Mišljenja.hr
Prikaz:
Uputa o privremenom smještaju - Uputa br. 14/23

Datum objave: 13.04.2023., Davatelj: Carinska uprava, Klasa: 011-02/23-03/14

Prijava poreza na dobit za 2022. godinu - uputa

Datum objave: 07.04.2023., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/23-01/635

Uputa za primjenu postupaka 42 i 63 - Uputa br. 9/23

Datum objave: 03.04.2023., Davatelj: Carinska uprava, Klasa: 011-02/23-03/9

Popunjavanje Obrasca GOD-DOP nakon 1. siječnja 2023. za prethodna obračunska razdoblja

Datum objave: 16.03.2023., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/23-01/347

Oporezivanje plina u bocama za kućanstvo PDV-om po stopi 25%

Datum objave: 14.03.2023., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-19/23-02/68

Povrat poreza na Revolut ili Aircash

Datum objave: 13.02.2023., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/23-01/193

Uputa br. 2/23 - Uputa o provedbi pojednostavnjenih postupaka pri uvozu i izvozu

Datum objave: 13.02.2023., Davatelj: Carinska uprava, Klasa: 011-02/23-03/2

Uputa br. 3/23 - Uputa o ostvarivanju oslobođenja od plaćanja uvoznih davanja

Datum objave: 07.02.2023., Davatelj: Carinska uprava, Klasa: 011-02/23-03/3

Može li račun otvoren u Revolut Bank UAB biti poslovni račun obrta

Datum objave: 31.01.2023., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/22-01/1933

Uputa br. 7/23 - Uputa za primjenu obračunske carinske deklaracije

Datum objave: 16.01.2023., Davatelj: Carinska uprava, Klasa: 011-02/23-03/7

Primjena stope PDV-a na isporuku solarnog crijepa

Datum objave: 11.01.2023., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-19/22-02/203

Najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa preračunane u eure za razdoblja do 31. prosinca 2022.

Datum objave: 30.12.2022., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/22-01/2197

Uputa br. 27/22 - Uputa za provedbu postupka uvoznog carinjenja robe u sustavu HRAIS2 F2

Datum objave: 20.12.2022., Davatelj: Carinska uprava, Klasa: 011-02/22-03/27

Umanjenje porezne osnovice pri obračunu PDV-a, ispravak računa i ranije isporuke

Datum objave: 02.12.2022., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-19/22-02/236

Pravo na odbitak pretporeza - postupak oporezivanja prema naplaćenoj naknadi

Datum objave: 30.11.2022., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-19/22-02/87

Uputa br. 25/22 – Uputa o osiguranju carinskog duga

Datum objave: 28.11.2022., Davatelj: Carinska uprava, Klasa: 011-02/22-03/25

Postupanje s izdanim računima za predujam za solarnu elektranu

Datum objave: 15.11.2022., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-19/22-02/187