Mišljenja.hr

Forum

Uzdržavani član i oporezivi primici do 13.000,00 kuna

Kreiraj odgovor
  • Sortiraj uzlazno
  • Sortirano je silazno
Mala vidra Registrirani član Postova: 91

Uzdržavani član i oporezivi primici do 13.000,00 kuna

Shvacam, ima logike. Nisam razmisljala u pravom smjeru očito. Hvala na objasnjenju Dax i Admin :)
Admin_1 Administrator Postova: 644

Uzdržavani član i oporezivi primici do 13.000,00 kuna

Kako je dobro razmijeniti mišljenja :)
Čl. 36., st. 4. Zakona o porezu na dohodak: "Uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom smatraju se fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se u smislu ovoga Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos peterostrukoga osnovnoga osobnog odbitka iz stavka 1. ovoga članka, na godišnjoj razini."
5x2600,00=13.000,00 kn.
"oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se u smislu ovoga Zakona ne smatraju dohotkom" osim primitaka iz čl. 36., st. 5. Zakona o porezu na dohodak i čl. 53., st. 1. i 2. Pravilnika o porezu na dohodak kako navodi Dax.
Dakle, bruto primitak i svi primitci osim niže navedenih (14:06h).
Dax Registrirani član Postova: 156

Uzdržavani član i oporezivi primici do 13.000,00 kuna

Ne kaže Zakon "ostvaren neto primitak". To je igra riječi i "zamka" za mnoge.
Primitak je sve što osoba primi, npr. za radnika je primitak: neto primitak + MIO + porez + prirez. MIO nije od isplatitelja već od radnika, porez i prirez nisu od isplatitelja nego od radnika... Isplatitelj to samo obustavlja, uplaćuje za radnika, a neto isplaćuje radniku.
I ako niti Zakon, niti Pravilnik ne definiraju pojam "primitak" u Zakonu i u Pravilniku o porezu na dohodak koristi se termin "isplatitelj primitka", pa od tog se primitka obustavlja i uplaćuje... isplaćuje...
Svi su naši propisi pisani u duhu bruto primitka (ZOR, dohodovni propisi, Zakon o doprinosima).
Da ne vučemo ovdje mačka za rep, ali i dar djetetu od 600,00 kn ulazi u primitak koji se ubraja za cenzus do 13.000,00 kn. I kamata po računu(Ž-R) kod npr. stipendije, zato se nikada ne isplaćuje 12.999,99 kn jer par kuna kamate može dovesti do problema.
Žao mi je ali to je tako dok se propis ne promijeni, bitno je da ljudi čuju i znaju na što treba paziti.
vv Registrirani član Postova: 14

Uzdržavani član i oporezivi primici do 13.000,00 kuna

Dax je potpuno u pravu.
Mala vidra Registrirani član Postova: 91

Uzdržavani član i oporezivi primici do 13.000,00 kuna

Dax, kako bruto?! Koliko sam shvatila iz ovog pitanja, konkretno radi se o primjeru ako je netko uzdrzavani clan a ostvario je primitak od drugog dohotka i nesamostalnog rada. Zar se ne radi u tom slucaju o dohotku, a to je bruto umanjen za doprinose iz place?
I zavod za zaposljavanje kad izracunava naknadu za nezaposlenost gleda neto 1 iznos, a to je dohodak- bruto poslije doprinosa za mirovinsko osiguranje. Mozda sam u krivu... ako jesam, ispricavam se, ali htjela bih navod iz nekog zakona ili propisa
Dax Registrirani član Postova: 156

Uzdržavani član i oporezivi primici do 13.000,00 kuna

Kada se govori o primitcima za cenzus od 13.000,00 kn za uzdržavanog člana, uvijek se gleda bruto primitak. Znači bruto plaća, bruto drugi dohodak.
Oprez! U te primitke se ne uzimaju u obzir samo:
- primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora,
- doplatka za djecu,
- potpora za novorođenče, odnosno opremu novorođenog djeteta,
- obiteljskih mirovina koje primaju djeca nakon smrti roditelja,
- primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji, te
- primici koji predstavljaju naknadu stvarno nastalih troškova, kao što su naročito naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom i naknada troškova službenog putovanja.
Mala vidra Registrirani član Postova: 91

Uzdržavani član i oporezivi primici do 13.000,00 kuna

Oporezivim primicima u tom slučaju smatra se DOHODAK uzdržavanog člana.
Kod plaće to je bruto plaća umanjena za doprinose IZ plaće ( mirovinsko osiguranje ). Kod drugog dohotka - ugovor o djelu -također bruto umanjen za doprinose iz bruta, a kod Autorskog honorara bruto honorar poslije izdataka.
Dakle, u svakom slučaju je to dohodak prije poreza.
nina Registrirani član Postova: 94

Uzdržavani član i oporezivi primici do 13.000,00 kuna

Molim pomoć jer mi nije jasno što se smatra oporezivim primicima do 13.000,00 kuna uzdržavanom članu. Primjer. kod plaće da li je to brutto plaća ili brutto umanjen za MIO ili neto umanjen za porez. A kod drugog dohotka? Hvala
Kreiraj odgovor
  • Sortiraj uzlazno
  • Sortirano je silazno
 Povratak