Mišljenja.hr

Forum

Novi postovi sa foruma

Popis tema
Građevinske usluge i rabljeni materijal PPO Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Građevinske usluge i rabljeni materijal PPO
Kreirao: Emma | Sri, 21.07.2021 u 11:56h
Dodatak II Pravilnika o PDV-u (t. 12.) određuje radove za PPO ako se izvode prilikom popravka, izgradnje ili rekonstrukcije: izvođenje elektroinstalacijskih i komunikacijskih radova (izvođenje instalacija i vodova, ugradnja opreme i postrojenja uključujući prateće sustave, pomoćne uređaje, instalacije i pripadajuće dijelove elektrotehničke opreme i komunikacijske opreme). Isto kao i ...
Usluga montaže industrijske opreme izvršena u SAD-u Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Usluge na nekretnini i s nekretninama
Kreirao: Admin_2 | Uto, 20.07.2021 u 11:29h
Usluge (B2B): 1. Temeljno načelo oporezivanja je prema mjestu sjedišta primatelja (B2B), detaljnije u bazi znanja Porezni sustav - PDV: https://misljenja.hr/temeljno-nacelo-oporezivanja-usluga/c1899/ 2. Ako je riječ o isporuci dobara koja se sastavljaju ili postavljaju, mjesto oporezivanja je gdje se ta dobra sastavljaju ili postavljaju, detaljnije u bazi znanja Porezni sustav ...
PDV na trošarinu kod uvoza vozila Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > PDV na trošarinu kod uvoza vozila
Kreirao: Yoda | Pon, 05.07.2021 u 17:22h
Trgovac koji je registriran za prodaju motornih vozila kao i leasing društvo ne nabavljaju motorna vozila za vlastite potrebe. Oni ne nabavljaju ta vozila radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj pa prenose PPMV na stjecatelja motornog vozila - kupca ili korisnika leasinga i taj iznos poreza ne uključuju u ...
Trostrani posao Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Trostrani posao
Kreirao: Admin_1 | Pon, 05.07.2021 u 12:39h
Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost između ostalog određuje da se trostranim poslom smatra posao u kojem sudjeluju tri porezna obveznika registrirana za potrebe PDV-a u tri različite države članice , a radi se o isporuci istih dobara koja su otpremljena ili prevezena izravno od prvog isporučitelja posljednjem kupcu iz jedne ...
Donacije Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Donacije
Kreirao: Admin_3 | Pon, 28.06.2021 u 10:48h
Obveznici poreza na dohodak ne evidentiraju dane donacije u KPI. Za dane donacije se uvećava osobni odbitak, ali samo za darovanja dana u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiroračun, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti ...
Zapisnik o promjeni cijena u maloprodaji Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Maloprodaja
Kreirao: Tokii | Čet, 27.05.2021 u 14:33h
Pozdrav, prvi put se susrećem sa knjiženjem promjene cijena u maloprodaji pa molim samo za ispravak ako krivo mislim. Znači, radi se o povećanju maloprodajnih cijena - da li provodim knjiženje na sljedeći način: Konto skladišta maloprodaje na dugovnu stranu iznos marže + pdv, na konto marže na potražnu stranu ...
Oslobođenje PDV-a Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Osobna vozila, vozila za osobni prijevoz
Kreirao: Admin_3 | Čet, 27.05.2021 u 11:38h
Tokii, na ovo je pitanje već odgovoreno niže. ...
Obračun plaće za strance Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Obračun plaće za strance
Kreirao: Admin_3 | Sri, 26.05.2021 u 13:28h
Kolektivni ugovor za graditeljstvo se primjenjuje na teritoriju RH, dalje primjenu određuje čl. 2., a vidjeti i čl. 4. st. 2. https://misljenja.hr/forum/place-i-ostale-naknade/nesamostalni-rad/place/primjena-kolektivnog-ugovora-graditeljstvo/ Članak 113. Zakona o strancima određuje uvjete za državljane treće zemlje: - kao ključnom osoblju u trgovačkim društvima, podružnicama i predstavništvima, zatim - koji se samozapošljavaju u ...
Isplata dnevnica Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Dnevnice > Isplata dnevnica
Kreirao: ini | Sri, 26.05.2021 u 12:14h
Hvala! Uvest ćemo putni radni list. ...
Primjena kolektivnog ugovora - graditeljstvo Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Primjena kolektivnog ugovora - graditeljstvo
Kreirao: Admin_2 | Uto, 25.05.2021 u 16:43h
trio no, kako je niže (Pet, 14.09.2018 u 17:38h) odgovoreno, jedino Zajedničko povjerenstvo za tumačenje i kontrolu primjene odredbi ovog Kolektivnog ugovora može dati ispravno i vjerodostojno mišljenje - tumačenje bilo koje odredbe ovog ugovora. Pročišćeni tekst KU: https://www.sgh.hr/userfiles/KUG%20-%20PRO%C4%8CI%C5%A0%C4%86ENI%20TEKST%20-%2014.07.2020.%20-%20potpisano%20i%20evidentirano%20u%20MRMS.pdf U čl. 47 ...
Priznavanje pretporeza Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Priznavanje pretporeza
Kreirao: Admin_2 | Uto, 18.05.2021 u 16:56h
Račun je knjigovodstvena isprava koja mora nedvojbeno i istinito sadržavati sve podatke o poslovnom događaju, tj. koja potpuno i istinito odražava nastali poslovni događaj. Detaljnije: https://misljenja.hr/knjigovodstvena-isprava/c1646/ i https://misljenja.hr/knjigovodstvene-isprave-evidencije-obveza-izdavanja-racuna/c2922/ Dakle, bez obzira na neka postupanja u praksi s tog motrišta ne možemo govoriti „da mi znamo“. Tada bi trebalo ...
Pdv nedoumice molimo pomoć Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Stjecanje dobara i prijava PDV-S
Kreirao: Admin_2 | Uto, 18.05.2021 u 14:55h
Plitvice, vidjeti odgovor niže Čet, 27.12.2018 u 15:43h ...
Dugotrajna imovina Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Temelji > Dugotrajna imovina
Kreirao: Zagreb | Sri, 12.05.2021 u 16:10h
Hvala Vam. ...
Kupnja stana Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Dugotrajna imovina i sitan inventar
Kreirao: Admin_3 | Uto, 04.05.2021 u 11:06h
Ako se kupi stan i taj se stan unese u dugotrajnu imovinu obrta ili kasnije društva, stanovanje kćeri bez fakturiranja tržišne vrijednosti najma je primitak u naravi najmoprimca (kćeri). Obrtnik (dohodaš) novcem na računu može kupiti stan na svoje ime ako ne ugrožava likvidnost i ne mora ga unijeti u ...
Plaća u naravi Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Plaća u naravi
Kreirao: Yoda | Pon, 03.05.2021 u 10:56h
Ako se isplaćuje neoporeziva loko vožnja, onda je to za korištenje privatnog vozila pa nema plaće u naravi. Ako se vozilo firme ili vozilo obrtnika koje je u popisu DI (ili je operativni lizing) daje radniku na korištenje 24h na dan, onda treba obračunavati plaću u naravi. ...
Odjava, odlazak radnika sa mirovinskom na radnikov zahtjev Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Otkaz Ugovora o radu
Kreirao: Yoda | Pon, 03.05.2021 u 10:52h
To je sporazumni raskid ugovora o radu kao i svaki drugi. ...
Joppd mlade osobe do 30 godina Kategorija: DOPRINOSI I ČLANARINE > Obvezna osiguranja > Doprinos za mirovinsko osiguranje > Radnici mlađi od 30 godina i prvo zapolenje
Kreirao: Plitvice | Pet, 30.04.2021 u 09:16h
Koja je šifra za joppd za mladu osobu do 30 godina,prijavili smo na joppdu šifru 002, Pa sad neznamo jel treba raditi ispravak sad Joppd obrasca? ...
Beneficirani radni staž Kategorija: DOPRINOSI I ČLANARINE > Obvezna osiguranja > Doprinos za mirovinsko osiguranje > Beneficirani radni staž
Kreirao: Emma | Čet, 29.04.2021 u 15:36h
Svi ispravci se rade kroz JOPPD obrazac i potom se povezuju nepovezane uplate. Ako sustav ne dopušta ispravke toliko u nazad, treba kontaktirati referenta u PU. Možda će se ispravci napraviti na papiru i tako dostaviti uz pojašnjenje, a referent će ih kucati. ...
Prefakturirani troškovi Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Prefakturirani troškovi
Kreirao: Admin_3 | Uto, 20.04.2021 u 15:34h
PD vidjeti: https://misljenja.hr/forum/porezi-carine-i-fiskalizacija/drzavni-porezi/porez-na-dobit/troskovi-kazni/ ...
Prefakturirani troškovi kazni Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > Troškovi kazni
Kreirao: Admin_3 | Uto, 20.04.2021 u 15:33h
Penali i kazne zaračunani od kupca ne uvećavaju poreznu osnovicu. Propisano je da u troškove kazni za koje se povećava porezna osnovica spadaju sve kazne koje izriču mjerodavna upravna i sudska tijela poreznom obvezniku. Vidjeti pod II. 11. u bazi znanja Porezni sustav - Porez na dobit: https://misljenja.hr/obrazac-pd-za-2020-godinu-sadrzaj-popunjavanje/c3364/ ...
Rad studenta Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Drugi dohodak > Studentski i učenički servisi > Rad studenta
Kreirao: tea29 | Uto, 20.04.2021 u 14:48h
Nema podnošenja joppd-a jer SC plaća doprinose. ...
Locco voznja Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Dnevnice > Locco voznja
Kreirao: Admin_3 | Čet, 15.04.2021 u 11:01h
Ako je privatnim vozilom (osobnim automobilom) za službene svrhe prijeđeno 838km, neoporezivo se može isplatiti 838x2,00=1.676kn. Ti se troškovi priznaju temeljem evidencije o korištenju privatnog automobila u službene svrhe koja naročito sadrži slijedeće: opće podatke o poslodavcu i radniku (naziv, ime i prezime, OIB), marka automobila, registarska oznaka ...
Otvaranje jdoo ili doo Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Ulaz / izlaz iz sustava PDV-a
Kreirao: Plitvice | Čet, 15.04.2021 u 09:42h
Obrtnik dohodas koji nije u sustavu pdv-a, bi zatvorio obrt(krajem ove godine) i otvorio poduzece(dok ili jdoo),da li odmah mora u sustav pdv-a? Riječ je o inženjeru građevine,da li mora biti ovlaštena osoba zaposlena ili kako? Jer on hi otvorio doo ili jdoo sad i ove godine bi ...
Bolovanje i isplata putnog naloga Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Dnevnice > Bolovanje i isplata putnog naloga
Kreirao: Emma | Uto, 06.04.2021 u 19:37h
Zakonski nema obveze isplate dnevnica. Neoporeziva se dnevnica može do propisanog neoporezivog iznosa isplatiti za pokriće izdataka prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen na službeno putovanje ili rad na terenu. Na putnom nalogu se određuje mjesto rada, koliko put/rad na terenu može trajati i koji ...
Prijenos gospodarske cjeline OPG-a i j.d.o.o.-a u obrt Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Osnivanje, statutarne promjene, prestanak > Prijenos gospodarske cjeline OPG-a i j.d.o.o.-a u obrt
Kreirao: Admin_3 | Uto, 06.04.2021 u 18:12h
I za Obrt i za OPG su iste poslovne evidencije: KPI, popis DI, a i jedinstvena (ista je i porezna prijava) Obrazac DOH. Tako da s te strane nema ništa u poreznom i knjigovodstvenom smislu. Što se tiče prijenosa gospodarske cjeline s društva na obrt, to nije moguće. Prvo, društvo ...
Naknada za javnu objavu GFI Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Financijski izvještaji > Naknada za javnu objavu GFI
Kreirao: Admin_1 | Pet, 02.04.2021 u 11:19h
Članak 5. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o računovodstvu (Narodne novine br. 42/20.) propisuje da 8. travnja 2020. godine prestaje važiti Pravilnik o vrstama i visini naknada Financijskoj agenciji za uslugu javne objave dokumentacije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja (Narodne novine br. 1/16.). https://misljenja.hr/zakon-izmjeni-dopunama-zakona-racunovodstvu/v5723/ Budući da ...
Trošak amortizacije osobnog vozila kod obračuna plaće u nara Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Amortizacija
Kreirao: Ruža | Sri, 31.03.2021 u 18:05h
Da, nekada su mudraci - savjetnici trebali prodavati svoje "nove" mudrolije pa se tako pojavio i čudnovati nepriznati PDV kao zasebna stavka dugotrajne materijalne imovine. Zapravo, ovaj PDV ne predstavlja ništa drugo nego nepovratan porez (dio tog nepovrtnog poreza) i ispravno bi bilo da se uključio u NV vozila, jednako ...
OPG-prvi puta zapošljava djelatnika Kategorija: DOPRINOSI I ČLANARINE > Obvezna osiguranja > Doprinos za mirovinsko osiguranje > OPG-prvi puta zapošljava djelatnika
Kreirao: Mjesec | Pet, 19.03.2021 u 17:19h
Hvala Ruža! Sve mi je to jasno, mislio sam jedino što sam umirovljenik, da slučajno nebi postao obveznik mjesečnih doprinosa bez obzira na dohodak. ...
Osobna vozila, vozila za osobni prijevoz Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Nabavna vrijednost
Kreirao: Admin_3 | Čet, 11.03.2021 u 14:55h
Kako je odgovoreno niže, svi troškovi koji se mogu izravno pripisati dovođenju imovine na mjesto i u radno stanje za namjeravanu uporabu, detaljnije u bazi znanja "Poduzetničko računovodstvo" https://misljenja.hr/poduzetnicko-racunovodstvo/postrojenja-oprema-inventar-alati-i-transportna-sredstva/140/ te povezani članci u bazi znanja HSFI, MSFI, npr. HSFI 6 - Dugotrajna materijalna imovina - Priznavanje: "Dugotrajna materijalna imovina ...
Nagrada za radne rezultate Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Prigodne (božič, regres, uskrs i sl.), jubilarne nagrade > Isplata prigodne nagrade
Kreirao: Admin_2 | Pet, 05.03.2021 u 19:15h
Ako je odlučeno da se radniku isplati nagrada za radne rezultate, pretpostavka je da je nagrada zaslužena prije bolovanja pa nema zapreke za tu isplatu. Već smo ranije imali mišljenje MF o ovom slučaju isplate troškova prijevoza: Naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom za vrijeme ...
Posebni postupak oporezivanja putničkih agencija Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Posebni postupak oporezivanja putničkih agencija
Kreirao: Sheldon | Uto, 02.03.2021 u 19:21h
Nemam uputu. Postupanje je jednako kao i prije 1. srpnja 2013., kada je za svaku pojedinu uslugu trebalo gledati treba li platiti PDV na ino uslugu ili ne. Sada se samo prenosi porezna obveza s obvezom i pretporezom. ...
Baterija-posredovanje u prodaji i Fond za zaštitu okoliša Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Temelji > Baterija-posredovanje u prodaji i Fond za zaštitu okoliša
Kreirao: trio no | Pon, 01.03.2021 u 15:20h
Poštovani Pretpostavljamo da ovo tretiramo kao isporuku dobara bez prijevoza te stoga se moramo prijaviti u drugoj državi članici I dobit njihov ID broj, te na takvom računu zaračunati njihov PDV? Hvala ...
Postupanje s PDV-om kod otpisa potraživanja/obveza Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Postupanje s PDV-om kod otpisa potraživanja/obveza
Kreirao: trio no | Pet, 19.02.2021 u 15:26h
Hvala na odgovoru. Iz navedenog zaključujemo da obrtnik koji otpisuje navedeno potraživanje ne plaća nikakav PDV kod otpisa ovog potraživanja. Hvala. ...
Izrada putovnica za djelatnike Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Ostali troškovi sl. puta i rada na terenu > Izrada putovnica za djelatnike
Kreirao: Admin_3 | Pet, 12.02.2021 u 19:47h
Zakon o putnim ispravama definira putnu ispravu kao javnu ispravu kojom se dokazuje identitet i hrvatsko državljanstvo. Dalje, istim je Zakonom propisano da su putne isprave: putovnica, diplomatska putovnica, službena putovnica, putni list kao i putne isprave koje se izdaju na osnovi međunarodnog ugovora. Što se tiče poreznih propisa, porezni ...
Obrazac PD(NN) Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > Obrazac PD(NN)
Kreirao: Admin_2 | Pon, 01.02.2021 u 15:26h
U prijavi poreza na dobit (Obrazac PD-NN) na rednom broju 48., a u prijavi poreza na dobit (Obrazac PD) na rednom broju 28 iskazuje se primljena potpora radi ublažavanja negativnih posljedica u slučaju nastanka posebnih okolnosti u smislu općeg poreznog propisa. Detaljnije u bazi znanja "Porezni sustav" - "Porez na ...
Osobni odbitak obrtnika Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Temelji > Osobni odbitak obrtnika
Kreirao: Admin_2 | Pon, 01.02.2021 u 15:24h
Uzdržavanim članom uže obitelji smatra se i dijete i roditelj poreznog obveznika čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos od 15.000,00 kuna. Međutim propisana je iznimka što se prilikom utvrđivanju prava na osobni odbitak ...
Plaćanje trećeg mirovinskom stupa Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Troškovi (Izdaci) u KPI
Kreirao: Admin_2 | Pon, 01.02.2021 u 15:19h
To je izdatak do 6.000 kuna godišnje. Vidjeti u bazi znanja "Porezni sustav" - "Porez na dohodak" na poveznici https://misljenja.hr/primici-na-koje-se-ne-placa-porez-dohodak/c2956/ ...
doh -obrazac za 2020 Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Registracija i prestanak > Smrt poreznog obveznika-što činiti?
Kreirao: Plitvice | Čet, 28.01.2021 u 19:07h
Poštovani, lijepo molimo za pomoć: kako obračunati i naparaviti doh obrazac za obrtnika tj.vlasnika obrta koji je tokom proljeća 2020, umro u Klinici za infektivne bolesti u Zagrebu od kopmlikacija Covid-19(korona virusa)?do tad ,mislim dok nije završio obolio i završio u bolnici je radio u svom obrtu. Znači ...
Blagajnički maksimum za mjenjače u 2021. Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Plaćanja u gotovini i blagajnički maksimum > Blagajnički maksimum
Kreirao: Admin_3 | Pon, 25.01.2021 u 11:49h
Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom od siječnja 2021. određuje da se blagajnički maksimum određuje za obveznike fiskalizacije kao cjelinu (kao i ranije Zakon). Obveznik fiskalizacije koji obavlja mjenjačke poslove može utvrditi blagajnički maksimum u iznosu do 100.000,00 kuna. Dakle, blagajnički se maksimum određuje za obveznike fiskalizacije kao ...
Bolovanje na teret HZZO- duže od 6 mjeseci Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Bolovanje na teret HZZO- duže od 6 mjeseci
Kreirao: tea29 | Pet, 22.01.2021 u 18:51h
Ako je prvi dan bolovanja 15.07., onda i dalje ostaje taj datum. Potvrda o plaći se ne mijenja, mijenja se samo postotak s 70 na 80% počevši od prvog idućeg dana nakon isteka prethodnog šestomjesečnog perioda neprekidnog trajanja privremene nesposobnosti za rad. ...
Prodaja dugotrajne imovine iz obrta Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Prodaja dugotrajne imovine iz obrta
Kreirao: tea29 | Sri, 20.01.2021 u 18:16h
Nije rečeno da treba vratiti, samo da treba vidjeti u ugovoru ima li kakvih obveza. ...
Otpis obveza dobavljača Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Otpis obveza dobavljača
Kreirao: st4r10rd | Uto, 19.01.2021 u 12:20h
Zahvaljujem. U zastari je definitivno tako da će ići otpis. ...
Mali porezni obveznik, pružanje usluga u treće zemlje Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Mali porezni obveznik, pružanje usluga u treće zemlje
Kreirao: tea29 | Pon, 18.01.2021 u 14:06h
Ne, ne obračunava se PDV i ne iskazuje se u PDV obrascu jer je treća zemlja, a uslugu fakturira mali porezni obveznik. Potrebno je pripaziti na porez po odbitku da ne primite manje nego ste fakturirali. ...
Dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava
Kreirao: Admin_3 | Čet, 14.01.2021 u 13:11h
Porez na dohodak od otuđenja nekretnina po stopi 20% plaća porezni obveznik (otuđitelj/prodavatelj) prema rješenju Porezne uprave. Dohodak čini razlika između primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti nekretnine ili imovinskog prava koje se otuđuje i nabavne vrijednosti uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda. Ovaj se dohodak ne oporezuje ako je ...
Pogreške u fiskalizaciji i ispravak računa Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Pogreške u fiskalizaciji i ispravak računa
Kreirao: Admin_2 | Čet, 14.01.2021 u 12:01h
Zakonom o fiskalizaciji o prometu gotovinom propisana je obveza da se prije početka primjene promijenjenih podataka dostave podaci o naknadnim promjenama, a osobito ako se u nekom poslovnom prostoru djelatnost prestane obavljati ili obveznik fiskalizacije počinje obavljati djelatnost u novom poslovnom prostoru, ili ako promjeni djelatnost koju obavlja u poslovnom ...
Obrazac PO-SD Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Paušalni obveznici poreza na dohodak > Obrazac PO-SD
Kreirao: Admin_2 | Uto, 12.01.2021 u 10:38h
Unosi se iznos prireza poreza na dohodak za godinu za koju se podnosi obrazac ili prosječna stopa prireza porezu na dohodak ako se je u tijeku godine mijenjao prirez. Obrazac PO-SD za 2019. sadrži podatak o iznosu ukupno uplaćenog paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak (stupac 6) ...
Donacija Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Donacija
Kreirao: Admin_3 | Čet, 07.01.2021 u 15:25h
Knjigovodstveno (računovodstveno) je ispravno knjiženje na dan donesene odluke. Ako je u odluci navedeno razdoblje u kojem će se realizirati odlučeno (donacija) tada se knjiženje provodi u tom obračunskom razdoblju realizacije. Smatramo da se za razliku od računovodstvenog postupanja s poreznog motrišta gleda kada je donacija realizirana. ...
Obrazac PDV Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Obrazac PDV
Kreirao: Admin_3 | Uto, 05.01.2021 u 14:35h
Isporuke malog poreznog obveznika koji nije upisan (dok nije bio upisan) u registar obveznika PDV-a se ne upisuju u Obrazac PDV. Pod I.8. se iskazuju podaci iz stupca 14 Knjige izdanih (izlaznih) računa, odnosno tu se upisuju podaci o obavljenim isporukama u tuzemstvu koje su oslobođene PDV-a bez prava ...
Opz stat za 2019 Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Porezni postupak > Ostalo > Obrazac OPZ-STAT-1
Kreirao: Yoda | Sri, 30.12.2020 u 17:00h
U ovaj se obrazac unose dospjela, a nenaplaćena potraživanja prema izdanim računima sukladno odredbama Zakona o PDV-u i/ili Općeg poreznog zakona. Prolazna stavka se iskazuje na računu, ali ona nije stavka računa jer se radi o naplati u tuđe ime i za tuđi račun, nije vaše potraživanje pa se ne ...
Amortizacija za 2020. g. Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Amortizacija za 2020. g.
Kreirao: Sheldon | Uto, 29.12.2020 u 10:11h
Obveznik poreza na dohodak nije u obvezi obračunati amortizaciju jer se na njega ne primjenjuju računovodstveni standardi, pa nema realnih i fer financijskih izvještaja. Porezni propis ne sankcionira uvećanje porezne obveze. PDV s amortizacijom (koja utječe na dohodak) nema nikakve veze. ...
Potpora za novorođenče Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Invalidnost, novorođenče, smrt, bolovanje, zdravst. porebe > Potpora za novorođenče
Kreirao: Admin_3 | Pon, 14.12.2020 u 20:08h
Isplata se može obaviti u gotovini, na račun ili zaštićeni račun (https://misljenja.hr/ovrha-na-placi-2020-godini-azurirano/v5438/) ...
Stipendije Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Stipendije i stručna praksa > Stipendije
Kreirao: Admin_3 | Pon, 07.12.2020 u 15:05h
Porezni propisi (Zakon o porezu na dohodak) to ne uvjetuju za neoporezivost. Udruga isplaćuje stipendiju u skladu sa svojim općim aktima. Ako u tim općim (internim) aktima nema takvog ograničenja, tada može. ...
Udruge i EU Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Dvostavno računovodstvo > Udruge i EU
Kreirao: Admin_3 | Pon, 07.12.2020 u 13:48h
To bi trebalo biti uređeno ugovorom o suradnji. ...
Potpora za osnivača i člana uprave Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Mjere HZZ-COVID19
Kreirao: Admin_2 | Pon, 07.12.2020 u 13:30h
Na sjednici održanoj dana 04.12.2020.godine, Upravno vijeće HZZ – a usvojilo je izmjene i dopune vezane za Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za listopad – prosinac. Mjeru mogu koristiti i članovi uprave, direktori, prokuristi i sl. ako su osigurani po ...
Priznavanje terenskog dodatka - dnevnica Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Terenski dodatak > Priznavanje (dnevnica) terenskog dodatka
Kreirao: Admin_2 | Pet, 04.12.2020 u 10:33h
Radom na terenu u tuzemstvu se smatra boravak radnika izvan mjesta svojega prebivališta ili uobičajenog boravišta radi poslova koje obavlja izvan sjedišta poslodavca ili sjedišta izdvojene poslovne jedinice poslodavca i kada poslodavac obavlja takvu vrstu djelatnosti koja je po svojoj prirodi vezana za rad na terenu. Mjesto rada treba se ...
Obrazac PD-IPO Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > Obrazac PD-IPO
Kreirao: Admin_3 | Pon, 16.11.2020 u 10:50h
Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama na Obrascu PD-IPO podnosi se ako su tijekom poreznog razdoblja u poslovnim knjigama evidentirani poslovni događaji s povezanim osobama. Tko se smatra povezanim osobama za potrebe sastavljanja Obrasca PD-IPO i što se upisuje u obrazac može se vidjeti na poveznici: https://misljenja.hr/izvjesce-poslovnim-dogadjajima-povezanim-osobama-obrazac-pd-ipo/c3053/ Molimo ...
Fiskalizacija i naplata na transakcijski račun Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Fiskalizacija i naplata na transakcijski račun
Kreirao: st4r10rd | Ned, 15.11.2020 u 21:10h
Qr kod će služiti za provjeru kupcima, umjesto dosadašnjeg slanja SMS, da li je račun prijavljeni Poreznoj upravi (Čl. 27. Zakona o fiskalizaciji). Prema čl. 18.b Pravilnika o fisk. qr kod mora sadržavati minimalno slijedeće: 1. URL adresa do web-stranice Porezne uprave za provjeru računa 2. JIR ili zaštitni ...
Osobni odbitak kod isplate zadnje plaće Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Osobni odbitak
Kreirao: Admin_1 | Pet, 06.11.2020 u 12:58h
VaDuS zahvaljujemo na bitnoj dopuni odgovora. Jednako tako kako je propisano ovim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (čl. 9.) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 1/20.) u čl. 28. iza stavka 8. dodan novi stavak ...
Kreditna kartica Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Kreditna kartica
Kreirao: Admin_3 | Čet, 05.11.2020 u 11:34h
Primjer podizanja gotovine poslovnom kreditnom i debitnom karticom prikazali smo u bazi znanja „Poduzetničko računovodstvo“ na poveznici: https://misljenja.hr/primjer-podizanja-gotovine-poslovnom-kreditnom-debitnom-karticom/c731/ Sve dok ne primite ispravu o tome što je plaćeno, novac ostaje u glavnoj blagajni. ...
Pretporez u neplaćenim R2 računima Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Pretporez u neplaćenim R2 računima
Kreirao: st4r10rd | Čet, 29.10.2020 u 18:28h
Zahvaljujem na odgovoru. ...
Obrt - samostalna djelatnost i otvaranje j.d.o.o. Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Temelji > Samostalna djelatnost (obrt) uz radni odnos
Kreirao: Admin_1 | Uto, 20.10.2020 u 17:25h
Ako fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost (obrtnik) koja je obveznik poreza na dohodak osnuje trgovačko društvo, dohodak ostvaren temeljem samostalne djelatnosti se i dalje utvrđuje kao i prije osnivanja trgovačkog društva kao dohodak od samostalne djelatnosti (na temelju razlike primitaka i izdataka ili paušalno). - https://misljenja.hr/utvrdjivanje-dohotka-od-samostalne-djelatnosti/c1976/ - https://misljenja ...
Obračun kamata Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Obračun kamata
Kreirao: Admin_2 | Pon, 19.10.2020 u 16:21h
Ugovorom se uređuje obveza i uvjeti davanja pozajmice, ali i povrata. Uz navedeno ugovor je knjigovodstvena isprava https://misljenja.hr/forum/racunovodstvo/poduzetnicko-racunovodstvo/temelji/knjigovodstvena-isprava/ ...
Otpremnina, tehnološki višak ili odlazak u mirovinu Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Otpremnine > Zakonska minimalna otpremnina > Otpremnina, tehnološki višak ili odlazak u mirovinu
Kreirao: Admin_3 | Pon, 19.10.2020 u 12:32h
Ako se otpremnina ne može isplatiti neoporezivo, ne zadovoljava propisane kriterije da se na isplaćenu otpremninu ne plaća porez na dohodak, takva se otpremnina smatra primitkom od nesamostalnog rada, a ne drugim dohotkom. Detaljnije: https://misljenja.hr/utvrdjivanje-dohotka-od-nesamostalnog-rada-place-mirovine/c1975/ Određeni izvori prava određuju prava radnika. Tako predmetni KU određuje pravo radnika na otpremninu ...
Naknadno ulaganje u dugotrajnu imovinu Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Naknadno ulaganje u dugotrajnu imovinu
Kreirao: ini | Pet, 16.10.2020 u 11:49h
Hvala na jasnom odgovoru! ...
Asignacija knjiženje Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Obračunska plaćanja
Kreirao: Admin_3 | Pon, 12.10.2020 u 11:16h
Asignacija (upućivanje) znači uputiti kupca da svoju obvezu temeljem međusobnog vjerovničkog potraživanja izvrši nekom trećem. Obračunska plaćanja su pojašnjenja u bazi znanja "Poduzetničko računovodstvo" https://misljenja.hr/obracunska-placanja/c171/ Izvadak je isprava iz koje je vidljivo plaćanje, kome je plaćeno i koliko, ne što ili za što je obavljeno plaćanje, detaljnije: https://misljenja.hr/forum/racunovodstvo/poduzetnicko-racunovodstvo/temelji/knjigovodstvena-isprava/ ...
Obrazac OKFŠ - prihodi Kategorija: DOPRINOSI I ČLANARINE > Ostali doprinosi i članarine > Naknada za šume > Obrazac OKFŠ - prihodi
Kreirao: Admin_3 | Pon, 12.10.2020 u 11:11h
Plaćanje ove naknade propisuje Zakon o šumama pa tako od 1. siječnja 2019. godine pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit te fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak, a u Republici Hrvatskoj obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod i primitak veći od 3 ...
Isplata dobiti i pokriće gubitka Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Isplata dobiti i pokriće gubitka
Kreirao: Admin_3 | Pet, 09.10.2020 u 15:25h
Ako se pokrije gubitak iz prethodnih godina ostatak zadržane dobiti se može isplatiti. https://misljenja.hr/primjer-knjizenja-isplate-dobiti-clanovima/c3122/ No, treba obratiti pozornost da se time ne ugrozi poslovanje - pogorša stanje društva, likvidnost i sl. ...
PPO Marže Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > PPO Marže
Kreirao: Admin_3 | Pet, 09.10.2020 u 10:33h
Ako je motorno vozilo nabavljeno u PPO marže za osobnu uporabu, dalje kod prodaje treba obračunati PDV. Vidjeti postove i ovdje: https://misljenja.hr/forum/porezi-carine-i-fiskalizacija/drzavni-porezi/porez-na-dodanu-vrijednost/osobna-vozila-vozila-za-osobni-prijevoz/ ...
Otvaranje podružnice u HR Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Osnivanje, statutarne promjene, prestanak > Podružnica
Kreirao: Admin_3 | Pet, 09.10.2020 u 10:30h
Dalela, matično društvo i podružnica u gospodarskom smislu predstavljaju jednu cjelinu. S poreznog i računovodstvenog motrišta nema zapreke da podružnica nastavi s poslovima u RH koje je ranije obavljalo matično društvo iz SLO. Dakle, matično društvo donosi odluku u kojoj određuje da projekte u HR radove obavlja podružnica registrirana u ...
Povrat plaće Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Povrat plaće
Kreirao: Yoda | Pon, 05.10.2020 u 12:58h
Kao potraživanje od radnika (direktora) i nakon toga kao povrat - zatvaranje tog potraživanja. ...
Članovi uprave, odnosno direktori i plaćanje doprinosa Kategorija: DOPRINOSI I ČLANARINE > Obvezna osiguranja > Doprinos za zdravstveno osiguranje > Članovi uprave, odnosno direktori i plaćanje doprinosa
Kreirao: Admin_2 | Pet, 18.09.2020 u 17:59h
Smatramo da se obustavlja jer tom umirovljeniku nastaje obveza na mirovinsko osiguranje i stječe svojstvo osiguranika. ...
Računi, odobrenja i ispravak računa Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Računi, odobrenja i ispravak računa
Kreirao: Admin_2 | Pon, 14.09.2020 u 13:53h
Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost određuje postupanje kod ispravka računa. Ako porezni obveznik kao izdavatelj računa naknadno utvrdi pogrešku na izdanom računu u vezi s više iskazanim PDV-om nakon isteka roka za podnošenje prijave PDV-a, dopušteno mu je ispraviti obvezu PDV-a u onom razdoblju oporezivanja, u kojem je utvrđena ...
Knjigovodstvena isprava Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Temelji > Knjigovodstvena isprava
Kreirao: | Čet, 10.09.2020 u 19:11h
Plitvice, kako je Admin odgovorio. Ako imate rješenje, onda na rješenju piše što se plaća pa se knjiži na taj trošak, na primjer: 4466 - Pristojbe, biljezi i sudski troškovi. ...
Bolovanje - zaposleni umirovljenik Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Bolovanje - zaposleni umirovljenik
Kreirao: Sheldon | Uto, 08.09.2020 u 11:17h
Ovisi koliko umirovljenik ima godina. Npr. ako je navršio 65 godina nema pravo na naknadu plaće na teret HZZO-a za vrijeme bolovanja. Plaća je na teret poslodavca. Umirovljenik koji nije navršio 65 godina ima pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja kao i ostali radnici, nakon 42 dana, ili sada ...
Naplata od kupaca karticom Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Naplata od kupaca karticom
Kreirao: Zagreb | Uto, 01.09.2020 u 13:26h
Hvala Vam. ...
Prijenos primljenih sredstava za donaciju Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Dvostavno računovodstvo > Prijenos primljenih sredstava za donaciju
Kreirao: Dalela | Uto, 25.08.2020 u 09:29h
Da, tako sam i mislila, ali me kolega stavio u nedoumicu. Hvala Yoda! ...
Isplata putnog naloga Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Dnevnice > Isplata putnog naloga
Kreirao: Zagreb | Pon, 17.08.2020 u 11:07h
Hvala Vam. ...
JOPPD obrazac i smještaj Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Putni nalog
Kreirao: | Pet, 14.08.2020 u 14:43h
Ako je netko drugi kao npr. poslovni partner podmirio troškove, to se ne prikazuje u JOPPD-u. Troškovi koji se nadoknađuju ili isplaćuju s obrta se prikazuju u JOPPD-u. ...
JOPPD obrazac i isplata plaće direktoru Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > JOPPD obrazac i isplata plaće direktoru
Kreirao: Dax | Čet, 13.08.2020 u 15:10h
xyz, mislim da je sve pošlo u krivo. Kao prvo ako je direktor zaposlen, ne može se odlučiti da se plaća ne isplaćuje jer se na njega kao zaposlenika i društvo u kojem je zaposlen primjenjuje zakon o radu. Sklopljen je ugovor o radu između poslodavca i radnika, a radnik ...
priznavanje troškova Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Temelji > Priznavanje troškova
Kreirao: rajčica | Pet, 07.08.2020 u 18:18h
Hvala Vam. Tako sam i pretpostavljala. To je ipak očigledno osobni a ne poslovni trošak. ...
Cesija-kompenzacija i blokada računa Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Cesija
Kreirao: Admin_2 | Uto, 28.07.2020 u 10:52h
Rijeka 123 kompenzacija se provodi jednostrano za dospjele obveze i dospjela potraživanja, nije nužna izjava o kompenzaciji (dopuštena je). Dovoljno je drugu stranu obavijestiti o provedenoj kompenzaciji. U ovom je slučaju bitan datum knjiženja koji je mogao biti prije datuma blokade ili koji će moći biti nakon izlaska iz blokade ...
Operativni lizing (leasing) Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Operativni lizing (leasing)
Kreirao: Admin_3 | Pon, 20.07.2020 u 12:49h
To bi trebalo biti navedeno u ugovoru i u otplatnom planu. Zatražite potvrdu da su sve obveze prema tom lizing ugovoru podmirene. ...
Likvidacija Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Osnivanje, statutarne promjene, prestanak > Likvidacija
Kreirao: Admin_2 | Sri, 08.07.2020 u 15:10h
Nikaku, pretpostavka je da je ovdje riječ o prestanku društva sa ograničenom odgovornošću po skraćenom postupku na temelju odluke članova društva. Ako je tako, Zakon o trgovačkim društvima određuje obvezan sadržaj takve odluke. Odluka treba sadržavati plan raspodjele imovine društva. Novci na žiro računu su imovina društva (kratkotrajna) pa se ...
Obrtnik dohodaš-najam i otpis potraživanja Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja
Kreirao: Admin_2 | Uto, 26.05.2020 u 10:37h
Od 1. siječnja 2020. godine ujednačeno je vrijednosno usklađenje potraživanja za obveznike poreza na dohodak i obveznike poreza na dobit. Detaljnije za dohodaše: https://misljenja.hr/pripisivanje-primitaka-izdataka-te-uskladjenje-otpis-potrazivanja-trazbina/c3029/ Samo ako usluga (najma) nije obavljena - pružena iz nekog razloga, a račun je ispostavljen, račun treba stornirati. Cesija predstavlja samo obračunsko plaćanje za namirenje ...
Interni prihodi Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Interni prihodi
Kreirao: st4r10rd | Uto, 26.05.2020 u 06:13h
Zahvaljujem. ...
Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza_Posebne okolnost Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Porezni postupak > Opći porezni zakon > Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza_Posebne okolnost
Kreirao: Mariola | Uto, 19.05.2020 u 08:39h
Navedeni su kriteriji: \"Ako je podnositelju zahtjeva zbog posebnih okolnosti odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, odnosno ako mu je rad onemogućen ili znatno otežan, oslobodit će se podmirivanja dospjelih poreznih obveza ako ima pad prihoda/primitaka najmanje 50% u razdoblju do 20. lipnja 2020. (do isteka roka od tri mjeseca nakon ...
Plaća-ovrha u toku COVID19 Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Ovrhe na plaći
Kreirao: Admin_2 | Uto, 12.05.2020 u 11:25h
Odgovor na to pitanje je dan u našoj novosti https://misljenja.hr/ovrha-na-placi-2020-godini-azurirano/v5438/ iz koje citiram: Postupanje u posebnim okolnostima uslijed pojave epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 U Narodnim novinama br. 53/20, objavljen je Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, stupio je na ...
Zakonska rezerva - jdoo Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Razlike u knjiženju doo - jdoo
Kreirao: Admin_3 | Sub, 02.05.2020 u 13:16h
rajčica, odgovor je dan već ranije pa smo post premjestili u odgovarajuću temu. Za pretplatnike dodatno: - https://misljenja.hr/zakonske-rezerve-za-jdoo-prema-ztd/c3107/ - https://misljenja.hr/primjer-ulaganja-zakonske-rezerve-za-jdoo/c3108/ ...
Životno osiguranje Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Životno osiguranje
Kreirao: Admin_2 | Sri, 29.04.2020 u 18:43h
Je, to je priznat trošak osiguranja ali pitanje je što će biti s isplatom po toj polici osiguranja. Ako će isplata po polici biti isplaćena tvrtci, to će biti prihod tvrtke. Ako će isplata po polici biti isplaćena fizičkoj osobi, to će biti dohodak te fizičke osobe. ...
Investicije u tijeku - uporaba Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Investicije u tijeku - uporaba
Kreirao: Admin_2 | Sri, 29.04.2020 u 18:39h
trio no, vama nije, a najmoprimac zna što i zašto nešto uzima u najam te da li mu uporabna dozvola treba za MTU ili nešto drugo. Ono što je vama bitno je: 1. nekretninu odlukom stavljate u uporabu 2. dajete u najam. Dakle: 1. obračunavate i knjižite amortizaciju 2. knjižite ...
Stranice: