Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Forum

Najčitanije zadnji tjedan | zadnji mjesec | zadnju godinu

Novi postovi sa foruma

Popis tema
Priznavanje predporeza iz prijašnjeg razdoblja Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Priznavanje predporeza
Kreirao: Admin_2 | 16:16h
1. Ako nije došlo do porezne zastare, a u ovom slučaju nije (https://misljenja.hr/porezi/porezna-zastara/2001/), može se priznati pretporez. 2. https://misljenja.hr/forum/porezi-carine-i-fiskalizacija/drzavni-porezi/porez-na-dodanu-vrijednost/obrazac-pdv/ ...
Ispravak PDV obrasca iz 2018. Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Obrazac PDV
Kreirao: Admin_2 | 16:14h
Sva usklađenja i ispravci za tekuću kalendarsku godinu rade se u prijavi PDV-a koja se podnosi za posljednje razdoblje oporezivanja te kalendarske godine. Detaljnije: https://misljenja.hr/porezi/podnosenje-prijave-pdv-a-obrazac-pdv/2812/ Ako se po isteku roka za predaju prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine utvrde razlike koje se odnose na poslovanje iz ranijih ...
Izvoz dobara u EU Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Mjesto isporuke dobara
Kreirao: Bobina | Čet, 14.03.2019 u 13:17h
Za kupca iz EU - Slovenija (Pravna osoba, provjeren ID broj) obavljamo uslugu projektiranja i opremanja poslovnog prostora. Za u slug u projektiranja ispostavljamo racun sa prijenosom porezne obveze. Opremu kupujemo u Hrvatskoj sa obracunatim PDV-om, isporuka u Sloveniji. Kako kupcu u Sloveniji ispostaviti racun za opremu, da li sa ...
Ulaganje u tuđu imovinu Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Ulaganje u tuđu imovinu
Kreirao: Admin_2 | Uto, 12.03.2019 u 10:14h
Smatramo da to ne bi bilo ulaganje na tuđoj imovini već imovina - bazen. Prethodno bi supruga trebala s vlasnikom zemljišta sklopiti ugovor o najmu tog zemljišta kojim joj se dopušta gradnja. Knjiženja za obveznika poreza na dobit: https://misljenja.hr/poduzetnicko-racunovodstvo/primjer-zakupa-poljoprivrednog-zemljista-i-izgradnje-pristupnih-putova/659/ , jednako je pravilo i za dohodaša ali kroz Obrazac DI ...
Izvoz dobara Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Izvoz dobara
Kreirao: Admin_2 | Čet, 07.03.2019 u 20:32h
Više o posebnom oporezivanju marže u forumu: https://misljenja.hr/forum/porezi-carine-i-fiskalizacija/drzavni-porezi/porez-na-dodanu-vrijednost/ppo-marze/ Detaljnije o izvozu s motrišta PDV-a u bazi znanja: https://misljenja.hr/porezi/izvoz-dobara/1895/ Detaljnije o izvoznom oslobođenju u okviru putničkog prometa u bazi znanja: https://misljenja.hr/porezi/izvozno-oslobodjenje-u-okviru-putnickog-prometa/1896/ ...
PPO Marže, račun za Nizozemsku, rabljeno vozilo Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > PPO Marže
Kreirao: Admin_2 | Čet, 07.03.2019 u 20:26h
Napomena na računu Porezni obveznik koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže za rabljena dobra, umjetnička djela, kolekcionarske ili antikne predmete, sukladno čl. 79., st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost navodi napomenu: - »Posebni postupak oporezivanja marže – rabljena dobra«, - »Posebni postupak oporezivanja marže – umjetnička djela«, odnosno ...
Prijenos porezne obveze čl. 75 stavak 2. PDVa Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Prijenos porezne obveze čl. 75 stavak 2. PDVa
Kreirao: Admin_2 | Čet, 28.02.2019 u 12:09h
Ne. Do 1. siječnja je bio propisan Obrazac INO PPO. Niže je link na mišljenje u kojem pojašnjeno: - Obveznici primjene - Izdavanje računa - Iskazivanje u prijavama Isto se može pronaći i u bazi znanja „Porezni sustav“ - „Porez na dodanu vrijednost“: https://misljenja.hr/porezi/pojednostavljeni-nacin-oporezivanja-za-nerezidente/1675/ ...
Minimalna plaća Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Minimalna plaća
Kreirao: snijeg | Uto, 26.02.2019 u 16:57h
Čl.12.Zakona o minimalnoj plaći (NN 118/18) kaže: Za radnike za koje je poslodavac do stupanja na snagu ovog Zakona ostvario pravo na umanjenu osnovicu sukladno čl.s.stavku 4. Zakona o minimalnoj plaći (NN 39/13 i 130/17)....itd. Ovaj Zakon stupio je na snagu 01.01.2019. Smatram ...
Poseban postupak, povrat poreza na dohodak Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Poseban postupak, povrat poreza na dohodak
Kreirao: Admin_1 | Uto, 26.02.2019 u 10:10h
Posebnim postupkom utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak smatra se postupak utvrđivanja ukupnog godišnjeg dohotka i ukupnog godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak koji provodi Porezna uprava po službenoj dužnosti. Detaljnije za pretplatnike: https://misljenja.hr/novosti/poseban-postupak-utvrdjivanja-godisnjeg-poreza-na-dohodak-i-obrazac-zpp-doh/4112/ i u povezanim člancima niže "Može Vas zanimati" ...
GO i komplikacije u trudnoći Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Razdoblje obračuna
Kreirao: Kikica | Pon, 25.02.2019 u 14:54h
Godišnji odmor nema svoju šifru, iskazuje se u prvom redu kao redovan rad. Komplikacije u trudnoći se iskazuju u drugom retku. Redni broj 1 2. 01333 3. 01333 4. oib 5. Ime i Prezime 6.1 0001 6.2 0001 7.1 0 7.2 0 8. 3 9. 1 ...
Radnici mlađi od 30 godina i prvo zapolenje Kategorija: DOPRINOSI I ČLANARINE > Obvezna osiguranja > Doprinos za mirovinsko osiguranje > Radnici mlađi od 30 godina i prvo zapolenje
Kreirao: Dax | Pon, 25.02.2019 u 14:20h
Isplaćena plaća i plaćeni porezi i doprinosi jesu izdatak bez obzira o novozaposlenoj osobi ili ne. Tko se smatra novozaposlenom osobom piše niže. ...
Paušalac u radnom odnosu - ZPP obrazac Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Paušalni obveznici poreza na dohodak > Paušalac u radnom odnosu - ZPP obrazac
Kreirao: Matilda | Ned, 24.02.2019 u 19:11h
Paušalni dohodak je konačan, neovisno o osobnom odbitku i ne zbraja se sa ostalim dohodcima za utvrđivanje godišnje porezne obveze. ...
Izuzimanje imovine prilikom zatvaranja obrta Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Registracija i prestanak > Zatvaranje, prestanak samostalne djelatnosti
Kreirao: Admin_1 | Pet, 15.02.2019 u 15:36h
Vidjeti odgovor niže Sri, 18.03.2015 u 14:15h Kod dohodaša nema revalorizacije, tj. učinak se revalorizacije u ovom slučaju poništava jer je primitak revalorizacije jednak izdatku revalorizacije. Dakle, ako je knjigovodstvena vrijednost bila 0,00 kn, nema izdatka već na žalost samo primitak. ...
Dugoročni krediti Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Dugoročni krediti
Kreirao: Admin_2 | Čet, 14.02.2019 u 10:56h
O dugoročnim obvezama, kao i primjer knjiženja primljenog dugoročnog kredita naši pretplatnici na "Poduzetničko računovodstvo" mogu vidjeti na poveznici https://misljenja.hr/poduzetnicko-racunovodstvo/dugorocne-obveze/194/ i člancima dalje koji se nastavljaju. ...
Izdavanje računa i PDV - datum računa Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Računi s motrišta PDV-a
Kreirao: Admin_1 | Sri, 13.02.2019 u 10:22h
Propisano je da se račun izdaje za obavljenu uslugu ili isporučena dobra ili za primljeni predujam. Propisano je da se na računu treba navesti datum isporuke dobara ili obavljenih usluga ako se taj datum može odrediti i razlikuje se od datuma izdavanja računa. https://misljenja.hr/porezi/obvezni-sadrzaj-ili-elementi-racuna-i-napomene-na-racunima-za-obveznike-pdv-a/3180/ Međutim, propisano je da obveza ...
Cesija Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Cesija
Kreirao: Admin_2 | Pon, 11.02.2019 u 13:46h
O obračunskim plaćanjima se može vidjeti: https://misljenja.hr/poduzetnicko-racunovodstvo/obracunska-placanja/171/ i članci nakon ovoga sa primjerima knjiženja. Da, može asignacija. ...
Reeksport Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Reeksport
Kreirao: Admin_2 | Pon, 11.02.2019 u 13:43h
Ti se računi ne prikazuju u knjizi ulaznih i izlaznih računa. Nije predmet oporezivanja prema čl. 4. Zakona o PDV-u, https://misljenja.hr/porezi/predmet-oporezivanja/1290/ ...
Isplata nak. za neisk go kod prekida ro zbog inv.mirov. Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Godišnji odmor
Kreirao: trio no | Čet, 07.02.2019 u 12:38h
Zanima nas jedna provjera da li je ispravno postupano. Naime radnik je bio otprilike dvije I pol godine na neprekidnom bolovanju, utvrđen mu je potpuni gubitak radne sposobnosti. U period od kad je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti do trenutka pravomoćnosti rješenja (kada je nastupila I odjava radnika) radnik je ...
Trostrani ili lažni trostrani posao i PDV Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Trostrani posao
Kreirao: Kikica | Sri, 06.02.2019 u 16:42h
Ako je kupac iz Španjolske je robu uvozno ocarinio, Vi po pitanju PDV-a nemate ništa. Nemate uvoz, a nemate niti isporuku s PPO pa se ne iskazuje u obrascu PDV. To nikako nije trostrani posao. ...
Najam vozila Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Obračun kilometraže > Najam vozila
Kreirao: Dax | Sri, 06.02.2019 u 10:24h
Oni se koriste s svom imovinom poduzetnika, pa i vozilima za potrebe obavljanja ugovorenog posla. ...
Kapitalne pričuve Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Kapitalne pričuve
Kreirao: Kikica | Sri, 30.01.2019 u 16:07h
Uplata donacije (tih podignutih novaca od pričuve) bi bila ove godine prihod tekuće godine. Ne znam tko može dati odgovor na ovo pitanje za prethodnu godinu, a da nije "frizeraj" pa u tom smislu napišite odluku o povlačenju pričuva čime se stvara obveza. On se nakon toga predomisli i odrekne ...
Prodaja zemljišta Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Oporezivanje nekretnina i zemljišta od 1. siječnja 2015.
Kreirao: Kikica | Uto, 29.01.2019 u 16:50h
Za PDV je već odgovoreno ranije pa se samo nadovezujem da bi ovo drugo bio financijski lizing, a lizing može obavljati samo lizing društvo. ...
PDV i troškovi kod vozila N1 kategorije i osobno-novo Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > PDV i troškovi kod vozila N1 kategorije i osobno-novo
Kreirao: Admin_1 | Pet, 25.01.2019 u 14:34h
Treba razlikovati PDV i porez na dobit. PDV Što se tiče PDV-a dopušten je odbitak 50% pretporeza kod nabave ili najma osobnih automobila, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima. Dakle za kupnju, najam, održavanje, gorivo i ostale troškove. Ovdje je riječ o motornim vozilima koja ...
Fiskalizacija i naplata na transakcijski račun Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Fiskalizacija i naplata na transakcijski račun
Kreirao: Admin_2 | Sub, 19.01.2019 u 13:03h
Da, treba. Nema jednostavnijeg rješenja. https://misljenja.hr/porezi/naplata-u-gotovini/2917/ ...
Dugotrajna imovina Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Temelji > Dugotrajna imovina
Kreirao: Admin_2 | Sub, 19.01.2019 u 12:50h
Otpisi se trebaju obavljati na način i prema stopama propisanim zakonom kojim se uređuje porez na dobit, a propisane su godišnje porezne stope. I u Obrazac DI se unose godišnje stope. Različite mjesečne stope bi imale smisla kod trgovačkih društava koja obavljaju poslove sezonskog karaktera i sl., a zbog potrebe ...
Uplata temeljnog kapitala-prelazak iz j.d.o.o. u d.o.o. Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Osnivanje, statutarne promjene, prestanak > Uplata temeljnog kapitala-prelazak iz j.d.o.o. u d.o.o.
Kreirao: Yoda | Sri, 16.01.2019 u 17:44h
Ako je uplata jednaka iznosu u rj. trg. suda - ništa. Temeljni kapital se može smanjiti do zakonskog minimuma, ali to treba provesti i u sudskom registru. ...
Osobni odbitak Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Osobni odbitak
Kreirao: Admin_2 | Uto, 15.01.2019 u 16:53h
Izdavanje i upis promjena na Obrascu PK, odjava s obveznog mirovinskog osiguranja, mišljenje MF: https://misljenja.hr/porezna-uprava/izdavanje-i-upis-promjena-na-obrascu-pk-odjava-s-obveznog-mirovinskog-osiguranja/6210/ Člankom 9. i 10. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 1/19.) brisani su čl. 30. i 31. Pravilnika o porezu na dohodak. Prema čl. 30. Pravilnika ...
Odluka o dopuštenom manju prema HGK Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Odluka o dopuštenom manju prema HGK
Kreirao: Dax | Uto, 15.01.2019 u 13:16h
Ako govorimo o trgovini, piše sjemenska roba. Dakle sva sjemenska trgovačka roba u trgovini, sve sjemenke koje se prodaju kao trgovačka roba. ...
Studiranje u inozemstvu i radni staž u RH Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Studiranje u inozemstvu i radni staž u RH
Kreirao: Admin_1 | Pon, 07.01.2019 u 10:56h
Ne ulazeći u to što će sustav (MIO, ZDR) prihvatiti ili ne prihvatiti, ako radnik ne radi i nema obvezu raditi a prima plaću taj rashod nije opravdan rashod poslodavca jer nije nastao zbog poslovne aktivnosti kojom se želi ili nastoji povećati kapital. Da bi netko u poslovnom subjektu bio ...
Zapošljavanje osoba s invaliditetom Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Zapošljavanje osoba s invaliditetom
Kreirao: Admin_1 | Pon, 07.01.2019 u 10:47h
Citiram: Obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom nema novoosnovani poslodavac u razdoblju od 24 mjeseca od dana upisa u odgovarajući registar odnosno dana ustrojavanja prema posebnom propisu. Iz baze znanja "Plaće i ostale naknade", https://misljenja.hr/place/zaposljavanje-osoba-s-invalidnoscu/1229/ Jednako tako, o tome smo pisali u novosti od 5. svibnja 2018.: https://misljenja ...
Postupanje s PDV-om kod otpisa potraživanja/obveza Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Postupanje s PDV-om kod otpisa potraživanja/obveza
Kreirao: Emma | Uto, 18.12.2018 u 23:33h
Da, treba platiti taj PDV. Vezano za otpis potraživanja ili ispravak PDV-a odgovor je niže od admina iz veljače. Ima i novost https://misljenja.hr/novosti/vrijednosna-uskladjenja-imovine-potrazivanja-od-kupaca/3649/ : Po osnovi tražbina koja su se pokazala nenaplativima nakon provedenoga sudskog postupka ili drugog postupka sukladno posebnim propisima ne utvrđuje se primitak. ...
Kupljeni proizvodi s naznakom udruge Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Kupljeni proizvodi s naznakom udruge
Kreirao: trio no | Čet, 13.12.2018 u 08:11h
Djeca su veća (13-15 godina) u ovom slučaju. Hvala. ...
Isplata otpremnine Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Otpremnine > Zakonska minimalna otpremnina > Otpremnina, tehnološki višak ili odlazak u mirovinu
Kreirao: Sheldon | Sri, 12.12.2018 u 11:30h
trio no, nije moguće bez obračuna drugog dohotka. ...
Likvidacija Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Osnivanje, statutarne promjene, prestanak > Likvidacija
Kreirao: nina | Uto, 11.12.2018 u 13:50h
Firma je u postupku likvidacije od 18.04.2017. godine. Vlasnik firme je nedugo iznenada umro , a nasljednik cjelokupne njegove imovine želi zatvoriti firmu. Nije nam poznato gdje se nalazi postupak likvidacije. Što sada poduzeti? 1. Provjeriti da li su vjerovnici pozvani na prijavu potraživanja. Ako jesu, a oni nisu ...
Registracija trgovine - optika Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Osnivanje, statutarne promjene, prestanak > Registracija trgovine - optika
Kreirao: trio no | Uto, 04.12.2018 u 11:18h
Poštovani kolege, molimo pomoć. U razgovoru sa bilježnikom rečeno nam je da za registraciju doo ( trgovina -naočale i dr) trebaju imati registriranu djelatnost za: 1. trgovina na malo 2. optometrija Međutim trgovina će prodavati i leće i zanima nas: 1. da li je potrebna još kakva suglasnost ili dopuštenje ...
Putni troškovi-strani državljanin Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Terenski dodatak > Putni troškovi-strani državljanin
Kreirao: Dax | Pet, 23.11.2018 u 11:28h
Može, a neoporezivo samo agencija svojim radnicima. ...
Knjiženje poklonjenih proizvoda i reprezentacija Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Poklon proizvoda i reprezentacija
Kreirao: Admin_2 | Uto, 20.11.2018 u 11:23h
Zagreb, jednako kako je niže odgovoreno za mobitel uz malu dopunu kako bi bilo još jasnije. S motrišta poreza na dobit troškovima reprezentacije s pripadajućim porezom na dodanu vrijednost smatraju se darovi sa ili bez utisnutog znaka tvrtke ili proizvoda, koji su dani poslovnom partneru ili njegovu opunomoćeniku ili nekoj ...
Postupak 42 Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Postupak 42
Kreirao: Admin_1 | Pon, 19.11.2018 u 14:55h
O navedenom su brojna pojašnjenja i mišljenja MF pa je preporuka: https://misljenja.hr/upute/jednostavno-pretrazivanje/2680/ - kao ključne riječi upišite postupak 42 ...
Uvoz iz trećih zemalja Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Uvoz dobara
Kreirao: Admin_1 | Sri, 14.11.2018 u 14:23h
neda 30, na carinskoj deklaraciji je Vaš naziv? Koje je konkretno pitanje vezano za PDV? ...
Ovrhe na plaći Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Ovrhe na plaći
Kreirao: Zagreb | Pon, 12.11.2018 u 15:41h
Hvala Vam. ...
Isplate u gotovini, žiro ili tekući račun Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Isplate u gotovini, žiro ili tekući račun
Kreirao: tea29 | Sri, 31.10.2018 u 19:08h
Ako je plaćeno gotovinom knjižite izravno isplatu iz blagajne i zatvorite obvezu prema dobavljaču ili teretite direktno trošak uredskog materijala. Na taj dan plaćanja napravite blagajničku isplatnicu. Ovdje ne treba komplicirati s obvezama za gotovinske isplate i djelatnikom. ...
Prodaja teretnog vozila Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Prodaja teretnog vozila
Kreirao: Admin_3 | Sub, 27.10.2018 u 22:43h
Mote (Mateo), samo oprez na korake! Ako je obrtnik kao fizička osoba kupio vozilo pa ga potom unio zapisnikom u obrt tada se može koristiti alternativa bez PDV-a. Dakle, pitanje je kupca na ugovoru i potom zapisnika o unosu :) Ako je vozilo kupljeno na obrt, i izuzimanje je s ...
Primjena kolektivnog ugovora - graditeljstvo Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Primjena kolektivnog ugovora - graditeljstvo
Kreirao: D o r a | Pet, 26.10.2018 u 14:57h
Ja sam sa svojih nekoliko stranaka čije djelatnosti obuhvaća Kolek.ug.graditeljstva bila na sastanku s tajnikom Sindikata graditeljstva. Kako nitko od nas nije član sindikata, tumačenje smo dobili samo usmeno, ali je upravo onakvo kako je to Admin_1 objavio u prvom dijelu teksta ispod. ...
Paušalni obrt u tijeku godine Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Paušalni obveznici poreza na dohodak > Paušalni obrt u tijeku godine
Kreirao: Admin_2 | Pon, 22.10.2018 u 12:10h
Utvrđivanje paušalnog dohotka i paušalnog poreza na dohodak propisano je čl. 82. Zakona o porezu na dohodak, detaljnije: https://misljenja.hr/porezi/utvrdjivanje-pausanog-poreza/2767/. Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti određuje da je obveznik poreza na dohodak kojemu se dohodak može utvrđivati u paušalnom iznosu fizička osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti ...
Storno i ispravak JOPPD obrasca Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Storno i ispravak JOPPD obrasca
Kreirao: Kikica | Pon, 22.10.2018 u 10:38h
Zapravo nema storno obrsca JOPPD već se radi ispravak s nulama kako je već odgovoreno niže Pon, 06.11.2017 u 11:12h ...
Povrat poreza i obveze stranog državljanina Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Obveze stranog državljanina
Kreirao: Admin_1 | Uto, 16.10.2018 u 11:41h
Za utvrđivanje rezidentnosti svakako pogledati i mišljenje MF: https://misljenja.hr/porezna-uprava/prebivaliste-i-uobicajeno-boraviste-iz-clanka-38-opceg-poreznog-zakona/1557/ ...
Putni nalog Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Putni nalog
Kreirao: daria | Čet, 11.10.2018 u 21:36h
Direktor je zaposlenik firme. Znači, u putni nalog,osim dnevnica, računam cestarine,gorivo,vinjete....(neovisno o tome jeli plaćeno gotovinom ili karticom transakcijskog račun) ,ali u JOPPD idu samo dnevnice i korištenje privatnog automobila u službene svrhe? Zahvaljujem. ...
Izaslani radnici Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Izaslani radnici
Kreirao: Emma | Čet, 11.10.2018 u 12:14h
Radnik je obvezno zdravstveno osiguran u HZZO-u, a u drugoj državi (EU/EEP/Švicarska) ima pravo samo na nužnu, odnosno neodgodivu zdravstvenu zaštitu temeljem Europske kartice zdravstvenog osiguranja izdane od HZZO. HZZO izdaje Tiskanicu E106 ako privremeni rad traje dulje od godinu dana. Ta se tiskanica predaje nadležnom zdravstvenom osiguranju u mjestu ...
Osobna vozila, vozila za osobni prijevoz Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Osobna vozila, vozila za osobni prijevoz
Kreirao: Admin_1 | Čet, 04.10.2018 u 12:35h
Pretporez ovisno o vrsti i namjeni vozila: 3. PDV u svezi s troškovima se priznaje kao i za vozila u imovini. https://misljenja.hr/porezi/ogranicenje-prava-na-odbitak-pretporeza/1683/ i https://misljenja.hr/porezna-uprava/porezni-tretman-prijevoznih-sredstava-za-osobni-prijevoz/6251/ ...
Ozljeda na radu Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Ozljeda na radu
Kreirao: Dax | Uto, 25.09.2018 u 12:03h
Prema Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti kod ozljede na radu na iznos naknade ne utječe prethodno ostvareni staž osiguranja (čl19.,st.2.). Prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju u slučaju da u prethodnih šest ...
Prodaja DI iz OPG-a Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Prodaja DI iz OPG-a
Kreirao: Mjesec | Pet, 21.09.2018 u 22:23h
Hvala, mislim da bi ova alternativa mogla biti prihvatljivo rješenje, izuzimanje-prihod, prodaja bez pdv-a. ...
Bolovanje prosjek 6 mjeseci Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Bolovanje - potvrda o plaći
Kreirao: Kikica | Uto, 11.09.2018 u 18:01h
Kako se dogovore, propisano nije... ...
Porezni obveznik Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Porezni obveznik
Kreirao: Admin_1 | Pon, 10.09.2018 u 14:14h
Pojednostavljeni način oporezivanja za nerezidente: https://misljenja.hr/porezi/pojednostavljeni-nacin-oporezivanja-za-nerezidente/1675/ Prijava za isporuke dobara i usluga iz članka 75. stavka 2. Zakona, Obrazac – INO PPO: https://misljenja.hr/porezi/prijava-za-isporuke-dobara-i-usluga-iz-clanka-75-stavka-2-zakona-obrazac-ino-ppo/3078/ Usluge u vezi s nekretninama i na nekretninama: https://misljenja.hr/porezi/usluge-u-vezi-s-nekretninama-i-na-nekretninama/1903/ ...
Uplata naknade HZZ-a Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Uplata naknade HZZ-a
Kreirao: daria | Sri, 05.09.2018 u 18:32h
Zahvaljujem svima na odgovorima. ...
Pogreške u fiskalizaciji Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Pogreške u fiskalizaciji
Kreirao: tea29 | Pet, 10.08.2018 u 11:27h
2. Upozoriti poduzetnika na pogrešku i provesti knjiženja prema ispravama. Iz rekapitulacije vjerojatno nije vidljivo na koje je stavke pogrešno iskazan i obračunan PDV. Po ispravku pogrešno izdanih računa i novoj rekapitulaciji zadužiti ispravan PDV, ispraviti osnovice (prihod) i obvezu za PDV te obračunati i dati nalog za zateznu kamatu ...
Neplaćen dopust Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Neplaćen dopust
Kreirao: Admin_2 | Pon, 06.08.2018 u 12:45h
Iz mišljenja MF: https://misljenja.hr/porezna-uprava/placanja-doprinosa-poslodavca-za-vrijeme-trajanja-neplacenog-dopusta-radnika/6336/ … "poslodavac koji ne isplaćuje plaću za vrijeme kada radnik koristi neplaćeni dopust niti je došlo do prestanka ugovora o radu, poslodavac može radniku obračunati doprinose za to razdoblje primjenom najniže mjesečne osnovice."... ...
Mali porezni obveznik i usluge smještaja Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > PDV kod zakupa smještajnih kapaciteta
Kreirao: Dax | Sri, 25.07.2018 u 23:56h
Mjesto oporezivanja usluge smještaja je HR pa ne treba izvaditi PDV-ID broj. Ali ako bi npr. ta osoba došla preko posrednika iz EU na tu posredničku proviziju bi trebalo obračunati PDV i za PDV na tu proviziju bi trebalo izvaditi PDV-ID broj. ...
Naknada s HZZ-a Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Otkaz Ugovora o radu
Kreirao: Dax | Sri, 25.07.2018 u 23:49h
Prosječno isplaćena novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti u 2017. godini je iznosila 2.028,93 kn (neto). Za 2016. je bila 1.917,10 kn. Provjerite još za potvrdu na zavodu jer prema ovome bi on ipak mogao primati naknadu. Može se ostvariti drugi dohodak prema propisima o porezu na ...
Neispunjenje kvote za zapošljavanje invalida - JOPPD Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Neispunjenje kvote za zapošljavanje invalida - JOPPD
Kreirao: Admin_1 | Pon, 02.07.2018 u 14:50h
Ukinuta je obveza podnošenja JOPPD-a za naknadu zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom: https://misljenja.hr/novosti/ukinuta-je-obveza-podnosenja-joppd-a-za-naknadu-zbog-nezaposljavanja-osoba-s-invaliditetom/4377/ https://misljenja.hr/forum/place-i-ostale-naknade/nesamostalni-rad/place/zaposljavanje-osoba-s-invaliditetom/ ...
Bolovanje nakon 90 dana Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Invalidnost, novorođenče, smrt, bolovanje, zdravst. porebe > Bolovanje nakon 90 dana
Kreirao: Kikica | Pet, 22.06.2018 u 19:50h
Ako u Vašem Pravilniku tako stoji, onda radnik ima pravo na tu pomoć. I za komplikacije u trudnoći se otvara bolovanje, i za razdoblje tog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana može se neoporezivo isplatiti potpora do 2.500,00 kn godišnje. Znači do 2.500,00 kn godišnje ...
ON LINE plaćanje karticama (visa,master.amex....) Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > ON LINE plaćanje karticama (visa,master.amex....)
Kreirao: Admin_2 | Pon, 18.06.2018 u 15:54h
Tako je napisano, s time da "potvrdnica" nije propisana isprava, to može biti isprava i drugog naziva npr. potvrda o primljenoj uplati i sl. ...
Izaslani radnici-JOPPD Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Izaslani radnici-JOPPD
Kreirao: Dax | Sri, 13.06.2018 u 13:54h
ZOR ne spominje izaslanje radnika, jedino uporište za niže navedeno nalazim u Zakonu o doprinosima i Uredbama: Za izaslane radnike se prava iz socijalnih osiguranja temeljem radnog odnosa koriste u Hrvatskoj, doprinosi se plaćaju u RH. Ovisno o državi u koju su radnici izaslani može se razlikovati način plaćanja doprinosa ...
Zapošljavanje osobe s dvojnim državljanstvom Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Zapošljavanje osobe s dvojnim državljanstvom
Kreirao: Admin_1 | Pet, 08.06.2018 u 14:39h
U RH i za RH ta osoba ima hrvatsko državljanstvo pa nema razlikovanja od ostalih osoba (samo) s hrvatskim državljanstvom. Za boravište/prebivalište provjeriti u MUP-u. S poreznog motrišta pogledati: https://misljenja.hr/forum/porezi-carine-i-fiskalizacija/gradski-ili-opcinski-porezi/prirez-porezu-na-dohodak/promjena-mjesta-prebivalista-boravista/ ...
EU projekti Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > EU projekti
Kreirao: Dalela | Čet, 07.06.2018 u 15:18h
Hvala Vam Admin_3!! ...
Ispravak knjiženja ranijih godina Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Ispravak knjiženja ranijih godina
Kreirao: Admin_3 | Čet, 07.06.2018 u 13:57h
Za naknadno utvrđene troškove ranijeg razdoblja ako je to moguće i ako značajnije utječu na financijske izvještaje tog razdoblja treba izmijeniti GFI. Zakon o računovodstvu predviđa i naknadnu promjenu javno objavljenih godišnjih financijskih izvještaja, detaljnije na poveznici: https://misljenja.hr/poduzetnicko-racunovodstvo/naknadna-promjena-javno-objavljenih-godisnjih-financijskih-izvjestaja/3090/ Ako se naknadno utvrđeni troškovi iz ranijeg razdoblja (npr. prethodne godine) ...
Penali zbog kašnjenja radova Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Naknada štete, obeštećenje, penali
Kreirao: Admin_2 | Pet, 18.05.2018 u 14:39h
Za pretplatnike isto mišljenje: https://www.misljenja.hr/porezna-uprava/obracun-pdv-a-na-penale-tj-ugovornu-kaznu-izvodjacu-radova-koji-kasni-s-izvodjenjem-radova/4659/ ili "Porezni sustav" - "Porez na dodanu vrijednost": https://www.misljenja.hr/porezi/trazbine-koje-ne-predstavljaju-predmet-oporezivanja/1687/ ...
Potpora za slučaj smrti člana obitelji Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Invalidnost, novorođenče, smrt, bolovanje, zdravst. porebe > Potpora za slučaj smrti člana obitelji
Kreirao: Zagreb | Čet, 10.05.2018 u 15:49h
Hvala Vam puno, ne forsiram ja, ja se u potpunosti slažem s Vama i ja bih tako postupio bez razmišljanja da se mene pita.... ...
Promjena mjesta prebivališta / boravišta Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Gradski ili općinski porezi > Prirez porezu na dohodak > Promjena mjesta prebivališta / boravišta
Kreirao: Admin_1 | Čet, 10.05.2018 u 10:50h
Prebivalište i uobičajeno boravište za porezne svrhe ne mora odgovarati prebivalištu i boravištu utvrđenom prema Zakonu o prebivalištu. Pogledati odgovor i poveznicu niže te povezano mišljenje https://misljenja.hr/porezna-uprava/porezni-tretman-naknade-troskova-sluzbenog-putovanja-u-mjesto-prebivalista-radnika/6282/ ...
Prefakturirana usluga, najam i datum isporuke Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Temelji > Knjigovodstvena isprava
Kreirao: Admin_3 | Pet, 20.04.2018 u 15:45h
Račun predstavlja knjigovodstvenu ispravu kao pisani dokument o poslovnom događaju. Tada je račun osnova za unos podataka o poslovnom događaju u poslovne knjige. Zakon o računovodstvu propisuje da knjigovodstvena isprava treba sadržavati i datum poslovnog događaja ako nije isti kao datum izdavanja iste. Račun kao knjigovodstvena isprava je uredan kada ...
Porez po odbitku Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > Porez po odbitku
Kreirao: Zagreb | Pet, 13.04.2018 u 14:12h
Hvala. ...
Vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > Vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine
Kreirao: Dax | Sri, 04.04.2018 u 14:49h
Da, na zadržanu dobit, a u PD obrascu uvećanje osnovice na r.b.25. za ukupan (bruto iznos) ukidanja revalorizacijske rezerve. U stvari postupanje je kao da ranije nije knjižena odgođena porezna obveza već revalorizacija u bruto iznosu. Inače, odgođena porezna obveza se ne knjiži i ne formira ako nema ...
Naknade i putni troškovi u neprofitnim organizacijama Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Naknade i putni troškovi u neprofitnim organizacijama
Kreirao: Admin_3 | Uto, 27.03.2018 u 14:01h
Vezano za plaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje u inozemstvu vidjeti: - https://misljenja.hr/novosti/europska-kartica-zdravstvenog-osiguranja/400/ - https://misljenja.hr/forum/place-i-ostale-naknade/sluzbeni-put-i-rad-na-terenu/ostali-troskovi-sl-puta-i-rada-na-terenu/sluzbeni-put-dodatno-putno-zdravstveno-osiguranje/ ...
Prijenos gubitaka iz prethodnih godina Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > Prijenos gubitaka iz prethodnih godina
Kreirao: Vučica X | Pon, 26.03.2018 u 17:47h
Hvala Admin na odgovoru, htjela sam Vam ponuditi 3 tabele mogućih odgovora,ali nema one spajalice (atach),kako mi mogli povući, da usporedimo rezultate,iako sam u jednoj od tabela i ja dobila taj rezultat! Hvala Vam na detaljnom objašnjenju! ...
Manipulativni troškovi Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Manipulativni troškovi
Kreirao: Zagreb | Uto, 20.03.2018 u 12:44h
Da, uređeno je Ugovorom o održavanju poslovnih objekata i radi se ipak o troškovima provizije. Hvala Vam. ...
Knjiženje troškova i prihoda u udruzi Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Jednostavno računovodstvo > Knjiženje troškova i prihoda u udruzi
Kreirao: Admin_1 | Čet, 15.03.2018 u 17:42h
Primljeni predujmovi, krediti i zajmovi smatraju se primicima i evidentiraju u Knjizi primitaka i izdataka u trenutku naplate. Detaljnije: https://misljenja.hr/neprofitno-racunovodstvo/priznavanje-primitaka/2540/ ...
Bolovanje na teret HZZO- duže od 6 mjeseci Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Bolovanje na teret HZZO- duže od 6 mjeseci
Kreirao: Emma | Uto, 13.03.2018 u 12:00h
Ovako na prvu, jer bi trebalo vidjeti rješenje djelatnik sada radi nepuno radno vrijeme pa bi bilo: 6.1. isto 6.2. isto 9. - 2 Pretpostavka je da razliku HZZO isplaćuje djelatniku. ...
Inozemna dnevnica Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Dnevnice > Inozemna dnevnica
Kreirao: Yoda | Pet, 09.03.2018 u 11:04h
Prema internoj odluci isplatitelja. ...
Porez na dohodak od najma Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Porez na dohodak od najma
Kreirao: Admin_1 | Čet, 01.03.2018 u 12:07h
Vidjeti prvo odgovor od Emma Pet, 10.06.2016 u 12:29h uz korekciju s 230.000 na 300.000 od 1.1.2018. Ako se dohodak od imovine plaća po rješenju PU ili paušalno to je konačan dohodak i ne uključuje se u Obrazac DOH ...
Nabava rabljenog automobila iz EU Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Nabava rabljenog automobila iz EU
Kreirao: Naranaca | Sri, 28.02.2018 u 13:09h
nabaljen je teretni automobil za vlastite potrebe u njemačkoj, prodavač i mi smo u sustavu vies, na ponudi po kojoj je plaćeno bio iskazan njemački PDV i on je plaćen, došao je račun bez iskzanog PDV-a, koja je procedura kod našeg PDV-a, unosi li se PDV obveza 7 povrat? što ...
Popust na određene artikle u prodavaonicama Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Posebnosti pojedinih djelatnosti > Popust na određene artikle u prodavaonicama
Kreirao: ini | Sri, 28.02.2018 u 12:39h
Zanima me je li se šta promijenilo prilikom akcijske prodaje. Stavili bi grupu proizvoda u maloprodaji u akcijsku prodaju. Da li je prodaja ograničena vremenski? Da li moraju biti istaknute cijene prije i poslije ili je dovoljno napisati da se akcijski popust obračunava na kasi? Hvala! ...
Predstečajna nagodba i PDV Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Predstečajna nagodba i PDV
Kreirao: Admin_1 | Pet, 09.02.2018 u 13:21h
Obveza za PDV se može umanjiti samo ako porezni obveznik kome su isporučena dobra ili obavljene usluge ispravi odbitak pretporeza i o tome Vas pisano izvijesti. Pojašnjeno s uporištem u propisu niže na linku. Da, u 2104. se u knjizi obveza i tražbina mogao umanjiti iznos potraživanja za otpisano potraživanje ...
Stranice:
×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice