Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Forum

  • Forum
  • Najčitaniji postovi
Najnoviji postovi

Najčitanije na forumu zadnju godinu

Pogledajte najčitanije zadnji tjedan | zadnji mjesec

Popis postova
Obveza fiskalizacije kod udruge Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Obveza fiskalizacije kod udruge
Kreirao: Yoda | Pon, 11.05.2015 u 15:58h | Pročitano: 617 puta
Udruga proizvodi proizvode kulturnog karaktera koje bi prigodno prodavala na otvorenom prostoru. Kakve su joj obveze s motrišta fiskalizacije? Treba li za tu prodaju kupiti mobilni naplatni uređaj? ...
Isplata ugovora o djelu kroz plaću Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Isplata ugovora o djelu kroz plaću
Kreirao: Korni | Pon, 04.04.2016 u 12:36h | Pročitano: 617 puta
Ima li netko slučaj zaposlenika koji je uz svoj redovan rad obavio određeni posao koji mu inače nije u opisu posla za firmu u kojoj radi i za koji je sklopljen ugovor o djelu ali se isplata za taj posao isplaćuje kroz plaću. Koja je šifra primitka u JOPPD-u? ...
Knjiženje PDV-a po rješenju o nadzoru Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Knjiženje PDV-a po rješenju o nadzoru
Kreirao: nina | Pon, 24.10.2016 u 14:13h | Pročitano: 616 puta
Imali smo kontrolu poslovanja i nadzor tj. PU nas tereti za neobračunati PDV na izlaznim računima. Da li za taj iznos PDV-a teretimo kupca i knjižim na 120/240. ...
Povrat pdv-a iz EU - VAT refund Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Povrat pdv-a iz EU - VAT refund
Kreirao: Goga | Pon, 09.10.2017 u 13:55h | Pročitano: 615 puta
U zadnje vrijeme su se pojavile neke informacije, što usmeno, što pismeno na net-u, da se može tražiti povrat PDV-a iz EU na ugostiteljske usluge - usluživanje hrane i pića. Po meni to i nema neke logike, pošto se kod nas usluživanje hrane i pića priznaje samo kao reprezentacija, a ...
Isplata štete Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Drugi dohodak > Primitci na koje se plaćaju doprinosi > Isplata štete
Kreirao: nina | Čet, 07.12.2017 u 11:59h | Pročitano: 612 puta
Firma u sustavu PDV-a je u postupku mirenja s kupcem (koji je fizička osoba) postigla sporazum da će mu nadoknaditi nastalu štetu. Majstor je neispravno ugradio naš proizvod i kupcu je to prouzročilo štetu. Da li se može taj iznos "štete" isplatiti kupcu (fizička osoba) bez obračuna poreza i doprinosa ...
Nabavna vrijednost Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Nabavna vrijednost
Kreirao: Admin_1 | Sri, 22.11.2017 u 10:35h | Pročitano: 612 puta
x ...
Bilanca 2016., sudjelujući interes Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Financijski izvještaji > Bilanca 2016., sudjelujući interes
Kreirao: trio no | Pet, 28.04.2017 u 10:54h | Pročitano: 612 puta
Zanima nas kod evidentiranja Danih pozajmica članu uprave koji je I zaposlen u svojoj firmi - da li u Bilanci te Zajmove evidentiramo u III.6. Dani zajmovi, depoziti I slično povezanim sudjelujućim interesom ?? Također ako je društvo ispostavilo račun za terećenje prema tom istom članu društva koji je ujedno ...
Oznaka primitka za oporezive i neoporezive potpore-90 dana b Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Oznaka primitka za oporezive i neoporezive potpore-90 dana b
Kreirao: Korni | Sri, 08.11.2017 u 08:46h | Pročitano: 612 puta
Koja je oznaka primitka u obrascu JOPPD i razdoblje obračuna za isplatu dijelom oporezive a dijelom neoporezive naknade za potpore: 90 dana bolovanja, smrt užeg člana obitelji i rođenje djeteta? ...
Putni nalog za tri dana skijanja s obitelji Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Dnevnice > Putni nalog za tri dana skijanja s obitelji
Kreirao: jaja | Ned, 11.12.2016 u 20:22h | Pročitano: 611 puta
Direktor poduzeća bio je tri dana na skijanju u Austriji sa ženom i djetetom. Traži me da mu refundiram troškove, cestarine, goriva,konzumaciju jela i pića. Smještaj u hotelu plaćen mu je preko poduzeća virmanom. Putovao je svojim privatnim autom. Da li da napravim ino putni nalog? ...
Nefinancijski izvještaji prema izmjenama ZOR-a Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Financijski izvještaji > Nefinancijski izvještaji prema izmjenama ZOR-a
Kreirao: Yoda | Čet, 24.11.2016 u 11:37h | Pročitano: 608 puta
Da li se zna nešto o nefinancijskim izvještajima, na koga se primjenjuju, što sadrže? ...
Prodaja rabljenog traktora građaninu u državu članicu EU Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Prodaja rabljenog traktora građaninu u državu članicu EU
Kreirao: kaja | Sri, 29.07.2015 u 09:23h | Pročitano: 608 puta
OPG u sustavu PDV-a ima u Imovini rabljeni traktor unesen Zapisnikom na početku obavljanja djelatnosti u Popis DI. Pretporez nije korišten pri nabavi (kupio kao građanin s uračunatim porezom). Sada isti taj rabljeni traktor hoće prodati GRAĐANINU u Mađarsku - članicu EU... Javlja se nedoumica: treba li na Računu zaračunati ...
Isplata dara u naravi Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Dar posloprimcu, djetetu > Isplata dara u naravi
Kreirao: st4r10rd | Pon, 10.04.2017 u 09:48h | Pročitano: 607 puta
Da li se volonteru koji je na stručnom osposobljavanju bez zasnivanje radnog odnosa može isplatiti dar u naravi isto kao i ostalim radnicima , i ako iznos prelazi 400,00 kn kakav je postupak? Hvala! ...
Instrukcije studenata - Zakon o sprečavanju obavljanja nereg Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Porezni postupak > Ostalo > Instrukcije studenata - Zakon o sprečavanju obavljanja nereg
Kreirao: Lara | Čet, 02.03.2017 u 13:33h | Pročitano: 607 puta
Molim mišljenje vezano uz oporezivanje instrukcija koje studenti daju drugim osobama. Poznata je činjenica da mnogi studenti, kako bi pokrili svoje troškove studiranja i poboljšali standard, povremeno daju instrukcije iz predmeta kojeg studiraju. To je pak nadalje povezano sa sljedećim: prilikom objave oglasa u bilo kojem javnom oglasniku, korisnik je ...
Blagajničko izvješće Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Temelji > Blagajničko izvješće
Kreirao: Petra* | Sri, 05.11.2014 u 15:24h | Pročitano: 607 puta
Pozdrav, jedno pitanje pa pomagajte tko zna - može li blagajnički izvještaj biti napravljen za razdoblje npr.od 3 mjeseca ili se on mora izrađivati svaki mjesec? ...
Prevoditeljske usluge Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Drugi dohodak > Autorski honorari i honorari umjetnika > Prevoditeljske usluge
Kreirao: elsjaj | Sri, 25.11.2015 u 12:41h | Pročitano: 607 puta
Poštovani, molim Vas informaciju da li se može isplatiti honorar stalo zaposlenoj (u školi) profesorici engleskog jezika, za dodatni rad u privatnoj školi stranih jezika, a za povremeno održavanje nastave - učenja stranog jezika? Hvala. ...
Bolovanje - potpuni gubitak radne sposobnosti Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Bolovanje - potpuni gubitak radne sposobnosti
Kreirao: trio no | Sri, 02.11.2016 u 13:38h | Pročitano: 606 puta
Dobili smo za djelatnika koji je već vise od 18 mj na bolovanju obavijest o potpunom gubitku radne sposobnosti. Do primitka pravomoćnog rješenja od HZMO radnik ostvaruje nakandu place ponovno kod poslodavac. No ne znamo na koji načini izvršiti taj obračun place, da li je to ona ugovorena bruto placa ...
Vođenje knjige UF Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Temelji > Vođenje knjige UF
Kreirao: ANĐELINA | Sri, 24.06.2015 u 12:25h | Pročitano: 606 puta
Neprofitna org.ali dio u sustavu PDV ima gospodarsku djelatnost Knjigu UF A vodimo Red.broj/ Datum /Naziv dobavljaća/ OIB / Porezna osnovica/ Ukupan iznos / Pretporez 5, 15 ili 25% može se odbiti ali samo za Račune za gospodarsku djelatnost Računi za koje ne odbijam pretporez upisujemo Red.broj/ ...
Primljeni predujmovi iz inozemstva Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Primljeni predujmovi iz inozemstva
Kreirao: ela1 | Čet, 06.10.2016 u 17:42h | Pročitano: 606 puta
Društvo je u 2012. godini primilo predujam iz inozemstva te je trebala slijediti isporuka robe. Zbog spora između partnera suradnja je prekinuta, roba nije isporučena a nije vraćen predujam. Inozemni partner je u međuvremenu prestao poslovati a u poslovnim knjigama je i dalje otvorena obveza za primljen predujam. Da li ...
JOPPD i zaštićeni račun Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > JOPPD i zaštićeni račun
Kreirao: a.n.i.t.a | Čet, 16.07.2015 u 13:31h | Pročitano: 605 puta
Kod isplate pomoći (socijalne prirode) od strane JLP(R)S fizičkoj osobi, znači neoporezivog primitka na zaštićeni raču, što se označava kod Načina isplate/izvršenja obveze? Da li se zaštićeni račun tretira kao tekući račun ili je to: Ostale bezgotovinske isplate na račune sukladno posebnim propisima? ...
Jubilarna nagrada Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Bolovanja > Bolovanja na teret HZZO > Jubilarna nagrada
Kreirao: Korni | Čet, 02.11.2017 u 10:45h | Pročitano: 603 puta
Jubilarna nagrada ne ulazi u 6- mjesečni obračun prilikom izračuna naknade za bolovanje? Članak 54. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju kaže redovita mjesečna primanja. ...
Osnivač-ustanova Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Osnivanje, statutarne promjene, prestanak > Osnivač-ustanova
Kreirao: Nikaku | Čet, 28.01.2016 u 18:13h | Pročitano: 603 puta
Može li ustanova promjeniti osnivača? ...
Obrazac OKFŠ - prihodi Kategorija: DOPRINOSI I ČLANARINE > Ostali doprinosi i članarine > Naknada za šume > Obrazac OKFŠ - prihodi
Kreirao: Admin_1 | Sri, 05.07.2017 u 09:52h | Pročitano: 602 puta
- ...
Povrat poticaja za zapošljavanje kod obrtnika Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Povrat poticaja za zapošljavanje kod obrtnika
Kreirao: trio no | Sri, 22.02.2017 u 14:34h | Pročitano: 599 puta
Kada se vraćaju neiskorišteni poticaji za zapošljavanje radnika kod obrtnika (radnik je prestao raditi prije isteka roka na koji je ugovor zasnovan (stučno osposobljavanje) da li se taj iznos knjiži u izdatke, s obzirom da je u trenutku primitka poticaja isto bilo knjiženo u primitke. Hvala ...
Iznimke od temeljnog načela oporezivanja usluga (B2C) Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Iznimke od temeljnog načela oporezivanja usluga (B2C)
Kreirao: Admin_1 | Pon, 22.09.2014 u 22:29h | Pročitano: 599 puta
Prijevoz putnika oporezuje se prema mjestu gdje se obavlja prijevoz, razmjerno prijeđenim udaljenostima. Plaćanja PDV-a oslobođena je usluga međunarodnog prijevoza putnika u zračnom, riječnom i pomorskom prijevozu (čl. 43. st. 2. Zakona). Prijevoz dobara unutar EU oporezuje se prema mjestu početka prijevoza (izvan EU ili DČ-EU – prema dionici puta) ...
Zastara Kategorija: DOPRINOSI I ČLANARINE > Ostali doprinosi i članarine > Hrvatska gospodarska komora > Zastara
Kreirao: mana71 | Pon, 09.11.2015 u 09:05h | Pročitano: 598 puta
Kada nastupa zastara za članarinu za HGK ...
Prozvodnja sadnica i državna subvencija Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Posebnosti pojedinih djelatnosti > Prozvodnja sadnica i državna subvencija
Kreirao: nina | Uto, 19.07.2016 u 09:28h | Pročitano: 597 puta
Poduzeće je u sustavu PDV-a i bavi se poljoprivrednom proizvodnjom - voćnjaci. Želimo podići nove nasade i ostvariti državni poticaj za te nove nasade. Proizveli smo vlastiti sadni materijal tj. sadnice koje nećemo prodati nego podići novi nasad. U dokumentaciji za ostvarivanje subvencije treba priložiti fakturu za sadnice, otpremnicu i ...
Evidentiranje isporuke u EU Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Evidentiranje isporuke u EU
Kreirao: Đuro | Pet, 17.10.2014 u 22:40h | Pročitano: 596 puta
Obrt dohodaš imao je u rujnu isporuku u EU drugom poreznom obvezniku. Račun je izdan u rujnu, no nije plaćen. Kada se takav račun evidentira u KPI, a kada se mora iskazivati u PDV obrascu i u zbirnoj prijavi??? ...
Isplata plaće za prosinac po novim ili starim osnovicama? Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Isplata plaće za prosinac po novim ili starim osnovicama?
Kreirao: Ina | Uto, 29.12.2015 u 20:26h | Pročitano: 596 puta
Imamo radnika na stručnom osposobljavanju za kojeg obračunavamo plaću za prosinac. Koju osnovicu uzimamo za obračun 2.780,05 kn za 2015 godinu ili novu za 2016 godinu 2.812,95 kn s obzirom da se plaća isplačuje u siječnju 2016? ...
Isplata članu Upravnog vijeća Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Drugi dohodak > Primitci na koje se plaćaju doprinosi > Isplata članu Upravnog vijeća
Kreirao: Korni | Pet, 01.04.2016 u 14:11h | Pročitano: 596 puta
Naš zaposlenik u neprofitnoj ustanovi (Studentski centar osnivač kojeg je Veleučilište) član je Upravnog vijeća kao predstavnik radnika. Da li mu se mjesečna naknada isplaćuje kroz plaću ili kao ugovor o djelu drugi dohodak? ...
Obrazac PDV-S Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Obrazac PDV-S
Kreirao: Korni | Sri, 13.09.2017 u 13:25h | Pročitano: 596 puta
Prvi put imamo račun fb Irska za oglašavanje. Iznos na računu uvećam za 25% (preračunato po srednjem tečaju HNB-a na datum računa), predam PDV-S i u PDV obrascu za 8. mjesec jer se usluga odnosi na 8. mjesec iskažem obvezu pod I.7 i predporez pod III.3? ...
Bolovanje - potvrda o plaći Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Bolovanje - potvrda o plaći
Kreirao: trio no | Uto, 27.01.2015 u 13:43h | Pročitano: 594 puta
Poštovani, Kod ispunjavanja obrasca Potvrda o plaći za bolovanje (prosjek isplaćene plaće posljednjih šest mjeseci) da li u iznos plaće ulazi i isplata bonusa ili stimulacije? Hvala. ...
Slobodno zanimanje i turistička članarina Kategorija: DOPRINOSI I ČLANARINE > Ostali doprinosi i članarine > Turistička članarina > Slobodno zanimanje i turistička članarina
Kreirao: Nikaku | Pet, 19.02.2016 u 14:30h | Pročitano: 594 puta
Da li su obveznici poreza na dohodak-slobodno zanimanje- obvezni obračunavati i plaćati članarinu turističkoj zajednici? Hvala. ...
Oslobođenja, djelatnosti od javnog interesa Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Oslobođenja, djelatnosti od javnog interesa
Kreirao: Korni | Pon, 16.01.2017 u 18:31h | Pročitano: 593 puta
Ove godine ulazimo u sustav PDV-a te nam je dio usluga oporeziv a dio neoporeziv. Neoporezive su nam usluge smještaja i prehrane studenata i posredovanja pri zapošljavanju studenata. Molim pomoć da li bi usluga pranja isključivo studentima bila oporeziva PDV-om i ako da po kojem članku i stavku Zakona i ...
Obrt uz radni odnos Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Temelji > Obrt uz radni odnos
Kreirao: mana71 | Pet, 29.07.2016 u 10:11h | Pročitano: 593 puta
Vlasnik obrt stupa u radni odnos na nepuno radno vrijeme (4 sata) Da li je u tom slučaj obrt dopunska djelatnost? Da se se obrt vlasnik može prijaviti na 4 sata? ...
Poziv porezne uprave studentu koji ostvaruje prihode u inoze Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Poziv porezne uprave studentu koji ostvaruje prihode u inoze
Kreirao: Dalela | Čet, 25.02.2016 u 13:25h | Pročitano: 592 puta
Dijete je dobilo poziv od porezne uprave da dostavi prijavu za upis u registar obveznika poreza na dohodak za dohodak koji je ostvaren izvan RH. Dijete je tražilo potvrdu o rezidentnosti u 2014, 2015. godini radi studiranja u Italiji. Ujedno dobiva stipendiju od jedne firme u RH, te kako bi ...
Smrt poreznog obveznika-što činiti? Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Registracija i prestanak > Smrt poreznog obveznika-što činiti?
Kreirao: Ina | Pon, 07.12.2015 u 08:49h | Pročitano: 591 puta
Poštovani, imamo slučaj da je nastupila smrt poreznog obveznika. Točnije radi se o obrtu, s obzirom da još ništa nije preneseno na zakonske zastupnike poslije smrti poreznog obveznika ne znamo točno što smijemo činiti. Da li možemo poslati PDV obrazac sa nulom s obzirom da je mjesečni porezni obveznik ili ...
MIO III stup-uplata poslodavca radnicima Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > MIO III stup-uplata poslodavca radnicima
Kreirao: Ina | Uto, 08.12.2015 u 07:34h | Pročitano: 591 puta
Poštovani, da li je obaveza prikazati uplatu za MIO III stup koji poslodavac uplaćuje radnicima u JOPPD obrascu?(pod kojom šifrom) ...
Fiskalizacija u web trgovini Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Fiskalizacija u web trgovini
Kreirao: Mandis | Pon, 08.12.2014 u 10:27h | Pročitano: 591 puta
Pozdrav, zanima me zna li itko kako riješiti problem fiskalizacije računa u tvrtki koja se bavi web trgovinom, a nema zaposlenih? Tko je u tom slučaju u aktu o fiskalizaciji operater (osoba koja izdaje račun)? Unaprijed zahvaljujem. Lp, Renata ...
Otpis potraživanja PDV-a od države Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Otpis potraživanja PDV-a od države
Kreirao: Anabanana | Pon, 25.04.2016 u 18:46h | Pročitano: 591 puta
Pozdrav, Zanima me da li se može otpisati potraživanje PDV-a od države u iznosu od cca.77.000,00 kn i knjižiti direktno na trošak s obzirom da taj iznosi pretporeza stoji na kartici porezne godinama a tvrtku likvidiramo. Kakav utjecaj ima ta radnja na PD obrazac? Hitno mi je ...
DNR obrazac Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > DNR obrazac
Kreirao: Ina | Pon, 07.12.2015 u 08:06h | Pročitano: 588 puta
Poštovani, zanima me da li je DNR obrazac obavezan za sastaviti za 2015 godinu? Znam da je obaveza sastaviti IP obrasce i dati ih radnicima, ali za DNR ne znam da li je obavezan. ...
Zašto carina traži broj kalkulacije na proizvodu? Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Porezni postupak > Ostalo > Zašto carina traži broj kalkulacije na proizvodu?
Kreirao: Mala Niki | Pet, 30.10.2015 u 14:51h | Pročitano: 588 puta
Da li mi netko može reći po kojoj osnovi carina traži da na proizvodu bude broj kalkulacije? Jučer sam u trgovini imala nadzor. Bila sam uvjerena da broj kalkulacije više ne mora pisati na artiklu. Od osoba koje su bile u nadzoru nisam uspjela saznati po kojem zakonu i po ...
Isplata plaće nakon prestanka radnog odnosa Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Isplata plaće nakon prestanka radnog odnosa
Kreirao: trio no | Uto, 13.01.2015 u 15:30h | Pročitano: 588 puta
Kod isplate zaostale plaće radniku kojemu je prestao radni odnos (npr. radniku je prestao radni odnos 20.12.2014., a u 12 mjesecu nije mu isplaćena plaća za 11 mjesec, ali će biti isplaćena u 1 mjesecu), da li se smije koristiti kod obračuna njegov osobni odbitak, s obzirom da ...
Darovanje građevinkog zemljišta Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Posebnosti pojedinih djelatnosti > Darovanje građevinkog zemljišta
Kreirao: TIS | Sri, 15.06.2016 u 10:14h | Pročitano: 587 puta
Poštovani, zamolili bi smo Vas za mišljenje i uputu da postupimo ispravno. Naime, sklopili smo Ugovor o darovanju sa Hrvatskim Cestama d.o.o. gdje im darujemo 494 m2 zemljišta u Zadru za potrebe izgradnje priključka na državnu cestu D8. Predmetni priključak temeljem članka 3. Zakona o javnim cestama (NN84/11) ...
Prodaja karata za koncert Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Posebnosti pojedinih djelatnosti > Prodaja karata za koncert
Kreirao: st4r10rd | Uto, 05.09.2017 u 11:15h | Pročitano: 585 puta
Pozdrav, Imam pitanje u vezi prodaje karata za koncert. Dakle, radi se o poduzeću koje je između ostalog registrirano i za održavanje koncerata ali to nije primarna djelatnost nego bi održalo samo jedan koncert, do sada nije ni jedan. Prodaja karata za koncerte podliježe fiskalizaciji i oporezuje se pdv-om po ...
Plačanje s računa druge firme Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Plačanje s računa druge firme
Kreirao: xyz | Uto, 14.11.2017 u 12:19h | Pročitano: 584 puta
Molim za pomoć oko slijedečega radi se o tome da su sa računa jedne firme plačena par računa koji glase na drugu firmu(obje firme imaju istog direktora) kako da sad to pravilno proknjižim? da li bi bilo pravilno da tamo gdje su računi plačeni to skidam sa pozajmice direktora,a ...
Plaćanje poreza na promet nekretnina Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na promet nekretnina > Plaćanje poreza na promet nekretnina
Kreirao: info@ibs-nekretnine.hr | Uto, 14.06.2016 u 15:59h | Pročitano: 584 puta
Molio bih odgovor na slijedće pitanje: kada nastaje obveza plaćanja poreza na promet nekretnina osnovom kupnje nekretnine, (potpisan ugovor), ali kada je plaćanje iznosa kp cijene I PRIJENOS PRAVA VLASNIŠTVA je odgođen za kraj godine ? Hvala. ...
Prijevoz putnika kroz EU Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Prijevoz putnika kroz EU
Kreirao: trio no | Pet, 27.10.2017 u 09:32h | Pročitano: 584 puta
Poduzetnik obavlja djelatnost prijevoza putnika autobusom. Imamo dosta slučajeva kad prolazi kroz zemlje iz EU. Za prijevoz kroz Sloveniju se registrirao u Sloveniji I plaća slovenski DDV. Za Italiju nije (jer je rečeno da ne treba). Za prijevoz kroz Austriju I Njemačku se nije registrirao, a mišljenja smo da bi ...
Troškovi kazni Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > Troškovi kazni
Kreirao: nina | Uto, 15.12.2015 u 13:22h | Pročitano: 583 puta
Poduzeće će imalo nadzor inspekcije rada koja je našla neke nepravilnosti i propisala je kaznu. Da li je iznos plaćene kazne porezno priznati trošak i umanjuje osnovicu poreza na dobit? Hvala. ...
Isporuka usluga oglašavanja u SAD-a Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Isporuka usluga oglašavanja u SAD-a
Kreirao: Betty | Uto, 31.05.2016 u 07:45h | Pročitano: 583 puta
Poštovani, molim Vas da mi odgovorite moram fakturirati usluge oglašavanja firmi koja ima sjedište u SAD-u, zanima me dali se obračunava pdv ako ne po kojem članku zakona je oslobođeno. ...
Dar u naravi 400,00 kn Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Dar u naravi 400,00 kn
Kreirao: Kikica | Sri, 26.11.2014 u 20:12h | Pročitano: 583 puta
Kako u obrascu JOPPD iskazati dar u naravi do 400,00 kn zaposleniku? ...
Povrat PDV-a u putničkom prometu Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Povrat PDV-a u putničkom prometu
Kreirao: BORS | Pet, 18.12.2015 u 13:40h | Pročitano: 581 puta
Servis automobila izdaje jedan račun na osnovu radnog naloga za uslugu i ugrađene rezervne dijelove. Ima li fizička osoba koja nema boravište u RH pravo na povrat PDV-a na osnovu takvog računa (za dio PDV-a koji je vezan za vrijednost ugrađenih rezervnih dijelova, jer za uslugu nema pravo povrata)??? ...
Liječnik koncesionar-PDV da ili ne Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Liječnik koncesionar-PDV da ili ne
Kreirao: Nikaku | Uto, 05.09.2017 u 12:02h | Pročitano: 580 puta
Pozdrav Molim Vas da li je liječnik koncesionar opće prakse, obveznik pdv-a.? ...
Novi obračun plaće Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Novi obračun plaće
Kreirao: Kviska | Uto, 30.09.2014 u 22:46h | Pročitano: 579 puta
Ima li tko informaciju kada će i hoće li se izmijeniti porezni propis u dijelu koji se odnosi na obračun plaće, i od kada bi to moglo stupiti na snagu? Po medijima se stalno provlače informacije da dolazi do promjena?! Obračun za rujan bi još trebao biti po starom, zar ...
Troškovi OPG-a Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Troškovi OPG-a
Kreirao: Kviska | Uto, 07.10.2014 u 08:27h | Pročitano: 578 puta
Imam pitanje vezano uz evidentiranje izdataka u OPG-u koje se bavi uzgojem oraha. Nasad još uvijek ne daje plodove, a tijekom godine postoje razni i znatni troškovi koji se odnose na sam nasad (npr. rad ljudi u nasadu, gnojivo itd.) Trebaju li se ti troškovi pripisivati nasadu (osnovnom sredstvu) ...
Troškovi promidžbe Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Troškovi promidžbe
Kreirao: TIS | Pet, 13.05.2016 u 09:49h | Pročitano: 577 puta
Molim Vas mišljenje, vezano za knjiženje troškova promidžbe. Tvrtka se bavi prodajom automobila, svakom kupcu uz vozilo poklonili bi se gumeni tepisi koji imaju logotip marke vozila ili naziva tvrtke. Gumeni tepisi zaprimljeni su na redovno skladište od više dobavljača kao roba za daljnju prodaju. Pitanje: da li se mogu ...
Dar u naravi Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Prigodne (božič, regres, uskrs i sl.), jubilarne nagrade > Dar u naravi
Kreirao: Goga | Sri, 26.11.2014 u 10:51h | Pročitano: 577 puta
Da li poduzeće može kupiti npr. poklon bonove u City centru ( koji vrijede za sve dućane u City centru) u vrijednosti 400,00 kn i podjeliti ih radnicima kao dar u naravi ? ...
Kupite originalnu bazu podataka registrirane i lažne putovni Kategorija: REVIZIJA > Zakonski okvir > Vrste revizijskog angažmana > Kupite originalnu bazu podataka registrirane i lažne putovni
Kreirao: manjong | Pon, 17.07.2017 u 14:01h | Pročitano: 576 puta
Kupite originalnu bazu podataka registrirane i lažne putovnice, vozačke dozvole, osobne iskaznice, krivotvorene novčanice ((docconsultancy99@gmail.com)) Pozdrav prijatelju / bratu Dobiti drugu priliku u životu s novim identitetom ((docconsultancy99@gmail.com)) Zaštititi vašu privatnost, izgraditi novu kreditnu povijest, zaobići kriminalne provjere, Vratite svoju slobodu. Mi smo jedinstveni proizvođači autentičnog visokog Kvalitetne ...
Odlazak u mirovinu, isplata posljednje plaće Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Mirovine > Odlazak u mirovinu, isplata posljednje plaće
Kreirao: trio no | Pon, 14.09.2015 u 14:39h | Pročitano: 576 puta
Radniku je prestao radni odnos zbog odlaska u mirovinu sa 30.8.15., vraćena mu je dokumentacija kao i Porezna kartica. Da li sada kod isplate place za 8 mjesec možemo mu koristiti osobni odbitak kod isplate place u 9 mjesecu ili s obzirom da Poreznu karticu vise nemamo u ...
Plaća u naravi i bolovanje Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Plaća u naravi i bolovanje
Kreirao: NANA1510 | Uto, 11.10.2016 u 08:13h | Pročitano: 575 puta
Ako je vlasnik obrta na dobit na bolovanju dal mu smijem isplaćivati plaću u naravi i dal moram raditi račun za plaću u naravi ako je auto nabavljen u 9.mjesecu ove godine? ...
Amortizacija Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Amortizacija
Kreirao: Ivan | Ned, 19.07.2015 u 21:51h | Pročitano: 574 puta
Imam problema s amortizacijom, jer ju nisam dugo obračunavao i već sam zaboravio kako se obračunava. Zanima me za koja sredstva se obračunava amortizacija? ...
Arhiviranje dokumentacije stečajne firme u državni arhiv Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Osnivanje, statutarne promjene, prestanak > Arhiviranje dokumentacije stečajne firme u državni arhiv
Kreirao: Dalela | Pet, 22.09.2017 u 14:02h | Pročitano: 573 puta
Firma je u stečaju. Stečajni upravitelj zahtjeva da se sva dokumentacija od poslovanja (baš sva) unatrag 11. godina pripremi, te da se odnese u državni arhiv na čuvanje. Do sada smo imali nekoliko stečajnih slučajeva, ali ni u jednom nismo imali ovakav zahtjev koji je inzistirao na ovome. Ovakav postupak ...
Životno osiguranje obrtnika Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Životno osiguranje obrtnika
Kreirao: vv | Pon, 22.02.2016 u 07:53h | Pročitano: 571 puta
Da li osiguranje života obrtnika od teške bolesti, nezgode i naknade troškova liječenja za koje je ugovaratelj obrt ulazi u troškove obrta? ...
Kamate za MIO II kod obrtnika Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Obveznici i rokovi podnošenja > Kamate za MIO II kod obrtnika
Kreirao: trio no | Pet, 26.02.2016 u 09:56h | Pročitano: 570 puta
Da li I za obrtnika se dostavlja Joppd obrazac za kamate za mirovinsko 2 stup? Lp ...
Turistički pratitelj-evidentiranje sitnog inventara? Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Turistički pratitelj-evidentiranje sitnog inventara?
Kreirao: Ina | Uto, 12.04.2016 u 13:22h | Pročitano: 570 puta
Turistički pratitelj (sporedno zanimanje spada u obrtničku djelatnost) je kupio mobitel koji je knjižen u URU i prikazan kao izdatak samim time što je plaćen u gotovini. Zanima me da li mobitel trebamo evidentirati unjeti u sitni inventar ( vrijednost 1.500.kn)? Hvala! ...
Neprofitne i PROR-POT Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Financijski izvještaji > Neprofitne i PROR-POT
Kreirao: Korni | Ned, 08.01.2017 u 21:03h | Pročitano: 570 puta
Da li su Studentski centri obveznici dostavljanja Izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava za subvencije za prehranu i smještaj studenata primljene od Ministarstva? Da li je potrebno podnositi Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava za sredstva primljena od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za polaznike na stručnom osposobljavanju? ...
Isplata prigodne nagrade Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Prigodne (božič, regres, uskrs i sl.), jubilarne nagrade > Isplata prigodne nagrade
Kreirao: Đuro | Pon, 27.10.2014 u 11:45h | Pročitano: 569 puta
Može li se kao neoporeziva svota prigodne nagrade isplatiti 2.500,00 kn povodom rođendana zaposlenika? I ima li veze ako to vrijedi samo za neke zaposlenike, a ne za sve? ...
Donacije dane neprofitnim organizacijama Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Temelji > Donacije dane neprofitnim organizacijama
Kreirao: Dajana | Sub, 25.10.2014 u 19:34h | Pročitano: 569 puta
Molim pomoć u vezi s donacijom koju smo kao neprofitna organizacija primili u vezi s ispostavljanjem računa. Je li moramo za primljenu donaciju ispostaviti račun? ...
Radnici na stručnom osposobljavanju Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Stipendije i stručna praksa > Radnici na stručnom osposobljavanju
Kreirao: Splićanka | Sri, 30.09.2015 u 14:51h | Pročitano: 569 puta
U tvrtki mi radi radnik "zaposlen" putem mjere HZZapošljavanje kao Stručno osposobljavanje djelatnika bez zasnivanja radnog odnosa. Prema Ugovoru kojeg sam potpisala i poznatim mi činjenicama, na sve isplate koje bih mu vršila u smislu povećanja naknade dužna sam obračunati doprinose. Sami djelatnici u Zavodu za zapošljavanje obratili su mi ...
Roba iz EU Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Roba iz EU
Kreirao: Anabanana | Uto, 19.07.2016 u 14:53h | Pročitano: 568 puta
Stranka je u Mađarskoj kupila stručnu literaturu i dobila račun sa svim podacima, međutim tamo su naplatili PDV 5%. Kamo sada proknjižiti takav račun? To se ne knjiži u URA stjecanje iz EU? Hvala. ...
Neprofitni - plaća kao proračun 01.01.2015. Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Neprofitni - plaća kao proračun 01.01.2015.
Kreirao: Korni | Uto, 11.10.2016 u 11:31h | Pročitano: 568 puta
Molim hitan odgovor da li je ikome poznato da bi se neprofitna ustanova koja plaće isplaćuje iz vlastitih izvora a osnivač joj je proračunac trebala u obračunu plaće povoditi po pravilima proračunaca i to navodno od 01.01.2015. pozivajući se na članak 2 stavak 2 Zakona o proračunu?????? Ili ...
Uvjeti promjene načina oporezivanja Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > Uvjeti promjene načina oporezivanja
Kreirao: elsjaj | Pet, 02.01.2015 u 12:34h | Pročitano: 568 puta
Poštovani, molim informaciju o uvjetima promjene načina oporezivanja- sa poreza na dohodak na porez na dobit. Da li obveznik poreza na dohodak, prelazi granicu od 3.000.000,00 kn uključujući sve primitke kroz godinu (poticaji od HZZZ, isplate štete od osiguranja i sl.) ili se samo uzimaju u ...
Jedan JOPPD obrazac za cijeli mjesec? Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Obveznici i rokovi podnošenja > Jedan JOPPD obrazac za cijeli mjesec?
Kreirao: Ina | Pet, 06.05.2016 u 09:08h | Pročitano: 567 puta
Da li se može npr.predati jedan JOPPD obrazac na dan 06.05.2016 i da nosi broj tog dana za isplate dnevnica kroz mjesec travanj znaći 01.04-30.04.2016 ili se mora napraviti obrazac sa 30.04.2016 za isplate u travnju i podnjeti ga do 15.svibnja ...
Knjiženje prodaje za gotovinu iz veleprodajnog skladišta Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Analitičke evidencije > Knjiženje prodaje za gotovinu iz veleprodajnog skladišta
Kreirao: Yoda | Pon, 06.10.2014 u 14:45h | Pročitano: 567 puta
Imamo veleprodajno skladište, kupac bi došao i platio gotovinom. Možemo li to proknjižiti kao prodaju robe na veliko jer nismo registrirani za maloprodaju? Napominjem, plaćanje je u gotovini i račun je do 5.000,00 kuna? ...
Obveznik fiskalizacije - paušalac Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Obveznik fiskalizacije - paušalac
Kreirao: Matilda | Pet, 27.01.2017 u 15:08h | Pročitano: 567 puta
Pročitala sam na jednom portalu novost da su od 2017. "obveznici fiskalizacije (izdavanja fiskaliziranih računa) i samostalne djelatnosti, obveznici poreza na dohodak, kojima se ostvareni dohodak paušalno oporezuje. " To je novo od 2017.! Kod Vas ne nalazim ništa o tome, a njih je nemoguće dobiti na linije. Jesu li ...
Dugotrajna financijska imovina - udjeli u pridružena poduzeć Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Dugotrajna financijska imovina - udjeli u pridružena poduzeć
Kreirao: TIS | Pet, 05.02.2016 u 10:55h | Pročitano: 567 puta
Molim Vas mišljenje ! Matična tvrtka ima udjele (100%) u društvima kćeri. Knjigovodstvo se vodi prema MSFI-a. Jedna od članica završila je poslovanje sa gubitkom iznad visine kapitala. Da li matična tvrtka mora provesti - priznavanje i mjerenje te knjižiti gubitak do visine ulaganja na teret rashoda financiranja i da li ...
Bolovanje - nakon 36 mjeseci Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Bolovanje - nakon 36 mjeseci
Kreirao: BORS | Pet, 18.08.2017 u 10:49h | Pročitano: 566 puta
Bolovanje traje neprekidno 36 mjeseci, u tijeku je liječenje zloćudne bolesti. Budući da je osoba u radnom odnosu, zanima me s obzirom na vrstu bolesti čija sredstva tereti naknada plaće nakon 36 mjeseci bolovanja? ...
Financijski izvještaji - neaktivno društvo Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Financijski izvještaji > Financijski izvještaji - neaktivno društvo
Kreirao: Consulo | Pet, 06.02.2015 u 08:29h | Pročitano: 565 puta
Poštovani, molim Vas za odgovor. Poduzeće koje nema zaposlenih ni primatelja drugih dohodaka, nije u sustavu pdv-a ni u VIES bazi, tijekom godine nije dužno podnositi nikakva izvješća. Da li je to točno? Unaprijed zahvaljujem ...
Fiskalizacija i Studentski centar-oib-fiskalna kasa Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Fiskalizacija i Studentski centar-oib-fiskalna kasa
Kreirao: Nikaku | Pet, 19.08.2016 u 10:57h | Pročitano: 565 puta
Na čiji oib djelatnik koji je na Ugovor Studentskog centra izdaje račune ? Hvala. ...
Ugovor o radu na neodređeno Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Ugovor o radu na neodređeno
Kreirao: trio no | Pon, 06.03.2017 u 10:35h | Pročitano: 564 puta
Imamo situaciju gdje smo imali zaposlenog radnika-stranac koji je svake godine tražio dozvolu za boravak I rad, prema tome je uvijek sklopljen ugovor o radu na određeno. Radniku je 2014. godine odobren stalni boravak, međutim na dozvoli piše da vrijedi do 2019. godine, pa smo prema tome ponovno sklopili ugovor ...
Pokrivanje manjka prihoda Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Financijski izvještaji > Pokrivanje manjka prihoda
Kreirao: Dalela | Uto, 23.02.2016 u 14:56h | Pročitano: 564 puta
Da li možemo pokriti manjak prihoda obračunske godine. Udruga je ostvarila manjak prihoda, a obzirom da ima namjeru javljati se za natječaje iz EU, da li može viškom prihoda iz prijašnjih godina pokriti manjak prihoda u 2015. godini, te na koji način? ...
Oporezivanje stipendija sportašima Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Stipendije i stručna praksa > Oporezivanje stipendija sportašima
Kreirao: Arena | Pon, 08.12.2014 u 13:19h | Pročitano: 563 puta
Na ovom linku: http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=18213 je obrađena ta tema, no da li postoje iznimke i za koje slučajeve vrijede? Mi imamo situaciju da je klub sklopio ugovor sa sportašem prije nego je to učinio županijski sportski savez, a u zavezu tvrde da je sportaš oslobođen plaćanja poreza ...
Storno i ispravak JOPPD obrasca Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Storno i ispravak JOPPD obrasca
Kreirao: Dives | Sri, 23.05.2018 u 08:41h | Pročitano: 563 puta
Molim Vas za informaciju kako se radi ispravak JOPPD obrasca za loko vožnju kada je pod 15.2. iznos neoporezivog primitka upisan krivi iznos? ...
Plaćanje računa privatnom karticom - iznad 5000,00 kn Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Plaćanja u gotovini i blagajnički maksimum > Plaćanje računa privatnom karticom - iznad 5000,00 kn
Kreirao: trio no | Sri, 25.01.2017 u 15:49h | Pročitano: 562 puta
Ako obrtnik plati nabavu neke opreme za rad (npr. računalo) I plati ga svojom privatnom Diners ili Amex karticom na rate, a ukupni iznos računa iznosi vise od 5.000,00 kn. Da li se to smatra plaćanjem o gotovini, s obzirom da je riječ o privatnoj kartici koja glasi ...
Utvrđivanje porezne osnovice prema naplaćenom Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Financijski izvještaji > Utvrđivanje porezne osnovice prema naplaćenom
Kreirao: Dalela | Sri, 22.03.2017 u 15:05h | Pročitano: 562 puta
Da li ima nekih posebnosti oko izrade završnog obračuna i utvrđivanja porezne osnovice onih koji su se odlučili na obračun prema naplaćenom. Kako im se porez na dodanu vrijednost priznavao prema naplaćenom, da li se u tom slučaju porezna osnovica utvrđuje prema naplaćenom ili noramalno prema izdanim i obavljenim uslugama ...
Obračun primitka u naravi prema stvarno prijeđenim km Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Ostali troškovi sl. puta i rada na terenu > Obračun primitka u naravi prema stvarno prijeđenim km
Kreirao: Anđelika | Ned, 30.11.2014 u 21:05h | Pročitano: 561 puta
Društvo je izradilo interni pravilnik kojim propisuje obračun korištenja službenih automobila u privatne svrhe prema stvarno prijeđenoj kilometraži x 2,00 kn /km i obustavljaju se iz plaće; ovi radnici nemaju pravo na naknadu za prijevoz; dolazak i odlazak s posla smatra se korištenjem automobila u službene svrhe, pa se ...
Porezna prijava i uplatni račun Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Porezna prijava i uplatni račun
Kreirao: Admin_1 | Sub, 27.09.2014 u 10:42h | Pročitano: 560 puta
PDV prijava se predaje elektroničkim putem – to propisuje Opći porezni zakon.  Porezne prijave su: - Obrazac PDV - prijava za obračunsko razdoblje predaje se do 20. u mjesecu za prethodno obračunsko razdoblje, a PDV se plaća do kraja mjeseca u kojem je obveza predaje obrasca. - Obrazac PDV-S - ...
Prigodna godišnja nagrada i potpora zbog bolovanja dužeg od Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Prigodne (božič, regres, uskrs i sl.), jubilarne nagrade > Prigodna godišnja nagrada i potpora zbog bolovanja dužeg od
Kreirao: Korni | Pon, 16.10.2017 u 11:54h | Pročitano: 560 puta
Ako se radniku u jednoj kalendarskoj godini isplaćuje prigodna godišnja nagrada u iznosu 2.500,00 kuna i potpora zbog bolovanja dužeg od 90 dana u iznosu 2.500,00 kuna da li se po pitanju oporezivanja gledaju odvojeno? Odnosno, neoporezivo se može isplatiti 2.500,00 kn i nagrada ...
PDV na iznajmljivanje buggy vozila Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > PDV na iznajmljivanje buggy vozila
Kreirao: Alex | Uto, 31.05.2016 u 12:04h | Pročitano: 558 puta
Pozdrav, d.o.o. bi se bavio uslugom iznajmljivanja buggy vozila i to pojedinačnim kupcima ili grupama, za offroad vožnju. Da li predmetno spada pod nekakav vid turističke usluge pa se obračunava PDV od 13% ili je riječ o čistoj usluzi iznajmljivanja koja se oporezuje stopom od 25%. Napomena: usluga ...
IP-Obrazac Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > IP-Obrazac
Kreirao: nina | Pon, 12.01.2015 u 09:59h | Pročitano: 557 puta
Za 2015. godinu nećemo trebati podnositi PU prijavu poreza na dohodak i IP-e obrasce. Za 2014. godinu podnosimo prijavu poreza a dohodak a IP-e obrasce??? ...
PDV na gotovinske uplate kod obrtnika Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > PDV na gotovinske uplate kod obrtnika
Kreirao: Betty | Uto, 18.10.2016 u 11:09h | Pročitano: 556 puta
Obrtnik u sustavu PDV-a vrši uplate na svoj poslovni račun na bankomatu. Na izvodu se ispisuje kao uplata utrška na bankomatu. Takvih uplata ima u iznosu od 94.800 kuna u toku ove godine. 52.000 kuna je ispostavljeno računa plaćeno gotovinom (uredno fiskalizirano). U knjigovodstvu se vodi da je ...
Ugovor o radu - građevinska djelatnost Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Ugovor o radu - građevinska djelatnost
Kreirao: Dalela | Sub, 19.08.2017 u 08:53h | Pročitano: 556 puta
Poštovani, molimo pomoć. Firma smo za projektiranje i s njim povezano tehničko savjetovanje (radimo izvedbene projekte za sanaciju odlagališta). Zaposlili bi jednog novog djelatnika koji će za tri mjeseca završiti fakultet i steći znanje ing. graditeljstva. Prvu godinu bi ga uzeli na pripravnički staž, a zatim na neodređeno radno vrijeme ...
Iznajmljivanje plovila (čl. 35 Pravilnika o PDV-u) i Mišljen Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Iznajmljivanje plovila (čl. 35 Pravilnika o PDV-u) i Mišljen
Kreirao: Mariola | Sri, 26.07.2017 u 16:39h | Pročitano: 556 puta
Porezna uprava objavila je 22.05.2017. godine (Broj klase:410-01/17-01/1060; Urudžbeni broj:513-07-21-01/17-1) Mišljenje u svezi iznajmljivanja plovila i pravila u svezi mjesta oporezivanja davanja u najam plovila. Ovdje govorim samo o kratkotrajnom najmu i referiram se na primjer kojeg je PU navela u odjeljku "POREZNA OSNOVICA ZA PLOVILA IZ TOČKE ...
Trošarina Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Posebni porezi i trošarine > Trošarina
Kreirao: AGRO | Pon, 03.11.2014 u 14:20h | Pročitano: 556 puta
LIST DUHANA ( suhi ravni list duhana cijeli neoštečen dali je predmet oporezivanja po zakonu o trošarinama na duhan ...
Ulaganje -rekostrukcija na pomorskom dobru - koncesija Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Ulaganje -rekostrukcija na pomorskom dobru - koncesija
Kreirao: Ljube | Uto, 22.11.2016 u 09:14h | Pročitano: 555 puta
Trgovačko društvo kao ovlaštenik koncesije u luci nautičkog turizma želi ulagati, odnosno želi rekonstruirati i proširiti luku nautičkog turizma na pomorskom dobru .Molim vas kako knjižiti ulaganja u proširenje i rekonstrukciju luke nautičkog turizma(investicija). Dali je to ulaganje na tuđoj nematerijalnoj imovini u pripremi kto 016 (RRIF) , te stavljanjem u ...
Prehrana u sportskom klubu Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Dvostavno računovodstvo > Prehrana u sportskom klubu
Kreirao: Nikaku | Čet, 25.02.2016 u 14:28h | Pročitano: 555 puta
Molim Vas, kako se treba voditi prehrana u klubu za sportaše -igrače? Da li treba voditi robno? Da li evidentirati kao reprezentaciju? (to nisu poslovni partneri) ili knjižiti direktno na 426-? Što bi bilo ispravno? Hvala. ...
Bolovanje i isplata putnog naloga Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Dnevnice > Bolovanje i isplata putnog naloga
Kreirao: NANA1510 | Uto, 11.10.2016 u 08:11h | Pročitano: 555 puta
Ako je vlasnik obrta na dobit na bolovanju dal mu smijem isplaćivati putni nalog? ...
Ugovor o operativnom leasingu stroja sa poduzetnikom u BIH Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Posebnosti pojedinih djelatnosti > Ugovor o operativnom leasingu stroja sa poduzetnikom u BIH
Kreirao: PAPI | Čet, 18.05.2017 u 13:42h | Pročitano: 555 puta
Je li nekome poznato smije li d.o.o. koji se bavi prodajom strojeva dati u leasing stroj obrtniku u BIH? ...
Plaćanje bonovima Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Posebnosti pojedinih djelatnosti > Plaćanje bonovima
Kreirao: anapi | Čet, 02.07.2015 u 15:06h | Pročitano: 554 puta
Poruka: Poštovani, javljam se iz poduzeća Galeb d.d. Omiš. Između ostalog bavimo se pružanjem usluga smještaja u kampu, kao i pripremanjem i posluživanjem hrane i pića u ugostiteljskim objektima koji se nalaze u kampu. Trenutno smo u pripremnoj fazi organizacije poslovanja za vrijeme Ultra festivala koji će se u ...
PDV obrazac - poslovanje unutar EU Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > PDV obrazac - poslovanje unutar EU
Kreirao: Ina | Čet, 02.06.2016 u 13:36h | Pročitano: 554 puta
Turistička smo agencija i vodimo poslovne knjige u Sloveniji. Dobivamo ulazni račun iz Slovenije za gorivo i knjizimo ga u trošak u poslovnim knjigama kod nas u Hrvatskoj. Da li ga trebamo pikazati i na PDV obrascu s obzirom da nam on ulazi u PDV obrazac u Sloveniji? Hvala! ...
Isplata autorskog honorara Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Isplata autorskog honorara
Kreirao: Anabanana | Pon, 01.08.2016 u 12:33h | Pročitano: 553 puta
Zanima me da li se isplaćeni honorar i porez i prirez kod obrtnika dohodaša priznaje kao poslovni izdatak i provodi se kroz KPI? Hvala. ...
Stranice:
×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice