Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Forum

Najčitanije zadnji tjedan | zadnji mjesec | zadnju godinu

Novi postovi sa foruma

Popis tema
Otpis obveza dobavljača Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Otpis obveza dobavljača
Kreirao: st4r10rd | Uto, 19.01.2021 u 12:20h
Zahvaljujem. U zastari je definitivno tako da će ići otpis. ...
Mali porezni obveznik, pružanje usluga u treće zemlje Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Mali porezni obveznik, pružanje usluga u treće zemlje
Kreirao: tea29 | Pon, 18.01.2021 u 14:06h
Ne, ne obračunava se PDV i ne iskazuje se u PDV obrascu jer je treća zemlja, a uslugu fakturira mali porezni obveznik. Potrebno je pripaziti na porez po odbitku da ne primite manje nego ste fakturirali. ...
Dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava
Kreirao: Admin_3 | Čet, 14.01.2021 u 13:11h
Porez na dohodak od otuđenja nekretnina po stopi 20% plaća porezni obveznik (otuđitelj/prodavatelj) prema rješenju Porezne uprave. Dohodak čini razlika između primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti nekretnine ili imovinskog prava koje se otuđuje i nabavne vrijednosti uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda. Ovaj se dohodak ne oporezuje ako je ...
Pogreške u fiskalizaciji i ispravak računa Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Pogreške u fiskalizaciji i ispravak računa
Kreirao: Admin_2 | Čet, 14.01.2021 u 12:01h
Zakonom o fiskalizaciji o prometu gotovinom propisana je obveza da se prije početka primjene promijenjenih podataka dostave podaci o naknadnim promjenama, a osobito ako se u nekom poslovnom prostoru djelatnost prestane obavljati ili obveznik fiskalizacije počinje obavljati djelatnost u novom poslovnom prostoru, ili ako promjeni djelatnost koju obavlja u poslovnom ...
Obrazac PO-SD Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Paušalni obveznici poreza na dohodak > Obrazac PO-SD
Kreirao: Admin_2 | Uto, 12.01.2021 u 10:38h
Unosi se iznos prireza poreza na dohodak za godinu za koju se podnosi obrazac ili prosječna stopa prireza porezu na dohodak ako se je u tijeku godine mijenjao prirez. Obrazac PO-SD za 2019. sadrži podatak o iznosu ukupno uplaćenog paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak (stupac 6) ...
Donacija Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Donacija
Kreirao: Admin_3 | Čet, 07.01.2021 u 15:25h
Knjigovodstveno (računovodstveno) je ispravno knjiženje na dan donesene odluke. Ako je u odluci navedeno razdoblje u kojem će se realizirati odlučeno (donacija) tada se knjiženje provodi u tom obračunskom razdoblju realizacije. Smatramo da se za razliku od računovodstvenog postupanja s poreznog motrišta gleda kada je donacija realizirana. ...
Obrazac PDV Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Obrazac PDV
Kreirao: Admin_3 | Uto, 05.01.2021 u 14:35h
Isporuke malog poreznog obveznika koji nije upisan (dok nije bio upisan) u registar obveznika PDV-a se ne upisuju u Obrazac PDV. Pod I.8. se iskazuju podaci iz stupca 14 Knjige izdanih (izlaznih) računa, odnosno tu se upisuju podaci o obavljenim isporukama u tuzemstvu koje su oslobođene PDV-a bez prava ...
Opz stat za 2019 Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Porezni postupak > Ostalo > Obrazac OPZ-STAT-1
Kreirao: Yoda | Sri, 30.12.2020 u 17:00h
U ovaj se obrazac unose dospjela, a nenaplaćena potraživanja prema izdanim računima sukladno odredbama Zakona o PDV-u i/ili Općeg poreznog zakona. Prolazna stavka se iskazuje na računu, ali ona nije stavka računa jer se radi o naplati u tuđe ime i za tuđi račun, nije vaše potraživanje pa se ne ...
Amortizacija za 2020. g. Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Amortizacija za 2020. g.
Kreirao: Sheldon | Uto, 29.12.2020 u 10:11h
Obveznik poreza na dohodak nije u obvezi obračunati amortizaciju jer se na njega ne primjenjuju računovodstveni standardi, pa nema realnih i fer financijskih izvještaja. Porezni propis ne sankcionira uvećanje porezne obveze. PDV s amortizacijom (koja utječe na dohodak) nema nikakve veze. ...
Potpora za novorođenče Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Invalidnost, novorođenče, smrt, bolovanje, zdravst. porebe > Potpora za novorođenče
Kreirao: Admin_3 | Pon, 14.12.2020 u 20:08h
Isplata se može obaviti u gotovini, na račun ili zaštićeni račun (https://misljenja.hr/ovrha-na-placi-2020-godini-azurirano/v5438/) ...
Stipendije Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Stipendije i stručna praksa > Stipendije
Kreirao: Admin_3 | Pon, 07.12.2020 u 15:05h
Porezni propisi (Zakon o porezu na dohodak) to ne uvjetuju za neoporezivost. Udruga isplaćuje stipendiju u skladu sa svojim općim aktima. Ako u tim općim (internim) aktima nema takvog ograničenja, tada može. ...
Udruge i EU Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Dvostavno računovodstvo > Udruge i EU
Kreirao: Admin_3 | Pon, 07.12.2020 u 13:48h
To bi trebalo biti uređeno ugovorom o suradnji. ...
Potpora za osnivača i člana uprave Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Mjere HZZ-COVID19
Kreirao: Admin_2 | Pon, 07.12.2020 u 13:30h
Na sjednici održanoj dana 04.12.2020.godine, Upravno vijeće HZZ – a usvojilo je izmjene i dopune vezane za Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za listopad – prosinac. Mjeru mogu koristiti i članovi uprave, direktori, prokuristi i sl. ako su osigurani po ...
Priznavanje terenskog dodatka - dnevnica Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Terenski dodatak > Priznavanje (dnevnica) terenskog dodatka
Kreirao: Admin_2 | Pet, 04.12.2020 u 10:33h
Radom na terenu u tuzemstvu se smatra boravak radnika izvan mjesta svojega prebivališta ili uobičajenog boravišta radi poslova koje obavlja izvan sjedišta poslodavca ili sjedišta izdvojene poslovne jedinice poslodavca i kada poslodavac obavlja takvu vrstu djelatnosti koja je po svojoj prirodi vezana za rad na terenu. Mjesto rada treba se ...
Obvezan ulaz u sustav PDV-a tijekom godine Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Ulaz / izlaz iz sustava PDV-a
Kreirao: Admin_3 | Uto, 24.11.2020 u 11:23h
Plitvice, svaka se osoba mora prijaviti u registar obveznika PDV-a ako je vrijednost njezinih isporuka u tekućoj kalendarskoj godini prešla iznos 300.000,00 kn. Podnosi se Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a radi upisa u registar obveznika PDV-a najkasnije do 15-og dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u ...
Obrazac PD-IPO Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > Obrazac PD-IPO
Kreirao: Admin_3 | Pon, 16.11.2020 u 10:50h
Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama na Obrascu PD-IPO podnosi se ako su tijekom poreznog razdoblja u poslovnim knjigama evidentirani poslovni događaji s povezanim osobama. Tko se smatra povezanim osobama za potrebe sastavljanja Obrasca PD-IPO i što se upisuje u obrazac može se vidjeti na poveznici: https://misljenja.hr/izvjesce-poslovnim-dogadjajima-povezanim-osobama-obrazac-pd-ipo/c3053/ Molimo ...
Fiskalizacija i naplata na transakcijski račun Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Fiskalizacija i naplata na transakcijski račun
Kreirao: st4r10rd | Ned, 15.11.2020 u 21:10h
Qr kod će služiti za provjeru kupcima, umjesto dosadašnjeg slanja SMS, da li je račun prijavljeni Poreznoj upravi (Čl. 27. Zakona o fiskalizaciji). Prema čl. 18.b Pravilnika o fisk. qr kod mora sadržavati minimalno slijedeće: 1. URL adresa do web-stranice Porezne uprave za provjeru računa 2. JIR ili zaštitni ...
Osobni odbitak kod isplate zadnje plaće Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Osobni odbitak
Kreirao: Admin_1 | Pet, 06.11.2020 u 12:58h
VaDuS zahvaljujemo na bitnoj dopuni odgovora. Jednako tako kako je propisano ovim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (čl. 9.) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 1/20.) u čl. 28. iza stavka 8. dodan novi stavak ...
Kreditna kartica Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Kreditna kartica
Kreirao: Admin_3 | Čet, 05.11.2020 u 11:34h
Primjer podizanja gotovine poslovnom kreditnom i debitnom karticom prikazali smo u bazi znanja „Poduzetničko računovodstvo“ na poveznici: https://misljenja.hr/primjer-podizanja-gotovine-poslovnom-kreditnom-debitnom-karticom/c731/ Sve dok ne primite ispravu o tome što je plaćeno, novac ostaje u glavnoj blagajni. ...
Pretporez u neplaćenim R2 računima Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Pretporez u neplaćenim R2 računima
Kreirao: st4r10rd | Čet, 29.10.2020 u 18:28h
Zahvaljujem na odgovoru. ...
Obrt - samostalna djelatnost i otvaranje j.d.o.o. Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Temelji > Samostalna djelatnost (obrt) uz radni odnos
Kreirao: Admin_1 | Uto, 20.10.2020 u 17:25h
Ako fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost (obrtnik) koja je obveznik poreza na dohodak osnuje trgovačko društvo, dohodak ostvaren temeljem samostalne djelatnosti se i dalje utvrđuje kao i prije osnivanja trgovačkog društva kao dohodak od samostalne djelatnosti (na temelju razlike primitaka i izdataka ili paušalno). - https://misljenja.hr/utvrdjivanje-dohotka-od-samostalne-djelatnosti/c1976/ - https://misljenja ...
Obračun kamata Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Obračun kamata
Kreirao: Admin_2 | Pon, 19.10.2020 u 16:21h
Ugovorom se uređuje obveza i uvjeti davanja pozajmice, ali i povrata. Uz navedeno ugovor je knjigovodstvena isprava https://misljenja.hr/forum/racunovodstvo/poduzetnicko-racunovodstvo/temelji/knjigovodstvena-isprava/ ...
Otpremnina, tehnološki višak ili odlazak u mirovinu Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Otpremnine > Zakonska minimalna otpremnina > Otpremnina, tehnološki višak ili odlazak u mirovinu
Kreirao: Admin_3 | Pon, 19.10.2020 u 12:32h
Ako se otpremnina ne može isplatiti neoporezivo, ne zadovoljava propisane kriterije da se na isplaćenu otpremninu ne plaća porez na dohodak, takva se otpremnina smatra primitkom od nesamostalnog rada, a ne drugim dohotkom. Detaljnije: https://misljenja.hr/utvrdjivanje-dohotka-od-nesamostalnog-rada-place-mirovine/c1975/ Određeni izvori prava određuju prava radnika. Tako predmetni KU određuje pravo radnika na otpremninu ...
Naknadno ulaganje u dugotrajnu imovinu Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Naknadno ulaganje u dugotrajnu imovinu
Kreirao: ini | Pet, 16.10.2020 u 11:49h
Hvala na jasnom odgovoru! ...
Asignacija knjiženje Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Obračunska plaćanja
Kreirao: Admin_3 | Pon, 12.10.2020 u 11:16h
Asignacija (upućivanje) znači uputiti kupca da svoju obvezu temeljem međusobnog vjerovničkog potraživanja izvrši nekom trećem. Obračunska plaćanja su pojašnjenja u bazi znanja "Poduzetničko računovodstvo" https://misljenja.hr/obracunska-placanja/c171/ Izvadak je isprava iz koje je vidljivo plaćanje, kome je plaćeno i koliko, ne što ili za što je obavljeno plaćanje, detaljnije: https://misljenja.hr/forum/racunovodstvo/poduzetnicko-racunovodstvo/temelji/knjigovodstvena-isprava/ ...
Obrazac OKFŠ - prihodi Kategorija: DOPRINOSI I ČLANARINE > Ostali doprinosi i članarine > Naknada za šume > Obrazac OKFŠ - prihodi
Kreirao: Admin_3 | Pon, 12.10.2020 u 11:11h
Plaćanje ove naknade propisuje Zakon o šumama pa tako od 1. siječnja 2019. godine pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit te fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak, a u Republici Hrvatskoj obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod i primitak veći od 3 ...
Isplata dobiti i pokriće gubitka Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Isplata dobiti i pokriće gubitka
Kreirao: Admin_3 | Pet, 09.10.2020 u 15:25h
Ako se pokrije gubitak iz prethodnih godina ostatak zadržane dobiti se može isplatiti. https://misljenja.hr/primjer-knjizenja-isplate-dobiti-clanovima/c3122/ No, treba obratiti pozornost da se time ne ugrozi poslovanje - pogorša stanje društva, likvidnost i sl. ...
PPO Marže Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > PPO Marže
Kreirao: Admin_3 | Pet, 09.10.2020 u 10:33h
Ako je motorno vozilo nabavljeno u PPO marže za osobnu uporabu, dalje kod prodaje treba obračunati PDV. Vidjeti postove i ovdje: https://misljenja.hr/forum/porezi-carine-i-fiskalizacija/drzavni-porezi/porez-na-dodanu-vrijednost/osobna-vozila-vozila-za-osobni-prijevoz/ ...
Otvaranje podružnice u HR Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Osnivanje, statutarne promjene, prestanak > Podružnica
Kreirao: Admin_3 | Pet, 09.10.2020 u 10:30h
Dalela, matično društvo i podružnica u gospodarskom smislu predstavljaju jednu cjelinu. S poreznog i računovodstvenog motrišta nema zapreke da podružnica nastavi s poslovima u RH koje je ranije obavljalo matično društvo iz SLO. Dakle, matično društvo donosi odluku u kojoj određuje da projekte u HR radove obavlja podružnica registrirana u ...
Povrat plaće Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Povrat plaće
Kreirao: Yoda | Pon, 05.10.2020 u 12:58h
Kao potraživanje od radnika (direktora) i nakon toga kao povrat - zatvaranje tog potraživanja. ...
Usluga postavljanja parketa u EU Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Usluge na nekretnini i s nekretninama
Kreirao: Admin_3 | Pet, 18.09.2020 u 18:54h
daria, sukladno našem Zakonu o PDV-u mjesto oporezivanja ove usluge je mjesto gdje se nalazi nekretnina, detaljnije za pretplatnike https://misljenja.hr/usluge-vezi-nekretninama-na/c1903/ Kada se ta usluga pruža izvan RH, postupa se prema propisu države gdje se ta usluga pruža. Dakle, kako mjesto oporezivanja nije RH, ne evidentira se u HR poreznim ...
Članovi uprave, odnosno direktori i plaćanje doprinosa Kategorija: DOPRINOSI I ČLANARINE > Obvezna osiguranja > Doprinos za zdravstveno osiguranje > Članovi uprave, odnosno direktori i plaćanje doprinosa
Kreirao: Admin_2 | Pet, 18.09.2020 u 17:59h
Smatramo da se obustavlja jer tom umirovljeniku nastaje obveza na mirovinsko osiguranje i stječe svojstvo osiguranika. ...
Računi, odobrenja i ispravak računa Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Računi, odobrenja i ispravak računa
Kreirao: Admin_2 | Pon, 14.09.2020 u 13:53h
Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost određuje postupanje kod ispravka računa. Ako porezni obveznik kao izdavatelj računa naknadno utvrdi pogrešku na izdanom računu u vezi s više iskazanim PDV-om nakon isteka roka za podnošenje prijave PDV-a, dopušteno mu je ispraviti obvezu PDV-a u onom razdoblju oporezivanja, u kojem je utvrđena ...
Knjigovodstvena isprava Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Temelji > Knjigovodstvena isprava
Kreirao: Kikica | Čet, 10.09.2020 u 19:11h
Plitvice, kako je Admin odgovorio. Ako imate rješenje, onda na rješenju piše što se plaća pa se knjiži na taj trošak, na primjer: 4466 - Pristojbe, biljezi i sudski troškovi. ...
Bolovanje - zaposleni umirovljenik Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Bolovanje - zaposleni umirovljenik
Kreirao: Sheldon | Uto, 08.09.2020 u 11:17h
Ovisi koliko umirovljenik ima godina. Npr. ako je navršio 65 godina nema pravo na naknadu plaće na teret HZZO-a za vrijeme bolovanja. Plaća je na teret poslodavca. Umirovljenik koji nije navršio 65 godina ima pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja kao i ostali radnici, nakon 42 dana, ili sada ...
Primanje/pružanje usluga iz/u DČ i mali porezni obveznik Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Primanje/pružanje usluga iz/u DČ i mali porezni obveznik
Kreirao: Admin_3 | Čet, 03.09.2020 u 22:41h
Obrazac PDV i Obrazac PDV-S se podnose za razdoblje oporezivanja u kojem je ino agencija obavila uslugu posredovanja. ...
Naplata od kupaca karticom Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Naplata od kupaca karticom
Kreirao: Zagreb | Uto, 01.09.2020 u 13:26h
Hvala Vam. ...
Prijenos primljenih sredstava za donaciju Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Dvostavno računovodstvo > Prijenos primljenih sredstava za donaciju
Kreirao: Dalela | Uto, 25.08.2020 u 09:29h
Da, tako sam i mislila, ali me kolega stavio u nedoumicu. Hvala Yoda! ...
Isplata putnog naloga Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Dnevnice > Isplata putnog naloga
Kreirao: Zagreb | Pon, 17.08.2020 u 11:07h
Hvala Vam. ...
JOPPD obrazac i smještaj Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Putni nalog
Kreirao: Kikica | Pet, 14.08.2020 u 14:43h
Ako je netko drugi kao npr. poslovni partner podmirio troškove, to se ne prikazuje u JOPPD-u. Troškovi koji se nadoknađuju ili isplaćuju s obrta se prikazuju u JOPPD-u. ...
JOPPD obrazac i isplata plaće direktoru Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > JOPPD obrazac i isplata plaće direktoru
Kreirao: Dax | Čet, 13.08.2020 u 15:10h
xyz, mislim da je sve pošlo u krivo. Kao prvo ako je direktor zaposlen, ne može se odlučiti da se plaća ne isplaćuje jer se na njega kao zaposlenika i društvo u kojem je zaposlen primjenjuje zakon o radu. Sklopljen je ugovor o radu između poslodavca i radnika, a radnik ...
priznavanje troškova Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Temelji > Priznavanje troškova
Kreirao: rajčica | Pet, 07.08.2020 u 18:18h
Hvala Vam. Tako sam i pretpostavljala. To je ipak očigledno osobni a ne poslovni trošak. ...
Cesija-kompenzacija i blokada računa Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Cesija
Kreirao: Admin_2 | Uto, 28.07.2020 u 10:52h
Rijeka 123 kompenzacija se provodi jednostrano za dospjele obveze i dospjela potraživanja, nije nužna izjava o kompenzaciji (dopuštena je). Dovoljno je drugu stranu obavijestiti o provedenoj kompenzaciji. U ovom je slučaju bitan datum knjiženja koji je mogao biti prije datuma blokade ili koji će moći biti nakon izlaska iz blokade ...
Operativni lizing (leasing) Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Operativni lizing (leasing)
Kreirao: Admin_3 | Pon, 20.07.2020 u 12:49h
To bi trebalo biti navedeno u ugovoru i u otplatnom planu. Zatražite potvrdu da su sve obveze prema tom lizing ugovoru podmirene. ...
Knjižene autoguma (DI ili SI) Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Knjižene autoguma (DI ili SI)
Kreirao: Admin_3 | Čet, 09.07.2020 u 11:11h
Stvari i prava koja služe za stjecanje dohotka čija pojedinačna nabavna vrijednost ili troškovi proizvodnje premašuju 3.500,00 kuna te ako im je vijek trajanja duži od godinu dana u trenutku nabave unose se u Popis dugotrajne imovine. Stvari i prava koja služe za stjecanje dohotka čija pojedinačna nabavna ...
Likvidacija Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Osnivanje, statutarne promjene, prestanak > Likvidacija
Kreirao: Admin_2 | Sri, 08.07.2020 u 15:10h
Nikaku, pretpostavka je da je ovdje riječ o prestanku društva sa ograničenom odgovornošću po skraćenom postupku na temelju odluke članova društva. Ako je tako, Zakon o trgovačkim društvima određuje obvezan sadržaj takve odluke. Odluka treba sadržavati plan raspodjele imovine društva. Novci na žiro računu su imovina društva (kratkotrajna) pa se ...
Obrtnik dohodaš-najam i otpis potraživanja Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja
Kreirao: Admin_2 | Uto, 26.05.2020 u 10:37h
Od 1. siječnja 2020. godine ujednačeno je vrijednosno usklađenje potraživanja za obveznike poreza na dohodak i obveznike poreza na dobit. Detaljnije za dohodaše: https://misljenja.hr/pripisivanje-primitaka-izdataka-te-uskladjenje-otpis-potrazivanja-trazbina/c3029/ Samo ako usluga (najma) nije obavljena - pružena iz nekog razloga, a račun je ispostavljen, račun treba stornirati. Cesija predstavlja samo obračunsko plaćanje za namirenje ...
Otpis dugovanja Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja
Kreirao: Admin_2 | Uto, 26.05.2020 u 10:27h
Nema razlike u računovodstvenom i poreznom prikazivanju otpisa potraživanja od kupaca prije, za vrijeme ili poslije Covid -19. Postupanje je kako je niže odgovarano, a detaljnije: https://misljenja.hr/vrijednosno-uskladjenje-potrazivanja/c174/ i primjeri dalje te: https://misljenja.hr/vrijednosno-uskladjenje-otpis-potrazivanja/c1679/ ...
Interni prihodi Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Interni prihodi
Kreirao: st4r10rd | Uto, 26.05.2020 u 06:13h
Zahvaljujem. ...
Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza_Posebne okolnost Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Porezni postupak > Opći porezni zakon > Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza_Posebne okolnost
Kreirao: Mariola | Uto, 19.05.2020 u 08:39h
Navedeni su kriteriji: \"Ako je podnositelju zahtjeva zbog posebnih okolnosti odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, odnosno ako mu je rad onemogućen ili znatno otežan, oslobodit će se podmirivanja dospjelih poreznih obveza ako ima pad prihoda/primitaka najmanje 50% u razdoblju do 20. lipnja 2020. (do isteka roka od tri mjeseca nakon ...
Otkaz Ugovora o radu Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Otkaz Ugovora o radu
Kreirao: Zagreb | Čet, 14.05.2020 u 09:29h
Hvala Vam. ...
Plaća-ovrha u toku COVID19 Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Ovrhe na plaći
Kreirao: Admin_2 | Uto, 12.05.2020 u 11:25h
Odgovor na to pitanje je dan u našoj novosti https://misljenja.hr/ovrha-na-placi-2020-godini-azurirano/v5438/ iz koje citiram: Postupanje u posebnim okolnostima uslijed pojave epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 U Narodnim novinama br. 53/20, objavljen je Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, stupio je na ...
Zakonska rezerva - jdoo Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Razlike u knjiženju doo - jdoo
Kreirao: Admin_3 | Sub, 02.05.2020 u 13:16h
rajčica, odgovor je dan već ranije pa smo post premjestili u odgovarajuću temu. Za pretplatnike dodatno: - https://misljenja.hr/zakonske-rezerve-za-jdoo-prema-ztd/c3107/ - https://misljenja.hr/primjer-ulaganja-zakonske-rezerve-za-jdoo/c3108/ ...
Radnici mlađi od 30 godina i prvo zapolenje Kategorija: DOPRINOSI I ČLANARINE > Obvezna osiguranja > Doprinos za mirovinsko osiguranje > Radnici mlađi od 30 godina i prvo zapolenje
Kreirao: Admin_2 | Sri, 29.04.2020 u 18:54h
Plitvice, vidjeti poveznicu niže: Uto, 18.09.2018 u 14:42h ...
Životno osiguranje Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Životno osiguranje
Kreirao: Admin_2 | Sri, 29.04.2020 u 18:43h
Je, to je priznat trošak osiguranja ali pitanje je što će biti s isplatom po toj polici osiguranja. Ako će isplata po polici biti isplaćena tvrtci, to će biti prihod tvrtke. Ako će isplata po polici biti isplaćena fizičkoj osobi, to će biti dohodak te fizičke osobe. ...
Investicije u tijeku - uporaba Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Investicije u tijeku - uporaba
Kreirao: Admin_2 | Sri, 29.04.2020 u 18:39h
trio no, vama nije, a najmoprimac zna što i zašto nešto uzima u najam te da li mu uporabna dozvola treba za MTU ili nešto drugo. Ono što je vama bitno je: 1. nekretninu odlukom stavljate u uporabu 2. dajete u najam. Dakle: 1. obračunavate i knjižite amortizaciju 2. knjižite ...
Komplikacije u trudnoći Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Komplikacije u trudnoći (čuvanje trudnoće)
Kreirao: Admin_2 | Sri, 29.04.2020 u 18:30h
Stjecatelj primitka: 5207 Oznaka primitka obveze doprinosa: 0000 ...
Bolovanje-čuvanje trudnoće Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Bolovanje-čuvanje trudnoće
Kreirao: Admin_2 | Sri, 29.04.2020 u 18:24h
Djelatnica je kod vas zaposlena od 20.03.2020., 09.04.2020. je otvoreno bolovanje. Osnovicu za naknadu bolovanja čini prosjek isplaćenih plaća u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupilo bolovanje. Potvrda o plaći se popunjava za mjesece: 9/19. do 2/20. Ako je osiguranik u posljednjih 6 ...
Ugovor o zakupu putničkog vozila Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Posebnosti pojedinih djelatnosti > Najam ili zakup imovine poduzetnika
Kreirao: Admin_2 | Pon, 27.04.2020 u 12:25h
Ako na ugovoru o zakupu nije javnobilježnički ovjeren potpis ili kada ugovor o zakupu nije potvrdio (solemnizirao) javni bilježnik sukladno Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora zakupodavac je dužan primjerak ugovora o zakupu dostaviti nadležnoj poreznoj upravi. Što se tiče obavljanja neregistrirane djelatnosti, to uređuje Zakon o zabrani i ...
Jednokratna rasprodaja robe sa veleprodajnog skladišta Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Posebnosti pojedinih djelatnosti > Jednokratna rasprodaja robe sa veleprodajnog skladišta
Kreirao: Admin_3 | Uto, 21.04.2020 u 14:35h
Računovodstveno je postupanje tako, s prijenosom robe. Zakon o trgovini propisuje evidenciju o stanju robe što se može zadovoljiti prijenosom robe na novo skladište (zaduženje) i razduženjem po prodaji. Zakon o zaštiti potrošača zahtjeva u naprijed određivanje maloprodajnih cijena. Dalje, ovisno o vrsti naplate (gotovina) tu je i obveza fiskalizacije ...
Ulaganje u tuđu imovinu Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Ulaganje u tuđu imovinu
Kreirao: Admin_3 | Uto, 21.04.2020 u 10:56h
Da Zagreb, to za vas kao kupca nije nematerijalna imovina, a da bi je vi kao kupac mogli klasificirati kao dugotrajnu materijalnu imovinu citiram iz: https://misljenja.hr/dugotrajna-imovina/c127/ „Dugotrajnom materijalnom imovinom se, sukladno HSFI 6 i MRS-u 16 smatra imovina za koju se očekuje da će se u poslovne svrhe koristiti ...
Akontacije (predujam) poreza na dobit Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > Akontacije (predujam) poreza na dobit
Kreirao: Admin_3 | Čet, 16.04.2020 u 14:57h
Obveznik poreza na dobit plaća predujam poreza na dobit za 2020. godinu na osnovi porezne prijave za 2019. godinu. Predujam se plaća mjesečno do kraja mjeseca za protekli mjesec, a u iznosu kako je niže pojašnjeno. Zadnji ili krajnji rok podnošenja prijave poreza na dobit je pomaknut na 30.06 ...
Financijski izvještaji Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Financijski izvještaji > Financijski izvještaji
Kreirao: Admin_3 | Uto, 14.04.2020 u 17:40h
Objavljeni su novi rokovi predaje financijskih izvještaja za statističke potrebe i javnu objavu: https://misljenja.hr/rokovi-predaje-financijskih-izvjestaja-za-statisticke-potrebe-javnu-objavu/v5725/ ...
Privremena obustava obrta-COVID 19 Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Registracija i prestanak > Privremena obustava obrta
Kreirao: Kikica | Uto, 14.04.2020 u 14:53h
Odgovor se može pronaći na stranici udruženja obrtnika: http://obrtnici-rijeka.hr/2020/03/upute-obrtnicima-cija-je-djelatnost-obuhvacena-mjerom-zabrane-rada-odluke-nacionalnog-stozera-civilne-zastite/ Ako se ne koristite servisom e-Obrt, provjerite u vama nadležnom upravnom tijelu može li se poslati e-mail jer je u odgovoru naveden Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Rijeka. ...
Ovrha dobavljača Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Ovrha dobavljača
Kreirao: trio no | Uto, 14.04.2020 u 09:29h
Hvala. ...
Izolacija Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Izolacija
Kreirao: Admin_3 | Uto, 07.04.2020 u 14:45h
Isprika na kasnijoj reakciji. Bilo je dilema je li 5202 ili 5201, konačno je: 6.1. 5201, a ostalo kako je napisano niže Pet, 27.03.2020 u 13:59h ...
Istupanje iz zajedničkog obrta Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Registracija i prestanak > Istupanje iz zajedničkog obrta
Kreirao: Admin_3 | Pon, 23.03.2020 u 13:53h
Određivanje porezne obveze pri istupanju nositelja djelatnosti iz zajedničkog obrta, https://misljenja.hr/odredjivanje-porezne-obveze-pri-istupanju-nositelja-djelatnosti-iz-zajednickog/c1012/ ...
Odlazak u mirovinu-otpremnina Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Otpremnine > Ostale otpremnine (sporazumne) > Odlazak u mirovinu
Kreirao: Emma | Sub, 14.03.2020 u 13:39h
Ima ako ide u mirovinu, ako dostavi rješenje o mirovini može mu se isplatiti otpremnina. ...
Fiskalizacija pratećih dokumenata Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Fiskalizacija pratećih dokumenata
Kreirao: Emma | Sub, 14.03.2020 u 13:34h
Prateći dokument je ponuda, narudžba i sl. Uvjet je da se na pratećem dokumentu navode podaci o plaćanju i da se izdaje kada je isporuka proizvoda ili obavljanje usluge već započelo ili je sasvim izvjesno da će do toga doći. ...
Pisana izjava o otpremii robe ili prijevozu u EU Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Pisana izjava o otpremii robe ili prijevozu u EU
Kreirao: Admin_1 | Čet, 05.03.2020 u 18:02h
https://misljenja.hr/dokazivanje-oslobodjenja-od-pdv-za-isporuke-dobara-unutar-europske-unije/m6594/ ...
Dodatno i dopunsko zdravstveno osiguranje Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Razdoblje obračuna
Kreirao: tea29 | Čet, 05.03.2020 u 10:19h
Mjesec u kojem je primitak stvarno isplaćen u formatu od DD.MM.GGGG. do DD.MM.GGGG. ...
Rok plaćanja ino dobavljaču Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Porezni postupak > Opći porezni zakon > Rok plaćanja ino dobavljaču
Kreirao: Admin_1 | Pon, 17.02.2020 u 16:02h
Iako ovo pitanje nije iz OPZ-a, a nema ni teme za isto, možda pomogne: https://misljenja.hr/rokovi-izvrsavanja-novcanih-obveza-placanja-prema-inozemnim-poduzetnicima/m4958/ ...
Poklon proizvoda i reprezentacija Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Poklon proizvoda i reprezentacija
Kreirao: Admin_2 | Pon, 10.02.2020 u 14:10h
Ugošćenje poslovnih partnera je reprezentacija. Ugošćenjem se smatra i povremeno plaćanje avionske karte i smještaja u inozemstvu, npr. za posjet tvornici u kojoj se izrađuju proizvodi za projekt, ali kod tog bi ugošćenja trebao biti prisutan i predstavnik osobe koja ugošćuje poslovnog partnera. https://misljenja.hr/reprezentacija-darivanje-poslovnih-partnera-ugoscenja-donacije/v3791/ ...
ZAŠTITA ŽIGA Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > ZAŠTITA ŽIGA
Kreirao: Dax | Sri, 05.02.2020 u 12:16h
Skupina 011, nematerijalna dugotrajna imovina. ...
Ustanove - dobit Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > Porezni obveznik i promjena načina oporezivanja
Kreirao: Admin_3 | Čet, 30.01.2020 u 15:12h
Dakle, ustanove obveznici poreza na dobit plaćaju porez na dobit ako se utvrdi osnovica. Dohodak od kapitala po osnovi dividendi i udjela u dobiti plaća se po stopi 12% uz možebitni prirez porezu na dohodak, detaljnije: https://misljenja.hr/dohodak-od-kapitala-po-osnovi-dividendi-udjela-dobiti/c3043/ ...
IP-Obrazac za 2019. Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > IP-Obrazac
Kreirao: Admin_2 | Sri, 29.01.2020 u 20:34h
Poslodavci više nemaju obvezu sastavljanja i predaje Obrasca IP. 28. siječnja je o tome objavljena novost pa detaljnije: https://misljenja.hr/potvrda-ostvarenom-dohotku-za-2019-predaje-se-do-31-sijecnja-2020/v4810/ ...
Nabava vina iz eu za ugostiteljski obrt Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Posebni porezi i trošarine > Nabava vina iz eu za ugostiteljski obrt
Kreirao: Emma | Pon, 13.01.2020 u 15:32h
ima o tome mišljenje: https://misljenja.hr/unos-vina-republiku-hrvatsku-iz-druge-drzave-clanice-svrhu-potrosnje/m6248/ ...
Nabava i prodaja robe u istoj trećoj zemlji Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Reeksport
Kreirao: Admin_1 | Čet, 09.01.2020 u 17:26h
Točno tako hermione, jednako kako je već niže pisano. ...
Isplata božićnice-umirovljeniku u radnom odnosu Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Prigodne (božič, regres, uskrs i sl.), jubilarne nagrade > Božićnica-isplata
Kreirao: tea29 | Pon, 23.12.2019 u 16:35h
Naravno da se može sve dok ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada (plaću). ...
Isplata po godišnjem obračunu poreza - na redovni račun/zašt Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Godišnji obračun poreza iz plaća
Kreirao: Kikica | Čet, 19.12.2019 u 13:50h
Ako se obračunava i isplaćuje zajedno s plaćom za 11. mjesec, povrat se pribraja redovnoj plaći. Onaj dio koji je izuzet od ovrhe ide na zaštićen račun, a ostatak na redovan jer to je sve plaća. ...
Obveze stranog državljanina Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Obveze stranog državljanina
Kreirao: Admin_2 | Uto, 17.12.2019 u 10:52h
Ako pomogne: https://misljenja.hr/izbjegavanje-dvostrukog-oporezivanja-porezima-na-dohodak-imovinu-kraljevina/m6326/ Ako ne pomogne, s detaljnim i konkretnim upitom se treba obratiti Središnjem uredu Porezne uprave jer kod tumačenja propisa o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja može biti niz specifičnosti, od ugovora do ugovora, tj. od države do države. ...
E-račun i članica EU izvođač radova Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Posebnosti pojedinih djelatnosti > E-račun i članica EU izvođač radova
Kreirao: Admin_1 | Pon, 16.12.2019 u 15:40h
Nije propisano izuzeće. https://misljenja.hr/na-koga-se-odnosi-obveza-izdavanja-elektronickih-racuna-od-1-srpnja-2019-eracun/v5090/ ...
Prelazak s obračuna prema naplaćenim naknadama Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Plaćanje PDV-a po naplaćenoj realizaciji
Kreirao: Emma | Čet, 12.12.2019 u 16:04h
Porezni obveznik sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini (2019.) nije bila veća od 7.500.000,00 kuna bez PDV-a, može obračunavati i plaćati PDV na temelju naplaćenih naknada za obavljene isporuke. Ovdje se ...
Trošak prijevoza na posao i s posla Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Prijevoz, priv. autom., odvoj. život i pom. dod. i MIO III > Trošak prijevoza na posao i s posla
Kreirao: Kikica | Pet, 06.12.2019 u 13:28h
Može razliku ali uz dokaz da je radnik radio na toj drugoj lokaciji i uz cjenik prijevoznika iz kojeg je vidljiva ta razlika. ...
Naknada za neiskorišteni godišnji odmor Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Godišnji odmor
Kreirao: Plitvice | Ned, 01.12.2019 u 19:36h
Radnik je radio do 17.11.2019. kod jednog poslodavca,dakle sa 17.11. je odjavljen sa mirovinskog. Otišao je raditi kod novog poslodavca. Međutim,ostalo mu je 8 dana neiskorištenog godišnjeg odmora. To bi sad poslodavac onda na obračunu plaće trebao platiti kao naknadu za neiskorišteni godišnji odmor. Kako ...
Prijelaz u paušal Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Paušalni obveznici poreza na dohodak > Obrtnici paušalisti i prelazak na paušal
Kreirao: Alex | Ned, 01.12.2019 u 10:30h
Pozdrav, obrtnik koji posluje već 10-ak godina vodi knjige prema Zakonu o porezu na dohodak te je i obveznik PDV-a. Tijekom 2019 će imati ukupne primitke u visini 250.000,00 kn te želi prijeći u paušalce. U obrascu DI ima evidentiranu neamortiziranu imovinu u vrijednosti 800.000,00 kn ...
Stranice:
×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice