Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Forum

Najčitanije zadnji tjedan | zadnji mjesec | zadnju godinu

Novi postovi sa foruma

Popis tema
Likvidacija Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Osnivanje, statutarne promjene, prestanak > Likvidacija
Kreirao: Nikaku | Uto, 18.02.2020 u 12:57h
Poštovani, Trgovačko društvo je dobilo rješenje o brisanju društva 16.12.2019., i društvo je brisano sa 07.01.2020. Da li na LIKVIDACIJSKO IZVJEŠĆE koje se podnosi za razdoblje likvidacije stavljamo datum 16.12.2019 ili 07.01.2020.? Što se smatra okončanjem likvidacije, datum rješenja o brisanju društva ...
Rok plaćanja ino dobavljaču Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Porezni postupak > Opći porezni zakon > Rok plaćanja ino dobavljaču
Kreirao: Admin_1 | Pon, 17.02.2020 u 16:02h
Iako ovo pitanje nije iz OPZ-a, a nema ni teme za isto, možda pomogne: https://misljenja.hr/rokovi-izvrsavanja-novcanih-obveza-placanja-prema-inozemnim-poduzetnicima/m4958/ ...
Poklon proizvoda i reprezentacija Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Poklon proizvoda i reprezentacija
Kreirao: Admin_2 | Pon, 10.02.2020 u 14:10h
Ugošćenje poslovnih partnera je reprezentacija. Ugošćenjem se smatra i povremeno plaćanje avionske karte i smještaja u inozemstvu, npr. za posjet tvornici u kojoj se izrađuju proizvodi za projekt, ali kod tog bi ugošćenja trebao biti prisutan i predstavnik osobe koja ugošćuje poslovnog partnera. https://misljenja.hr/reprezentacija-darivanje-poslovnih-partnera-ugoscenja-donacije/v3791/ ...
ZAŠTITA ŽIGA Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > ZAŠTITA ŽIGA
Kreirao: Dax | Sri, 05.02.2020 u 12:16h
Skupina 011, nematerijalna dugotrajna imovina. ...
Ustanove - dobit Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > Porezni obveznik i promjena načina oporezivanja
Kreirao: Admin_3 | Čet, 30.01.2020 u 15:12h
Dakle, ustanove obveznici poreza na dobit plaćaju porez na dobit ako se utvrdi osnovica. Dohodak od kapitala po osnovi dividendi i udjela u dobiti plaća se po stopi 12% uz možebitni prirez porezu na dohodak, detaljnije: https://misljenja.hr/dohodak-od-kapitala-po-osnovi-dividendi-udjela-dobiti/c3043/ ...
Fizička osoba u sustavu pdv-a i pretporez Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Ulaz / izlaz iz sustava PDVa
Kreirao: Admin_3 | Čet, 30.01.2020 u 14:59h
Naravno da može i fizička osoba dobrovoljno ući u sustav PDV-a. Nikaku, molim prije pogledati već otvorene teme. Više: https://misljenja.hr/dobrovoljan-ulazak-sustav-pdv/c2995/ ...
IP-Obrazac za 2019. Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > IP-Obrazac
Kreirao: Admin_2 | Sri, 29.01.2020 u 20:34h
Poslodavci više nemaju obvezu sastavljanja i predaje Obrasca IP. 28. siječnja je o tome objavljena novost pa detaljnije: https://misljenja.hr/potvrda-ostvarenom-dohotku-za-2019-predaje-se-do-31-sijecnja-2020/v4810/ ...
Obrazac PDV za 12/2019 Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Obrazac PDV
Kreirao: Admin_3 | Pon, 27.01.2020 u 12:15h
Vidjeti odgovor niže: Sri, 20.03.2019 u 16:14h Treba razlikovati: - usklađenja i ispravci za tekuću kalendarsku godinu i - razlika po isteku roka za predaju prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja. ...
Osobni odbitak Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Osobni odbitak
Kreirao: tea29 | Sri, 15.01.2020 u 23:24h
Ako se plaća isplaćuje u 1/20. i ako nije vidljivo korištenje odbitka za 1/20. onda možete koristiti osobni odbitak. ...
Nabava vina iz eu za ugostiteljski obrt Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Posebni porezi i trošarine > Nabava vina iz eu za ugostiteljski obrt
Kreirao: Emma | Pon, 13.01.2020 u 15:32h
ima o tome mišljenje: https://misljenja.hr/unos-vina-republiku-hrvatsku-iz-druge-drzave-clanice-svrhu-potrosnje/m6248/ ...
iZNAJMLJIVANJE APARTMANA I JDOO Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Posebnosti pojedinih djelatnosti > Iznajmljivanje apartmana (doo i jdoo)
Kreirao: Emma | Sub, 11.01.2020 u 13:14h
Ako će pružati uslugu smješaja i pružati ugostiteljsku uslugu, onda može. ...
Nabava i prodaja robe u istoj trećoj zemlji Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Reeksport
Kreirao: Admin_1 | Čet, 09.01.2020 u 17:26h
Točno tako hermione, jednako kako je već niže pisano. ...
Isplata božićnice-umirovljeniku u radnom odnosu Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Prigodne (božič, regres, uskrs i sl.), jubilarne nagrade > Božićnica-isplata
Kreirao: tea29 | Pon, 23.12.2019 u 16:35h
Naravno da se može sve dok ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada (plaću). ...
Isplata po godišnjem obračunu poreza - na redovni račun/zašt Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Godišnji obračun poreza iz plaća
Kreirao: Kikica | Čet, 19.12.2019 u 13:50h
Ako se obračunava i isplaćuje zajedno s plaćom za 11. mjesec, povrat se pribraja redovnoj plaći. Onaj dio koji je izuzet od ovrhe ide na zaštićen račun, a ostatak na redovan jer to je sve plaća. ...
Obveze stranog državljanina Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Obveze stranog državljanina
Kreirao: Admin_2 | Uto, 17.12.2019 u 10:52h
Ako pomogne: https://misljenja.hr/izbjegavanje-dvostrukog-oporezivanja-porezima-na-dohodak-imovinu-kraljevina/m6326/ Ako ne pomogne, s detaljnim i konkretnim upitom se treba obratiti Središnjem uredu Porezne uprave jer kod tumačenja propisa o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja može biti niz specifičnosti, od ugovora do ugovora, tj. od države do države. ...
Prodaja osobnih vozila nabava do 28.02.2012. Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Osobna vozila, vozila za osobni prijevoz
Kreirao: Admin_1 | Pon, 16.12.2019 u 16:06h
Napomena: ako je vozilo bilo isporučeno nakon 1. ožujka 2012. godine nije bilo mogućnosti odbitka pretporeza (niti za učešće). Kada se prodaju osobni automobili i druga sredstava za osobni prijevoz za koje je bio moguć odbitak pretporeza (i djelomičan), prilikom prodaje treba obračunati PDV po redovnoj stopi. Međutim, ako se ...
E-račun i članica EU izvođač radova Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Posebnosti pojedinih djelatnosti > E-račun i članica EU izvođač radova
Kreirao: Admin_1 | Pon, 16.12.2019 u 15:40h
Nije propisano izuzeće. https://misljenja.hr/na-koga-se-odnosi-obveza-izdavanja-elektronickih-racuna-od-1-srpnja-2019-eracun/v5090/ ...
Prelazak s obračuna prema naplaćenim naknadama Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Plaćanje PDV-a po naplaćenoj realizaciji
Kreirao: Emma | Čet, 12.12.2019 u 16:04h
Porezni obveznik sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini (2019.) nije bila veća od 7.500.000,00 kuna bez PDV-a, može obračunavati i plaćati PDV na temelju naplaćenih naknada za obavljene isporuke. Ovdje se ...
Trošak prijevoza na posao i s posla Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Prijevoz, priv. autom., odvoj. život i pom. dod. i MIO III > Trošak prijevoza na posao i s posla
Kreirao: Kikica | Pet, 06.12.2019 u 13:28h
Može razliku ali uz dokaz da je radnik radio na toj drugoj lokaciji i uz cjenik prijevoznika iz kojeg je vidljiva ta razlika. ...
Naknada za neiskorišteni godišnji odmor Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Godišnji odmor
Kreirao: Plitvice | Ned, 01.12.2019 u 19:36h
Radnik je radio do 17.11.2019. kod jednog poslodavca,dakle sa 17.11. je odjavljen sa mirovinskog. Otišao je raditi kod novog poslodavca. Međutim,ostalo mu je 8 dana neiskorištenog godišnjeg odmora. To bi sad poslodavac onda na obračunu plaće trebao platiti kao naknadu za neiskorišteni godišnji odmor. Kako ...
Prijelaz u paušal Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Paušalni obveznici poreza na dohodak > Obrtnici paušalisti i prelazak na paušal
Kreirao: Alex | Ned, 01.12.2019 u 10:30h
Pozdrav, obrtnik koji posluje već 10-ak godina vodi knjige prema Zakonu o porezu na dohodak te je i obveznik PDV-a. Tijekom 2019 će imati ukupne primitke u visini 250.000,00 kn te želi prijeći u paušalce. U obrascu DI ima evidentiranu neamortiziranu imovinu u vrijednosti 800.000,00 kn ...
Izmjene OPZ od 01.01.2020. Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Porezni postupak > Opći porezni zakon > Izmjene OPZ od 01.01.2020.
Kreirao: Alex | Ned, 01.12.2019 u 10:20h
Vlasnik i jedini zaposleni u d.o.o. ima i paušalni obrt (bez zaposlenih) koji se bavi istom djelatnošću kao i d.o.o. ... d.o.o. i paušalni obrt nemaju međusobnih fakturiranja, svaki ima svoje klijente .... međutim, koliko sam shvatio, izmjenama OPZ od 01.01.2020 to bi bilo ...
Upisnik u Registar stvarnih vlasnika Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Temelji > Upisnik u Registar stvarnih vlasnika
Kreirao: Rijeka123 | Sri, 27.11.2019 u 12:44h
Emma, hvala na odgovoru. ...
Likvidacija društva Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Likvidacija društva
Kreirao: nina | Uto, 26.11.2019 u 14:02h
Da li poduzeće može zatvoriti postupak likvidacije i nastaviti s redovnim poslovanjem? ...
Prodaja nekretnine u postupku ovrhe Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Prodaja nekretnine u postupku ovrhe
Kreirao: Mariola | Pon, 18.11.2019 u 11:02h
Puno hvala Admin_3, ovo što ste napisali je po meni jedino logično i ispravno ...
Prodaja nedovršene građevine koja je u postupku rekonstrukci Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Oporezivanje nekretnina i zemljišta od 1. siječnja 2015.
Kreirao: Admin_3 | Pet, 15.11.2019 u 16:22h
Članak 3., st. 1., toč. 21. Zakona o gradnji određuje da je rekonstrukcija građevine izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje ...
Donacija za liječenje-knjiženje temelji Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Donacija za liječenje-knjiženje temelji
Kreirao: Sheldon | Čet, 14.11.2019 u 15:59h
Da, to je dovoljno. Odluka i izvod ŽR su isprave za knjiženje. ...
Mađarski porezni obveznik iznajmljuje strojeve Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Primanje/pružanje usluga iz/u DČ i mali porezni obveznik
Kreirao: tea29 | Pet, 08.11.2019 u 11:44h
Mađar prenosi PPO na primatelja usluge u RH. PDV II.10 i III. 10 ako se ima pravo na odbitak + PDV-S ...
Paušalno oporezivanje Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Paušalno oporezivanje
Kreirao: Admin_1 | Sri, 06.11.2019 u 14:49h
Vidjeti: https://misljenja.hr/utvrdjivanje-pausalnog-dohotka-poreza-na-dohodak-te-od-imovine-prema-rjesenju/m5919/ U ovom je mišljenju dano pojašnjenje slučaja kada porezni obveznik ostvaruje dohodak od imovine po osnovi iznajmljivanja ili zakupa nekretnina i pokretnina i kada uz tu djelatnost kao rezident obavlja i neku drugu samostalnu djelatnost, odnosno ostvaruje dohodak iz nekog drugog izvora po osnovi kojeg je obveznik ...
Prijenos gospodarske cjeline Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Prijenos gospodarske cjeline
Kreirao: Admin_2 | Sri, 06.11.2019 u 14:09h
Ne, ne postoje ograničenja no stjecatelj gubitka koji ga preuzima treba biti svjestan tog gubitka i kasnije potrebe računovodstvenog pokrića istog. Iz upute: https://misljenja.hr/prijava-poreza-na-dobit-uputa-za-2017-godinu/m6269/ „U slučaju statusnih promjena, neiskorišteno pravo do pet godina prenosi se na pravnog slijednika. Ako se prenosi pravo za nadoknadu gubitka pri spajanjima, pripajanjima i ...
Kupnja perilice za rublje Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Porezno priznati troškovi (izdaci)
Kreirao: Admin_2 | Sri, 06.11.2019 u 14:05h
Za trenere i ostale sportaše koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga, kao i za ostale obveznike poreza na dohodak npr. obrtnike, vrijedi isto pravilo - da „u izdatke spadaju svi odljevi dobara s novčanom vrijednošću izvršeni radi ostvarivanja ili osiguranja primitaka“. Detaljnije: https://misljenja.hr/poslovni-izdaci/c1014/ i povezani članci u „Porezni ...
Plaćanje u gotovini kupnja vozila od fizičke osobe Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Plaćanja u gotovini i blagajnički maksimum > Plaćanje u gotovini kupnja vozila od fizičke osobe
Kreirao: Kikica | Pon, 04.11.2019 u 11:55h
Fizička osoba za prodaju svoje osobne ili privatne imovine nije obveznik fiskalizacije pa se kod ove prodaje ne primjenjuju odredbe Zakona o fiskalizaciji. Može u gotovini. ...
Knjiženje imovine (nekretnine) prema ugovoru o podjeli Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Knjiženje imovine (nekretnine) prema ugovoru o podjeli i p
Kreirao: Admin_1 | Pon, 04.11.2019 u 11:44h
Ova se podjela obavlja u skladu s čl. 550.a do 552. ZTD-a? Svakako provjeriti ove odredbe. U pravilu se preuzima imovina (dugovno knjiženje) i možebitne obveze (potražno) te kapital (potražno knjiženje). Za prijenos su mjerodavne knjigovodstvene vrijednosti prema sastavljenim financijskim izvještajima, a koje su navedene u ugovoru. Vjerodostojnija su ...
Zapošljavanje kod stranog poslodavca, s uredom u RH Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Zapošljavanje Hrvata kod stranog poslodavca, ali s uredom u
Kreirao: Admin_1 | Čet, 31.10.2019 u 16:34h
Nešto na tu temu, ali za pretplatnike, ima na poveznici: https://misljenja.hr/obvezno-osiguranje-osoba-koje-rade-kod-poslodavca-sa-sjedistem-europskoj-uniji/c2886/ ...
Posredovanje između charter agencije i klijenta Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Posebnosti pojedinih djelatnosti > Posredovanje između charter agencije i klijenta
Kreirao: Nikaku | Uto, 29.10.2019 u 12:20h
Molim pomoć Firma doo Nkd -73,11 Agencija za promidžbu---u ( u sudskom registru kao predmet poslovanja ima i turističke usluge u nautičkom turizmu, turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude, obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu) Planira se baviti posredovanjem između charter agencije i klijenta . Što sve ...
Likvidacija računa Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Temelji > Likvidator isprava u udruzi
Kreirao: tea29 | Uto, 29.10.2019 u 12:00h
Članak 5. Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu propisuje da je zakonski zastupnik udruge odgovoran za ustroj, zakonito poslovanje i vođenje računovodstvenih poslova. Prema tome, zakonski zastupnik ili osoba ovlaštena za zastupanje udruge donosi Odluku o imenovanju likvidatora isprava. Zakonski zastupnik može imenovati i sebe kao likvidatora isprava, preporuka ...
Porez na dohodak od najma Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Porez na dohodak od najma
Kreirao: Nikaku | Uto, 29.10.2019 u 08:02h
Hvala na odgovoru. ...
Nagrada za radne rezultate Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Nagrada za radne rezultate
Kreirao: Rijeka123 | Pet, 25.10.2019 u 10:29h
Hvala na odgovoru. ...
Posebni postupak oporezivanja putničkih agencija Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Posebni postupak oporezivanja putničkih agencija
Kreirao: Dax | Sri, 23.10.2019 u 09:51h
trio no, ti se ulazni računi ne evidentiraju u knjigu URA. ...
Odgovornost radnika za šteteu poslodavca Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Odgovornost radnika za šteteu poslodavca
Kreirao: Admin_2 | Pet, 11.10.2019 u 11:14h
Ovisno o vrsti štete, načinu na koji je šteta nastala. U pojedinim slučajevima je dovoljna pisana izjava, zapisnik, i sl. dok će u pojedinim slučajevima to biti zapisnik policije, sudsko rješenje i sl. Račun se izdaje ako radnik npr. zadržava oštećenu imovinu, račun se izdaje za isporuku. PDV se u ...
Dodatno zdravstveno osiguranje Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Dodatno zdravstveno osiguranje
Kreirao: Admin_2 | Pet, 11.10.2019 u 11:06h
Da Dives "63", a način isplate za davanje ili primitak u naravi je "5". Uz napomenu da bi se od 1. siječnja 2020. prema prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak poslodavcima omogućilo da zaposlenicima neoporezivo podmire troškove dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja do određenog iznosa na temelju ...
Račun za gorivo kod službenog puta privatnim automobilom Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Ostali troškovi sl. puta i rada na terenu > Račun za gorivo kod službenog puta privatnim automobilom
Kreirao: Admin_1 | Čet, 26.09.2019 u 09:30h
To ćete potraživati od radnika, a ako nećete to je onda plaća u naravi https://misljenja.hr/forum/place-i-ostale-naknade/nesamostalni-rad/place/placa-u-naravi/ ...
PPO Marže Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > PPO Marže
Kreirao: Admin_1 | Čet, 26.09.2019 u 09:27h
trio no, točno uz PDV-S i PDV VIII.1.2 i 1. kao zbroj. ...
Transakcije između ovisnih društava i matice Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Financijska imovina i konsolidacija
Kreirao: Admin_1 | Sri, 25.09.2019 u 14:55h
Smisao sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja je eliminiranje svih transakcija između matičnog društva i ovisnih društava te između ovisnih društava sa svrhom prikazivanja stanja kao da se radi o jednom društvu. Transakcije između poduzetnika grupe tj. unutargrupna salda i transakcije, uključujući prihode, rashode i dividende, eliminiraju se u cijelosti. Dobici i ...
Paušalni obrt i e-račun Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Paušalni obveznici poreza na dohodak > Paušalni obrt i e-račun
Kreirao: Admin_1 | Sri, 25.09.2019 u 09:59h
Od 1.7.2019. SAMO u javnoj nabavi nema više "papirnatih" računa, isto se odnosi i na bagatelnu nabavu, isporučitelj u sustavu javne nabave obvezan je ispostaviti elektronički račun sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. Dakle obveznik je ako isporučuje u sustavu javne nabave. https://misljenja.hr/na-koga-se-odnosi-obveza-izdavanja-elektronickih-racuna-od-1-srpnja-2019-eracun/v5090/ ...
Račun prema firmi u Dubaiju za čišćenje Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Usluge na nekretnini i s nekretninama
Kreirao: Admin_1 | Pet, 20.09.2019 u 20:38h
Mjestom obavljanja usluga u vezi s nekretninama smatra se mjesto gdje se nekretnina nalazi. Ako se nekretnina nalazi u RH, navedene usluge se oporezuju hrvatskim PDV-om. Od 1. siječnja 2017. primjenjuju se odredbe Provedbene Uredbe (EU) br. 282/2011 koje se odnose na oporezivanje PDV-om usluga povezanih s nepokretnom imovinom, detaljnije: ...
Obrazac PDV a - računi od fizičkih osoba iz EU Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Stjecanje dobara i prijava PDV-S
Kreirao: Admin_3 | Pet, 13.09.2019 u 17:13h
Ako fizičke osobe prodaju robu koju same proizvode onda obavljaju djelatnost i te su fizičke osobe porezni obveznici pa je to stjecanje dobara (B2B). trio no vidi niže odgovor Sri, 11.10.2017 u 20:16h Dakle, ako prodavatelj - porezni obveznik iz EU nema PDV ID broj, a trebao bi ...
Isplata naknade za prehranu od 01.09.2019. Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Prijevoz, priv. autom., odvoj. život i pom. dod. i MIO III > Isplata naknade za prehranu od 01.09.2019.
Kreirao: Admin_3 | Pet, 13.09.2019 u 16:59h
Dora, kontinuitet se podrazumijeva kao i ostalo opisano u tumačenju (vidjeti poveznicu niže Čet, 12.09.2019 u 10:14h). Kada se ne bi primijenila puna cijena obroka već niža, razlika od niže do pune cijene obroka bi bio primitak u naravi ili pogodovanje što predstavlja plaću. Detaljnije: https://misljenja.hr/utvrdjivanje-dohotka-od-nesamostalnog-rada-place-mirovine/c1975/ ...
Plaća umirovljeniku Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Zapošljavanje umirovljenika
Kreirao: Admin_3 | Pet, 13.09.2019 u 13:17h
Kako je već niže navedeno i odgovoreno, što se tiče statusa osiguranja i plaćanja doprinosa umirovljenik koji je u radnom odnosu ne razlikuje se od ostalih radnika, međutim razlika je u osobnom odbitku https://misljenja.hr/osobni-odbitak-umirovljenika-koji-su-zaposleni-na-nepuno-radno-vrijeme/m5972/ i u tome što radno vrijeme umirovljenika ne može trajati dulje od pola punoga radnog ...
Knjigovodstvena isprava Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Temelji > Knjigovodstvena isprava
Kreirao: Admin_3 | Čet, 12.09.2019 u 10:20h
trio no, za otkup od građana to jesu isprave (ugovor/otkupni blok i sl.) na temelju kojih se radi zaduženje maloprodajne prodavaonice. Upravo tako rade npr. antikvarijati. Članak 66., st. 2. Općeg poreznog zakona propisuje da se bilježenje podataka u poslovne knjige mora temeljiti na urednim i vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama ...
Knjiženje usluge vezane za trg.robu Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Knjiženje usluge vezane za trg.robu
Kreirao: Admin_3 | Sri, 11.09.2019 u 11:34h
Vučica X, ovdje je riječ o robi koja predstavlja materijal, a taj se tuđi materijal koji se sastavlja u gotov proizvod kod Vas kao primatelja vodi u financijskom knjigovodstvu izvanbilančno. Taj se materijal (tuđi) treba evidentirati i u analitičkom knjigovodstvu, u pomoćnim evidencijama ili knjigama količinski i vrijednosno jer predstavlja ...
Plaćanje prehrane i najma za stanovanje radnika Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Plaća u naravi
Kreirao: Admin_2 | Pon, 02.09.2019 u 15:39h
Troškovi smještaja i prehrane od 1. rujna 2019. godine do propisanih iznosa više nisu primitak u naravi za radnike, neovisno radi li se o sezonskim radnicima ili ne te neovisno rade li puno ili nepuno radno vrijeme. Detaljnije: https://misljenja.hr/novi-iznosi-dnevnica-troskovi-smjestaja-prehrane-radnika-od-1-rujna-2019-godine/v5178/ ...
Ugovor o ustupanju Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Ugovor o ustupanju
Kreirao: trio no | Sri, 28.08.2019 u 14:55h
Hvala Vam. ...
Fiskalizacija ugostiteljstvo i ispravak računa Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Pogreške u fiskalizaciji i ispravak računa
Kreirao: Yoda | Sri, 28.08.2019 u 11:25h
Točno tako, dovoljan je zapisnik. Osnovica je ispravna, porezi su ispravni, račun je fiskaliziran, znači ovo je samo formalna pogreška sadržaja u načinu naplate. Zapisnik treba predati i u financijsko knjigovodstvo radi ispravnog knjiženja (evidentiranja). ...
Ovrhe na plaći Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Ovrhe na plaći
Kreirao: Admin_1 | Ned, 11.08.2019 u 13:45h
To su prava radnika utvrđena odlukom, ugovorom o radu, pravilnikom ili nekim drugim izvorom prava. Ako radnik ima pravo na tu isplatu, to mu se treba isplatiti neovisno o JOPPD obrsacu. Naravno ako je riječ o ovrsi propisano je što je izuzeto od ovrhe, detaljnije: https://misljenja.hr/ovrha-na-placi-2019-godini/v4739/ Što se može ...
Ozljeda na radu Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Ozljeda na radu
Kreirao: Rijeka123 | Čet, 08.08.2019 u 13:23h
Vezano za vaš odgovor, u pitanju je drugi slučaj ozljede na radu gdje djelatnici nije isplaćena ni jedna plaća prije nastanka ozljede na radu jer je počela raditi i isti dan je nastala ozljeda, a prema ugovoru joj je plaća bruto 3.750,00 kn - da li to znači ...
Napomena: „Ovo nije fiskalizirani račun“ Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Fiskalizacija i naplata na transakcijski račun
Kreirao: Admin_1 | Sri, 17.07.2019 u 12:56h
Da i mi nailazimo na takva tumačenja i susreli smo se s različitim tumačenjima. Međutim prvo treba znati činjenicu da se prema sada propisanim odredbama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom računi koji će biti plaćeni na transakcijski račun također fiskaliziraju. Razlikovanje je u postupcima fiskalizacije ovisno o načinu plaćanja ...
Storno i ispravak JOPPD obrasca za ozljedu na radu Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Storno i ispravak JOPPD obrasca
Kreirao: Matilda | Pon, 08.07.2019 u 10:41h
Obrazac se ispravlja s podnošenjem novog obrasca s vrstom izvješća 2. Popunjava se R.br.:2,3,4,5,6.1,6.2,10.1 i 10.2 (mjesec). Sve ostalo su 0,00. Potom se radi dopuna izvornog obrasca s vrstom izvješća 3. Popunjava se u dva reda i ...
Isplata Zadržane Dobiti Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Isplata dobiti
Kreirao: trio no | Čet, 04.07.2019 u 10:47h
Hvala. Samo ispravak, ne radi se o vozilu, nego stanu. ...
Prelazak: jednostavno - dvojno knjigovodstvo Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Dvostavno računovodstvo > Prelazak: jednostavno - dvojno knjigovodstvo
Kreirao: Sheldon | Pon, 01.07.2019 u 16:55h
Ukupno stanje računa aktive treba biti jednako stanju računa pasive. Kod prelaska s jednostavnog na dvojno knjigovodstvo pojavit će se razlike između aktive i obveza. Razliku treba izravnati iskazivanjem stanja vlastitih izvora (razlika između ukupne aktive i ukupne pasive uvećana za utvrđeni financijski rezultat). ...
Staž osiguranja za bolovanje Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Prethodno osiguranje
Kreirao: Emma | Pet, 28.06.2019 u 16:38h
"da prije dana nastanka slučaja na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu plaće ima ostvaren staž" … "najmanje 9 mjeseci neprekidno ili 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine" Znači prije dana nastanka slučaja. ...
Prefakturirani troškovi Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Prefakturirani troškovi
Kreirao: st4r10rd | Pon, 24.06.2019 u 10:54h
Da, baš čitam sad. Puno hvala! ...
Čl. 23. Zakona o PDV-u, najam prijev. sreds. Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Čl. 23. Zakona o PDV-u, najam prijev. sreds.
Kreirao: Admin_2 | Pon, 17.06.2019 u 11:19h
Ugovorom je ugovoreno trajanje najma, jednako tako ugovoreno je kako se ispostavljaju fakture. Jedno s drugim nema veze za određenje poreznog postupanja. Bitno je stvarno trajanje najma u kontinuitetu. ...
Priznavanje predporeza Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Priznavanje predporeza
Kreirao: Emma | Sri, 05.06.2019 u 19:44h
Ako se radi o nematerijalnoj imovini kao ulaganje u tuđu imovinu mislim da nema razloga da se ne prizna pretporez. Više je upitno kako netko može ulagati u prostor koji nije njegov ili za koji mu ugovorom to nije dozvoljeno. Zar ne? Ako nema ugovora, upitna je i klasifikacija te ...
Kamate na dane pozajmice u PDV obrascu I.8. Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Kamate na dane pozajmice u PDV obrascu I.8.
Kreirao: tea29 | Sub, 25.05.2019 u 12:25h
Kamata je kamata bez obzira kome se obračuna. ...
Kolektivni ugovor u graditeljstvu Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Primjena kolektivnog ugovora - graditeljstvo
Kreirao: trio no | Čet, 23.05.2019 u 10:11h
Molim Vas za malu pomoć u pojašnjenju izračuna godišnjeg odmora prema KUuG OD 20.02.2018. (čl.30.) Trajanje godišnjeg odmora - za svakih navršenih četiri godine radnog staža uvećava se za 1 radni dan - da li se tu misli na ukupni radni staž djelatnika, ili na radni ...
Isplata plaće po sudskoj presudi Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Isplata razlike plaće odjavljenoj osobi
Kreirao: Zagreb | Čet, 16.05.2019 u 13:43h
Hvala, je li mi po Vašem mišljenju točan izračun zatezne kamate za M.O.II. stup koje iznosi npr.500,00 kn? Zanima me jesam li to točno izračunao. ...
Obavljanje maloprodaje iz veleprodaje Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Temelji > Obavljanje maloprodaje iz veleprodaje
Kreirao: Admin_1 | Sri, 15.05.2019 u 13:46h
Prodaja OPG-u se i obavlja kao trgovina na veliko. Maloprodajni kupac je kupac građanin kao krajnji kupac. https://misljenja.hr/novosti/trgovina-na-malo-trgovina-na-veliko-izdavanje-racuna-i-fiskalizacija/126/ ...
Stipendiranje studenta plus rad preko student servisa Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Stipendije i stručna praksa > Stipendiranje studenta plus rad preko student servisa
Kreirao: Dax | Pon, 13.05.2019 u 16:04h
To su dopuštene isplate i ne oporezuju se do propisanih svota. Uz to, od ove godine stipendija ne ulazi u cenzus pa se ne zbraja s ostalim primicima (dohocima) kako bi student ostao uzdržavani član. ...
Otpis pozajmice Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Otpis pozajmice
Kreirao: LAKI | Pon, 06.05.2019 u 16:11h
HVALA,SVIMA ...
Pozajmice građana društvu Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Obračun kamata
Kreirao: Sheldon | Uto, 23.04.2019 u 16:21h
Ugovor o zajmu je uređen Zakonom o obveznim odnosima. ZOO ne određuje obvezu ugovaranja kamata pa zajam ili pozajmica može biti beskamatna. Ako se kod zajma ugovori kamata, pri isplati kamate treba paziti na ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Ako strani vlasnik daje zajam i ugovori se kamata, treba paziti ...
Dokapitalizacija poduzeća Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Dokapitalizacija poduzeća
Kreirao: Rijeka123 | Sri, 10.04.2019 u 14:41h
Hvala na odgovoru. ...
Isplata mentoru - obrtniku Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Stipendije i stručna praksa > Isplata mentoru - obrtniku
Kreirao: Matilda | Čet, 04.04.2019 u 10:29h
Ako dinamika isplate nije određena ugovorom s ministarstvom, dinamika je na vama. No, isplata mentoru (vlasniku obrta), to mi je dvojbeno. Pa to ostaje kao primitak u obrtu. ...
Financijski izvještaji Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Financijski izvještaji > Financijski izvještaji
Kreirao: Admin_2 | Uto, 26.03.2019 u 11:32h
Naravno, nekonsolidirani izvještaji i revizorsko izvješće se dostavljaju FINA-i za javnu objavu najkasnije u roku od šest mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine, a obveznici javne objave koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje, odnosno konsolidirana godišnja izvješća dužni su ih zajedno s revizorskim izvješćem dostaviti najkasnije u roku od devet ...
Izvoz dobara u EU Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Mjesto isporuke dobara
Kreirao: Bobina | Čet, 14.03.2019 u 13:17h
Za kupca iz EU - Slovenija (Pravna osoba, provjeren ID broj) obavljamo uslugu projektiranja i opremanja poslovnog prostora. Za u slug u projektiranja ispostavljamo racun sa prijenosom porezne obveze. Opremu kupujemo u Hrvatskoj sa obracunatim PDV-om, isporuka u Sloveniji. Kako kupcu u Sloveniji ispostaviti racun za opremu, da li sa ...
Ulaganje u tuđu imovinu Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Ulaganje u tuđu imovinu
Kreirao: Admin_2 | Uto, 12.03.2019 u 10:14h
Smatramo da to ne bi bilo ulaganje na tuđoj imovini već imovina - bazen. Prethodno bi supruga trebala s vlasnikom zemljišta sklopiti ugovor o najmu tog zemljišta kojim joj se dopušta gradnja. Knjiženja za obveznika poreza na dobit: https://misljenja.hr/poduzetnicko-racunovodstvo/primjer-zakupa-poljoprivrednog-zemljista-i-izgradnje-pristupnih-putova/659/ , jednako je pravilo i za dohodaša ali kroz Obrazac DI ...
Izvoz dobara Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Izvoz dobara
Kreirao: Admin_2 | Čet, 07.03.2019 u 20:32h
Više o posebnom oporezivanju marže u forumu: https://misljenja.hr/forum/porezi-carine-i-fiskalizacija/drzavni-porezi/porez-na-dodanu-vrijednost/ppo-marze/ Detaljnije o izvozu s motrišta PDV-a u bazi znanja: https://misljenja.hr/porezi/izvoz-dobara/1895/ Detaljnije o izvoznom oslobođenju u okviru putničkog prometa u bazi znanja: https://misljenja.hr/porezi/izvozno-oslobodjenje-u-okviru-putnickog-prometa/1896/ ...
Prijenos porezne obveze čl. 75 stavak 2. PDVa Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Prijenos porezne obveze čl. 75 stavak 2. PDVa
Kreirao: Admin_2 | Čet, 28.02.2019 u 12:09h
Ne. Do 1. siječnja je bio propisan Obrazac INO PPO. Niže je link na mišljenje u kojem pojašnjeno: - Obveznici primjene - Izdavanje računa - Iskazivanje u prijavama Isto se može pronaći i u bazi znanja „Porezni sustav“ - „Porez na dodanu vrijednost“: https://misljenja.hr/porezi/pojednostavljeni-nacin-oporezivanja-za-nerezidente/1675/ ...
Minimalna plaća Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Minimalna plaća
Kreirao: snijeg | Uto, 26.02.2019 u 16:57h
Čl.12.Zakona o minimalnoj plaći (NN 118/18) kaže: Za radnike za koje je poslodavac do stupanja na snagu ovog Zakona ostvario pravo na umanjenu osnovicu sukladno čl.s.stavku 4. Zakona o minimalnoj plaći (NN 39/13 i 130/17)....itd. Ovaj Zakon stupio je na snagu 01.01.2019. Smatram ...
Poseban postupak, povrat poreza na dohodak Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Poseban postupak, povrat poreza na dohodak
Kreirao: Admin_1 | Uto, 26.02.2019 u 10:10h
Posebnim postupkom utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak smatra se postupak utvrđivanja ukupnog godišnjeg dohotka i ukupnog godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak koji provodi Porezna uprava po službenoj dužnosti. Detaljnije za pretplatnike: https://misljenja.hr/novosti/poseban-postupak-utvrdjivanja-godisnjeg-poreza-na-dohodak-i-obrazac-zpp-doh/4112/ i u povezanim člancima niže "Može Vas zanimati" ...
GO i komplikacije u trudnoći Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Razdoblje obračuna
Kreirao: Kikica | Pon, 25.02.2019 u 14:54h
Godišnji odmor nema svoju šifru, iskazuje se u prvom redu kao redovan rad. Komplikacije u trudnoći se iskazuju u drugom retku. Redni broj 1 2. 01333 3. 01333 4. oib 5. Ime i Prezime 6.1 0001 6.2 0001 7.1 0 7.2 0 8. 3 9. 1 ...
Radnici mlađi od 30 godina i prvo zapolenje Kategorija: DOPRINOSI I ČLANARINE > Obvezna osiguranja > Doprinos za mirovinsko osiguranje > Radnici mlađi od 30 godina i prvo zapolenje
Kreirao: Dax | Pon, 25.02.2019 u 14:20h
Isplaćena plaća i plaćeni porezi i doprinosi jesu izdatak bez obzira o novozaposlenoj osobi ili ne. Tko se smatra novozaposlenom osobom piše niže. ...
Paušalac u radnom odnosu - ZPP obrazac Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Paušalni obveznici poreza na dohodak > Paušalac u radnom odnosu - ZPP obrazac
Kreirao: Matilda | Ned, 24.02.2019 u 19:11h
Paušalni dohodak je konačan, neovisno o osobnom odbitku i ne zbraja se sa ostalim dohodcima za utvrđivanje godišnje porezne obveze. ...
Izuzimanje imovine prilikom zatvaranja obrta Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Registracija i prestanak > Zatvaranje, prestanak samostalne djelatnosti
Kreirao: Admin_1 | Pet, 15.02.2019 u 15:36h
Vidjeti odgovor niže Sri, 18.03.2015 u 14:15h Kod dohodaša nema revalorizacije, tj. učinak se revalorizacije u ovom slučaju poništava jer je primitak revalorizacije jednak izdatku revalorizacije. Dakle, ako je knjigovodstvena vrijednost bila 0,00 kn, nema izdatka već na žalost samo primitak. ...
Dugoročni krediti Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Dugoročni krediti
Kreirao: Admin_2 | Čet, 14.02.2019 u 10:56h
O dugoročnim obvezama, kao i primjer knjiženja primljenog dugoročnog kredita naši pretplatnici na "Poduzetničko računovodstvo" mogu vidjeti na poveznici https://misljenja.hr/poduzetnicko-racunovodstvo/dugorocne-obveze/194/ i člancima dalje koji se nastavljaju. ...
Izdavanje računa i PDV - datum računa Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Računi s motrišta PDV-a
Kreirao: Admin_1 | Sri, 13.02.2019 u 10:22h
Propisano je da se račun izdaje za obavljenu uslugu ili isporučena dobra ili za primljeni predujam. Propisano je da se na računu treba navesti datum isporuke dobara ili obavljenih usluga ako se taj datum može odrediti i razlikuje se od datuma izdavanja računa. https://misljenja.hr/porezi/obvezni-sadrzaj-ili-elementi-racuna-i-napomene-na-racunima-za-obveznike-pdv-a/3180/ Međutim, propisano je da obveza ...
Cesija Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Cesija
Kreirao: Admin_2 | Pon, 11.02.2019 u 13:46h
O obračunskim plaćanjima se može vidjeti: https://misljenja.hr/poduzetnicko-racunovodstvo/obracunska-placanja/171/ i članci nakon ovoga sa primjerima knjiženja. Da, može asignacija. ...
Trostrani ili lažni trostrani posao i PDV Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Trostrani posao
Kreirao: Kikica | Sri, 06.02.2019 u 16:42h
Ako je kupac iz Španjolske je robu uvozno ocarinio, Vi po pitanju PDV-a nemate ništa. Nemate uvoz, a nemate niti isporuku s PPO pa se ne iskazuje u obrascu PDV. To nikako nije trostrani posao. ...
Stranice:
×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice