Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose, a uskoro i reviziju. Javite nam svoje prijedloge i komentare, hvala!

Forum

Najčitanije zadnji tjedan | zadnji mjesec | zadnju godinu

Novi postovi sa foruma

Popis tema
P-Doh obrazac i prijava prihoda od najma Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Porez na dohodak od najma
Kreirao: Yoda | 11:52h
Dalela, u više Vaših postova spominjete P-DOH obrazac? Koji, za što je taj obrazac? Kojom odredbom kojeg i kojeg propisa je određen? ...
Oslobođenje od PDV-a za izvozne isporuke Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Izvoz dobara
Kreirao: Admin_2 | Sri, 21.02.2018 u 16:32h
Oslobođenje od PDV-a za izvozne isporuke pojašnjeno je u bazi znanja "Porezni sustav" - "Porez na dodanu vrijednost": https://misljenja.hr/porezi/izvoz-dobara/1895/ ...
Predstečajna nagodba i PDV Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Predstečajna nagodba i PDV
Kreirao: Admin_1 | Pet, 09.02.2018 u 13:21h
Obveza za PDV se može umanjiti samo ako porezni obveznik kome su isporučena dobra ili obavljene usluge ispravi odbitak pretporeza i o tome Vas pisano izvijesti. Pojašnjeno s uporištem u propisu niže na linku. Da, u 2104. se u knjizi obveza i tražbina mogao umanjiti iznos potraživanja za otpisano potraživanje ...
Evidencije o radnicima i radnom vremenu Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Evidencije o radnicima i radnom vremenu
Kreirao: Admin_2 | Sri, 07.02.2018 u 14:34h
Kako je niže odgovarano, prema našem ZOR-u evidentira se stvarno odrađeno, detaljnije: https://misljenja.hr/place/evidencije-o-radnicima-i-radnom-vremenu-maticna-knjiga-radnika/598/ Ako je radno vrijeme radnika raspoređeno u nejednakom trajanju ono tijekom jednog razdoblja može trajati duže, a tijekom drugog razdoblja kraće od punog, odnosno nepunog radnog vremena. Raspored se radnog vremena utvrđuje: - propisom, - kolektivnim ...
Ispravak knjiženja ranijih godina Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Ispravak knjiženja ranijih godina
Kreirao: BORS | Sri, 07.02.2018 u 09:43h
Hvala puno na odgovoru! ...
Postupanje s PDV-om kod otpisa potraživanja/obveza Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Postupanje s PDV-om kod otpisa potraživanja/obveza
Kreirao: Admin_1 | Pon, 05.02.2018 u 14:52h
Dax i Kikica, slažem se s niže navedenim, a vezano za odbitak pretporeza po neplaćenim računima kod prestanka obavljanja obrtničke djelatnosti više u odgovarajućoj temi: https://misljenja.hr/forum/racunovodstvo/obveznici-poreza-na-dohodak/registracija-i-prestanak/zatvaranje-prestanak-samostalne-djelatnosti/ Za nemogućnost naplate s motrišta PDV-a detaljnije podnaslov "Ispravak računa" na poveznici: https://misljenja.hr/porezi/izdavanje-i-ispravak-racuna/1682/ ...
Zatvaranje obrta i pretporez Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Registracija i prestanak > Zatvaranje, prestanak samostalne djelatnosti
Kreirao: Admin_1 | Pon, 05.02.2018 u 14:49h
U propisu zaista ne stoji mogućnost odbitka pretporeza po neplaćenim ulaznim računima, ali u tom se slučaju pozivamo na mišljenje MF iz kojega smo citat objavili u bazi znanja "Obrt - samostalne djelatnosti": https://misljenja.hr/obrt-samostalne-djelatnosti/primjer-utvrdjivanja-dohotka-kod-prestanka-obavljanja-likvidacije-obrtnicke-djel/1093/ ...
Minimalna plaća Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Minimalna plaća
Kreirao: Korni | Pet, 02.02.2018 u 23:08h
Hvala Kikica ...
Podaci na gotovinskim računima Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Temelji > Podaci na gotovinskim računima
Kreirao: Admin_1 | Sri, 31.01.2018 u 15:30h
Ovdje nije riječ o fiskalizaciji. Niže su odredbe iz propisa. Polazište je od činjenice da obrt nema pravnu osobnost. Fizička osoba je porezni obveznik, ne obrt. Obrt je registrirana djelatnost fizičke osobe. ...
Porodiljni i uzdržavani član Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Osobni odbitak
Kreirao: Admin_2 | Uto, 23.01.2018 u 12:23h
Uzdržavanim članom uže obitelji smatra se bračni drug. Uzdržavanim članovima uže obitelji smatraju se fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos od 15.000,00 kuna na godišnjoj razini. Iznimno, pri utvrđivanju prava na ...
Zakup broda Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Posebnosti pojedinih djelatnosti > Zakup broda
Kreirao: Admin_3 | Pon, 22.01.2018 u 11:24h
Uvjet je da se to plovilo ne koristi za osobni prijevoz već za prijevoz putnika. Način uporabe plovila poduzetnik dokazuje na temelju evidencija koje nisu propisane, za plovilo npr. na temelju radnih sati motora. Detaljnije u: - Porezni sustav - Porez na dobit: https://misljenja.hr/porezi/troskovi-za-osobna-motorna-vozila-i-ostala-sredstva-za-osobni-prijevoz/1918/ - Porezni sustav - Porez ...
Obrtnici paušalisti Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Paušalni obveznici poreza na dohodak > Obrtnici paušalisti
Kreirao: Admin_1 | Pon, 15.01.2018 u 10:54h
Bezgotovinski plaćeni računi se ne trebaju voditi pomoću knjige uvezenih računa, a o knjizi uvezenih računa detaljnije u "Porezni sustav" - "Fiskalizacija": https://misljenja.hr/porezi/prestanak-rada-naplatnog-uredjaja/2920/ Paušalni obveznik poreza na dohodak u Knjigu prometa unosi iznos naplaćen bezgotovinskim putem, a tko nije obvezan voditi Knjigu prometa detaljnije u "Porezni sustav" - "Porez ...
Stranac s hrvatskim PDV-ID brojem Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Prijenos porezne obveze čl. 75 stavak 2. PDVa
Kreirao: Admin_1 | Pon, 15.01.2018 u 10:40h
O pojednostavljenom načinu oporezivanja za nerezidente, iskazivanju primljenih isporuka i sl. može se vidjeti u bazi znanja „Porezni sustav“ - „Porez na dodanu vrijednost“: https://misljenja.hr/porezi/pojednostavljeni-nacin-oporezivanja-za-nerezidente/1675/ Upućujemo i na dva mišljenja MF: - Primjena članka 75. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost: https://misljenja.hr/porezna-uprava/primjena-clanka-75-stavka-2-zakona-o-porezu-na-dodanu-vrijednost/4704/ - Transakcije koje u ...
Izračun godišnjeg odmora Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Godišnji odmor
Kreirao: Emma | Pet, 05.01.2018 u 11:42h
To je opisano na linku koji je dao Admin1 ispod. Najmanje polovica dana godišnjeg odmora zaokružuje se na cijeli dan godišnjeg odmora. ...
Ulaz / izlaz iz sustava PDVa Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Ulaz / izlaz iz sustava PDVa
Kreirao: Emma | Pet, 05.01.2018 u 11:40h
Propisom nije određeno ništa drugo. ...
Obračun naknade za bolovanje Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Obračun naknade za bolovanje
Kreirao: Korni | Uto, 02.01.2018 u 10:46h
Hvala Sheldon! ...
Trošak prijevoza na posao i s posla obrtnika Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Prijevoz, priv. autom., odvoj. život i pom. dod. i MIO III > Trošak prijevoza na posao i s posla
Kreirao: Sheldon | Pet, 29.12.2017 u 14:21h
Može jer se poslovnim izdacima po osnovi samostalne djelatnosti smatraju i iznosi naknada, potpora i nagrada poreznih obveznika koji obavljaju samostalne djelatnosti za njih osobno, u visini i na način propisan za primitke na koje se ne plaća porez na dohodak. ...
Prihodi budućeg razdoblja Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Prihodi budućeg razdoblja
Kreirao: Dalela | Čet, 28.12.2017 u 17:26h
Hvala Matilda, znam sve to, samo je stvar u tome da se uvijek nađe netko tko će biti pametniji i savjetovati stranku da nisam u pravu i jedino što sam mislila je to da sam nekim slučajem nešto izostavila, da se nešto promijenilo u vezi onih koji su se odlučili ...
Dugotrajna imovina Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Temelji > Dugotrajna imovina
Kreirao: Zagreb | Pet, 22.12.2017 u 10:20h
Na računu ima vrijenost tog mobitela i stavili su rabat 100% tako da je 0,00kn. To će biti službeni mobitel koji će se vjerovatno otpisati nakon 3 godine. Malo mi je čudno knjižit tržišnu vrijendost na konto imovine i prihoda, jer je nabavna vrijednost 0,00kn... ...
Ukrasne vrećice Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Priznavanje predporeza
Kreirao: Admin_1 | Uto, 19.12.2017 u 11:19h
- Ograničenje prava na odbitak pretporeza: https://misljenja.hr/porezi/ogranicenje-prava-na-odbitak-pretporeza/1683/ - Iznimka: isporukom dobara uz naknadu se ne smatra se besplatno davanje uzoraka u razumnim količinama kupcima ili budućim kupcima i dava­nje poklona male vrijednosti koje obavi porezni obveznik u okviru obavljanja gospodarske djelatnosti, uz uvjet da se daju povremeno i ne ...
Ovrhe na plaći Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Ovrhe na plaći
Kreirao: Admin_1 | Pon, 18.12.2017 u 12:35h
Vidjeti link niže u odgovoru: Čet, 03.08.2017 u 11:24h. ...
Prodaja dugotrajne imovine, neto načelo Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Prodaja dugotrajne imovine, neto načelo
Kreirao: Admin_3 | Čet, 14.12.2017 u 15:13h
Ispravno je kako je odgovoreno niže od Dax Pon, 13.10.2014 u 19:32h Detaljnije u t. 15.40 HSFI 15 https://misljenja.hr/standardi/priznavanje/1865/ te t. 67. i 68. MRS 16 https://misljenja.hr/standardi/prestanak-priznavanja/2074/ ...
Čl. 75. st. 3. Zakona o PDV-u tuzemni PPO Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Čl. 75. st. 3. Zakona o PDV-u tuzemni PPO
Kreirao: Admin_2 | Sri, 13.12.2017 u 16:38h
O prijenosu porezne obveze u građevinskoj djelatnosti može se vidjeti u bazi znanja Porezni sustav - Porez na dodanu vrijednost: https://misljenja.hr/porezi/gradjevinske-usluge/1672/ Primjenjuje li se prijenos porezne obveze ovisi o vrsti obavljenih radova. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost određuje da se građevinskim uslugama iz čl. 75., st. 3. t ...
Isplata štete Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Drugi dohodak > Primitci na koje se plaćaju doprinosi > Isplata štete
Kreirao: Admin_2 | Čet, 07.12.2017 u 16:58h
Dohotkom se ne smatraju odštete pod propisanim uvjetima, detaljnije u Porezni sustav - Porez na dohodak: https://misljenja.hr/porezi/primici-koji-se-ne-smatraju-dohotkom/2955/ ...
Obračun kamata Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Obračun kamata
Kreirao: Mala vidra | Čet, 07.12.2017 u 08:40h
Zahvaljujem Admin_3 :) ...
Božićnica-isplata Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Prigodne (božič, regres, uskrs i sl.), jubilarne nagrade > Božićnica-isplata
Kreirao: Zagreb | Uto, 05.12.2017 u 16:18h
Hvala, nažalost mora mu se božićnica isplatit na blokirani račun.... ...
Prodaja rabljenih motornih vozila Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Trostrani posao
Kreirao: Admin_1 | Pon, 04.12.2017 u 17:51h
1) Trostranim se poslom smatra transakcija koju tri porezna obveznika iz tri različite države članice zaključe za ista dobra koja su prevezena ili otpremljena od prvog isporučitelja neposredno posljednjem kupcu. O trostranom poslu, PDV evidentiranju i prijavljivanju više u bazi znanja "Porezni sustav" - "Porez na dodanu vrijednost": https://misljenja.hr/porezi/trostrani-posao/3079/ ...
Isplata putnog naloga nositelju samostalne djelatnosti Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Dnevnice > Isplata putnog naloga
Kreirao: Admin_3 | Pet, 01.12.2017 u 15:51h
Da, o tome je pisano u bazi znanja "Plaće i ostali dohotci": https://misljenja.hr/place/uvjeti-pod-kojima-se-dnevnice-za-sluzbena-putovanja-mogu-isplatiti-neoporezivo/2871/ uz napomenu da osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja također trebaju biti obvezno osigurane po toj osnovi. ...
Osnovica plaće za studeni u javnim službama Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Osnovica plaće za studeni u javnim službama
Kreirao: Admin_3 | Pet, 01.12.2017 u 15:00h
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_11_118_2722.html ...
Donacija kao porezno priznati trošak Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > Donacija kao porezno priznati trošak
Kreirao: Admin_3 | Čet, 30.11.2017 u 15:58h
Primici po osnovi potpora zbog uništenja i oštećenja imovine koje poslodavac i isplatitelj primitaka od nesamostalnog rada isplaćuje radniku i osobi koja kod njega ostvaruje primitke od nesamostalnog rada smatraju se primicima od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada (plaćom). Detaljnije u "Porezni sustav" - "Porez na dohodak": https://misljenja ...
Terečenje HZZO za troškove lječenja Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Bolovanja > Bolovanja na teret HZZO > Terečenje HZZO za troškove lječenja
Kreirao: Admin_1 | Sri, 29.11.2017 u 15:23h
U primitke na koje se ne plaća porez na dohodak spadaju naknade štete zbog posljedica nesreće na radu prema odluci suda ili nagodbi u tijeku sudskog postupka, ako je naknada određena u jednokratnom iznosu. Detaljnije u "Porezni sustav" - "Porez na dohodak": https://misljenja.hr/porezi/primici-na-koje-se-ne-placa-porez-na-dohodak/2956/ i mišljenje SU PU: https://misljenja.hr/porezna-uprava/porezni-tretman-naknade-stete-zbog-posljedica-nesrece-na-radu/5465/ ...
Prelazak dohodaša u dobitaša - obveze veće od imovine Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Prelazak dohodaša u dobitaša - obveze veće od imovine
Kreirao: Admin_1 | Sri, 29.11.2017 u 15:06h
Citiram dio objavljenog teksta iz baze znanja "Poduzetničko računovodstvo": ...ako su obveze veće od imovine pojavljuje se negativna razlika. Ta se negativna razlika evidentira na analitičkom računu „Potraživanja od članova poduzetnika“. Ovu negativnu razliku je dopušteno evidentirati i na računu prenesenog gubitka iznad visine kapitala. Učinak je isti, ... https://misljenja.hr/poduzetnicko-racunovodstvo/kapital-iz-ulaganja-obrtnika-dobitasa/3103/ ...
Otpis robe Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > Otpis robe
Kreirao: ini | Sri, 29.11.2017 u 08:35h
Hvala na odgovoru. ...
Dar djetetu do15 godina Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Dar posloprimcu, djetetu > Dar djetetu do15 godina
Kreirao: Mala vidra | Uto, 28.11.2017 u 15:17h
Tako sam i mislila. Hvala Admin3 :) ...
Zaliha robe i materijala - Outsourcing Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Zaliha robe i materijala
Kreirao: Admin_2 | Pet, 24.11.2017 u 15:21h
O evidenciji materijala pretplatnici na "Poduzetničko računovodstvo" mogu pročitati više: https://misljenja.hr/poduzetnicko-racunovodstvo/analiticko-knjigovodstvo-materijala/1274/ Ako se materijal ne zaprima na skladište, ne evidentira se na zalihi. No, iz radnog naloga ili slične isprave treba biti vidljivo da se nabavljen materijal u cijelosti i utrošio. Preporuka je dodatno na izlaznom računu koji ostaje ...
Reprezentacija? Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Dvostavno računovodstvo > Reprezentacija?
Kreirao: Nikaku | Uto, 21.11.2017 u 12:03h
Hvala. ...
Osobna vozila, vozila za osobni prijevoz Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Nabavna vrijednost
Kreirao: ini | Uto, 21.11.2017 u 10:21h
Hvala na pomoći! ...
Snižena stopa PDV-a Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Snižena stopa PDV-a
Kreirao: Admin_1 | Pon, 20.11.2017 u 09:35h
Ako se prodaje božićno drvce, božićno drvce se oporezuje redovnom stopom PDV-a. Snižena stopa PDV-a se primjenjuje na sve sadnice koje su obuhvaćene navedenim KN oznakama. Slažem se, ako se prodaje sadnica sadržana u navedenim KN oznakama, bez obzira u kojem se razdoblju godine prodaje, na sadnice se primjenjuje snižena ...
Plačanje s računa druge firme Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Plačanje s računa druge firme
Kreirao: Ruža | Čet, 16.11.2017 u 11:55h
Ima li drugog izbora ili rješenja nakon što je poslovni događaj već nastao? ...
Ino usluge iz trećih zemalja Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Ino usluge iz trećih zemalja
Kreirao: Admin_2 | Sri, 15.11.2017 u 11:56h
Kada porezni obveznik iz DČ ili treće zemlje obavlja gospodarsku djelatnost, u ovom slučaju usluge oglašavanja, mjesto oporezivanja tih usluga je u Republici Hrvatskoj pa je tuzemni porezni obveznik obvezan obračunati i platiti PDV u Republici Hrvatskoj. Zakon o porezu na dodanu vrijednost propisuje da PDV mora plaćati svaki porezni ...
Bolovanje iznad 42 dana-drugi dohodak Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Bolovanje iznad 42 dana-drugi dohodak
Kreirao: Matilda | Sri, 15.11.2017 u 11:21h
Članak 54 Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju propisuje iznimku, da se osiguranicima koji pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti ostvaruju na teret sredstava Zavoda ili državnog proračuna u osnovicu za naknadu plaće uračunavaju i drugi dohoci ostvareni prema primicima od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak ...
Građevinske usluge - treće zemlje Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Građevinske usluge - treće zemlje
Kreirao: Matilda | Sri, 15.11.2017 u 11:12h
Mjesto oporezivanja je BiH, tamo se konzultirate vezano za oporezivanje njihovim porezom. Naš se PDV ne obračunava. ...
Primanje/pružanje usluga iz/u DČ i mali porezni obveznik Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Primanje/pružanje usluga iz/u DČ i mali porezni obveznik
Kreirao: Admin_3 | Čet, 09.11.2017 u 15:32h
Kako je već niže pojašnjeno uz izuzetak propisanog oslobođenja za usluge posredovanja, detaljnije u Porezni sustav, Porez na dodanu vrijednost: https://misljenja.hr/porezi/posrednicke-usluge/1900/ ...
Storno JOPPD obrasca Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Storno JOPPD obrasca
Kreirao: Yoda | Sri, 08.11.2017 u 14:29h
Nema brisanja, treba upisati 0,00 i potvrditi te nule. Greška se pojavljuje nakon upisa 0,00 i na stranici A i na stranici B kako je Kikica napisala? ...
Oznaka primitka za oporezive i neoporezive potpore-90 dana b Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Oznaka primitka za oporezive i neoporezive potpore-90 dana b
Kreirao: Yoda | Sri, 08.11.2017 u 14:25h
Za isplatu iznad neoporezivog iznosa treba napraviti obračun kao za plaću. Pod 6.2. je s oznakom 0021, a razdoblje je kalendarska godina. Za isplatu do neoporezivog iznosa, drugi red: 6.1/6.2 sa šifrom 0000; 15.1. je šifra 20 „Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana ...
Montaža namještaja u drugoj DČ (EU) Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Montaža opreme u drugoj DČ (EU)
Kreirao: Admin_3 | Uto, 07.11.2017 u 14:49h
Mjesto isporuke dobara koja otprema ili prevozi isporučitelj, kupac ili treća osoba, a koja sastavlja ili postavlja isporučitelj ili druga osoba za njegov račun sa ili bez probnog rada, je mjesto gdje se ta dobra sastavljaju ili postavljaju. (Detaljnije Porezni sustav-Porez na dodanu vrijednost: https://misljenja.hr/porezi/isporuka-dobara-koja-se-sastavljaju-ili-postavljaju/1892/). Mjestom obavljanja usluga u ...
Jubilarna nagrada Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Bolovanja > Bolovanja na teret HZZO > Jubilarna nagrada
Kreirao: Korni | Čet, 02.11.2017 u 12:59h
Hvala Sheldon! ...
Obračun Amortizacije - pomoć Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Temelji > Obračun Amortizacije
Kreirao: Admin_3 | Uto, 31.10.2017 u 14:04h
Da, i dalje postoji ta obveza. ...
Stipendiranje kao plaćanje školarine Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Stipendije i stručna praksa > Stipendiranje redovnog studenta/učenika
Kreirao: Admin_2 | Pon, 30.10.2017 u 16:35h
Moguće je do propisanih iznosa isplatiti stipendiju (https://misljenja.hr/porezi/primici-koji-se-ne-smatraju-dohotkom-i-na-koje-se-ne-placa-porez-na-dohodak/2943/). Stipendija se mora isplatiti na žiro račun (https://misljenja.hr/porezi/obveza-isplate-na-ziro-racun-mogucnost-isplate-na-tekuci-racun-ili-u-gotovini/2973/), a tek potom primatelj stipendije može sa svog žiro računa obaviti plaćanje za potrebe školarine srednje škole. ...
Godišnji obračun poreza iz plaća Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Godišnji obračun poreza iz plaća
Kreirao: Admin_2 | Pon, 30.10.2017 u 16:03h
Smatramo da se ne može uvećati osobni odbitak kod godišnjeg obračuna plaće kako je niže navedeno ako nemate informaciju da isti supruga nije koristila. ...
Prijevoz putnika kroz EU Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Prijevoz putnika kroz EU
Kreirao: Admin_1 | Pet, 27.10.2017 u 12:12h
Kontakt za: - Austriju Finanzamt Graz-Stadt Betriebsveranlagungsteams Ausländerreferate Conrad von Hötzendorf-Straße 14 - 18 A - 8010 Graz Tel:+43 (0) 50233 333 Fax:+43 50233 5938041 (BV 31) bzw. +43 50233 5938042 (BV 32) A - 8018 Graz - Njemačku Finanzamt Kassel II-Hofgeismar Verwaltungsstelle Hofgeismar Altstädter Kirchplatz 10 34369 Hofgeismar Tel: ...
Daljna prodaja osobnog automobila Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Nabava rabljenog automobila iz EU
Kreirao: Admin_2 | Pon, 23.10.2017 u 19:43h
Službena stajališta/mišljenja: https://misljenja.hr/carinska-uprava/unos-rabljenog-osobnog-automobila-radi-daljnje-prodaje-u-republici-hrvatskoj/5925/ https://misljenja.hr/carinska-uprava/trgovina-rabljenim-motornim-vozilima-prijava-u-registar-proizvodjaca-i-trgovaca-motornih-vozila/5333/ Novost: https://misljenja.hr/novosti/naplata-pdv-a-na-stjecanje-novih-prijevoznih-sredstava-je-u-nadleznosti-carinske-uprave/2970/ ...
Prodaja božićnih drvca Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Paušalni obveznici poreza na dohodak > Prodaja božićnih drvca
Kreirao: Admin_1 | Sri, 18.10.2017 u 15:03h
U propisu stoji "ako po toj osnovi..." ...
JOPPD - Rad u nepunom radnom vremenu Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Rad u nepunom radnom vremenu
Kreirao: Kikica | Pon, 16.10.2017 u 18:16h
Oznaka pod rednim brojem 8 mora biti 3, a pod rednim brojem 9, 2 ...
Stjecanje dobara malog poreznog obveznika Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Stjecanje dobara i prijava PDV-S
Kreirao: Admin_1 | Sri, 11.10.2017 u 20:16h
Mali porezni obveznik, ako ne odustane od praga stjecanja, može stjecati dobra iz EU do 77.000,00 kn bez PDV identifikacijskog broja. Detaljnije u Porezni sustav - Porez na dodanu vrijednost: https://misljenja.hr/porezi/prag-stjecanja-i-prag-isporuke/1686/ Ako mali porezni obveznik zatraži PDV ID broj, odustane od praga stjecanja, tim činom ne ulazi ...
Obračun plaće radniku sa boravištem u EU Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Obračun plaće radniku sa boravištem u EU
Kreirao: Kikica | Sri, 11.10.2017 u 12:10h
Mislim da je ovdje prvo nastaje problem u određivanju rezidentnosti, to treba prvo napraviti, možda kontaktirati MF da se očituje sa službenim mišljenjem. Drugo je pitanje socijalnog osiguranja jer ne može netko biti i živjeti u drugoj državi, da tamo ostvaruje dohodak i da nije osiguran po nekoj osnovi. To ...
Povrat pdv-a iz EU - VAT refund Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Povrat pdv-a iz EU - VAT refund
Kreirao: Emma | Pon, 09.10.2017 u 15:15h
Za reprezentaciju i uporabu osobnih vozila za osobni prijevoz nema odbitka pretporeza. Ali u praksi se mogu pojaviti i drugi slučajevi osim navedenog. ...
JOPPD i zatezne kamate na drugi stup MIO Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > JOPPD i zatezne kamate na drugi stup MIO
Kreirao: Admin_2 | Sri, 04.10.2017 u 12:44h
Stranica A Vrsta izvješća 1 VIII. (iznos kamate) Stranica B OIB XXXXXXXXXXX Ime i prezime XY Oznaka stjecatelja 0001 Oznaka primitka 5721 7.1 = 0 7.2 = 0 8. = 0 9. = 0 10. = 0 10.0 = 0 10.1 = 01.01.2017. 10 ...
Knjiženje razlike između stanja na skladištu i knjig.stanja Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Knjiženje razlike između stanja na skladištu i knjig.stanja
Kreirao: Admin_2 | Sri, 04.10.2017 u 12:40h
Post je unesen na: Forum-RAČUNOVODSTVO-Obveznici poreza na dohodak-Knjiženja/Evidentiranje promjena-Knjiženje razlike između stanja na skladištu i knjig.stanja To nije trošak goriva jer nema isprave o trošenju. To je opet manjak/višak, ali smatramo da je uz zapisnik čiji je sastavni dio potvrda proizvođača to porezno priznat trošak manjka. ...
Fiskalizacija u OPG Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Fiskalizacija u OPG
Kreirao: Admin_1 | Sri, 04.10.2017 u 11:02h
Niže je dan odgovor o obvezi fiskalizacije. Prema zakonu o poljoprivredi popis poljoprivrednih proizvoda naveden je u Prilogu 1. Ugovora o funkcioniranju EU. http://www.mvep.hr/custompages/static/hrv/files/pregovori/111221-lisabonski-prociscena.pdf (vidjeti str. 332) ...
Pretplata na kontu 2200 Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Pretplata na kontu 2200
Kreirao: NANA1510 | Sri, 27.09.2017 u 09:30h
puno vam hvala! ...
JOPPD obrazac i isplata plaće direktoru Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > JOPPD obrazac i isplata plaće direktoru
Kreirao: nina | Uto, 26.09.2017 u 09:31h
Hvala na odgovoru Yoda. I ja ću u budućnosti obračunati na višu osnovicu od 5.030.35 kn pa tada sve ide kao kod isplate plaća zaposlenicima. Ali mi ostaje problem sa ovom zadnjom neisplaćenom plaćom na propisanu osnovicu. Zvala sam savjetnicu u PU i ona je rekla da se ...
Arhiviranje dokumentacije stečajne firme u državni arhiv Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Osnivanje, statutarne promjene, prestanak > Arhiviranje dokumentacije stečajne firme u državni arhiv
Kreirao: tea29 | Pon, 25.09.2017 u 13:27h
Rok čuvanja poslovne dokumentacije je propisan na 11 godina, tj. trajno za financijske izvještaje i obračune plaća i drugog dohotka. Tek nakon isteka tog roka treba kontaktirati i konzultirati se s državnim arhivom kako bi se utvrdilo što je njima od dokumentacije bitno. Rukovanje i upravljanje dokumentacijom koja je nastala ...
Dugotrajna imovina ili sitni inventar Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Temelji > Dugotrajna imovina ili sitni inventar
Kreirao: Kikica | Uto, 19.09.2017 u 10:06h
Za razgraničenje dugotrajne od kratkotrajne imovine standardi određuju vijek uporabe dulji od godine dana. Zakon o porezu na dobit određuje pojedinačni trošak nabave veći od 3.500,00 kuna i vijek trajanja duži od godinu dana. Sva imovina koja se rabi kraće od godine dana je kratkotrajna imovina bez obzira ...
Isplata u gotovini Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Drugi dohodak > Primitci na koje se plaćaju doprinosi > Isplata u gotovini
Kreirao: Admin_3 | Sri, 13.09.2017 u 17:45h
Nije dopušteno, takva se isplata može obaviti samo na račun. https://misljenja.hr/porezi/obveza-isplate-na-ziro-racun-mogucnost-isplate-na-tekuci-racun-ili-u-gotovini/2973/ (Porezni sustav) ...
Obrazac PDV-S Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Obrazac PDV-S
Kreirao: Kikica | Sri, 13.09.2017 u 13:55h
Ako je primljen račun, onda II.10. i III. 10. I. 7. je isporuka novih prijevoznih sredstava!!!! A ako je isporuka, onda se ne predaje PDV-S! ...
Knjiženje školovanja zaposlenika koji je ujedno direktor i v Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Knjiženje školovanja zaposlenika koji je ujedno direktor i v
Kreirao: Admin_2 | Pon, 11.09.2017 u 13:59h
O školovanju djelatnika donosi se odluka. Ta odluka nije formalno propisana. Knjiženje troškova se obavlja kako troškovi nastanu, a ako se plaćanje školarine obavlja za razdoblja unaprijed tada unaprijed plaćena školarina predstavlja unaprijed plaćen trošak. detaljnije: https://misljenja.hr/poduzetnicko-racunovodstvo/unaprijed-placeni-troskovi-buduceg-razdoblja/1690/ (Poduzetničko računovodstvo) Propisan je sadržaj prijave poreza na dobit. Pod brojem „34 ...
Cesija Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Temelji > Cesija
Kreirao: Emma | Sub, 09.09.2017 u 13:35h
Johny, ukupna obveza prema dobavljaču / imovina (kosilica). Nakon toga se zatvara obveza prema dobavljaču koliko je platio grad, i ostatak s plaćanjem kluba. Protustavka uplate grada je kako stoji iz ugovora o cesiji (npr. možda donacija-prihod ili nešto drugo). ...
Stečaj Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Osnivanje, statutarne promjene, prestanak > Stečaj
Kreirao: BORS | Uto, 05.09.2017 u 16:51h
Molim za pomoć. Iz Stečajnog zakona Članak 330. Smatrat će se da su vjerovnici prihvatili stečajni plan ako je u svakoj skupini glasovala većina vjerovnika i ako zbroj tražbina vjerovnika koji su glasovali za stečajni plan dvostruko prelazi zbroj tražbina vjerovnika koji su glasovali protiv toga da se stečajni plan ...
PDV na nenaplaćena potraživanja kod trajnog zatvaranja obrta Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Registracija i prestanak > PDV na nenaplaćena potraživanja kod trajnog zatvaranja obrta
Kreirao: Admin_2 | Pet, 01.09.2017 u 11:57h
Zakon o porezu na dohodak propisuje da se po osnovi tražbina koja su se pokazala nenaplativima nakon provedenoga sudskog postupka ili drugog postupka sukladno posebnim propisima ne utvrđuje primitak. https://misljenja.hr/porezi/pripisivanje-primitaka-i-izdataka/3029/ Ali Zakon o porezu na dodanu vrijednost određuje situaciju naknadne promjene osnovice zbog nemogućnosti naplate. U tom slučaju porezni ...
Privremena situacija u građevinarstvu Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Privremena situacija u građevinarstvu
Kreirao: Admin_1 | Čet, 31.08.2017 u 13:50h
Za knjiženje potrebna je knjigovodstvena isprava koju određuje ZOR (https://misljenja.hr/poduzetnicko-racunovodstvo/knjigovodstvena-isprava/1646/), ali ovdje je smatram važnije motrište PDV-a: U graditeljskoj djelatnosti postoje posebnosti u izdavanju računa s obzirom na obračunsku situaciju o stvarno izvedenim građevinskim radovima i ovjeri od strane nadzornog tijela. https://misljenja.hr/porezi/gradjevinske-usluge/1672/ Međutim za odbitak pretporeza propisana su ...
Kapitalna ulaganja obrtnika dobitaša Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Kapitalna ulaganja obrtnika dobitaša
Kreirao: Admin_2 | Sri, 30.08.2017 u 15:42h
Citiram iz baze znanja Poduzetničko računovodstvo kao odgovor: "Fizičke osobe, obveznici poreza na dobit, obrtnici, mogu bez ograničenja smanjivati svoj kapital (npr. isplatama). Isplata se može obaviti u novcu ali i bilo kojom drugom vrstom imovine ... ovdje je riječ o osobnoj, privatnoj imovini fizičke osobe koja je već oporezovana porezom ...
uvoz iz Kine Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Posebni porezi i trošarine > uvoz iz Kine
Kreirao: Emma | Uto, 22.08.2017 u 19:23h
Oko carinske tarife i sl. kontaktirajte otpremnika/špeditera. ...
Licenciranje računovođa Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Temelji > Licenciranje računovođa
Kreirao: Dax | Pon, 21.08.2017 u 10:50h
Dobro zamijećeno Matilda, niže su svakako razlozi koje bi inicijator ankete trebao ugraditi. ...
Ugovor o radu - građevinska djelatnost Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Ugovor o radu - građevinska djelatnost
Kreirao: Admin_2 | Sub, 19.08.2017 u 12:06h
https://misljenja.hr/novosti/kolektivni-ugovor-za-graditeljstvo-i-dodatak-kolektivnom-ugovoru-za-graditeljstvo/2108/ https://misljenja.hr/novosti/odluka-o-prosirenju-primjene-kolektivnoga-ugovora-graditeljstva/2230/ ...
Knjiženje troška idejnog rješenja nekretnine Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Knjiženje troška idejnog rješenja nekretnine
Kreirao: Admin_2 | Pet, 18.08.2017 u 12:28h
Sukladno Pravilniku o porezu na dohodak, u nabavnu vrijednost dugotrajne imovine uključuje se kupovna cijena umanjena za popuste iskazane u računu, carina i uvozne pristojbe, nepovratni porezi, izdaci za projektiranje i nadzor, izdaci pripreme prostora za građenje, izdaci instaliranja opreme, prijevoza i drugi izdaci nastali u postupku dovođenja sredstva u ...
Bolovanje - nakon 36 mjeseci Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Bolovanje - nakon 36 mjeseci
Kreirao: BORS | Pet, 18.08.2017 u 11:54h
Hvala na odgovoru! ...
Radnici mlađi od 30 godina i prvo zapolenje Kategorija: DOPRINOSI I ČLANARINE > Obvezna osiguranja > Doprinos za mirovinsko osiguranje > Radnici mlađi od 30 godina i prvo zapolenje
Kreirao: Admin_3 | Čet, 17.08.2017 u 12:05h
O mjerama aktivne politike zapošljavanja u 2017. godini objavili smo novost s poveznicama 07.03.2017. godine: https://misljenja.hr/novosti/mjere-aktivne-politike-zaposljavanja-u-2017-godini/3112/ ili ako niste pretplatnik: http://mjere.hr/ ...
Stručno osposobljavanje staž Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Stručno osposobljavanje staž
Kreirao: Admin_3 | Čet, 17.08.2017 u 12:02h
Pravo radnika na dodatak na plaću temeljem minulog rada utvrđuje se kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu ili internim aktom poslodavca (pravilnik o radu, odluka i sl.). "Da li ta godina dana staža ulazi u izračun minulog rada" treba vidjeti u navedenom aktu poslodavca. ...
Izračun naknade za bolovanje Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Izračun naknade za bolovanje
Kreirao: Emma | Čet, 10.08.2017 u 11:46h
Uvijek po onome što je povoljnije za radnika. ...
Isplata plaće radniku koji nije odradio niti jedan dan u mje Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Isplata plaće radniku koji nije odradio niti jedan dan u mje
Kreirao: Ruža | Sub, 05.08.2017 u 12:03h
Sve dok radnik nije odjavljen treba obračunavati i uplaćivati doprinose. Ugovorom o radu poslodavac se obvezao osigurati posao i platiti naknadu za taj posao - plaću, a radnik se obvezao raditi. Ako je radnik neopravdano izostao s posla, nije ispunio svoju ugovornu obvezu nije niti ostvario naknadu - plaću. O ...
Dostava podataka o poslovnim prostorima & obveznici fiskaliz Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Dostava podataka o poslovnim prostorima & obveznici fiskaliz
Kreirao: Matilda | Pet, 28.07.2017 u 12:20h
Teško je napraviti aplikaciju koja može zadovoljiti sve životne ili poslovne situacije, valjda će to netko tko o tome odlučuje i shvatiti. A dotle će maltretirat poduzetnike, one koji ga hrane... Sada je više birokracije samo s PU nego što je to nekada bilo ukupno samo s SDK. Naranca, ako ...
Iznajmljivanje plovila (čl. 35 Pravilnika o PDV-u) i Mišljen Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Iznajmljivanje plovila (čl. 35 Pravilnika o PDV-u) i Mišljen
Kreirao: Mariola | Sri, 26.07.2017 u 16:39h
Porezna uprava objavila je 22.05.2017. godine (Broj klase:410-01/17-01/1060; Urudžbeni broj:513-07-21-01/17-1) Mišljenje u svezi iznajmljivanja plovila i pravila u svezi mjesta oporezivanja davanja u najam plovila. Ovdje govorim samo o kratkotrajnom najmu i referiram se na primjer kojeg je PU navela u odjeljku \"POREZNA OSNOVICA ZA PLOVILA IZ TOČKE ...
Ugovor o djelu ili prijava djelatnika Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Drugi dohodak > Primitci na koje se plaćaju doprinosi > Isplata honorara
Kreirao: Admin_2 | Sri, 26.07.2017 u 13:44h
Niže je već odgovoreno, ugovor o djelu ne bi bio u skladu s propisom. Radno vrijeme je onoliko sati koliko će sati zaista i raditi. ...
Prijelaz s rada na određeno na neodređeno vrijeme Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Otkaz Ugovora o radu na određeno vrijeme
Kreirao: kaja | Sri, 26.07.2017 u 09:29h
Ukoliko bi novi Ugovor o radu bio sklopljen na Određeno - tada po pitanju Prijava/Odjava ne činite ništa. Ukoliko sklapate novi Ugovor o radu na neodređeno, tada uspostavljate M3P Obrazac/Promjena u tijeku osiguranja... ...
Uber u Hrvatskoj-porez Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Uber u Hrvatskoj-porez
Kreirao: Admin_1 | Uto, 18.07.2017 u 13:46h
vidjeti: https://misljenja.hr/forum/porezi-carine-i-fiskalizacija/drzavni-porezi/porez-na-dodanu-vrijednost/primanjepruzanje-usluga-izu-dc-i-mali-porezni-obveznik/ ...
Roba iz EU Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Roba u tranzitu
Kreirao: Matilda | Uto, 18.07.2017 u 09:49h
To treba provjeriti u zemlji članici u kojoj bi se ta kupoprodaja dogodila. Vjerojatno se u toj zemlji članici treba prijaviti za potrebe PDV-a. To nije predmet oporezivanja našim PDV-om. ...
Jednogodišnje stočarstvo Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Posebnosti pojedinih djelatnosti > Jednogodišnje stočarstvo
Kreirao: Admin_1 | Pet, 14.07.2017 u 13:41h
Tov životinja, pilića - peradi je s računovodstvenog motrišta ulaganje u kratkotrajnu biološku imovinu pa se postupa prema zahtjevima HSFI-a 17 (MRS-a 41). https://misljenja.hr/standardi/ Pilići -perad u tovu predstavlja potrošačku biološku imovinu (t. 44. MRS-a 41). Međutim, prerada mesa (t. 17.5. HSFI-a 17; t. 4. MRS-a 41) predstavlja ...
Cesija Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Cesija
Kreirao: Zagreb | Sri, 12.07.2017 u 16:26h
Hvala vam lijepa. Ugodan ostatak dana. ...
Obrazac OKFŠ - prihodi Kategorija: DOPRINOSI I ČLANARINE > Ostali doprinosi i članarine > Naknada za šume > Obrazac OKFŠ - prihodi
Kreirao: Admin_1 | Sri, 05.07.2017 u 15:13h
Pasivna vremenska razgraničenja predstavljaju odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja. Kao što se na danoj poveznici može pročitati osnovicu za obračun ove naknade čini ukupan prihod i ukupni primici ostvareni na domaćem i inozemnom tržištu. Odgođen prihod budućeg razdoblja ne predstavlja ostvaren prihod pa ne ulazi u osnovicu za ...
Stranice:

Novosti su slobodne za pregled 7 dana od dana objave, a nakon tog perioda samo pretplatnicima. Ta odluka može biti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijenjena od strane uredništva misljenja.hr. Za pregled novih članaka u bazama znanja potrebna je pretplata na bazu znanja u kojoj je članak objavljen.

Povratak na vrh stranice