Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Forum

  • Forum
  • Najčitaniji postovi
Najnoviji postovi

Najčitanije na forumu zadnju godinu

Pogledajte najčitanije zadnji tjedan | zadnji mjesec

Popis postova
OPG - prelazak sa paušala na vođenje knjiga Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Registracija i prestanak > OPG - prelazak sa paušala na vođenje knjiga
Kreirao: Alex | Pet, 09.06.2017 u 09:56h | Pročitano: 691 puta
Pozdrav, imam jedno tehničko pitanje, nadam se da je netko već imao ovakvu situaciju :) . Naime, OPG je u travnju ove godine probio paušalni prag i od 01.05. se je upisao u RPO i vodi knjige kao obrtnik. Ima otvoren žiro račun građana u HPB preko kojeg radi od ...
Prodaja teretnog vozila Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Prodaja teretnog vozila
Kreirao: NANA1510 | Pon, 13.02.2017 u 12:48h | Pročitano: 691 puta
ako prodajemo teretno vozilo koje je na dugotrajnoj imovini i nabavljeno je u 2013.god. i odbili smo si PDV da li moram napraviti račun s PDV-om? hvala ...
Reprezentacija? Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Dvostavno računovodstvo > Reprezentacija?
Kreirao: Johny | Uto, 17.10.2017 u 12:48h | Pročitano: 690 puta
Klub organizira turnir i kupili su hranu i piće za sudionike turnira(kobasice,ćevape, sokovi, pivo), pa me zanima da li to knjižiti kao reprezentaciju? ...
Odnos cijena - vrijednost Kategorija: Poslovni oblak - prijedlozi i komentari > Komentari > Ne sviđa mi se > Odnos cijena - vrijednost
Kreirao: MatMaj | Uto, 20.12.2016 u 14:16h | Pročitano: 688 puta
Poštovani, kad sam se pretplatila na vaš portal bile su mi više-manje dostupne sve kategorije informacija vezane za poreze-poduzetništvo-doprinose i članarine....., naime lijepo ste objavljivali i pojašnjavali sve promjene. A sada???? Gdje god kliknem kaže da nemam pravo pristupa jer nemam pretplatu na ovo ili ono. Dakle tražite da obnovim ...
Troškovi prijevoza djelatnika na posao i s posla Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Troškovi prijevoza djelatnika na posao i s posla
Kreirao: Ivan | Uto, 21.07.2015 u 21:50h | Pročitano: 688 puta
Da li bi mi netko mogao pokazati, tj. dati neki primjer kako proknjižiti troškove prijevoza djelatnika na posao i s posla? ...
Sudski vještak Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Drugi dohodak > Autorski honorari i honorari umjetnika > Sudski vještak
Kreirao: Dora | Pet, 08.07.2016 u 12:48h | Pročitano: 687 puta
Molim Vaše mišljenje vezano uz tretman obračuna drugog dohotka sudskih vještaka. Naime imamo sudskog vještaka za zemljišta koji je zaposlen i registriran je kao sudski vještak u sustavu PDV-a. Radi vještačenja zemljišta gdje izrađuje razne elaborate, interesira nas da li se to može smatrati autorskim honorarom ili ugovorom o djelu ...
Građevinska usluga i montaža u tuzemstvu za INO naručitelja Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Građevinska usluga i montaža u tuzemstvu za INO naručitelja
Kreirao: Lara | Pon, 01.02.2016 u 10:34h | Pročitano: 684 puta
Poštovani, u okviru djelatnosti kojom se bavimo, vršimo montažu skladišnih regala. Navedeni skladišni metalni regali su pokretna oprema koja se lako montira i demontira te se tako može prenositi iz objekta u objekt. Prilikom uvođenja zakonskih odredbi PPO za građevinske usluge dobili smo, doduše usmeno, mišljenje savjetnice za PDV da ...
Zatvaranje dugovanja po doprinosima u JOPPD obrascu Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Zatvaranje dugovanja po doprinosima u JOPPD obrascu
Kreirao: oto | Sri, 06.12.2017 u 20:22h | Pročitano: 682 puta
Imam dugovanja na PKK s osnova mirovinskog i zdravstvenog osiguranja u lipama, kako s osnova nesamostalnog rada tako i od samostalne djelatnosti. Kako kroz obrazac JOPPD zatvoriti navedena dugovanja. Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru. ...
Prodaja božićnih drvca Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Paušalni obveznici poreza na dohodak > Prodaja božićnih drvca
Kreirao: Dalela | Sri, 18.10.2017 u 11:25h | Pročitano: 681 puta
Molim pomoć, fizička osoba prodaje božićna drvca.Što se porezne tiče koja evidencija se vodi i što se prijavljuje? Osoba je zaposlena. Od dohotka još prima najamninu za poslovni prostor. Koji je prag ulaska u porezni sustav? Hvala puno! ...
Predstečajna nagodba i PDV Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Predstečajna nagodba i PDV
Kreirao: zmotana | Pon, 02.11.2015 u 12:41h | Pročitano: 679 puta
Poštovani, jedan od kupaca je pokrenuo postupak predstečajne nagodbe. Proces nagodbe još nije gotov. Traži da mu se 50% dugovanja otpiše. S obzirom da se kod nas radi o značajnoj sumi i da smo mi sve obaveze po tim računima podmirili da li imamo pravo tražiti povrat PDV-a? ...
Terečenje HZZO za troškove lječenja Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Bolovanja > Bolovanja na teret HZZO > Terečenje HZZO za troškove lječenja
Kreirao: jaja | Uto, 28.11.2017 u 19:35h | Pročitano: 679 puta
Prije 2 godine imali smo zaposlenika kojem smo obračunali plaću-ozljeda na radu.Kasnije smo zatražili refundaciju koja nam je i doznačena. Naknadno je HZZO zatražio da platimo troškove liječenja, koje mi nismo platili pa su nam zapljenili. Inspekcija zaštite na radu je utvrdila da je poslodavac kriv za ozljedu pa ...
Bolovanje - nakon 18 mjeseci Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Bolovanje - nakon 18 mjeseci
Kreirao: trio no | Pon, 03.10.2016 u 09:29h | Pročitano: 679 puta
Do sada nismo imali ovaj slučaj pa ako može mala pomoć da li idemo u pravom smjeru: U slučaju kada je radniku od prvog dana bolovanje prošlo 18 mjeseci (neprekidno zbog iste dijagnoze bolesti), isplata se vrši u iznosu od 50% zadnje isplaćene naknade - da li to znači da ...
Neprofitne-porez na dobit-tz Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Financijski izvještaji > Neprofitne-porez na dobit-tz
Kreirao: Korni | Pet, 24.02.2017 u 08:58h | Pročitano: 678 puta
U prihode od gospodarske djelatnosti ulaze dvije djelatnosti. Jedna je obveznik turističke članarine po članku 4. Zakona o turističkim članarinama a druga nije. Da li u obrazac TZ unosim samo prihod od djelatnosti iz članka 4. Zakona s obzirom na članak 11. stavak 1. istog Zakona? ...
Računovodstvo udruga Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Temelji > Računovodstvo udruga
Kreirao: Chivo | Sub, 27.09.2014 u 11:48h | Pročitano: 677 puta
Osnovali smo udrugu u kolovozu 2014. koje računovodstvo naša udruga mora sada voditi? Je li mora neke izvještaje davati, ako mora kome? ...
Sudske pristojbe na računu odvjetnika Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Sudske pristojbe na računu odvjetnika
Kreirao: trio no | Uto, 07.02.2017 u 15:07h | Pročitano: 676 puta
Kada odvjetnik (koji je u sustavu PDVa) obavi odvjetničku uslugu u sklopu koje je morao platiti i sudske pristojbe (npr. za nabavu nekog dokumenta) i tu uslugu fakturira naručitelju usluge te mu fakturira i troškove sudske pristojbe (takse), da li i na sudske pristojbe (takse) zaračunava PDV ili se one ...
Financijski reversi Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Financijski reversi
Kreirao: tatjana | Pet, 16.01.2015 u 11:56h | Pročitano: 676 puta
Pozdrav, da li mi možete reći osnovne stvari koje moraju pisati na svakom reversu koji izlazi kao dokument sa naznakom količine i vrste artikla koji je izašao iz firme, a odnosi se na posudbu police ra reklamiranje naših proizvoda trećoj firmi. Znači ne radi se o robnom reversu koji si ...
40 satno tjedno radno vrijeme u ugostiteljstvu Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > 40 satno tjedno radno vrijeme u ugostiteljstvu
Kreirao: Korni | Čet, 03.11.2016 u 20:24h | Pročitano: 674 puta
U našoj ustanovi u ugovorima o radu ugovoreno je 40 satno radno vrijeme. Nekim djelatnicima je radno vrijeme organizirano od ponedjeljka do petka 8 sati dnevno a djelatnicima u ugostiteljstvu od ponedjeljka do petka 7 sati i subota 5 sati. Nemamo neku posebnu odluku poslodavca u kojoj je to definirano ...
Akontacije poreza na dobit Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > Akontacije poreza na dobit
Kreirao: Ina | Pon, 07.03.2016 u 12:57h | Pročitano: 672 puta
Zanima me ako u travnju predamo obrazac PD da li u travnju još plaćamo akontaciju poreza na dobit po starome, a onda u svibnju po novome tj po PD obrascu za 2015 godinu? Hvala! ...
PDV na nenaplaćena potraživanja kod trajnog zatvaranja obrta Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Registracija i prestanak > PDV na nenaplaćena potraživanja kod trajnog zatvaranja obrta
Kreirao: Alex | Pet, 01.09.2017 u 09:21h | Pročitano: 672 puta
Pozdrav, obrtnik ima nenaplaćena potraživanja koja je utužio, a nakon sudskog postupka su se pokazala nenaplativim. Prema mišljenju MF Kl:410-01/07-01/721 od 28.05.2007. za takva potraživanja se ne utvrđuje primitak kod trajnog zatvaranja obrta. Mene zanima što je sa PDV-om iz takvih potraživanja ? Treba li ga kod trajnog zatvaranja ...
Blagajnički maksimum Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Plaćanja u gotovini i blagajnički maksimum > Blagajnički maksimum
Kreirao: trio no | Čet, 24.08.2017 u 14:24h | Pročitano: 671 puta
Molimo vas za mišljanje da li iznos blagajničkog maksimuma utvrđen odlukom o Blagajničkom maksimumu poduzeća, mora na kraju radnog dana biti u blagajni ili iznos blagajničkog maksimma utvrđen odlukom služi kao limit iznad kojeg se novac ne smije držat u blagajni na kraju radnog dana? ...
Ispravak obveze za PDV zbog nemogućnosti naplate od fizičke Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Ispravak obveze za PDV zbog nemogućnosti naplate od fizičke
Kreirao: Sheldon | Ned, 09.11.2014 u 20:01h | Pročitano: 670 puta
Ako nema mogućnosti naplate od fizičke osobe - građana može li se ispraviti obveza za PDV jer fizička osoba građanin nije mogla koristiti pretporez? Kako primijeniti čl. 33., st. 7. Zakona? ...
Postupanje s PDV-om kod otpisa potraživanja/obveza Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Postupanje s PDV-om kod otpisa potraživanja/obveza
Kreirao: maligavran | Čet, 01.02.2018 u 14:09h | Pročitano: 669 puta
Poduzetnik koji PDV plaća prema naplaćenim naknadama ima potraživanja i obveze koje nije platio ili naplatio. Kakvo je postupanje s potraživanjima za PDV pri otpisu obveza prema dobavljačima ili obvezama za PDV pri otpisu potraživanja od kupaca ukoliko ista nisu utužena niti su naplaćena. Znači radi se o obračunu PDV-a ...
Prodaja osnovnog sredstva - evidencija u poslovnim knjigama Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Prodaja osnovnog sredstva - evidencija u poslovnim knjigama
Kreirao: Ina | Uto, 17.05.2016 u 08:03h | Pročitano: 669 puta
Imali smo prodaju osnovnog sredstva u članicu EU. Zanima nas u kojoj koloni na PDV obrascu se prikazuje prodaja. S obzirom da smo imali ostatak neamortizirane vridenosti molim Vas za mišljenje da li smo dobro porknjizili? Izlazni račun 120/2800 7800 7800/ storno 7300/ Isknjiženje po inventaru razlika na 7300/ Na ...
Pomoć s inventurom Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Analitičke evidencije > Pomoć s inventurom
Kreirao: Jack | Uto, 21.07.2015 u 21:19h | Pročitano: 665 puta
Pozdrav Da li mi netko može pomoći s inventurom? Do kada ju moram napraviti? Što sve trebam popisati kada radim inventuru? ...
Osnovica plaće za studeni u javnim službama Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Osnovica plaće za studeni u javnim službama
Kreirao: Korni | Čet, 30.11.2017 u 17:30h | Pročitano: 662 puta
Imate li možda saznanja koja se osnovica primjenjuje za isplatu plaće u javnim službama za studeni 5.315,24 kn ili 5.421,54 kn? Temeljni kolektivni ugovor za javne službe primjenjuje se od 1. prosinca 2017. godine a "Vlada će donijeti zaključak da se u studenome primjene odredbe na ...
Iznimke od temeljnog načela oporezivanja usluga (B2B) Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Iznimke od temeljnog načela oporezivanja usluga (B2B)
Kreirao: Admin_1 | Pon, 22.09.2014 u 22:19h | Pročitano: 661 puta
B2B oporezivanje usluga obavlja se prijenosom porezne obveze (reverse charge – prijenos porezne obveze), porezni obveznik primatelj obračunava i „plaća – priznaje kao pretporez“ PDV. Nema novčanog tijeka, provodi se obračunski u PDV obrascu. Temeljno načelo oporezivanja u odnosu (B2B) je prema mjestu sjedišta primatelja usluge, a izuzetci su propisani ...
Djelatnost automehaničarskog obrta Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Registracija i prestanak > Djelatnost automehaničarskog obrta
Kreirao: trio no | Čet, 10.11.2016 u 12:34h | Pročitano: 661 puta
Da li automehaničarski obrt koji ima šifru djelatnosti prema rješenju 45.20. Održavanje I popravak motornih vozila može imati prodaju, trgovinu u manjem obimu, npr. ako bi netko samo htio preko njih kupiti žaruljice ili bateriju, bez ugradnje, ili moraju imati u rješenju onda I šifru 45.3. Trgovina djelovima ...
Dozvoljeni lom u maloprodaji Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Dozvoljeni lom u maloprodaji
Kreirao: ini | Uto, 15.11.2016 u 11:03h | Pročitano: 659 puta
Molim one koji imaju maloprodaju da mi pomognu u vezi kala i loma. Radim popis loma jednom mjesečno uz zapisnik i komisiju i to knjižim na lom, razdužim trgovinu. Ne zovem predstavnike PU. Pazim da je taj lom do 1% (prema odluci HGK) za maloprodaju. Znači ako je ukupni promet ...
Istek ugovora o radu i bolovanje Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Istek ugovora o radu i bolovanje
Kreirao: Mala vidra | Pet, 22.04.2016 u 08:26h | Pročitano: 655 puta
Zna li mi netko reći da li poslodavac smije odjaviti radnika kojem ugovor na određeno ističe 30.04. a otvorio je bolovanje i vjerojatno će biti na bolovanju u vrijeme isticanja ugovora? Unaprijed hvala! ...
PD i naknadno utvrđeni troškovi Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > PD i naknadno utvrđeni troškovi
Kreirao: BORS | Sri, 27.04.2016 u 13:23h | Pročitano: 653 puta
Pomozite molim vas! Gubitak 2015 godine je 356000 kn (iz RDG-a), Svi troškovi prethodnih godina (usklađenje s dobavljačima)su knjiženi na teret kapitala na devetku (nisu dakle uključeni u gubitak tekuće godine), a iznose 156000 kn. Preneseni porezni gubitak (br.40) je 140500 kn. Trebam li negdje u PD obrazac uključiti ...
Stjecanje dobara i prijava PDV-S Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Stjecanje dobara i prijava PDV-S
Kreirao: Ina | Čet, 09.04.2015 u 07:21h | Pročitano: 653 puta
Da li se računi prijavljuju u PDV-S obrascu kad ih zaprimimo ili kada su plaćeni? Ako se prikazuju kada su plaćeni molim Vas za neki čl.gdje to piše jer se navodno nešto mijenjalo od 01.01.2015 godine. Hvala! ...
Sponzorstvo Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Dvostavno računovodstvo > Sponzorstvo
Kreirao: Johny | Uto, 27.12.2016 u 09:17h | Pročitano: 652 puta
Ima li netko iskustva sa sponzorstvom? Klub je dobio od sponzora određeni iznos, potpisan je ugovor sa sponzorom i sad nas zanima što i kako dalje? Potrebno je izdati račun ? Kako proknjižiti? ...
PDV i stečajna nagodba Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > PDV i stečajna nagodba
Kreirao: Splićanka | Pon, 09.01.2017 u 10:15h | Pročitano: 651 puta
Nad tvrtkom je tijekom godine (mjesec svibanj 2016), pokrenut postupak predstečajne nagodbe, te je samim tim promijenila svoj pravno-ustrojbeni oblik. U dijelu godine do pokretanja postupka tvrtka je ostvarila prihod u visini od cca 69.000,00 kn, a nakon promjene (pokretanje postupka nagodbe) daljnjih cca 202.000,00 kn ...
Obračun putnog naloga i PDV na računu za prijevoz Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Ostali troškovi sl. puta i rada na terenu > Obračun putnog naloga i PDV na računu za prijevoz
Kreirao: BORS | Čet, 01.06.2017 u 12:21h | Pročitano: 650 puta
Djelatniku je dozvoljeno korištenje javnog prijevoza za potrebe službenog puta. Kao prilog za obračun putnog naloga djelatnik donosi račun za autobusnu kartu naslovljenu na firmu plaćen u gotovini. Po obračunu djelatniku je isplaćena gotovina u iznosu računa. Račun smo knjižili kroz ulazne račune, osnovicu stavili u trošak i koristili pretporez ...
PDV na državne nagrade Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > PDV na državne nagrade
Kreirao: snijeg | Uto, 12.07.2016 u 14:45h | Pročitano: 649 puta
Fizičkoj osobi dodijeljena je državna nagrada Vladimir Nazor (nagrada se dodjeljuje godišnje za posebni doprinos u nekom području, a ne za neko određeno djelo), a nagradu je dodjelilo Ministarstvo kulture.Fizička osoba ima registritanu djelatnost (ured ovlaštenog arhitekta) i u sustavu je pdv-a. Moje pitanje je - smatra li se ...
Fiskalizacija - gubitak podataka Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Fiskalizacija - gubitak podataka
Kreirao: igor | Uto, 23.05.2017 u 09:02h | Pročitano: 648 puta
Kako postupiti u slučaju kada su računi fiskalizirani, dođe do napada ovoga novog virusa i svi podaci od toga dana su obrisani! Što napraviti sa takvim računima? ...
Isplata dobiti za 2015. godinu Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Isplata dobiti za 2015. godinu
Kreirao: Dalela | Sri, 09.03.2016 u 10:17h | Pročitano: 648 puta
Da li možemo isplatiti prijevremenu akontaciju dobiti za 2015. godinu vlasniku firme? GFI-POD je predan na Fini. Javna objava će biti potpuno ista kao i na GFI-POD 2015. (ništa se ne mijenja). ...
Reinvestirana dobit i joppd Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Obveznici i rokovi podnošenja > Reinvestirana dobit i joppd
Kreirao: Kviska | Čet, 02.10.2014 u 10:19h | Pročitano: 645 puta
Mora li se i u kojem rokovima i sa kojim šiframa podnijeti JOPPD obrazac ako je reinvestirana dobit iz 2013. godine? Hvala unaprijed. ...
Otpis obveza dobavljača Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Otpis obveza dobavljača
Kreirao: nina | Pon, 18.04.2016 u 12:27h | Pročitano: 645 puta
Imam nepodmirenih obveze prema dobavljačima koje su strarije od 3 godine. U tom periodu nismo potvrdili njihov IOS obrazac o stanju potraživanja, niti su nas utužili. Da li možemo otpisati tj. zatvoriti obveze na 220 cto i knjižiti na prihode cto.78 bez obzira na visinu iznosa. ...
Prihodi budućeg razdoblja Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Prihodi budućeg razdoblja
Kreirao: Dalela | Čet, 28.12.2017 u 11:31h | Pročitano: 644 puta
Poštovani, molim savjet. Imam poslovni subjekt koji je u sustavu PDV-a prema naplati. U mjesecu Oktobru fakturirao je uslugu savjetovanja (prema Ugovoru koji je sklopio sa kupcem), međutim plaćeno mu je samo četvrtina računa. Da li mogu razliku računa knjižiti na cto 191, prihodi budućeg razdoblja, obzirom da će kupac ...
Promjena sjedišta tvrtke - d.o.o. Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Promjena sjedišta tvrtke - d.o.o.
Kreirao: žderopero | Uto, 09.06.2015 u 13:04h | Pročitano: 642 puta
Promjenili bi sjedište tvrtke i to sjedište bi služilo samo za dostavu pošte (poslovna djelatnost bi se u cijelosti obavljala na drugom mjestu - uredi u zakupu). Novo sjedište bi bilo u kući prijatelja a ne u vlastitom stambenom prostoru. Da li je potrebno sklapati ugovor o zakupu sa vlasnikom ...
Putni nalog - hotelski račun Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Putni nalog - hotelski račun
Kreirao: KIKISARA | Uto, 17.11.2015 u 09:54h | Pročitano: 642 puta
Poštovani, Dali se račun za hotelski smještaj koji glasi na tvrtku a plaćen je privatnom karticom tj. nije plaćen preko računa tvrtke knjiži kroz putni nalog ili se knjiži kroz knjigu URA? Također dali račun za hotelski smještaj u EU koji glasi na tvrtku a plaćen je privatnom karticom ne ...
Putni nalog - elektronski ili na papiru Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Temelji > Putni nalog - elektronski ili na papiru
Kreirao: Sheldon | Čet, 02.10.2014 u 23:11h | Pročitano: 641 puta
Putni nalog je knjigovodstvena isprava. Ako poduzetnik ima više poslovnih jedinica, puno djelatnika koji se upućuju na službeni put, mora se sastavljati i obračunavati puno putnih naloga u više poslovnih jedinica. Ti putni nalozi se mogu koristiti i iz knjigovodstvenog programa, a poslovne jedinice mogu biti umrežene i sastavljati putne ...
Prelazak dohodaša u dobitaša - obveze veće od imovine Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Prelazak dohodaša u dobitaša - obveze veće od imovine
Kreirao: mana71 | Sri, 29.11.2017 u 10:41h | Pročitano: 641 puta
Pri knjiženju početne bilance za prelazak iz obrtnika "dohodaša" u "dobitaša", imovina u aktivi je manja od vrijednosti obveza za 30.000 kn. Kako knjižiti taj iznos? Unaprijed hvala. ...
Fizička osoba iznajmljivač u sustavu pdv-a i turističke agen Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Fizička osoba iznajmljivač u sustavu pdv-a i turističke agen
Kreirao: Consulo | Čet, 21.05.2015 u 09:07h | Pročitano: 639 puta
Fizička osoba iznajmljivač u sustavu PDV-a posredstvom turističke agencije iz EU iznajmljuje apartmane. Gost plaća agenciji, a agencija proslijeđuje ugovoreni iznos za smještaj (umanjen za proviziju) na iznajmljivačev devizni račun. Iznajmljivač prema agenciji izdaje račun. Da li mora: 1. na naknadu koju mu je agencija doznačila obračunati PDV od 13% ...
Forma obračuna terenskog dodatka Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Terenski dodatak > Forma obračuna terenskog dodatka
Kreirao: Alex | Pet, 01.04.2016 u 09:27h | Pročitano: 637 puta
Tvrtka se bavi građevinskim uslugama, a radnici na mjesto obavljanja usluge idu vlastitim osobnim automobilima. Do sada smo obračun nadoknada vršili preko putnih naloga, na istima obračunavali kilometražu te iznos dnevnice i ostale troškove. Međutim, čitajući razne komentare i mišljenja, čini mi se da bi pravilnije bilo isplaćivati terenski dodatak ...
Rekalkulacija nabavne vrijednosti za vozila Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Posebnosti pojedinih djelatnosti > Rekalkulacija nabavne vrijednosti za vozila
Kreirao: TIS | Čet, 18.08.2016 u 10:28h | Pročitano: 636 puta
Poštovani, da li mogu na temelju prodajne akcije - ključ u ruke što znači za kupca da ću kao prodavatelj isporučiti registrirano vozilo sa policom osiguranja. Polica glasi na vlasnika vozila a ugovaratelj i platitelj je prodavatelj. Moje je pitanje: da li mogu račun za osiguranje i tehnički pregled ( ...
PDV-K za 2014 Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > PDV-K za 2014
Kreirao: Goga | Uto, 03.02.2015 u 13:07h | Pročitano: 635 puta
Da li se u pdv-k za 2014. god. smiju uključiti ulazni računi koji nisu bili uključeni kroz mjesečne obrasce, jer su došli u knjigovodstvo nakon 20.01.2015. ( npr. pošta je kasnila, tražili su se prijepisi računa koji su falili kroz godinu i slično) ? Naime, Porezna uprava je dala ...
Popunjavanje joppd obrasca za obrtnike sezonce Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Popunjavanje joppd obrasca za obrtnike sezonce
Kreirao: nala | Pon, 23.05.2016 u 17:31h | Pročitano: 633 puta
Poštovane kolege i kolegice, molim za vašu pomoć u vezi slanja Joppd obrasca za obrtnika koji posluje sezonski, od 15.04.-15.10. svake godine. Pri slanju se javlja pogreška da obrazac ne može biti za 16 dana niti osnovica za 16 dana, nego puni mjesec. Od porezne uprave nemam ...
Izdavanje fakture u treće zemlje Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Porezni postupak > Ostalo > Izdavanje fakture u treće zemlje
Kreirao: Admin_1 | Čet, 08.06.2017 u 17:06h | Pročitano: 632 puta
x ...
Porezni status - kotizacija Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Temelji > Porezni status - kotizacija
Kreirao: Ina | Sri, 13.01.2016 u 13:26h | Pročitano: 632 puta
Osnovali smo udrugu mladih fizičara i imamo pitanje u vezi kotizacije. Mi smo organizator natjecanja (za to smo registrirani) i tražili bi uplatu kotizacije od grupa ( škole itd) kako bi tim novcem mogli kupiti hranu da osiguramo obrok natjecateljima. Za kotizaciju izdajemo račun bez PDV-a - „Obveznik nije u ...
Obračun bolovanja majke zbog djeteta Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Bolovanja > Bolovanja na teret HZZO > Obračun bolovanja majke zbog djeteta
Kreirao: jaja | Čet, 14.01.2016 u 16:50h | Pročitano: 632 puta
Plaća 08/15 =769,09 Plaća za 09/15 =3150,00 Plaća 10/15=3150,00 Plaća 11/15 =3150,00 plaća 12/15 Djelatnica je dva dana na bolovanju zbog djeteta(oznaka bol.F1) Kako da izračunam iznos bolovanja? Djelatnica nije prije radila,zadnje 2012 godine. Ja sam dobila netto satnicu 18,03 koju sam pomnožila ...
Servis, popravak s ugradnjom rezervnih djelova Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Servis, popravak s ugradnjom rezervnih djelova
Kreirao: dada | Uto, 06.12.2016 u 10:38h | Pročitano: 630 puta
Poštovani, molim Vas za pomoć, dobila sam račun za popravak kaminona od ino poreznog obveznika sa obračunatim ino porezom. Na tom računu veći dio se odnosi na ugrađene rezervne dijelove a manji dio je uslugu popravka. Da li mi moramo još jedanput obračunati naš PDV pošto je mjesto isporuke s ...
Podizanje gotovine sa poslovnom karticom Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Podizanje gotovine sa poslovnom karticom
Kreirao: jaja | Sri, 01.02.2017 u 20:41h | Pročitano: 630 puta
Direktor poduzeća podiže 2.000,00 kn na bankomatu poslovnom karticom. Naravno u računovodstvu to saznajemo kad dođe račun kartičara. Direktor je podigao te novce jer mu je trebala gotovina. Kako da proknjižimo podignutu gotovinu? ...
Knjiženje u neprofitnim organizacijama ako si dio u sustavu Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Dvostavno računovodstvo > Knjiženje u neprofitnim organizacijama ako si dio u sustavu
Kreirao: ANĐELINA | Sri, 10.12.2014 u 11:36h | Pročitano: 630 puta
Zanima me kako knjižiti Ulazni I izlazni Račun kontni plan NEPROFITNA ORG. Nabava robe za svoje članove kojima se ispostavi Račun i oni plate u više rata tu istu robu.(Zbog ovoga smo pretpostavljam dobili rješenje o Porezu na dobitu za ovu godinu, samo da kažem koliko platili za toliko ...
Porezni obveznik Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Porezni obveznik
Kreirao: Admin_1 | Pon, 22.09.2014 u 21:06h | Pročitano: 630 puta
Porezni obveznik je svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti i svaka osoba koja povremeno isporučuje nova prijevozna sredstva (npr. fizička osoba građanin). Porezni obveznik je i svaka osoba koja na području Republike Hrvatske nema sjedište, poslovnu jedinicu, prebivalište ...
Knjiženje razlike između stanja na skladištu i knjig.stanja Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Knjiženje razlike između stanja na skladištu i knjig.stanja
Kreirao: dada | Uto, 03.10.2017 u 14:41h | Pročitano: 630 puta
Poštovani, molim Vas za vaše mišljenje vezano za knjiženje razlike između stvarnog stanja i knjigovodstvenog stanja. Naime radi se o ovome: Stranka (transportno poduzeće) ima mobilni naftni spremnik u koji se stavlja dizel gorivo i iz njega se tankiraju vlastiti kamioni: Taj spremnik ima mehanički brojač koji ima određenu toleranciju ...
Seminar+team building Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Ostali troškovi sl. puta i rada na terenu > Seminar+team building
Kreirao: Valerie_p | Uto, 18.04.2017 u 16:28h | Pročitano: 629 puta
Pozdrav, trebam pomoc i savjet kako pravdati dvodnevni put zaposlenika firme. Prvog dana je polazak iz naseg grada ujutro te popodne seminar vezan uz posao. Drugog dana je team building te povratak kasnije navecer. Jasno mi je kako nocenje s doruckom stavljam pod putni nalog kao trosak smjestaja. Najam konferencijske ...
Zbirna prijava Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Zbirna prijava
Kreirao: trio no | Pet, 18.03.2016 u 10:07h | Pročitano: 628 puta
Da li se u Zbirnoj prijavi I PDV obrascu iskazuje predujam za isporuku dobara u druge države članice EU? U ovom slučaju radi se o predujmu za prodaju inventara iz dugotrajne imovine obrtnika koji je kupac uplatio krajem 2 mjeseca, a isporuka I račun biti će u 3 mjesecu. Hvala ...
Isplata dobiti nerezidentu i JOPPD Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Isplata dobiti nerezidentu i JOPPD
Kreirao: kume | Sri, 05.10.2016 u 13:23h | Pročitano: 628 puta
Mora li se kod isplate zadržane dobiti nerezidentu, koja podliježe oporezivanju, slati obrazac JOPPD? Hvala. ...
Reprezentacija Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Osnivanje, statutarne promjene, prestanak > Reprezentacija
Kreirao: st4r10rd | Sri, 08.03.2017 u 14:39h | Pročitano: 627 puta
Poštovani, Koliki je maksimalni iznos reprezentacije koji se može staviti u plan za slijedeću godinu. da li ide po nekom postotku ili? Hvala! ...
Uvećanja osnovne plaće Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Uvećanja osnovne plaće
Kreirao: Marinela | Uto, 10.02.2015 u 11:42h | Pročitano: 626 puta
Koji su postotci uvećanja osnovne plaće za rad koji nije redovni (noću, prekovremeni, subotom, nedjeljom, blagdanom...)? Da li postoje neki zakonski minimum, da li se to odnosi samo na državne službenike i namještenike i na koji način se može regulirati, internim pravilnikom? Što je s javnim ustanovama koje se ...
Fiskalizacija računa kod zastupanja i komisije Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Fiskalizacija računa kod zastupanja i komisije
Kreirao: Kikica | Čet, 02.10.2014 u 08:44h | Pročitano: 624 puta
Kako, odnosno s čijim se certifikatom fiskaliziraju izlazni računi za naplatu u gotovini kod zastupnika i kod komisionara? ...
Gotovinska plaćanja između obrtnika Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Gotovinska plaćanja između obrtnika
Kreirao: kume | Pet, 05.06.2015 u 08:51h | Pročitano: 623 puta
Obzirom da u praksi nailazim na različita tumačenja pojavila se dvojba - smije li se priznati predporez, odnosno, trošak po računima koji su plaćeni gotovinom u poslovnom odnosu između dva obveznika poreza na dohodak? U zakonu o PDV-U nema ograničenja vezano za način plaćanja - bitno je da račun sadrži ...
Otpremnina, tehnološki višak ili odlazak u mirovinu Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Otpremnine > Zakonska minimalna otpremnina > Otpremnina, tehnološki višak ili odlazak u mirovinu
Kreirao: Noca | Uto, 15.12.2015 u 13:47h | Pročitano: 622 puta
Radnica je tehnološki višak, a ima pravo na prijevremenu starosnu mirovinu. Koju otpremninu smo joj dužni isplatiti? ...
Obrazac JOPPD stručno osposobljavanje od 01. siječnja 2017. Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Obrazac JOPPD stručno osposobljavanje od 01. siječnja 2017.
Kreirao: Korni | Pon, 09.01.2017 u 13:23h | Pročitano: 622 puta
U kojem zakonu i pravilniku mogu naći nova pravila koja za stručno osposobljavanje vrijede od 01. siječnja 2017. ( upis dana umjesto radnih sati )? ...
Dnevnice za rad na terenu Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Obračun kilometraže > Dnevnice za rad na terenu
Kreirao: Mala vidra | Sri, 15.03.2017 u 16:51h | Pročitano: 621 puta
Firma se bavi savjetodavnim i konzultantskim uslugama s ciljem unaprijeđenja proizvoda i slicne usluge za koje je neophodan rad na terenu, odnosno u prostorijama narucitelja usluga. Radnik će svaki dan putovati kod naručitelja posla s kojim ima ugovor o poslovnoj suradnji u grad udaljen 35 km od sjedišta svoje firme ...
Knjiženje školovanja zaposlenika koji je ujedno direktor i v Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Knjiženje školovanja zaposlenika koji je ujedno direktor i v
Kreirao: Dalela | Pon, 11.09.2017 u 13:28h | Pročitano: 619 puta
Poštovani, imam slučaj da se direktor želi dodatno školovati (za pedagošku izobrazbu iz razloga što će mu to u skoroj budućnosti poslovanja biti potrebno) na račun firme. Direktor je ujedno i vlasnik i zaposlenik firme. Da li mu firma može platiti troškove školovanja, odnosno da li moramo paziti na neke ...
Porezni tretman troškova za psa čuvara Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Porezni tretman troškova za psa čuvara
Kreirao: PAPI | Čet, 02.06.2016 u 11:17h | Pročitano: 618 puta
Poštovani, zanima me može li se priznati pretporez na troškove prehrane, opreme i veterinara za psa čuvara imovine tvrtke (koji se tretira kao takav odlukom poduzetnika, a nije obučen zaštitarski pas uveden kao biološka imovina poduzeća) te odgovarajući članak zakona. Hvala ...
Likvidacija društva Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Financijski izvještaji > Likvidacija društva
Kreirao: nina | Pet, 30.06.2017 u 12:29h | Pročitano: 616 puta
U 2017. god. pokrenuta je likvidacija društva i napravila sam obračun do dana koji prethodi otvaranju likvidacije. Popunjavam referentnu stranicu GFI-POD : 1. datum 01.01.- 30.04.2017. 2. vrsta izvještaja - 31 3. svrha predaje - 2 za javnu objavu I to je OK. Predajem bilancu i ...
Otpremnina-nepuno radno vrijeme Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Otpremnine > Zakonska minimalna otpremnina > Otpremnina-nepuno radno vrijeme
Kreirao: trio no | Čet, 09.06.2016 u 09:03h | Pročitano: 616 puta
Kod utvrđivanja prava na otpremninu, zanima nas da li se gleda vremenski period od kada je osoba zaposlena kod poslodavac ili staž koji je ostvarila kod njega? Naime imamo radnika koji je 5 godina bio na pola radnog vremena, te mu je uslijedio poslovno uvjetovani otkaz, te radnika koji je ...
Popust na određene artikle u prodavaonicama Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Posebnosti pojedinih djelatnosti > Popust na određene artikle u prodavaonicama
Kreirao: Anabanana | Sri, 24.08.2016 u 13:38h | Pročitano: 614 puta
Tvrtka bi snizila pojedine artikle za 10-30% u svim prodavaonicama. Radi se o robi koja se nije prodala tijekom ljeta. Popust bi bio za plaćanje gotovinom. Zanima me kakva vrsta sniženja bi to bila? Da li se to može smatrati akcijskom prodajom ili ne? Znam da ne može ići pod ...
PDV na ugovor o autorskom djelu Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > PDV na ugovor o autorskom djelu
Kreirao: Anabanana | Čet, 12.05.2016 u 11:40h | Pročitano: 614 puta
Fizička osoba je vlasnik obrta koji je u ovoj godini ušao u sustav PDV-a. Fizička osoba bi sklopila ugovor o autorskom djelu ali ne preko obrta. Zanima me da li ona s obzirom da je u sustavu PDV-a mora izdati račun ako ugovor o djelu neće ići preko obrta? Hvala ...
Isplate profesorima Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Drugi dohodak > Autorski honorari i honorari umjetnika > Isplate profesorima
Kreirao: Korni | Pon, 09.05.2016 u 15:08h | Pročitano: 612 puta
Da li se predavanja profesora mogu smatrati i ugovorom o djelu i dijelom autorski honorar? Npr. kada predaju po verificiranom programu - ugovor o djelu a kada pripreme svoja predavanja - autorski honorar? ...
Obračun Amortizacije Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Temelji > Obračun Amortizacije
Kreirao: kaja | Sri, 16.11.2016 u 14:17h | Pročitano: 611 puta
Obrtnik - Dobitaš (vodi dvojno Knjigovodstvo) pita: u Popisu dugotrajne imovine ima imovinu za koju nije vršen Obračun amortizacije zadnjih par godina, a samim time nije knjižen niti trošak Amortizacije...je li to dobro, odnosno može li to posljedično izazvati konsekvence pri Nadzoru od strane Porezne?? ...
Zaliha robe i materijala Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Zaliha robe i materijala
Kreirao: trio no | Sri, 02.11.2016 u 14:06h | Pročitano: 611 puta
Dobili smo novu stranku (d.o.o.), koja se bavi prodajom naftnih derivata. Uvidom u poslovnu dokumentaciju utvrdili smo da se je roba knjižila na 3100 (zalihe) po svakom računu dobavljača, a 31.12. razdužena je vrijednost ukupne zalihe (sa 3100) na način da se (prema evidenciji robe po ...
Godišnji popis imovine i zaliha trgovačke robe - rok za popi Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Temelji > Godišnji popis imovine i zaliha trgovačke robe - rok za popi
Kreirao: RAD | Pet, 24.06.2016 u 11:43h | Pročitano: 611 puta
NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU IV. POPIS IMOVINE I OBVEZA Popis imovine i obveza Članak 15. (1) Poduzetnik mora na početku poslovanja popisati imovinu i obveze i navesti njihove pojedinačne vrijednosti u količinama i u novčanom iznosu. (2) Poduzetnik je dužan na kraju poslovne godine popisati imovinu i obveze i s ...
Broj računa nije u tri dijela Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Broj računa nije u tri dijela
Kreirao: trio no | Pet, 05.02.2016 u 10:04h | Pročitano: 609 puta
Naša stranka zaprimili je račun od firme (d.o.o.) na kojem broj računa nije u tri dijela, račun se plaća transakcijski. Izdavatelj računa tvrdi da imaju takav Interni akt koji je ovjeren od porezne da mogu izdavati tako račun koji se sastoji u jednom nizu od 9 znamenki ...
Montaža opreme u drugoj DČ (EU) Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Montaža opreme u drugoj DČ (EU)
Kreirao: trio no | Uto, 13.06.2017 u 11:11h | Pročitano: 609 puta
Hrvatska firma (porezni obveznik) je izradila reklamu firmi iz Austrije (porezni obveznik) i treba je montirati u Austriji. PDV se neće obračunati (čl.13 st.10. ZoPDV). Austrija je u popisu zemalja koje zahtijevaju registraciju za potrebe PDV-a. To znači da se hrv. obveznik treba registrirati u Austriji za potrebe ...
Izračun naknade za bolovanje Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Izračun naknade za bolovanje
Kreirao: Korni | Sri, 09.08.2017 u 14:06h | Pročitano: 608 puta
Ako se bolovanje do 42 dana po Zakonu o zdravstvenom osiguranju računa kao prosjek plaća isplaćenih u zadnjih 6 mjeseci prije otvaranja bolovanja a Pravilnik ustanove propisuje prosjek 3 mjeseca po čemu se povoditi? Povoljnijem pravu za radnika? ...
Povrat ne utrošenih sredstava donatoru Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Dvostavno računovodstvo > Povrat ne utrošenih sredstava donatoru
Kreirao: mya | Pet, 10.03.2017 u 10:04h | Pročitano: 608 puta
Molim pomoć oko sljedećeg knjiženja, u 2016 godini primitak sredstava EU knjižen je na 2922 Odgođeno priznavanje prihoda, dio sredstava nije utrošen, odlukom o povratu sredstava nadležnog tijela vraćen je ne utrošen iznos. Kako se knjiži povrat sredstava donatoru sa konta 2922? ...
Isplata ugovora o djelu kroz plaću Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Isplata ugovora o djelu kroz plaću
Kreirao: Korni | Pon, 04.04.2016 u 12:36h | Pročitano: 608 puta
Ima li netko slučaj zaposlenika koji je uz svoj redovan rad obavio određeni posao koji mu inače nije u opisu posla za firmu u kojoj radi i za koji je sklopljen ugovor o djelu ali se isplata za taj posao isplaćuje kroz plaću. Koja je šifra primitka u JOPPD-u? ...
Izjava o suglasnosti za usteg na neto plaći Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Izjava o suglasnosti za usteg na neto plaći
Kreirao: trio no | Sri, 07.12.2016 u 09:06h | Pročitano: 607 puta
Radniku je naknada za bolovanje (na teret HZZO) isplaćena u većem iznosu jer je došlo do pogrešnog obračuna koje je utvrđeno tek po provedenom ispravku od strane HZZO. Da li za više isplaćenu naknadu po bolovanju za radnika možemo I smijemo uz njegovu potpisanu Izjavu o suglasnosti obustaviti na neto ...
Knjiženje stručno osposobljavanje Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Dvostavno računovodstvo > Knjiženje stručno osposobljavanje
Kreirao: Korni | Pon, 08.08.2016 u 11:01h | Pročitano: 607 puta
Molim pomoć za ispravno knjiženje stručnog osposobljavanja. 1. Primitak na žiro račun od HZZZ 1111 žiro račun/29221 prihodi budućih razdoblja 2. Obračun doprinosa 42441 ostale naknade/24239 ostale naknade 3. Na istoj temeljnici obračuna knjižiti 29221/33111 mjesečni iznos doprinosa 4. Plaćanje doprinosa na izvodu 24239/1111 Da li je potrebno na klasi ...
Obračun naknade za bolovanje Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Obračun naknade za bolovanje
Kreirao: Korni | Pet, 29.12.2017 u 10:39h | Pročitano: 607 puta
Ako je radnik cijeli mjesec na bolovanju a od toga su dva dana blagdani koje inače ne bi radio, naknadu npr. za 12 mjesec računam za 152 sata a ne 168 sati? ...
Jubilarna nagrada Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Jubilarna nagrada
Kreirao: Ina | Uto, 15.03.2016 u 14:02h | Pročitano: 607 puta
Poslodavac je odlučio isplatiti jubilarne nagrade radnicima. Ima trenutno 19 zaposlenih nekad je bilo i više pa ima i Pravilnik o radu. Zanima me da li se može isplata vršiti u gotovini naravno kroz blagajnu (isplatnica-uplatnica) i da li se takav primitak prikazuje u JOPPD obrascu i pod kojom šifrom ...
Stručno osposobljavanje staž Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Stručno osposobljavanje staž
Kreirao: Korni | Pon, 14.08.2017 u 11:48h | Pročitano: 606 puta
Zaposlili smo osobu koja se kod nas stručno osposobljavala. Da li ta godina dana staža ulazi u izračun minulog rada? ...
Cesija Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Temelji > Cesija
Kreirao: Johny | Pet, 08.09.2017 u 12:51h | Pročitano: 606 puta
Nogometni klub je sklopio ugovor o cesiji s gradom i firmom za kupnju traktorske kosilice. Račun je 19xxx kn, a od toga je grad dao 16xxx kn, a o statak plaća klub 3xxx, pa me zanima zna li netko kako to proknjižiti? Hvala! ...
Postotak podjele predporeza Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Postotak podjele predporeza
Kreirao: Korni | Sri, 01.02.2017 u 13:05h | Pročitano: 606 puta
Ako mi je postotak podjele pretporeza po ulaznim računima (imamo dio oporezivih a dio neoporezivih usluga) ispao 10,33% da li ga matematički zaokružujem na 10% s obzirom da sam u jednom članku pročitala da se zaokružuje najviše do slijedećeg cijelog broja. ...
Obveza fiskalizacije kod udruge Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Obveza fiskalizacije kod udruge
Kreirao: Yoda | Pon, 11.05.2015 u 15:58h | Pročitano: 605 puta
Udruga proizvodi proizvode kulturnog karaktera koje bi prigodno prodavala na otvorenom prostoru. Kakve su joj obveze s motrišta fiskalizacije? Treba li za tu prodaju kupiti mobilni naplatni uređaj? ...
Knjiženje troška idejnog rješenja nekretnine Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Knjiženje troška idejnog rješenja nekretnine
Kreirao: trio no | Pet, 18.08.2017 u 11:13h | Pročitano: 604 puta
Obrtnik je u fazi pripreme izgradnje poslovne građevine. Primio je račun (PPO)u iznosu 10.000,00 kuna za trošak idejnog rješenja. Mišljenja smo da taj trošak izrade idejnog rješenja za poslovnu građevinu kao i trošak ishodovanja posebnih uvjeta za nju se knjiže kao povećanje vrijednosti zgrade (ulaze u dugotrajnu imovinu) ...
Putni nalozi-maloljetnici Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Ostali troškovi sl. puta i rada na terenu > Putni nalozi-maloljetnici
Kreirao: Neprofitna organizacija | Čet, 22.01.2015 u 10:57h | Pročitano: 604 puta
Mi smo neprofitna organizacija. Obirom da su većina naših članova - maloljetnici, zanima nas sljedeće: - na putnim nalozima, da li se potpisuje dijete ili zakonski zastupnik djeteta kao podnositelj obračuna putnog naloga, i da li se u JOPPD stavlja OIB djeteta ili zakonskog zastupnika? - isplate neoporezivih primitaka (npr ...
Porezni nadzor Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Porezni nadzor
Kreirao: nina | Ned, 10.04.2016 u 20:37h | Pročitano: 604 puta
Imali smo porezni nadzor koji je utvrdio da se na izdanom računu za uslugu treba obračunati PDV. Mi ćemo po porezno rješenju stvoriti obvezu i uplatiti PDV u državni proračun ali me zanima da li treba ispravljati taj račun zbog kupca. Hvala na pomoći ...
uvoz iz Kine Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Posebni porezi i trošarine > uvoz iz Kine
Kreirao: ela1 | Uto, 22.08.2017 u 09:08h | Pročitano: 604 puta
Pozdrav. Društvo razmišlja o uvozu industrijskih guma iz Kine i radi kalkulaciju mogućih nameta. Koja se carinska stopa mora tu uračunati i koji se sve dodatni troškovi osim pdostave mogu očekivati? ...
Stečaj Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Osnivanje, statutarne promjene, prestanak > Stečaj
Kreirao: BORS | Uto, 05.09.2017 u 16:51h | Pročitano: 604 puta
Molim za pomoć. Iz Stečajnog zakona Članak 330. Smatrat će se da su vjerovnici prihvatili stečajni plan ako je u svakoj skupini glasovala većina vjerovnika i ako zbroj tražbina vjerovnika koji su glasovali za stečajni plan dvostruko prelazi zbroj tražbina vjerovnika koji su glasovali protiv toga da se stečajni plan ...
Povrat pdv-a iz EU - VAT refund Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Povrat pdv-a iz EU - VAT refund
Kreirao: Goga | Pon, 09.10.2017 u 13:55h | Pročitano: 603 puta
U zadnje vrijeme su se pojavile neke informacije, što usmeno, što pismeno na net-u, da se može tražiti povrat PDV-a iz EU na ugostiteljske usluge - usluživanje hrane i pića. Po meni to i nema neke logike, pošto se kod nas usluživanje hrane i pića priznaje samo kao reprezentacija, a ...
Inventar u izložbenom prostoru Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Inventar u izložbenom prostoru
Kreirao: trio no | Pon, 06.03.2017 u 14:37h | Pročitano: 601 puta
Obrtnik, stolar, osim proizvodnje stolarije ima I izložbeni prostor. Materijal, odnosno proizvodi koji će se izložiti u izložbenom prostoru da li vodimo kao sitan inventar bez obzira na vrijednost (I vise od 3500,00 kn) ili takav inventar vodimo kao DI (I ima pravo korištenja amortizacije). Izloženi inventar nije namijenjen ...
Korištenje osobnog odbitka-rad kod dva poslodavca Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Korištenje osobnog odbitka-rad kod dva poslodavca
Kreirao: žderopero | Uto, 26.05.2015 u 10:01h | Pročitano: 601 puta
Radnica radi kod dva poslodavca na pola radnog vremena. Kako može koristiti osobni odbitak? ...
Primitci i izdaci - neregistrirana djelatnost Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Primitci i izdaci - neregistrirana djelatnost
Kreirao: Alex | Čet, 25.05.2017 u 09:35h | Pročitano: 601 puta
Pozdrav, obrtniku je temeljna djelatnost završni građevinski radovi i uređenje interijera, i od njih ostvaruje 99% prihoda i iste su upisane u obrtni registar. Planira se baviti i uslugama za tzv. adventure turizam i u tu svrhu je kupio vozila tipa quad i baggy, opremu za paintball kao i veliki ...
Stranice:
×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice