno računovodstvo > Knjiženje stručno osposobljavanje
Kreirao: Korni | Pon, 08.08.2016 u 11:01h
Molim pomoć za ispravno knjiženje stručnog osposobljavanja. 1. Primitak na žiro račun od HZZZ 1111 žiro račun/29221 prihodi budućih razdoblja 2. Obračun doprinosa 42441 ostale naknade/24239 ostale naknade 3. Na istoj temeljnici obračuna knjižiti 29221/33111 mjesečni iznos doprinosa 4. Plaćanje doprinosa na izvodu 24239/1111 Da li je potrebno na klasi ...
Povrat robe iz zemlje članice Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Povrat robe iz zemlje članice
Kreirao: Admin_2 | Sri, 03.08.2016 u 18:10h
Iako je točno ovo što je Emma napisala, ino kupci vrlo često ne žele odstupati od svojih pravila i postupanja pa ću malo nadopuniti odgovor. To drugim riječima znači da ako ino kupac Vama neće ispostaviti terećenje, tada se Vi na Vašem odobrenju pozivate na članak 41. stavak 1. Zakona ...
Porez od posebnih vrsta imovine - otpad Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Porez od posebnih vrsta imovine - otpad
Kreirao: Admin_1 | Uto, 02.08.2016 u 12:30h
https://misljenja.hr/porezna-uprava/uputa-o-postupanju-za-dohodak-od-imovine-po-osnovi-primitaka-kod-prodaje-otpada-fizickih-osoba/4654/ ...
Isplata autorskog honorara Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Isplata autorskog honorara
Kreirao: Admin_1 | Pon, 01.08.2016 u 15:23h
Ako je obrtnik isplatio fizičkoj osobi autorski honorar, a to je autorstvo za obavljanje djelatnosti, izdatak se evidentira u KPI u bruto iznosu. ...
Studenti uzdržavani članovi Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Studenti uzdržavani članovi
Kreirao: Ruža | Pon, 01.08.2016 u 14:58h
Uvijek bruto. Provizija od SC ne, ali paziti na kamate po računu u banci uzdržavanog člana. I kamate su primitak. ...
Obrt uz radni odnos Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Temelji > Obrt uz radni odnos
Kreirao: Admin_1 | Ned, 31.07.2016 u 11:28h
Da može, u tom slučaju obrtnik obavlja drugu djelatnost. O obračunu doprinosa u ovom slučaju može se pročitati: https://misljenja.hr/obrt-samostalne-djelatnosti/placanje-doprinosa-kod-samostalnih-djelatnosti/563/ i važeće mišljenje: https://misljenja.hr/porezna-uprava/utvrdjivanje-osnovice-i-doprinosa-za-obvezna-osiguranja-po-osnovi-obavljanja-druge-samostalne-djelat/3433/ ...
Računovodstvo udruga Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Temelji > Računovodstvo udruga
Kreirao: Mebl | Pet, 29.07.2016 u 20:29h
Pitanje je jesu li ta sredstva upisana u poslovne knjige. Ako jesu onda se vode kao osnovno sredstvo prema prirodnoj vrsti imovine i u istom iznosu na ispravku vrijednosti. Ako sredstva nisu upisan onda će popisno povjerenstvo pri inventuri ta sredstva upisati kao popisni višak i na taj način će ...
Uvoz motora iz Njemačke Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Posebni porezi i trošarine > Uvoz motora iz Njemačke
Kreirao: Admin_1 | Uto, 26.07.2016 u 14:27h
https://misljenja.hr/carinska-uprava/unos-motocikla-na-podrucje-republike-hrvatske-prilikom-svog-preseljenja/3929/ Ovdje nije bitno radi li se o preseljenju. https://misljenja.hr/porezi/nastanak-porezne-obveze/1361/ ...
Pisana izjava o otpremii robe ili prijevozu u EU Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Pisana izjava o otpremii robe ili prijevozu u EU
Kreirao: Admin_1 | Pet, 22.07.2016 u 13:47h
Molim čitati postove je li već na isto pitanje ranije dan odgovor, osobito molim paziti na teme u kojima se upit postavlja. a) odgovor niže b) da ...
Prozvodnja sadnica i državna subvencija Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Posebnosti pojedinih djelatnosti > Prozvodnja sadnica i državna subvencija
Kreirao: Admin_2 | Čet, 21.07.2016 u 17:22h
Smatram da nećete pogriješiti ako izdate i interni račun, a time ćete vjerojatno zadovoljiti uvjete za subvenciju. Navedeno uređuje i članak 157. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost gdje je propisano da ako porezni obveznik izdaje interne račune za isporuke između poslovnih cjelina ili poslovnih jedinica istog poreznog obveznika, takvi ...
Bolovanje obrtnika i prijava na JOPPD obrascu Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Obveznici i rokovi podnošenja > Bolovanje obrtnika i prijava na JOPPD obrascu
Kreirao: Admin_2 | Pet, 15.07.2016 u 16:20h
Smatram da bi tu išla šifra 5201 - Osiguranik koji naknadu plaće za vrijeme bolovanja ostvaruje na teret nositelja obveznog zdravstvenog osiguranja. Također, radno vrijeme treba biti šifra 0 (nula). ...
Isplaćene nagrade sudionicima utrka i prisustvo liječnika Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Dvostavno računovodstvo > Isplaćene nagrade sudionicima utrka i prisustvo liječnika
Kreirao: Dalela | Pet, 15.07.2016 u 10:36h
Poštovani, neprofitna organizacija (biciklisti) organizirali su takmičenje. Za prva tri mjesta donešena je Odluka o isplati novčanih sredstava (100,300, 500 kn). Isto tako donešena je Odluka o prisustvu liječnika za eventualne nezgode, kojemu je također isplaćena naknada. Da li se navedene isplate putem blagajne, prijavljuju na JOPPD obrazac, te ...
pdv na državne nagrade Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > PDV na državne nagrade
Kreirao: snijeg | Sri, 13.07.2016 u 11:42h
Zahvaljujem na odgovoru i poslanom mišljenju. ...
Ispravak predanog P-Doh obrasca Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Ispravak predanog P-Doh obrasca
Kreirao: Yoda | Pon, 11.07.2016 u 16:18h
Dalela, P-DOH? PPPi obrazac? ZPP-DOH? P-PPI? Svakako treba poslati ispravak, a hoće li netko imati problema, mislim da odgovor ne zna nitko... ...
Sudski vještak Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Drugi dohodak > Autorski honorari i honorari umjetnika > Sudski vještak
Kreirao: Admin_1 | Pet, 08.07.2016 u 15:37h
Sukladno čl. 5. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine br. 167/03. do 127/14.) autorsko djelo je originalna intelektualna tvorevina iz književnoga, znanstvenog i umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu. Članak 9. istog propisa određuje autora ...
Godišnji popis imovine i zaliha trgovačke robe - rok za popi Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Temelji > Godišnji popis imovine i zaliha trgovačke robe - rok za popi
Kreirao: Admin_1 | Pet, 24.06.2016 u 16:21h
Poduzetnik je dužan kao i ranijih godina utvrditi stanje imovine i obveza na kraju poslovne godine. Popise razlikujemo prema: - vremenu: redovni i izvanredni, - obuhvatu: potpuni, djelomični i kontinuirani. Ako od potpunog popisa do kraja poslovne godine protekne dulji vremenski rok (period), na temelju dokumentacije se vjerojatno neće iskazati ...
Darovanje građevinkog zemljišta Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Posebnosti pojedinih djelatnosti > Darovanje građevinkog zemljišta
Kreirao: RAD | Pet, 24.06.2016 u 11:31h
https://misljenja.hr/porezna-uprava/prijenos-nekretnine-na-kojoj-je-izgradjena-prometnica-i-rotor-za-potrebe-izgradnje-supermarketa-u-vl/4853/ ...
Plaćanje poreza na promet nekretnina Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na promet nekretnina > Plaćanje poreza na promet nekretnina
Kreirao: Admin_1 | Uto, 14.06.2016 u 16:57h
Sukladno čl. 14. Zakona o porezu na promet nekretnina porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja ugovora ili drugoga pravnog posla, kojim se stječe nekretnina. Da se dan potpisivanja ugovora smatra danom zaključenja ugovora i danom nastanka porezne obveze, te nije od utjecaja činjenica je li nekretnina predana u posjed ili ...
Odgovorna osoba za izdavanje računa Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Temelji > Odgovorna osoba za izdavanje računa
Kreirao: Admin_1 | Pet, 10.06.2016 u 17:35h
https://misljenja.hr/novosti/knjigovodstvena-isprava-od-1-sijecnja-2016/2277/ ...
Otpremnina-nepuno radno vrijeme Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Otpremnine > Zakonska minimalna otpremnina > Otpremnina-nepuno radno vrijeme
Kreirao: Dax | Čet, 09.06.2016 u 10:33h
U slučaju poslovno uvjetovanog otkaza prema čl. 126. Zakona o radu, radnik ostvaruje pravo na otpremninu nakon dvije godine neprekidnog rada kod istog poslodavca. Pri tome nije bitno je li radnik bio zaposlen na puno ili nepuno radno vrijeme. Otpremninu treba obračunati i isplatiti za svaku navršenu godinu neprekidnog rada ...
Porezni tretman troškova za psa čuvara Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Porezni tretman troškova za psa čuvara
Kreirao: Admin_1 | Čet, 02.06.2016 u 11:37h
Ako je pas evidentiran u imovini društva i ako se radi o psu čuvaru (bez obzira što nije prošao obuku za čuvanje), a ne o kućnom ljubimcu, nema zakonske odredbe kojom bi se ograničio odbitak pretporeza za navedene troškove. ...
Inozemna dnevnica - obračun Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Dnevnice > Inozemna dnevnica - turistički pratitelj
Kreirao: Admin_1 | Čet, 02.06.2016 u 11:34h
https://misljenja.hr/porezna-uprava/isplata-i-obracun-dnevnica-za-sluzbeni-put-u-inozemstvo-putovanje-u-nekoliko-razlicitih-zemalja/5564/ ...
PDV na iznajmljivanje buggy vozila Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > PDV na iznajmljivanje buggy vozila
Kreirao: Emma | Uto, 31.05.2016 u 13:49h
To je usluga najma koja se oporezuje s 25% PDV-a. Samim tim društvo treba biti registrirano za najam vozila (77.1). ...
Isporuka usluga oglašavanja u SAD-a Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Isporuka usluga oglašavanja u SAD-a
Kreirao: Admin_1 | Uto, 31.05.2016 u 09:55h
Čl. 17., st. 1. Zakona o PDV-u. https://misljenja.hr/forum/porezi-carine-i-fiskalizacija/drzavni-porezi/porez-na-dodanu-vrijednost/temeljno-nacelo-oporezivanja-usluga/ ...
Popunjavanje joppd obrasca za obrtnike sezonce Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Popunjavanje joppd obrasca za obrtnike sezonce
Kreirao: nala | Uto, 31.05.2016 u 06:46h
Riješen je problem,jer program nisu prilagodili za sezonce,i treba paziti na osnovicu koja se dobije kada se podijeli sa brojem dana rada.Lipe mogu biti problem,pa treba patiti na to. ...
Paragon blok Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Paragon blok
Kreirao: Yoda | Sri, 25.05.2016 u 17:35h
Radi se o knjizi uvezenih računa, a ne o paragon blokovima i to samo ako dođe do kvara naplatnog uređaja ili nestanka struje. https://misljenja.hr/novosti/fiskalizacija-i-obveza-fiskalizacije-od-1-srpnja-2013/214/ ...
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Kreirao: Admin_3 | Sri, 25.05.2016 u 12:14h
Točno. Riječ je o članku 45. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodaka kojim je uređeno da se oporezivim primicima ne smatraju naknade iz članka 13. stavka 2. točaka 1., 2., 3., 4., 5., 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 19. i stavka 12. Pravilnika o porezu na dohodak ...
Povrat PDV-a u Europskoj uniji Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Povrat PDV-a u Europskoj uniji
Kreirao: nina | Sri, 25.05.2016 u 10:08h
Saznala sam o čemu se radi. Njemački poduzetnik, porezni obveznik, nabavio je u Austriji robu od poduzetnika koji je porezni obveznik. Zbog veće količine robe ugovorena je nabavna cijena s porezom što znači da na fakturama austrijskog poduzetnika nije iskazan porez. Iz tog razloga njemački poduzetnik traži povrat poreza ...
Članstva Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Članstva
Kreirao: Admin_3 | Uto, 24.05.2016 u 17:53h
Kada neprofitne organizacije, koje su osnovane prema posebnim propisima, radi izvršenja svojih statutom utvrđenih zadataka ubiru članarinu, ta članarina ne predstavlja naknadu za isporuku dobara ili usluga (čl. 24. Pravilnika o PDV-u), dakle nije predmet oporezivanja. Pritom se misli na članarinu koja se prema određenom kriteriju utvrđuje jednako za sve ...
Radno vrijeme u maloprodaji Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Radno vrijeme u maloprodaji
Kreirao: Sheldon | Pon, 23.05.2016 u 14:50h
Radno vrijeme trgovine propisuje grad/općina. Za promjenu radnog vremena dovoljno je promjenu obaviti u naplatnom uređaju i radno vrijeme istaknuti na prodajnom mjestu. U maloprodaji je popust dopušten ako se za ostvarenje popusta postavi uvjet koji može ostvariti svaki kupac, npr. za plaćanje gotovinom. Takvi uvjeti prodaje se trebaju jasno ...
Ulaz u sustav PDV-a kod obrtnika Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Ulaz u sustav PDV-a kod obrtnika
Kreirao: Admin_1 | Pon, 23.05.2016 u 11:21h
Vaše je postupanje ispravno i pozovite se na navedeno mišljenje: https://misljenja.hr/porezna-uprava/cenzus-za-upis-u-registar-obveznika-pdv-a/4742/ To mišljenje je izdao Središnji ured PU, a prema čl. 12., st. 2. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine br. 148/13. i 141/14.) "Mišljenja, upute i metodologije rada koje donosi Središnji ured Porezne uprave o primjeni propisa ...
Otkup potraživanja Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Otkup potraživanja
Kreirao: Admin_1 | Čet, 19.05.2016 u 12:16h
Društvo A stječe kratkotrajnu imovinu (128-Potraživanja stečena…), a za to ima odljev novaca s računa. (128/1000). Potraživanje je 100, plaćeno je 50; razlika je prihod. Ovdje se može postaviti pitanje kakav je i je li to zaista prihod, ali protupitanje je i tko bi i zašto bi uopće otkupio takvo ...
Troškovi promidžbe Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Troškovi promidžbe
Kreirao: Admin_1 | Pon, 16.05.2016 u 09:33h
Troškovi promidžbe su porezno priznati troškovi, potrebno je donijeti odluku o takvoj akciji s jasno određenim uvjetima i ciljevima. Ako se radi o poklonu, čl. 7. st. 4. Zakon o porezu na dodanu vrijednost propisuje da se isporukom dobara uz naknadu ne smatra davannje poklona male vrijednosti koje obavi porezni ...
PDV na ugovor o autorskom djelu Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > PDV na ugovor o autorskom djelu
Kreirao: Admin_1 | Čet, 12.05.2016 u 14:16h
Ako je fizička osoba temeljem obavljanja obrtničke djelatnosti obveznik PDV-a i na autorski honorar treba obračunati PDV. Račun se Izdaje na bruto iznos honorara + PDV, a uplaćuje se neto + PDV. Taj primitak se ne evidentira u KPI, ali se unosi u knjigu izlaznih računa i u Obrazac PDV ...
joppd-za stranca obrtnika Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > joppd-za stranca obrtnika
Kreirao: api | Čet, 12.05.2016 u 13:40h
Poštovani , pod kojom šifrom se šalju doprinosi obrtnika u joppd-u ako je obrtnik slovenski državljanin ? Hvala ...
Odvjetnik - najam stana Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > Odvjetnik - najam stana
Kreirao: Admin_1 | Sri, 11.05.2016 u 13:21h
igor, treba jasno razlikovati dva različita poreza: dohodak i dobit. Ako plaća porez na dohodak od imovine po rješenju PU, to nema nikakve veze s prihodom od najma za osnovicu poreza na dobit. Ako ne plaća porez na dohodak od imovine, ako nije primio rješenje PU o plaćanju tog poreza ...
Prijenos porezne obveze, usluga agencije Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Prijenos porezne obveze, usluga agencije
Kreirao: Admin_1 | Sri, 11.05.2016 u 11:49h
Ne radi li se u ovom slučaju o poslovanju putničkih agencija? vidjeti: https://misljenja.hr/forum/porezi-carine-i-fiskalizacija/drzavni-porezi/porez-na-dodanu-vrijednost/posebni-postupak-oporezivanja-putnickih-agencija/ ...
Isplate profesorima Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Drugi dohodak > Autorski honorari i honorari umjetnika > Isplate profesorima
Kreirao: Kikica | Uto, 10.05.2016 u 11:00h
U većini slučajeva to je ugovor o djelu, samo ako su profesori pripremili materijale za predavanje kao svoje autorstvo, za te materijale se može obračunati i isplatiti autorski honorar. Predavanje može biti autorstvo, iznimno ako predavač predaje o temi čiji je autor (primjerice prenosi svoje znanstveno istraživanje). Npr. predavanje na ...
Viškovi i manjkovi u ugostiteljstvu Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Viškovi i manjkovi u ugostiteljstvu
Kreirao: Yoda | Pon, 09.05.2016 u 23:36h
Da, nije dopušteno "prebijanje" osim ako se radi o istovrsnim ili sličnim artiklima. Potrebno je provjeriti da li je taj manjak porezno dopušten prema odluci HGK, jer za nedopušten manjak treba teretiti odgovornu osobu. Samo ako se ne može utvrditi odgovorna osoba za taj manjak treba o tome donijeti odluku ...
Obveza fiskalizacije kod udruge Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Obveza fiskalizacije kod udruge
Kreirao: Dax | Pon, 09.05.2016 u 16:26h
...za dio djelatnosti za koju su obveznici poreza na dobit, obveznici su i fiskalizacije… https://misljenja.hr/porezna-uprava/obveza-fiskalizacije-za-placanje-godisnje-clanarine-udruge-neprofitne-organizacije/4318/ ...
Koliko se obrazaca JOPPD može predati u jednom mjesecu? Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Obveznici i rokovi podnošenja > Koliko se obrazaca JOPPD može predati u jednom mjesecu?
Kreirao: Admin_3 | Sub, 07.05.2016 u 12:00h
Slažem se s Mebl odnosno u jednom danu moguće je dostaviti samo jedan izvorni obrazac s oznakom 1 ili 4 ili 5 ili 8, jednu dopunu s oznakom 3 ili 7 ili 10 i jedan ispravak s oznakom 2 ili 6 ili 9. Dakle, u jednom danu moguće je dostaviti ...
Jedan JOPPD obrazac za cijeli mjesec? Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Obveznici i rokovi podnošenja > Jedan JOPPD obrazac za cijeli mjesec?
Kreirao: Mebl | Pet, 06.05.2016 u 09:34h
Za neoprezive isplate možete predati jedan obrazac do 15. u mjesecu za sve isplate koje su bile u prethodnom mjesecu. U taj obrazca možete uključiti i sve isplate koje su bile u tom mjesecu do 15. Naprimjer ako ste imali isplate denvnica u travanj 2016., a i isplate uporabe privatnog ...
Poduzetnička plaća Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Poduzetnička plaća
Kreirao: Emma | Pon, 02.05.2016 u 13:09h
Ne nina, te doprinose plaćaju samo oni koji uz plaću kod drugog poslodavca ostvaruju i dobit ili dohodak od samostalne djelatnosti. (Druge djelatnosti). https://misljenja.hr/novosti/uplata-obveznih-doprinosa-na-dohodak-odnosno-dobit-ostvarenu-obavljanjem-druge-djelatnosti/2465/ ...
Neisplata neto plaće Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Neisplata neto plaće
Kreirao: Kikica | Pet, 29.04.2016 u 17:15h
Da, treba isplatiti neisplaćenu plaću i obveze po putnim nalozima. ...
PD i naknadno utvrđeni troškovi Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > PD i naknadno utvrđeni troškovi
Kreirao: BORS | Sri, 27.04.2016 u 15:06h
Radi se o najnormalnijim troškovima kao što su troškovi materijala za čišćenje , usluge najma ili pak sitnog inventara . Zaboravila sam , u tom iznosu je i 50300 troška amortizacije opreme koji nije bio knjižen u 2014 već u 2015 ali je stavljen na devetku. Možete li mi sada reći na koje ...
Sportska oprema Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Dvostavno računovodstvo > Dugotrajna imovina i sitan inventar -sportska udruga
Kreirao: Johny | Sri, 27.04.2016 u 13:52h
Kupljeno je računalo u vrijednosti od 1900 kn za gotovinu(blagajna), pa me zanima kako sada proknjižiti? Amortizacija? Hvala ...
Otpis potraživanja PDV-a od države Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Otpis potraživanja PDV-a od države
Kreirao: Admin_1 | Pon, 25.04.2016 u 18:51h
Treba zatražiti povrat ili obračunsko plaćanje. Otpis potraživanja je porezno nepriznat trošak. ...
Iskazivanje plaćenih akontacija poreza na dobit u Obrscu PD Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > Akontacije poreza na dobit
Kreirao: Admin_1 | Pet, 22.04.2016 u 14:32h
U prijavi poreza na dobit za 2015. godinu na poziciju „Uplaćeni predujmovi“ treba upisati iznos uplaćenih predujmova do 4. veljače 2016. godine, pod uvjetom da nije bilo nepodmirenih obveza poreza na dobit (duga ili kamate). Kod podmirenja nepodmirenih obveza, prvo se podmiruju zatezne kamate, pa potom dug po starosti i ...
Istek ugovora o radu i bolovanje Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Istek ugovora o radu i bolovanje
Kreirao: Nikaku | Pet, 22.04.2016 u 10:31h
Smije ga odjavit jer ugovor na određeno ističe 30.04., ali mu je dužan u tom slućaju isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor. ...
Predstečajne nagodbe Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Porezni postupak > Ostalo > Predstečajne nagodbe
Kreirao: Admin_1 | Sri, 20.04.2016 u 14:28h
Interesantno za pogledati: http://www.fina.hr/lgs.axd?t=16&id=14901 (treba kopirati poveznicu u Internet preglednik, na novu karticu ili u novom prozoru) ...
Brojevi računa Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Brojevi računa, promjena poslovnog prostora
Kreirao: Emma | Sri, 20.04.2016 u 14:04h
S obzirom da je stari poslovni prostor sa svojom adresom i oznakom naveden u internom aktu, nova adresa je novi poslovni prostor. Treba donijeti aneks internom aktu kojim se stari poslovni prostor više ne koristi i novi poslovni prostor dodaje. Stari poslovni prostor treba odjaviti (putem naplatnog uređaja) i novi ...
Izvještaji za tvrtku u predstečajnoj nagodbi Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Financijski izvještaji > Izvještaji za tvrtku u predstečajnoj nagodbi
Kreirao: Kikica | Uto, 19.04.2016 u 14:56h
Normalno, financijski izvještaj je GFI-POD kao i za sve ostale poduzetnike. ...
Otpis obveza dobavljača Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Otpis obveza dobavljača
Kreirao: Admin_1 | Pon, 18.04.2016 u 13:18h
Da, ako se računi neće platiti, u zastari su, porezni propisi ne propisuju ograničenja kod iskazivanja prihoda. ...
Sprečavanje pranja novca i fin.terorizma? Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Porezni postupak > Ostalo > Sprečavanje pranja novca i fin.terorizma?
Kreirao: Admin_3 | Čet, 14.04.2016 u 21:35h
Prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ne propisuje se obveza prisustvovanja seminarima niti ovlaštene osobe Financijskog inspektorata trebaju tražiti potvrdu od obveznika o prisustvovanju seminaru kao dokaz stručne osposobljenosti i izobrazbe. Obveznik sam bira na koji će se način stručno osposobiti. Osposobljavanje može biti i samostalno na ...
Izdvojena poslovna jedinica Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Osnivanje, statutarne promjene, prestanak > Izdvojena poslovna jedinica
Kreirao: Admin_1 | Uto, 12.04.2016 u 17:16h
Prema čl. 40., st. 2. Općeg poreznog zakona stalnom poslovnom jedinicom posebno se smatra ured. Člankom 58. Općeg poreznog zakona propisano je da je porezni obveznik dužan prijaviti sve činjenice bitne za utvrđivanje njegove porezne obveze, a naročito osnutak, premještaj i prestanak stalne poslovne jedinice. ...
Stranice:
×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice