Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Forum

Najčitanije zadnji tjedan | zadnji mjesec | zadnju godinu

Novi postovi sa foruma

Popis tema
JOPPD obrazac Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Naknadna isplata neisplaćene plaće
Kreirao: Bistrica | Uto, 21.10.2014 u 11:10h
U slučaju kada se isplaćuje zaostala plaća, u polje: "Poziv na broj platitelja" treba upisati HR67 i : prvi dio:OIB obveznika plaćanja javnih davanja drugi dio: oznaka izvješća obrasca JOPPD na kojem je iskazana obveza doprinosa prema plaći koja se isplaćuje treći dio: podatak o isplati plaće (0-7) Znači, važno ...
Evidentiranje isporuke u EU Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Evidentiranje isporuke u EU
Kreirao: Dax | Sub, 18.10.2014 u 15:16h
Đuro, ako se radi o dohodašu on primitke i izdatke evidentira u knjizi primitaka i izdataka po načelu blagajne, dakle primitak je kada taj račun bude naplaćen. Međutim, za isporuku u EU taj račun bez obzira kada će biti plaćen uključuje u PDV obrazac i zbirnu prijavu za rujan, a ...
Trošak mobitela Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Trošak mobitela
Kreirao: hmdc | Pet, 17.10.2014 u 08:36h
Slažem se Kikica nema smisla uopće razdvajati privatne od poslovnih poziva.( prekomplicirano i nebitno) Ured koji uz telefon ima i internet mislite li da surfa samo za poslovne svrhe?Tko bi to materijalizirao kao dar u naravi? Nema to smisla a ako će neki poreznik to tražiti onda mu ...
Račun od OPG-a Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Temelji > Račun od OPG-a
Kreirao: dea | Čet, 16.10.2014 u 16:19h
Hvala na odgovoru Kviska ...
Troškovi osnivanja trgovačkog društva Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Troškovi osnivanja trgovačkog društva
Kreirao: Kikica | Sri, 15.10.2014 u 17:42h
Zaista, ZTD to propisuje... Puno hvala Dax!!! ...
Službeni put - dodatno putno zdravstveno osiguranje Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Ostali troškovi sl. puta i rada na terenu > Službeni put - dodatno putno zdravstveno osiguranje
Kreirao: Bistrica | Uto, 14.10.2014 u 08:35h
Mi smo imali slučaj kada je radnik išao na službeni put u Rusiju te smo mu platili putno zdravstveno osiguranje za vrijeme boravka radnika u Rusiji. Tražili smo HZZO odobrenje za izuzeće od plaćanja posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu iz razloga što radnik ima policu privatnog osiguranja ...
Novi elementi računa, Ovršni Zakon Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Porezni postupak > Ostalo > Novi elementi računa, Ovršni Zakon
Kreirao: Dax | Pon, 13.10.2014 u 12:01h
Mebl, ponuda je neobvezujuća. Preporuka je sklopiti ugovor za takve usluge. Uvažavanje Ovršnog zakona iz ove teme se odnosi na račune, a računi se izdaju za obavljenu isporuku. ...
Troškovi OPG-a Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Troškovi OPG-a
Kreirao: Admin_2 | Uto, 07.10.2014 u 11:36h
U čl. 25. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine 95/05. - 160/13.) propisano je da se "izdaci za dugotrajnu imovinu ne utvrđuju primjenom načela blagajne, već se ti izdaci raspoređuju kroz vijek trajanja potrošive odnosno istrošive dugotrajne imovine kao otpis (amortizacija) u skladu sa Zakonom o porezu na ...
Knjiženje prodaje za gotovinu iz veleprodajnog skladišta Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Analitičke evidencije > Knjiženje prodaje za gotovinu iz veleprodajnog skladišta
Kreirao: Yoda | Pon, 06.10.2014 u 15:50h
Hvala! Malo smo u međuvremenu čačkali po pretraživaču mišljenja i našli: http://www.misljenja.hr/novosti/trgovina-na-malo-trgovina-na-veliko-izdavanje-racuna-i-fiskalizacija/126/ PDV je po starom, ali to je to. ...
Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Temelji > Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih
Kreirao: Gospodin Ivan | Sub, 04.10.2014 u 13:54h
Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neproftinih ide u primjenu od 01.01.2015. Istina je da ima puno različitih kazneni odredbi. Naravno da sve se neproftine organizacije trebaju pripremiti i osigurati vođenje svojih knjiga. Velike neprofitne organiazcije koje imaju preko 3 mil. kuna imaju obvezu i revizije. Zatim tu ...
Putni nalog - elektronski ili na papiru Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Temelji > Putni nalog - elektronski ili na papiru
Kreirao: Sheldon | Pet, 03.10.2014 u 10:35h
Hvala svima na odgovoru. Sada imam i uporište na koje se mogu pozvati za moju upravu. ...
Reinvestirana dobit i joppd Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Obveznici i rokovi podnošenja > Reinvestirana dobit i joppd
Kreirao: Yoda | Čet, 02.10.2014 u 14:25h
Mi smo stavili za godinu, godinu isplate, a način isplate 3. Smatram da se može iskazati i 7 jer se radi o nalogu vlasnika da se umjesto njemu plati za njega (obračunski) u povećanje temeljnog kapitala. ...
Fiskalizacija računa kod zastupanja i komisije Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Fiskalizacija računa kod zastupanja i komisije
Kreirao: Kviska | Čet, 02.10.2014 u 10:15h
Kad zastupnik (poduzetnik koji radi u tuđe ime i za tuđi račun) izdaje račune za prodana dobra u ime nalogodavca - ti računi (koji su naplaćeni u gotovini ili karticama) se moraju fiskalizirati sa certifikatom nalogodavca (jer su to zapravo računi nalogodavca). Kod komisije je drukčije postupanje. Kod komisije (poduzetnik ...
Plaćanje u gotovini preko 5.000,00 kn po računu Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Plaćanja u gotovini i blagajnički maksimum > Plaćanje u gotovini preko 5.000,00 kn po računu
Kreirao: Dajana | Sri, 01.10.2014 u 23:44h
Zakon o fikalizaciji u prometu gotovinom kaže po jednom računu, tako da može biti više računa po 5.000,00 kn. Naravno, treba paziti da je riječ o isporuci koja se može razdvojiti na više računa. Naprimjer ne bi mogli kupiti stol čija je cijena 7.000,00 kn u ...
Sportske udruge Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Temelji > Sportske udruge
Kreirao: Mebl | Uto, 30.09.2014 u 10:17h
Prema Zakonu o porezu na dobit između ostali udruge, sportski klubovi, sportska društva i savezi nisu obveznici porezna na dobit. Ali ako navedene osobe obavljau gospodarstvenu djelatnost, a neoprezivanje te djelatnosti dovodi do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, Porezna uprava može na vlastitu inicijativu ili na prijedlog nekog drugog ...
Porezna prijava i uplatni račun Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Porezna prijava i uplatni račun
Kreirao: Admin_1 | Sub, 27.09.2014 u 10:42h
PDV prijava se predaje elektroničkim putem – to propisuje Opći porezni zakon.  Porezne prijave su: - Obrazac PDV - prijava za obračunsko razdoblje predaje se do 20. u mjesecu za prethodno obračunsko razdoblje, a PDV se plaća do kraja mjeseca u kojem je obveza predaje obrasca. - Obrazac PDV-S - ...
Iznimke od temeljnog načela oporezivanja usluga (B2C) Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Iznimke od temeljnog načela oporezivanja usluga (B2C)
Kreirao: Admin_1 | Uto, 23.09.2014 u 06:31h
Prijevoz putnika oporezuje se prema mjestu gdje se obavlja prijevoz, razmjerno prijeđenim udaljenostima. Plaćanja PDV-a oslobođena je usluga međunarodnog prijevoza putnika u zračnom, riječnom i pomorskom prijevozu (čl. 43. st. 2. Zakona). Prijevoz dobara unutar EU oporezuje se prema mjestu početka prijevoza (izvan EU ili DČ-EU – prema dionici puta) ...
Iznimke od temeljnog načela oporezivanja usluga (B2B) Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Iznimke od temeljnog načela oporezivanja usluga (B2B)
Kreirao: Admin_1 | Pon, 22.09.2014 u 22:19h
B2B oporezivanje usluga obavlja se prijenosom porezne obveze (reverse charge – prijenos porezne obveze), porezni obveznik primatelj obračunava i „plaća – priznaje kao pretporez“ PDV. Nema novčanog tijeka, provodi se obračunski u PDV obrascu. Temeljno načelo oporezivanja u odnosu (B2B) je prema mjestu sjedišta primatelja usluge, a izuzetci su propisani ...
Temeljno načelo oporezivanja usluga Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Temeljno načelo oporezivanja usluga
Kreirao: Admin_1 | Pon, 22.09.2014 u 22:12h
Temeljno načelo oporezivanja usluga ovisi o primatelju usluge, tj. pružaju li se usluge poreznim obveznicima ili se usluge pružaju osobama koje nisu porezni obveznici. 1. Porezni obveznik obavlja uslugu drugom poreznom obvezniku - bussiness to business (B2B) Kod (B2B) temeljno načelo oporezivanja je prema mjestu sjedišta primatelja usluge. - obveza ...
Predmet oporezivanja Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Predmet oporezivanja
Kreirao: Admin_1 | Pon, 22.09.2014 u 21:21h
Predmet oporezivanja PDV-om je: 1. isporuka dobara u tuzemstvu uz naknadu, 2. stjecanje dobara unutar (iz) Europske unije uz naknadu, 3. stjecanje novih prijevoznih sredstava, 4. obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu, 5. uvoz dobara, 6. korištenje dobara koja čine dio poslovne imovine poreznog obveznika za njegove privatne potrebe ili ...
Zaključak knjigovodstvenih računa Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Temelji > Dvojno knjigovodstvo
Kreirao: Admin_1 | Pon, 22.09.2014 u 12:15h
Knjigovodstveni računi se zaključuju na kraju obračunskog razdoblja ili u slučaju prestanka poslovanja trgovačkog društva. Najprije se treba utvrditi razlika između prometa dugovne i potražne strane knjigovodstvenog računa, tj. saldo koje se prenosi na manju stranu kao zaključni saldo. ...
Zakonodavno uređenje računovodstva Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Temelji > Zakonodavno uređenje računovodstva
Kreirao: Admin_1 | Pon, 22.09.2014 u 11:59h
U Republici Hrvatskoj vođenje poslovnih knjiga i financijsko izvješćivanje trgovačkih društava uređuje: • Zakon o računovodstvu, • Odluka o objavljivanju međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, • Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja • Zakon o reviziji, • Zakon o registru godišnjih financijskih izvješća, • Zakon o porezu na dobit, • ...
O forumu Kategorija: O forumu > Općenito o forumu > Općenito o forumu > O forumu
Kreirao: Admin_0 | Ned, 21.09.2014 u 21:29h
O forumu misljenja.hr

misljenja.hr forum osmišljen je za razmjenu mišljenja, stručnih savjeta i iskustava iz poslovne prakse za područja: računovodstva, plaća i ostalih nadoknada, poreza, carine, fiskalizacije, doprinosa, članarina te revizije. Osnovni cilj foruma misljenja.hr je međusobna pomoć u rješavanju problema, razmjena iskustava i pružanje rješenja ...

Uvjeti korištenja foruma Kategorija: O forumu > Općenito o forumu > Općenito o forumu > Uvjeti korištenja foruma
Kreirao: Admin_0 | Ned, 21.09.2014 u 17:53h
Uvjeti i pravila korištenja foruma misljenja.hr

 

Posjetitelji mogu slobodno dodavati i uređivati sadržaje te diskutirati o pojedinim temama, i na taj način pomoći u širenju znanja, iskustva, ispravnosti poslovanja i postupanja u poslovanju. Misljenja.hr forum je mjesto na kojem se mogu razmijeniti isključivo mi&scaron ...

Stranice:
×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice