Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Forum

Najčitanije zadnji tjedan | zadnji mjesec | zadnju godinu

Novi postovi sa foruma

Popis tema
Obrt - samostalna djelatnost i otvaranje j.d.o.o. Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Temelji > Samostalna djelatnost (obrt) uz radni odnos
Kreirao: Admin_1 | Uto, 20.10.2020 u 17:25h
Ako fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost (obrtnik) koja je obveznik poreza na dohodak osnuje trgovačko društvo, dohodak ostvaren temeljem samostalne djelatnosti se i dalje utvrđuje kao i prije osnivanja trgovačkog društva kao dohodak od samostalne djelatnosti (na temelju razlike primitaka i izdataka ili paušalno). - https://misljenja.hr/utvrdjivanje-dohotka-od-samostalne-djelatnosti/c1976/ - https://misljenja ...
Obračun kamata Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Obračun kamata
Kreirao: Admin_2 | Pon, 19.10.2020 u 16:21h
Ugovorom se uređuje obveza i uvjeti davanja pozajmice, ali i povrata. Uz navedeno ugovor je knjigovodstvena isprava https://misljenja.hr/forum/racunovodstvo/poduzetnicko-racunovodstvo/temelji/knjigovodstvena-isprava/ ...
Otpremnina, tehnološki višak ili odlazak u mirovinu Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Otpremnine > Zakonska minimalna otpremnina > Otpremnina, tehnološki višak ili odlazak u mirovinu
Kreirao: Admin_3 | Pon, 19.10.2020 u 12:32h
Ako se otpremnina ne može isplatiti neoporezivo, ne zadovoljava propisane kriterije da se na isplaćenu otpremninu ne plaća porez na dohodak, takva se otpremnina smatra primitkom od nesamostalnog rada, a ne drugim dohotkom. Detaljnije: https://misljenja.hr/utvrdjivanje-dohotka-od-nesamostalnog-rada-place-mirovine/c1975/ Određeni izvori prava određuju prava radnika. Tako predmetni KU određuje pravo radnika na otpremninu ...
Naknadno ulaganje u dugotrajnu imovinu Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Naknadno ulaganje u dugotrajnu imovinu
Kreirao: ini | Pet, 16.10.2020 u 11:49h
Hvala na jasnom odgovoru! ...
Asignacija knjiženje Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Obračunska plaćanja
Kreirao: Admin_3 | Pon, 12.10.2020 u 11:16h
Asignacija (upućivanje) znači uputiti kupca da svoju obvezu temeljem međusobnog vjerovničkog potraživanja izvrši nekom trećem. Obračunska plaćanja su pojašnjenja u bazi znanja "Poduzetničko računovodstvo" https://misljenja.hr/obracunska-placanja/c171/ Izvadak je isprava iz koje je vidljivo plaćanje, kome je plaćeno i koliko, ne što ili za što je obavljeno plaćanje, detaljnije: https://misljenja.hr/forum/racunovodstvo/poduzetnicko-racunovodstvo/temelji/knjigovodstvena-isprava/ ...
Obrazac OKFŠ - prihodi Kategorija: DOPRINOSI I ČLANARINE > Ostali doprinosi i članarine > Naknada za šume > Obrazac OKFŠ - prihodi
Kreirao: Admin_3 | Pon, 12.10.2020 u 11:11h
Plaćanje ove naknade propisuje Zakon o šumama pa tako od 1. siječnja 2019. godine pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit te fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak, a u Republici Hrvatskoj obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod i primitak veći od 3 ...
Isplata dobiti i pokriće gubitka Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Isplata dobiti i pokriće gubitka
Kreirao: Admin_3 | Pet, 09.10.2020 u 15:25h
Ako se pokrije gubitak iz prethodnih godina ostatak zadržane dobiti se može isplatiti. https://misljenja.hr/primjer-knjizenja-isplate-dobiti-clanovima/c3122/ No, treba obratiti pozornost da se time ne ugrozi poslovanje - pogorša stanje društva, likvidnost i sl. ...
PPO Marže Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > PPO Marže
Kreirao: Admin_3 | Pet, 09.10.2020 u 10:33h
Ako je motorno vozilo nabavljeno u PPO marže za osobnu uporabu, dalje kod prodaje treba obračunati PDV. Vidjeti postove i ovdje: https://misljenja.hr/forum/porezi-carine-i-fiskalizacija/drzavni-porezi/porez-na-dodanu-vrijednost/osobna-vozila-vozila-za-osobni-prijevoz/ ...
Otvaranje podružnice u HR Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Osnivanje, statutarne promjene, prestanak > Podružnica
Kreirao: Admin_3 | Pet, 09.10.2020 u 10:30h
Dalela, matično društvo i podružnica u gospodarskom smislu predstavljaju jednu cjelinu. S poreznog i računovodstvenog motrišta nema zapreke da podružnica nastavi s poslovima u RH koje je ranije obavljalo matično društvo iz SLO. Dakle, matično društvo donosi odluku u kojoj određuje da projekte u HR radove obavlja podružnica registrirana u ...
Povrat plaće Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Povrat plaće
Kreirao: Yoda | Pon, 05.10.2020 u 12:58h
Kao potraživanje od radnika (direktora) i nakon toga kao povrat - zatvaranje tog potraživanja. ...
Usluga postavljanja parketa u EU Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Usluge na nekretnini i s nekretninama
Kreirao: Admin_3 | Pet, 18.09.2020 u 18:54h
daria, sukladno našem Zakonu o PDV-u mjesto oporezivanja ove usluge je mjesto gdje se nalazi nekretnina, detaljnije za pretplatnike https://misljenja.hr/usluge-vezi-nekretninama-na/c1903/ Kada se ta usluga pruža izvan RH, postupa se prema propisu države gdje se ta usluga pruža. Dakle, kako mjesto oporezivanja nije RH, ne evidentira se u HR poreznim ...
Članovi uprave, odnosno direktori i plaćanje doprinosa Kategorija: DOPRINOSI I ČLANARINE > Obvezna osiguranja > Doprinos za zdravstveno osiguranje > Članovi uprave, odnosno direktori i plaćanje doprinosa
Kreirao: Admin_2 | Pet, 18.09.2020 u 17:59h
Smatramo da se obustavlja jer tom umirovljeniku nastaje obveza na mirovinsko osiguranje i stječe svojstvo osiguranika. ...
Računi, odobrenja i ispravak računa Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Računi, odobrenja i ispravak računa
Kreirao: Admin_2 | Pon, 14.09.2020 u 13:53h
Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost određuje postupanje kod ispravka računa. Ako porezni obveznik kao izdavatelj računa naknadno utvrdi pogrešku na izdanom računu u vezi s više iskazanim PDV-om nakon isteka roka za podnošenje prijave PDV-a, dopušteno mu je ispraviti obvezu PDV-a u onom razdoblju oporezivanja, u kojem je utvrđena ...
Knjigovodstvena isprava Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Temelji > Knjigovodstvena isprava
Kreirao: Kikica | Čet, 10.09.2020 u 19:11h
Plitvice, kako je Admin odgovorio. Ako imate rješenje, onda na rješenju piše što se plaća pa se knjiži na taj trošak, na primjer: 4466 - Pristojbe, biljezi i sudski troškovi. ...
Bolovanje - zaposleni umirovljenik Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Bolovanje - zaposleni umirovljenik
Kreirao: Sheldon | Uto, 08.09.2020 u 11:17h
Ovisi koliko umirovljenik ima godina. Npr. ako je navršio 65 godina nema pravo na naknadu plaće na teret HZZO-a za vrijeme bolovanja. Plaća je na teret poslodavca. Umirovljenik koji nije navršio 65 godina ima pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja kao i ostali radnici, nakon 42 dana, ili sada ...
Primanje/pružanje usluga iz/u DČ i mali porezni obveznik Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Primanje/pružanje usluga iz/u DČ i mali porezni obveznik
Kreirao: Admin_3 | Čet, 03.09.2020 u 22:41h
Obrazac PDV i Obrazac PDV-S se podnose za razdoblje oporezivanja u kojem je ino agencija obavila uslugu posredovanja. ...
Naplata od kupaca karticom Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Naplata od kupaca karticom
Kreirao: Zagreb | Uto, 01.09.2020 u 13:26h
Hvala Vam. ...
Prijenos primljenih sredstava za donaciju Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Dvostavno računovodstvo > Prijenos primljenih sredstava za donaciju
Kreirao: Dalela | Uto, 25.08.2020 u 09:29h
Da, tako sam i mislila, ali me kolega stavio u nedoumicu. Hvala Yoda! ...
Isplata putnog naloga Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Dnevnice > Isplata putnog naloga
Kreirao: Zagreb | Pon, 17.08.2020 u 11:07h
Hvala Vam. ...
JOPPD obrazac i smještaj Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Putni nalog
Kreirao: Kikica | Pet, 14.08.2020 u 14:43h
Ako je netko drugi kao npr. poslovni partner podmirio troškove, to se ne prikazuje u JOPPD-u. Troškovi koji se nadoknađuju ili isplaćuju s obrta se prikazuju u JOPPD-u. ...
JOPPD obrazac i isplata plaće direktoru Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > JOPPD obrazac i isplata plaće direktoru
Kreirao: Dax | Čet, 13.08.2020 u 15:10h
xyz, mislim da je sve pošlo u krivo. Kao prvo ako je direktor zaposlen, ne može se odlučiti da se plaća ne isplaćuje jer se na njega kao zaposlenika i društvo u kojem je zaposlen primjenjuje zakon o radu. Sklopljen je ugovor o radu između poslodavca i radnika, a radnik ...
priznavanje troškova Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Temelji > Priznavanje troškova
Kreirao: rajčica | Pet, 07.08.2020 u 18:18h
Hvala Vam. Tako sam i pretpostavljala. To je ipak očigledno osobni a ne poslovni trošak. ...
Cesija-kompenzacija i blokada računa Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Cesija
Kreirao: Admin_2 | Uto, 28.07.2020 u 10:52h
Rijeka 123 kompenzacija se provodi jednostrano za dospjele obveze i dospjela potraživanja, nije nužna izjava o kompenzaciji (dopuštena je). Dovoljno je drugu stranu obavijestiti o provedenoj kompenzaciji. U ovom je slučaju bitan datum knjiženja koji je mogao biti prije datuma blokade ili koji će moći biti nakon izlaska iz blokade ...
Operativni lizing (leasing) Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Operativni lizing (leasing)
Kreirao: Admin_3 | Pon, 20.07.2020 u 12:49h
To bi trebalo biti navedeno u ugovoru i u otplatnom planu. Zatražite potvrdu da su sve obveze prema tom lizing ugovoru podmirene. ...
Knjižene autoguma (DI ili SI) Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Knjižene autoguma (DI ili SI)
Kreirao: Admin_3 | Čet, 09.07.2020 u 11:11h
Stvari i prava koja služe za stjecanje dohotka čija pojedinačna nabavna vrijednost ili troškovi proizvodnje premašuju 3.500,00 kuna te ako im je vijek trajanja duži od godinu dana u trenutku nabave unose se u Popis dugotrajne imovine. Stvari i prava koja služe za stjecanje dohotka čija pojedinačna nabavna ...
Likvidacija Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Osnivanje, statutarne promjene, prestanak > Likvidacija
Kreirao: Admin_2 | Sri, 08.07.2020 u 15:10h
Nikaku, pretpostavka je da je ovdje riječ o prestanku društva sa ograničenom odgovornošću po skraćenom postupku na temelju odluke članova društva. Ako je tako, Zakon o trgovačkim društvima određuje obvezan sadržaj takve odluke. Odluka treba sadržavati plan raspodjele imovine društva. Novci na žiro računu su imovina društva (kratkotrajna) pa se ...
Obrtnik dohodaš-najam i otpis potraživanja Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja
Kreirao: Admin_2 | Uto, 26.05.2020 u 10:37h
Od 1. siječnja 2020. godine ujednačeno je vrijednosno usklađenje potraživanja za obveznike poreza na dohodak i obveznike poreza na dobit. Detaljnije za dohodaše: https://misljenja.hr/pripisivanje-primitaka-izdataka-te-uskladjenje-otpis-potrazivanja-trazbina/c3029/ Samo ako usluga (najma) nije obavljena - pružena iz nekog razloga, a račun je ispostavljen, račun treba stornirati. Cesija predstavlja samo obračunsko plaćanje za namirenje ...
Otpis dugovanja Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja
Kreirao: Admin_2 | Uto, 26.05.2020 u 10:27h
Nema razlike u računovodstvenom i poreznom prikazivanju otpisa potraživanja od kupaca prije, za vrijeme ili poslije Covid -19. Postupanje je kako je niže odgovarano, a detaljnije: https://misljenja.hr/vrijednosno-uskladjenje-potrazivanja/c174/ i primjeri dalje te: https://misljenja.hr/vrijednosno-uskladjenje-otpis-potrazivanja/c1679/ ...
Interni prihodi Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Interni prihodi
Kreirao: st4r10rd | Uto, 26.05.2020 u 06:13h
Zahvaljujem. ...
Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza_Posebne okolnost Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Porezni postupak > Opći porezni zakon > Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza_Posebne okolnost
Kreirao: Mariola | Uto, 19.05.2020 u 08:39h
Navedeni su kriteriji: \"Ako je podnositelju zahtjeva zbog posebnih okolnosti odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, odnosno ako mu je rad onemogućen ili znatno otežan, oslobodit će se podmirivanja dospjelih poreznih obveza ako ima pad prihoda/primitaka najmanje 50% u razdoblju do 20. lipnja 2020. (do isteka roka od tri mjeseca nakon ...
Otkaz Ugovora o radu Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Otkaz Ugovora o radu
Kreirao: Zagreb | Čet, 14.05.2020 u 09:29h
Hvala Vam. ...
Mjere HZZ-COVID19 Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Mjere HZZ-COVID19
Kreirao: Admin_2 | Uto, 12.05.2020 u 11:41h
Zagreb, s obzirom na temu pretpostavka je da se radi o potpori HZZ za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) https://misljenja.hr/potpora-za-ocuvanje-radnih-mjesta-djelatnostima-pogodjenima-koronavirusom-covid/v5647/ U toj je novosti opisana obveza poslodavca da odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijesti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora ...
Plaća-ovrha u toku COVID19 Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Ovrhe na plaći
Kreirao: Admin_2 | Uto, 12.05.2020 u 11:25h
Odgovor na to pitanje je dan u našoj novosti https://misljenja.hr/ovrha-na-placi-2020-godini-azurirano/v5438/ iz koje citiram: Postupanje u posebnim okolnostima uslijed pojave epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 U Narodnim novinama br. 53/20, objavljen je Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, stupio je na ...
Zakonska rezerva - jdoo Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Razlike u knjiženju doo - jdoo
Kreirao: Admin_3 | Sub, 02.05.2020 u 13:16h
rajčica, odgovor je dan već ranije pa smo post premjestili u odgovarajuću temu. Za pretplatnike dodatno: - https://misljenja.hr/zakonske-rezerve-za-jdoo-prema-ztd/c3107/ - https://misljenja.hr/primjer-ulaganja-zakonske-rezerve-za-jdoo/c3108/ ...
Radnici mlađi od 30 godina i prvo zapolenje Kategorija: DOPRINOSI I ČLANARINE > Obvezna osiguranja > Doprinos za mirovinsko osiguranje > Radnici mlađi od 30 godina i prvo zapolenje
Kreirao: Admin_2 | Sri, 29.04.2020 u 18:54h
Plitvice, vidjeti poveznicu niže: Uto, 18.09.2018 u 14:42h ...
Životno osiguranje Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Životno osiguranje
Kreirao: Admin_2 | Sri, 29.04.2020 u 18:43h
Je, to je priznat trošak osiguranja ali pitanje je što će biti s isplatom po toj polici osiguranja. Ako će isplata po polici biti isplaćena tvrtci, to će biti prihod tvrtke. Ako će isplata po polici biti isplaćena fizičkoj osobi, to će biti dohodak te fizičke osobe. ...
Investicije u tijeku - uporaba Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Investicije u tijeku - uporaba
Kreirao: Admin_2 | Sri, 29.04.2020 u 18:39h
trio no, vama nije, a najmoprimac zna što i zašto nešto uzima u najam te da li mu uporabna dozvola treba za MTU ili nešto drugo. Ono što je vama bitno je: 1. nekretninu odlukom stavljate u uporabu 2. dajete u najam. Dakle: 1. obračunavate i knjižite amortizaciju 2. knjižite ...
Komplikacije u trudnoći Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Komplikacije u trudnoći (čuvanje trudnoće)
Kreirao: Admin_2 | Sri, 29.04.2020 u 18:30h
Stjecatelj primitka: 5207 Oznaka primitka obveze doprinosa: 0000 ...
Bolovanje-čuvanje trudnoće Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Bolovanje-čuvanje trudnoće
Kreirao: Admin_2 | Sri, 29.04.2020 u 18:24h
Djelatnica je kod vas zaposlena od 20.03.2020., 09.04.2020. je otvoreno bolovanje. Osnovicu za naknadu bolovanja čini prosjek isplaćenih plaća u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupilo bolovanje. Potvrda o plaći se popunjava za mjesece: 9/19. do 2/20. Ako je osiguranik u posljednjih 6 ...
Ugovor o zakupu putničkog vozila Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Posebnosti pojedinih djelatnosti > Najam ili zakup imovine poduzetnika
Kreirao: Admin_2 | Pon, 27.04.2020 u 12:25h
Ako na ugovoru o zakupu nije javnobilježnički ovjeren potpis ili kada ugovor o zakupu nije potvrdio (solemnizirao) javni bilježnik sukladno Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora zakupodavac je dužan primjerak ugovora o zakupu dostaviti nadležnoj poreznoj upravi. Što se tiče obavljanja neregistrirane djelatnosti, to uređuje Zakon o zabrani i ...
Jednokratna rasprodaja robe sa veleprodajnog skladišta Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Posebnosti pojedinih djelatnosti > Jednokratna rasprodaja robe sa veleprodajnog skladišta
Kreirao: Admin_3 | Uto, 21.04.2020 u 14:35h
Računovodstveno je postupanje tako, s prijenosom robe. Zakon o trgovini propisuje evidenciju o stanju robe što se može zadovoljiti prijenosom robe na novo skladište (zaduženje) i razduženjem po prodaji. Zakon o zaštiti potrošača zahtjeva u naprijed određivanje maloprodajnih cijena. Dalje, ovisno o vrsti naplate (gotovina) tu je i obveza fiskalizacije ...
Ulaganje u tuđu imovinu Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Ulaganje u tuđu imovinu
Kreirao: Admin_3 | Uto, 21.04.2020 u 10:56h
Da Zagreb, to za vas kao kupca nije nematerijalna imovina, a da bi je vi kao kupac mogli klasificirati kao dugotrajnu materijalnu imovinu citiram iz: https://misljenja.hr/dugotrajna-imovina/c127/ „Dugotrajnom materijalnom imovinom se, sukladno HSFI 6 i MRS-u 16 smatra imovina za koju se očekuje da će se u poslovne svrhe koristiti ...
Akontacije (predujam) poreza na dobit Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > Akontacije (predujam) poreza na dobit
Kreirao: Admin_3 | Čet, 16.04.2020 u 14:57h
Obveznik poreza na dobit plaća predujam poreza na dobit za 2020. godinu na osnovi porezne prijave za 2019. godinu. Predujam se plaća mjesečno do kraja mjeseca za protekli mjesec, a u iznosu kako je niže pojašnjeno. Zadnji ili krajnji rok podnošenja prijave poreza na dobit je pomaknut na 30.06 ...
Financijski izvještaji Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Financijski izvještaji > Financijski izvještaji
Kreirao: Admin_3 | Uto, 14.04.2020 u 17:40h
Objavljeni su novi rokovi predaje financijskih izvještaja za statističke potrebe i javnu objavu: https://misljenja.hr/rokovi-predaje-financijskih-izvjestaja-za-statisticke-potrebe-javnu-objavu/v5725/ ...
Privremena obustava obrta-COVID 19 Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Registracija i prestanak > Privremena obustava obrta
Kreirao: Kikica | Uto, 14.04.2020 u 14:53h
Odgovor se može pronaći na stranici udruženja obrtnika: http://obrtnici-rijeka.hr/2020/03/upute-obrtnicima-cija-je-djelatnost-obuhvacena-mjerom-zabrane-rada-odluke-nacionalnog-stozera-civilne-zastite/ Ako se ne koristite servisom e-Obrt, provjerite u vama nadležnom upravnom tijelu može li se poslati e-mail jer je u odgovoru naveden Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Rijeka. ...
Ovrha dobavljača Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Ovrha dobavljača
Kreirao: trio no | Uto, 14.04.2020 u 09:29h
Hvala. ...
Izolacija Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Izolacija
Kreirao: Admin_3 | Uto, 07.04.2020 u 14:45h
Isprika na kasnijoj reakciji. Bilo je dilema je li 5202 ili 5201, konačno je: 6.1. 5201, a ostalo kako je napisano niže Pet, 27.03.2020 u 13:59h ...
Istupanje iz zajedničkog obrta Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Registracija i prestanak > Istupanje iz zajedničkog obrta
Kreirao: Admin_3 | Pon, 23.03.2020 u 13:53h
Određivanje porezne obveze pri istupanju nositelja djelatnosti iz zajedničkog obrta, https://misljenja.hr/odredjivanje-porezne-obveze-pri-istupanju-nositelja-djelatnosti-iz-zajednickog/c1012/ ...
Odlazak u mirovinu-otpremnina Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Otpremnine > Ostale otpremnine (sporazumne) > Odlazak u mirovinu
Kreirao: Emma | Sub, 14.03.2020 u 13:39h
Ima ako ide u mirovinu, ako dostavi rješenje o mirovini može mu se isplatiti otpremnina. ...
Fiskalizacija pratećih dokumenata Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Fiskalizacija pratećih dokumenata
Kreirao: Emma | Sub, 14.03.2020 u 13:34h
Prateći dokument je ponuda, narudžba i sl. Uvjet je da se na pratećem dokumentu navode podaci o plaćanju i da se izdaje kada je isporuka proizvoda ili obavljanje usluge već započelo ili je sasvim izvjesno da će do toga doći. ...
Pisana izjava o otpremii robe ili prijevozu u EU Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Pisana izjava o otpremii robe ili prijevozu u EU
Kreirao: Admin_1 | Čet, 05.03.2020 u 18:02h
https://misljenja.hr/dokazivanje-oslobodjenja-od-pdv-za-isporuke-dobara-unutar-europske-unije/m6594/ ...
Dodatno i dopunsko zdravstveno osiguranje Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Razdoblje obračuna
Kreirao: tea29 | Čet, 05.03.2020 u 10:19h
Mjesec u kojem je primitak stvarno isplaćen u formatu od DD.MM.GGGG. do DD.MM.GGGG. ...
Obrazac OPZ-STAT-1 Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Porezni postupak > Ostalo > Obrazac OPZ-STAT-1
Kreirao: dada | Pet, 28.02.2020 u 14:01h
Hvala na odgovoru. ...
Rok plaćanja ino dobavljaču Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Porezni postupak > Opći porezni zakon > Rok plaćanja ino dobavljaču
Kreirao: Admin_1 | Pon, 17.02.2020 u 16:02h
Iako ovo pitanje nije iz OPZ-a, a nema ni teme za isto, možda pomogne: https://misljenja.hr/rokovi-izvrsavanja-novcanih-obveza-placanja-prema-inozemnim-poduzetnicima/m4958/ ...
Poklon proizvoda i reprezentacija Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Poklon proizvoda i reprezentacija
Kreirao: Admin_2 | Pon, 10.02.2020 u 14:10h
Ugošćenje poslovnih partnera je reprezentacija. Ugošćenjem se smatra i povremeno plaćanje avionske karte i smještaja u inozemstvu, npr. za posjet tvornici u kojoj se izrađuju proizvodi za projekt, ali kod tog bi ugošćenja trebao biti prisutan i predstavnik osobe koja ugošćuje poslovnog partnera. https://misljenja.hr/reprezentacija-darivanje-poslovnih-partnera-ugoscenja-donacije/v3791/ ...
ZAŠTITA ŽIGA Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > ZAŠTITA ŽIGA
Kreirao: Dax | Sri, 05.02.2020 u 12:16h
Skupina 011, nematerijalna dugotrajna imovina. ...
Ustanove - dobit Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > Porezni obveznik i promjena načina oporezivanja
Kreirao: Admin_3 | Čet, 30.01.2020 u 15:12h
Dakle, ustanove obveznici poreza na dobit plaćaju porez na dobit ako se utvrdi osnovica. Dohodak od kapitala po osnovi dividendi i udjela u dobiti plaća se po stopi 12% uz možebitni prirez porezu na dohodak, detaljnije: https://misljenja.hr/dohodak-od-kapitala-po-osnovi-dividendi-udjela-dobiti/c3043/ ...
Fizička osoba u sustavu pdv-a i pretporez Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Ulaz / izlaz iz sustava PDVa
Kreirao: Admin_3 | Čet, 30.01.2020 u 14:59h
Naravno da može i fizička osoba dobrovoljno ući u sustav PDV-a. Nikaku, molim prije pogledati već otvorene teme. Više: https://misljenja.hr/dobrovoljan-ulazak-sustav-pdv/c2995/ ...
IP-Obrazac za 2019. Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > IP-Obrazac
Kreirao: Admin_2 | Sri, 29.01.2020 u 20:34h
Poslodavci više nemaju obvezu sastavljanja i predaje Obrasca IP. 28. siječnja je o tome objavljena novost pa detaljnije: https://misljenja.hr/potvrda-ostvarenom-dohotku-za-2019-predaje-se-do-31-sijecnja-2020/v4810/ ...
Obrazac PDV za 12/2019 Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Obrazac PDV
Kreirao: Admin_3 | Pon, 27.01.2020 u 12:15h
Vidjeti odgovor niže: Sri, 20.03.2019 u 16:14h Treba razlikovati: - usklađenja i ispravci za tekuću kalendarsku godinu i - razlika po isteku roka za predaju prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja. ...
Osobni odbitak Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Osobni odbitak
Kreirao: tea29 | Sri, 15.01.2020 u 23:24h
Ako se plaća isplaćuje u 1/20. i ako nije vidljivo korištenje odbitka za 1/20. onda možete koristiti osobni odbitak. ...
Nabava vina iz eu za ugostiteljski obrt Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Posebni porezi i trošarine > Nabava vina iz eu za ugostiteljski obrt
Kreirao: Emma | Pon, 13.01.2020 u 15:32h
ima o tome mišljenje: https://misljenja.hr/unos-vina-republiku-hrvatsku-iz-druge-drzave-clanice-svrhu-potrosnje/m6248/ ...
Nabava i prodaja robe u istoj trećoj zemlji Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Reeksport
Kreirao: Admin_1 | Čet, 09.01.2020 u 17:26h
Točno tako hermione, jednako kako je već niže pisano. ...
Isplata božićnice-umirovljeniku u radnom odnosu Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Prigodne (božič, regres, uskrs i sl.), jubilarne nagrade > Božićnica-isplata
Kreirao: tea29 | Pon, 23.12.2019 u 16:35h
Naravno da se može sve dok ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada (plaću). ...
Isplata po godišnjem obračunu poreza - na redovni račun/zašt Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Godišnji obračun poreza iz plaća
Kreirao: Kikica | Čet, 19.12.2019 u 13:50h
Ako se obračunava i isplaćuje zajedno s plaćom za 11. mjesec, povrat se pribraja redovnoj plaći. Onaj dio koji je izuzet od ovrhe ide na zaštićen račun, a ostatak na redovan jer to je sve plaća. ...
Obveze stranog državljanina Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Obveze stranog državljanina
Kreirao: Admin_2 | Uto, 17.12.2019 u 10:52h
Ako pomogne: https://misljenja.hr/izbjegavanje-dvostrukog-oporezivanja-porezima-na-dohodak-imovinu-kraljevina/m6326/ Ako ne pomogne, s detaljnim i konkretnim upitom se treba obratiti Središnjem uredu Porezne uprave jer kod tumačenja propisa o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja može biti niz specifičnosti, od ugovora do ugovora, tj. od države do države. ...
E-račun i članica EU izvođač radova Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Posebnosti pojedinih djelatnosti > E-račun i članica EU izvođač radova
Kreirao: Admin_1 | Pon, 16.12.2019 u 15:40h
Nije propisano izuzeće. https://misljenja.hr/na-koga-se-odnosi-obveza-izdavanja-elektronickih-racuna-od-1-srpnja-2019-eracun/v5090/ ...
Prelazak s obračuna prema naplaćenim naknadama Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Plaćanje PDV-a po naplaćenoj realizaciji
Kreirao: Emma | Čet, 12.12.2019 u 16:04h
Porezni obveznik sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini (2019.) nije bila veća od 7.500.000,00 kuna bez PDV-a, može obračunavati i plaćati PDV na temelju naplaćenih naknada za obavljene isporuke. Ovdje se ...
Trošak prijevoza na posao i s posla Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Prijevoz, priv. autom., odvoj. život i pom. dod. i MIO III > Trošak prijevoza na posao i s posla
Kreirao: Kikica | Pet, 06.12.2019 u 13:28h
Može razliku ali uz dokaz da je radnik radio na toj drugoj lokaciji i uz cjenik prijevoznika iz kojeg je vidljiva ta razlika. ...
Naknada za neiskorišteni godišnji odmor Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Godišnji odmor
Kreirao: Plitvice | Ned, 01.12.2019 u 19:36h
Radnik je radio do 17.11.2019. kod jednog poslodavca,dakle sa 17.11. je odjavljen sa mirovinskog. Otišao je raditi kod novog poslodavca. Međutim,ostalo mu je 8 dana neiskorištenog godišnjeg odmora. To bi sad poslodavac onda na obračunu plaće trebao platiti kao naknadu za neiskorišteni godišnji odmor. Kako ...
Prijelaz u paušal Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Paušalni obveznici poreza na dohodak > Obrtnici paušalisti i prelazak na paušal
Kreirao: Alex | Ned, 01.12.2019 u 10:30h
Pozdrav, obrtnik koji posluje već 10-ak godina vodi knjige prema Zakonu o porezu na dohodak te je i obveznik PDV-a. Tijekom 2019 će imati ukupne primitke u visini 250.000,00 kn te želi prijeći u paušalce. U obrascu DI ima evidentiranu neamortiziranu imovinu u vrijednosti 800.000,00 kn ...
Izmjene OPZ od 01.01.2020. Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Porezni postupak > Opći porezni zakon > Izmjene OPZ od 01.01.2020.
Kreirao: Alex | Ned, 01.12.2019 u 10:20h
Vlasnik i jedini zaposleni u d.o.o. ima i paušalni obrt (bez zaposlenih) koji se bavi istom djelatnošću kao i d.o.o. ... d.o.o. i paušalni obrt nemaju međusobnih fakturiranja, svaki ima svoje klijente .... međutim, koliko sam shvatio, izmjenama OPZ od 01.01.2020 to bi bilo ...
Upisnik u Registar stvarnih vlasnika Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Temelji > Upisnik u Registar stvarnih vlasnika
Kreirao: Rijeka123 | Sri, 27.11.2019 u 12:44h
Emma, hvala na odgovoru. ...
Likvidacija društva Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Likvidacija društva
Kreirao: nina | Uto, 26.11.2019 u 14:02h
Da li poduzeće može zatvoriti postupak likvidacije i nastaviti s redovnim poslovanjem? ...
Prodaja nekretnine u postupku ovrhe Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Prodaja nekretnine u postupku ovrhe
Kreirao: Mariola | Pon, 18.11.2019 u 11:02h
Puno hvala Admin_3, ovo što ste napisali je po meni jedino logično i ispravno ...
Prodaja nedovršene građevine koja je u postupku rekonstrukci Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Oporezivanje nekretnina i zemljišta od 1. siječnja 2015.
Kreirao: Admin_3 | Pet, 15.11.2019 u 16:22h
Članak 3., st. 1., toč. 21. Zakona o gradnji određuje da je rekonstrukcija građevine izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje ...
Donacija za liječenje-knjiženje temelji Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Donacija za liječenje-knjiženje temelji
Kreirao: Sheldon | Čet, 14.11.2019 u 15:59h
Da, to je dovoljno. Odluka i izvod ŽR su isprave za knjiženje. ...
Paušalno oporezivanje Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Paušalno oporezivanje
Kreirao: Admin_1 | Sri, 06.11.2019 u 14:49h
Vidjeti: https://misljenja.hr/utvrdjivanje-pausalnog-dohotka-poreza-na-dohodak-te-od-imovine-prema-rjesenju/m5919/ U ovom je mišljenju dano pojašnjenje slučaja kada porezni obveznik ostvaruje dohodak od imovine po osnovi iznajmljivanja ili zakupa nekretnina i pokretnina i kada uz tu djelatnost kao rezident obavlja i neku drugu samostalnu djelatnost, odnosno ostvaruje dohodak iz nekog drugog izvora po osnovi kojeg je obveznik ...
Prijenos gospodarske cjeline Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Prijenos gospodarske cjeline
Kreirao: Admin_2 | Sri, 06.11.2019 u 14:09h
Ne, ne postoje ograničenja no stjecatelj gubitka koji ga preuzima treba biti svjestan tog gubitka i kasnije potrebe računovodstvenog pokrića istog. Iz upute: https://misljenja.hr/prijava-poreza-na-dobit-uputa-za-2017-godinu/m6269/ „U slučaju statusnih promjena, neiskorišteno pravo do pet godina prenosi se na pravnog slijednika. Ako se prenosi pravo za nadoknadu gubitka pri spajanjima, pripajanjima i ...
Kupnja perilice za rublje Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Porezno priznati troškovi (izdaci)
Kreirao: Admin_2 | Sri, 06.11.2019 u 14:05h
Za trenere i ostale sportaše koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga, kao i za ostale obveznike poreza na dohodak npr. obrtnike, vrijedi isto pravilo - da „u izdatke spadaju svi odljevi dobara s novčanom vrijednošću izvršeni radi ostvarivanja ili osiguranja primitaka“. Detaljnije: https://misljenja.hr/poslovni-izdaci/c1014/ i povezani članci u „Porezni ...
Plaćanje u gotovini kupnja vozila od fizičke osobe Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Plaćanja u gotovini i blagajnički maksimum > Plaćanje u gotovini kupnja vozila od fizičke osobe
Kreirao: Kikica | Pon, 04.11.2019 u 11:55h
Fizička osoba za prodaju svoje osobne ili privatne imovine nije obveznik fiskalizacije pa se kod ove prodaje ne primjenjuju odredbe Zakona o fiskalizaciji. Može u gotovini. ...
Knjiženje imovine (nekretnine) prema ugovoru o podjeli Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Knjiženje imovine (nekretnine) prema ugovoru o podjeli i p
Kreirao: Admin_1 | Pon, 04.11.2019 u 11:44h
Ova se podjela obavlja u skladu s čl. 550.a do 552. ZTD-a? Svakako provjeriti ove odredbe. U pravilu se preuzima imovina (dugovno knjiženje) i možebitne obveze (potražno) te kapital (potražno knjiženje). Za prijenos su mjerodavne knjigovodstvene vrijednosti prema sastavljenim financijskim izvještajima, a koje su navedene u ugovoru. Vjerodostojnija su ...
Zapošljavanje kod stranog poslodavca, s uredom u RH Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Zapošljavanje Hrvata kod stranog poslodavca, ali s uredom u
Kreirao: Admin_1 | Čet, 31.10.2019 u 16:34h
Nešto na tu temu, ali za pretplatnike, ima na poveznici: https://misljenja.hr/obvezno-osiguranje-osoba-koje-rade-kod-poslodavca-sa-sjedistem-europskoj-uniji/c2886/ ...
Posredovanje između charter agencije i klijenta Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Posebnosti pojedinih djelatnosti > Posredovanje između charter agencije i klijenta
Kreirao: Nikaku | Uto, 29.10.2019 u 12:20h
Molim pomoć Firma doo Nkd -73,11 Agencija za promidžbu---u ( u sudskom registru kao predmet poslovanja ima i turističke usluge u nautičkom turizmu, turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude, obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu) Planira se baviti posredovanjem između charter agencije i klijenta . Što sve ...
Likvidacija računa Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Temelji > Likvidator isprava u udruzi
Kreirao: tea29 | Uto, 29.10.2019 u 12:00h
Članak 5. Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu propisuje da je zakonski zastupnik udruge odgovoran za ustroj, zakonito poslovanje i vođenje računovodstvenih poslova. Prema tome, zakonski zastupnik ili osoba ovlaštena za zastupanje udruge donosi Odluku o imenovanju likvidatora isprava. Zakonski zastupnik može imenovati i sebe kao likvidatora isprava, preporuka ...
Porez na dohodak od najma Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Porez na dohodak od najma
Kreirao: Nikaku | Uto, 29.10.2019 u 08:02h
Hvala na odgovoru. ...
Nagrada za radne rezultate Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Nagrada za radne rezultate
Kreirao: Rijeka123 | Pet, 25.10.2019 u 10:29h
Hvala na odgovoru. ...
Posebni postupak oporezivanja putničkih agencija Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Posebni postupak oporezivanja putničkih agencija
Kreirao: Dax | Sri, 23.10.2019 u 09:51h
trio no, ti se ulazni računi ne evidentiraju u knjigu URA. ...
Stranice:
×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice