Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Forum

  • Forum
  • Najčitaniji postovi
Najnoviji postovi

Najčitanije na forumu zadnju godinu

Pogledajte najčitanije zadnji tjedan | zadnji mjesec

Popis postova
Prijenos porezne obveze, usluga agencije Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Prijenos porezne obveze, usluga agencije
Kreirao: Nikaku | Sri, 11.05.2016 u 11:00h | Pročitano: 437 puta
Molim Vas pomoć. Hrvatska agencija obavlja uslugu kanjoninga na rijeci Cetini (dakle Hrvatska rijeka) Upitno je da li izdaje račun Švicarskoj agenciji račun s prijenosom porezne obveze i da li Nizozemskoj isto izdaje račun s prijenosom porezne obveze ili mi trebamo obračunati pdv Hvala ...
Stipendiranje sportaša Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Stipendije i stručna praksa > Stipendiranje sportaša
Kreirao: Neir | Sri, 21.01.2015 u 15:35h | Pročitano: 436 puta
Poštovani, koje uvjete sportaš mora zadovoljavati da bi ga stipendirali u mjesečnom iznosu od 500,00 kn s obzirom da ne studira? ...
Predmet oporezivanja Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Predmet oporezivanja
Kreirao: Admin_1 | Pon, 22.09.2014 u 21:21h | Pročitano: 436 puta
Predmet oporezivanja PDV-om je: 1. isporuka dobara u tuzemstvu uz naknadu, 2. stjecanje dobara unutar (iz) Europske unije uz naknadu, 3. stjecanje novih prijevoznih sredstava, 4. obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu, 5. uvoz dobara, 6. korištenje dobara koja čine dio poslovne imovine poreznog obveznika za njegove privatne potrebe ili ...
Nerezident i isplata na račun Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Drugi dohodak > Autorski honorari i honorari umjetnika > Nerezident i isplata na račun
Kreirao: Neprofitna organizacija | Čet, 22.01.2015 u 11:03h | Pročitano: 436 puta
Da li "...odnosno nerezidentima na njihov račun.", iz članka 90. st. 1. Pravilnika o porezu na dohodak, znači da isplatu neoporezive naknade (npr. dnevnice - naravno, ako nemamo sa tim nerezidentom sklopljen ugovor o drugom dohotku ili sl.), ali i oporezive naknade (npr. autorskog honorara) možemo isplatiti ...
Objava financijskih izvještaja za ustanove Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Financijski izvještaji > Objava financijskih izvještaja za ustanove
Kreirao: račun | Pon, 23.03.2015 u 21:29h | Pročitano: 434 puta
Da li ustanove - privatni vrtići koji su obveznici poreza na dobit moraju do 30. lipnja predati financijske izvještaje, kao ostali poduzetnici za javnu objavu . ...
Ulaz u sustav PDV-a kod obrtnika Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Ulaz u sustav PDV-a kod obrtnika
Kreirao: trio no | Pon, 23.05.2016 u 11:13h | Pročitano: 432 puta
Poštovani, Znam da smo ovu temu već sažvakali, ali prošli tjedan smo imali neugodan poziv od strane porezne uprave. Naime nazvao nas je referet koji je rješavao poreznu prijavu obrtnika, te nas izvjestio da s obzirom da je u obrascu P-PPI iskazan primitak veći od 230.000,00 kn da ...
Popunjavanje obrasca IUA Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Porezni postupak > Ostalo > Popunjavanje obrasca IUA
Kreirao: vučica | Sri, 23.09.2015 u 19:14h | Pročitano: 432 puta
Jel zna netko koji se točno strojevi popunjavaju pod kombi,dostavna vozila do 3,5t nosivosti ,a koji kod građevinski radni strojevi. Naime,imam prikolice s košarom do 3,5t i kamione s košarom 4,3 t i škaraste platforme 4,2t i neznam gdje da ih upišem i obračunam ...
Kontni plan Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Temelji > Kontni plan
Kreirao: Matilda | Pon, 24.10.2016 u 09:53h | Pročitano: 430 puta
Zna li netko što se događa po pitanju propisanog kontnog plana? Neki su ga već kao analitički kontni plan objavili, neki su održali seminare po tom pitanju, neki poduzetnici već rade po novom propisanom kontnom planu, a drugi pišu da imaju informacije iz Ministarstva financija da će se ukinuti prije ...
Uplatni račun za zdravstveno osiguranje Kategorija: DOPRINOSI I ČLANARINE > Obvezna osiguranja > Doprinos za zdravstveno osiguranje > Uplatni račun za zdravstveno osiguranje
Kreirao: Đuro | Pon, 05.01.2015 u 12:38h | Pročitano: 429 puta
S obzirom na to da je od 1.1.15. promijenjen uplatni račun za doprinos za zdravstveno osiguranje i ozljede, zanima me da li dugovanja za navedne doprinose iz 2013. i 2014. uplaćujem na novi račun ili na stari račun? ...
Bolovanje - neto isplata Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Bolovanje - neto isplata
Kreirao: oto | Čet, 16.07.2015 u 11:31h | Pročitano: 429 puta
Molio bih za pomoć kod isplate naknade za bolovanje na teret HZZO kod ispunjavanja naloga za plaćanje u pozivu na broj platitelja koja je zadnja oznaka za isplatu (HR67 OIB-JOPPD-X)? ...
Knjiženje gratis materijala kod obrtnika Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Knjiženje gratis materijala kod obrtnika
Kreirao: trio no | Sri, 10.02.2016 u 09:36h | Pročitano: 428 puta
Obrtnik je prilikom nabave materijala za obavljanje svoje djelatnosti dobio osim navedenog materijala I gratis materijal od strane dobavljača iz EU, zasebno je dobio račun za naručeni materijal koji je platio, a zasebno račun (točnije, proforma račun) za gratis materijal. Nas zanima da li materijal koji je dobio gratis zatvaramo ...
Sudska i izvansudska nagodba Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Drugi dohodak > Ostali primitci na koje se ne plaćaju doprinosi > Sudska i izvansudska nagodba
Kreirao: Mebl | Sub, 20.12.2014 u 16:54h | Pročitano: 428 puta
Može li mi netko pomoći u vezi sa sudskom i izvansudskom nagodbom i plaćanjem doprinosa i poreza. Jeli izvansudska i sudska nagodba oporeziva i jeli podliježe doprinosima? ...
PD-IPO Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > PD-IPO
Kreirao: Korni | Pet, 31.03.2017 u 13:30h | Pročitano: 428 puta
Da li u obrazac PD-IPO ulaze osobe koje u ustanovi primaju naknadu za rad u Upravnom vijeću? ...
Dobrovoljni mirovinski fond Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Prijevoz, priv. autom., odvoj. život i pom. dod. i MIO III > Dobrovoljni mirovinski fond
Kreirao: bubica | Sri, 22.07.2015 u 07:45h | Pročitano: 425 puta
Imamo radnika za kojeg će se plaćati premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (RBA dobrovoljni mirovinski fond). Zanima me kakav je tretman tih premija. Koliko sam upoznata one ne podliježu oporezivanju več predstavljaju čisti trošak poduzeća. Ima li neka gornja granica do kojeg iznosa te premije ne podliježu porezima i doprinosima ? Da ...
Novi kontni plan Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Novi kontni plan
Kreirao: Sheldon | Uto, 10.11.2015 u 22:36h | Pročitano: 425 puta
Zna li netko kada će biti objavljen novi kontni plan? ...
D.o.o. prema naplaćenoj realizaciji Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > D.o.o. prema naplaćenoj realizaciji
Kreirao: vv | Pet, 30.10.2015 u 09:07h | Pročitano: 425 puta
Koji je trenutak priznavanja prihoda kod d.o.o. obveznika PDV-a prema naplaćenoj naknadi? Kada se račun ispostavi, normalno se knjiži 1200/7600,2400. Kada se plati - tada ide u IRU i plati se PDV. Što je sa prihodima od nenaplaćenih računa, kada se tijekom godine radi izvještaj za banku ...
Donacija i Obrazac DONH Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Donacija i Obrazac DONH
Kreirao: Korni | Uto, 16.08.2016 u 10:42h | Pročitano: 423 puta
Kako odrediti tržišnu cijenu donirane hrane kad kao Studentski centar ne radimo sa vanjskim korisnicima nego imamo prodajne cijene za studente definirane od strane MZOS-a? Kakav obrazac smo kao donatori dužni dostaviti Ministarstvu poljoprivrede? ...
Šifra primitka-obv.dop. kod struč.ospos. Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Šifra primitka-obv.dop. kod struč.ospos.
Kreirao: trio no | Pon, 04.05.2015 u 13:34h | Pročitano: 422 puta
Imamo nedoumicu kod ispunjavanja JOPPD obrasca na strani B za osobu s kojem je sklopljen ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa i to prema čl.59 ZOR u trajnju do 12 mjeseci (obvezni stažisti) i koja nema evidentiranog prijašnjeg staža, za točku 6.2. na strani B JOPPDa ...
Interni caffe u Trgovačkom Društvu Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Posebni porezi i trošarine > Interni caffe u Trgovačkom Društvu
Kreirao: Anđelika | Pon, 15.12.2014 u 14:33h | Pročitano: 420 puta
Društvo je otvorilo interni caffe za svoje radnike sa nižim cijenama nego što su cijene kave i ostalih proizvoda nego u susjednom caffeu. Pitanje je porezne stope pdv na ove proizvode da li će to biti 5% na mlijeko, 13% na ostale proizvode ili 25%??? Društvo nije registrirano za ugostiteljsku ...
Prihodi neprofitne organizacije Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Temelji > Prihodi neprofitne organizacije
Kreirao: Dalela | Čet, 13.04.2017 u 13:07h | Pročitano: 420 puta
Da li neprofitna organizacija (nema nikakvu imovinu) mora ući u dvojno knjigovodstvo u koliko su joj prihodi od članarina 5.000 kn a prihodi od lokalne zajednice (grada ili županije) viši od 300.000 kn. Prihodi od grada su namjenjeni samo za transfer članicama prema Odlukama. Znači to nisu prihodi ...
Novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Proračunsko računovodstvo > Proračun > Novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu
Kreirao: Mebl | Sub, 20.12.2014 u 16:50h | Pročitano: 419 puta
Mijenja se Pravilnik o proračunskom računvodstvu pa me zanima koje su tu bitne izmjene u odnosu na sada važeći Pravilnik. ...
Roba i transportne usluge Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Roba i transportne usluge
Kreirao: koda | Uto, 14.07.2015 u 09:41h | Pročitano: 417 puta
imamo isporuku robe u EU, na istom računu kojeg ispostavljamo kupcu je posebno iskazana roba , a posebno stavka transportnih usluga. (transport nije zaračunat u cijeni artikla , zato ga zaručunavamo posebno) Da li moramo na računu pisati da je roba oslobođena po članku 41.t.1 st.a ZOP , a transportne ...
Fiskalizacija - prijelaz sa paušalnog oporezivanja na oporez Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Fiskalizacija - prijelaz sa paušalnog oporezivanja na oporez
Kreirao: trio no | Čet, 20.08.2015 u 14:42h | Pročitano: 417 puta
Poreznom obvezniku utvrđuje se porez na dohodak paušalno. Tijekom 2015. godine prelazi limit od 149.500,00 kn te je dužan voditi poslovne knjige prema Zakonu o porezu na dohodak ( i utvrđivati razliku između posl. primtaka i izdataka). S obzirom da je do sada gotovinske račune izdavao putem malog ...
Podaci na gotovinskim računima Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Temelji > Podaci na gotovinskim računima
Kreirao: Alex | Sri, 31.01.2018 u 11:41h | Pročitano: 417 puta
Pozdrav, na FB adresi Računovodstveni servisi u praksi objavljena je slijedeća informacija: " putem informiranja HOK dobili smo slijedeću informaciju - u poreznom nadzoru traži se da obrtnik u zaglavlju računa istakne i svoju adresu prebivališta. Provjerite i prilagodite tome sve svoje račune. Navedeno proizilazi iz OPZ čl.63.st ...
Bolovanje na teret HZZO i Obrazac JOPPD Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Bolovanja > Bolovanja na teret HZZO > Bolovanje na teret HZZO i Obrazac JOPPD
Kreirao: nina | Sri, 09.03.2016 u 18:14h | Pročitano: 416 puta
Molim pomoć. Porezno obveznik, nositelj OPG-a u sustavu PDV-a, je na bolovanju preko 42 dana tj. na teret fonda. Obzirom da od 01.01.16 stvaramo zaduženja za doprinose JOPPD obrascem molim pomoć kako popuniti obrazac za bolovanje nakon 42 dana tj. za bolovanje na teret HZZO. Koju oznaku stjecatelja ...
OPZ-STAT-1 Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > OPZ-STAT-1
Kreirao: Anabanana | Sri, 17.02.2016 u 15:05h | Pročitano: 411 puta
Pozz, Od 01.01.2016. obrt je u sustavu PDV-a prema naplaćenim naknadama. Tražila sam mišljenje Porezne i stručnih savjetnika vezano za predaju OPZ-STAT-1 20.02.2016. za period do 31.12.2015. sa naplatom do 31.01.2016. Rekli su mi da trebam predati jer smo sada porezni obveznici ...
Novogodišnji domjenak Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > Novogodišnji domjenak
Kreirao: Kikica | Sri, 31.12.2014 u 08:04h | Pročitano: 407 puta
Priredit će se novogodišnji domjenak za djelatnike na koji će biti pozvani i neki poslovni partneri. Može li to biti reprezentacija ili je to primitak u naravi za djelatnike? ...
Podnošenje JOPPD obrasca unaprijed Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Obveznici i rokovi podnošenja > Podnošenje JOPPD obrasca unaprijed
Kreirao: a.n.i.t.a | Sri, 29.07.2015 u 07:42h | Pročitano: 407 puta
Da li je moguće podnijeti JOPPD obrazac unaprijed; odnosno da ga npr. danas podnesemo sa oznakom izvješća od npr. prekosutra? ...
Novi obvezni statistički izvještaji za obveznike PDV-a Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Novi obvezni statistički izvještaji za obveznike PDV-a
Kreirao: Mala Niki | Sri, 27.05.2015 u 09:02h | Pročitano: 405 puta
Zna li neto što je to? Dobila sam na mail poziv na seminar na kojem je i gore navedena tema. Google nema pojma, nisam pretplatnik te konzultanske kuće da ih nazovem, pa sam sad zbunjena. Help! ...
Vrijednosno usklađenje kupaca Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Financijski izvještaji > Vrijednosno usklađenje kupaca
Kreirao: st4r10rd | Čet, 02.03.2017 u 19:26h | Pročitano: 405 puta
Pozdrav! Ovo je isječak iz Zakona o porezu na dobit... 4.2. Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja Članak 9. (1) Vrijednosna usklađenja po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca za isporučena dobra i obavljene usluge, priznaju se kao rashod ako je od dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja proteklo više ...
Škola stranih jezika Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Dnevnice > Škola stranih jezika
Kreirao: elsjaj | Pon, 11.01.2016 u 10:49h | Pročitano: 401 puta
Poštovani, da li privatna škola stranih jezika može plaćati svojim učenicima putovanje u strane zemlje (avionska karta,smještaj i sl.) u sklopu programa učenja jezika? Putovanje bi trajalo 3 dana, a odnosilo bi se na usavršavanje učenog jezika. Te da li zaposlenik ima pravo na dnevnice? Hvala ...
Promjena mjesta prebivališta / boravišta Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Gradski ili općinski porezi > Prirez porezu na dohodak > Promjena mjesta prebivališta / boravišta
Kreirao: Admin_1 | Sri, 28.03.2018 u 15:34h | Pročitano: 400 puta
Obvezan je prijaviti se u Zagrebu time plaćati i prirez u Zagrebu. ...
Pravo na godišnji odmor nakon dužeg bolovanja na teret HZZO Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Bolovanja > Bolovanja na teret HZZO > Pravo na godišnji odmor nakon dužeg bolovanja na teret HZZO
Kreirao: Ina | Pon, 04.07.2016 u 09:25h | Pročitano: 400 puta
Radnik nam je bio cijelu 2015 i do 01.07.2016 na neprekidnom bolovanju. Da li ima pravo na godišnji odmor za 2016 godinu i kad ga može koristiti? Hvala! ...
Kupite originalnu bazu podataka registrirane i lažne putovni Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Proračunsko računovodstvo > Financijski izvještaji > Kupite originalnu bazu podataka registrirane i lažne putovni
Kreirao: manjong | Pon, 17.07.2017 u 13:52h | Pročitano: 398 puta
Kupite originalnu bazu podataka registrirane i lažne putovnice, vozačke dozvole, osobne iskaznice, krivotvorene novčanice ((docconsultancy99@gmail.com)) Pozdrav prijatelju / bratu Dobiti drugu priliku u životu s novim identitetom ((docconsultancy99@gmail.com)) Zaštititi vašu privatnost, izgraditi novu kreditnu povijest, zaobići kriminalne provjere, Vratite svoju slobodu. Mi smo jedinstveni proizvođači autentičnog visokog Kvalitetne ...
Radno vrijeme u maloprodaji Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Radno vrijeme u maloprodaji
Kreirao: Anabanana | Pon, 23.05.2016 u 14:19h | Pročitano: 397 puta
Poštovani, radi se o maloprodajnom dućanu u Splitu. S obzirom da ulazimo polako u sezonu zanima nas, da li se i gdje prijavljuje promjena radnog vremena. Radno vrijeme dućana je od 8 do 20h a sada bi produžili za pola sata, znači do 20.30h. Da li je dovoljna odluka ...
Kupite originalnu bazu podataka registrirane i lažne putovni Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Proračunsko računovodstvo > Proračunski korisnici > Kupite originalnu bazu podataka registrirane i lažne putovni
Kreirao: manjong | Pon, 17.07.2017 u 13:53h | Pročitano: 396 puta
Kupite originalnu bazu podataka registrirane i lažne putovnice, vozačke dozvole, osobne iskaznice, krivotvorene novčanice ((docconsultancy99@gmail.com)) Pozdrav prijatelju / bratu Dobiti drugu priliku u životu s novim identitetom ((docconsultancy99@gmail.com)) Zaštititi vašu privatnost, izgraditi novu kreditnu povijest, zaobići kriminalne provjere, Vratite svoju slobodu. Mi smo jedinstveni proizvođači autentičnog visokog Kvalitetne ...
Maloprodaja, elementi računa Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Porezni postupak > Opći porezni zakon > Maloprodaja, elementi računa
Kreirao: Martaa | Uto, 16.02.2016 u 09:48h | Pročitano: 395 puta
Poštovani, što treba poduzetnik navesti na računu koji izdaje fizičkim osobama,koje plaćaju putem transakcijskog računa a predmet su našli na facebook stranici,putem koje se poduzetnik i oglašava. Radi se o malom poduzetniku koji sam proizvodi ( šije ) torbe. Konkretno me zanima da li na svakom računu treba ...
Mogu li se gotovinski računi plaćeni obrtniku knjižiti u izd Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Mogu li se gotovinski računi plaćeni obrtniku knjižiti u izd
Kreirao: Admin_1 | Uto, 16.06.2015 u 13:16h | Pročitano: 395 puta
"Budući da Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak (Narodne novine br. 140/03., 188/03. i 198/03.) nije propisano da je uvjet za knjiženje poslovnih izdataka plaćanje putem žiro-računa, ne postoji niti ograničenje do kojeg iznosa se izdaci plaćeni gotovinom mogu priznati u poslovne izdatke poreznim ...
Zapošljavanje studenta Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Drugi dohodak > Studentski i učenički servisi > Zapošljavanje studenta
Kreirao: Martaa | Pon, 09.11.2015 u 08:34h | Pročitano: 394 puta
Poštovani, možete li mi reći koje su obveze poslodavca kod zapošljavanja studenta? Unaprijed zahvalna! ...
Zapošljavanje osobe s invaliditetom Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Invalidnost, novorođenče, smrt, bolovanje, zdravst. porebe > Zapošljavanje osobe s invaliditetom
Kreirao: Korni | Čet, 01.06.2017 u 19:02h | Pročitano: 390 puta
Kojim zakonima se regulira zapošljavanje osoba s invaliditetom? Naravno u redu je da takve osobe imaju prednost pri zapošljavanju ali ako se poslodavac odluči za nekog drugog kandidata koji bolje udovoljava traženim uvjetima ima li osoba s invaliditetom osnovu za žalbu ili čak i tužbu poslodavca? U našim internim aktima ...
Preneseni gubitak Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Osnivanje, statutarne promjene, prestanak > Preneseni gubitak
Kreirao: Anabanana | Pet, 11.11.2016 u 12:51h | Pročitano: 390 puta
Tvrtka je u likvidaciji od 14.08.2013. godine. Moje pitanje je vezano za preneseni gubitak. Znamo da se smije priznavati unazad 5 godina, što znači da mi sada smijemo prenijeti gubitak iz 2011. godine a gubitak od ranijih godina ne. Zanima me kako knjižiti ostatak gubitka koji se ne ...
Uputa za provedbu postupka pri kretanju trošarinskih proizvo Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Posebni porezi i trošarine > Uputa za provedbu postupka pri kretanju trošarinskih proizvo
Kreirao: Admin_1 | Pet, 10.04.2015 u 23:14h | Pročitano: 386 puta
https://misljenja.hr/carinska-uprava/uputa-br-162014-uputa-za-provedbu-postupka-pri-kretanju-trosarinskih-proizvoda/4406/ ...
Financijsko izvješće za 2014 Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Financijski izvještaji > Financijsko izvješće za 2014
Kreirao: Ina | Pet, 20.02.2015 u 17:00h | Pročitano: 384 puta
Zanima me da li neprof.organizacija koja do sada nije predavala nikakva izvješće mora predavati izvješća za 2014 godinu. Naime osnovana je 90-ih godina i nije bila obveznik predavanja fin.izvješća. Predaje plan troškovnik lokalnoj zajednici športiskih udruga i to je sve. Koje su još obveze za takvo društvo? ...
Knjiženje grafičkih usluga Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Knjiženje grafičkih usluga
Kreirao: Jack | Čet, 23.07.2015 u 23:00h | Pročitano: 382 puta
Pozdrav Da li bi mi netko mogao objasniti kako da ispravno proknjižim grafičke usluge? ...
JDOO i zakonske rezerve Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > JDOO i zakonske rezerve
Kreirao: Emma | Uto, 07.04.2015 u 08:42h | Pročitano: 380 puta
Da li za j.d.o.o. postoji mogućnost umanjenja porezne osnovice za dio dobitka koji se mora preraspodijeliti u zakonske pričuve? ...
Oslobođenje PDVa čl 44., st.1.toč. 35. ZPDVu Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Oslobođenje PDVa čl 44., st.1.toč. 35. ZPDVu
Kreirao: trio no | Sri, 25.02.2015 u 10:08h | Pročitano: 375 puta
Kod poreznog obveznika koji obavlja prijevozničku uslugu kada se na svom izdanom računu poziva na oslobođenje plaćanja PDVa po čl.44.st.1.točka 35. ZPDVu, zanima nas u kojoj točki se to evidentira u PDV obrascu, da li pod točku I.10. ostala oslobođenja? ...
gospođa Nora Kategorija: REVIZIJA > Provedba revizije > Revizijski postupci > gospođa Nora
Kreirao: gospođa Nora | Uto, 05.07.2016 u 14:38h | Pročitano: 375 puta
Da li vam je potrebna hitna kredit? Jeste li u dugovima? da li je potrebna hitna kredit za financiranje vašeg poslovanja ?, ste bili odbijen od strane Vaše banke, brige nema više, Naše usluge su za brzo, lako i sigurnih kredite sada na bilo kakvim okolnostima. Posuditi do 2000 eura - ...
Isplata kapitalnog ulaganja Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Obveznici i rokovi podnošenja > Isplata kapitalnog ulaganja
Kreirao: NANA1510 | Čet, 08.02.2018 u 10:23h | Pročitano: 373 puta
Da li se kod isplate kapitalnog ulaganja obrtnika dobitaša na tekući račun treba podnesti JOPPD obrazac? ...
Odlazak obavljanja usluga u Rep.Srbiju Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Terenski dodatak > Odlazak obavljanja usluga u Rep.Srbiju
Kreirao: Dalela | Pon, 22.02.2016 u 13:57h | Pročitano: 372 puta
ne znam gdje bih postavila ovo pitanje, pa sam nekako izabrala pod terenski dodatak. Naime, prodali smo proizvod u Republiku Srbiju, te ga moramo tamo i montirati i staviti u pogon. Da li moramo imati radnu dozvolu za Republiku Srbiju kako bi to mogli tamo montirati i staviti u pogon ...
Plaćanje PDV-a Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Plaćanje PDV-a
Kreirao: gogaj | Pon, 08.12.2014 u 15:32h | Pročitano: 372 puta
zanima me,da li se može uplatiti obveza PDV-a putem opće uplatnice u gotovu novcu,a da se ne mora raditi pozajmica,već direktno osoba x uplati pdv u državni proračun za obrt? ...
Strana osoba i isključivo vlasništvo Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Osnivanje, statutarne promjene, prestanak > Strana osoba i isključivo vlasništvo
Kreirao: trio no | Pet, 18.09.2015 u 08:23h | Pročitano: 366 puta
Molim za pomoć. Zanima me da li strana osoba , državljanin Republike Njemačke, (ima hrvatski OIB) može osnovati doo kao isključivi vlasnik? Zahvaljujem se i pozdravljam. ...
Pitanje u vezi troškova istraživanja i razvoja Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Pitanje u vezi troškova istraživanja i razvoja
Kreirao: Ivan | Sri, 15.07.2015 u 15:38h | Pročitano: 365 puta
Zanima me što sve obuhvaća tj. koje aktivnosti spadaju u troškove istraživanja i razvoja? ...
Gorivo za privatno vozilo Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Prijevoz, priv. autom., odvoj. život i pom. dod. i MIO III > Gorivo za privatno vozilo
Kreirao: bubica | Pon, 07.03.2016 u 10:45h | Pročitano: 362 puta
Pozdrav, Imam pitanje vezano uz korištenje privatnog vozila u službene svrhe. Naime radnik bi trebao ići sa svojim privatnim vozilo na teren i za to bi mu se računala naknada od 2,00 kn/km( korištenje privatnog vozila u službene svrhe ). Obzirom da je radnik dosta udaljen od firme pa ...
Predstečajna - knjiženje Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Predstečajna - knjiženje
Kreirao: mana71 | Sri, 21.10.2015 u 12:49h | Pročitano: 361 puta
S kojim datum knjižiti predstečajnu nagodbu: datum pravomoćnosti rješenja trgovačkog suda ili datum otvaranja predstečajne? ...
Brojevi računa, promjena poslovnog prostora Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Brojevi računa, promjena poslovnog prostora
Kreirao: dada | Sri, 20.04.2016 u 11:29h | Pročitano: 358 puta
Ured smo preselili na novu adresu. Da li sad kod pisanja računa moramo početi sa novim brojevima ili možemo donijeti odluku kojom stari poslovni prostor postaje neaktivan a njegovu oznaku preuzima novi poslovni prostor pa samo dalje nastavljamo sa starim načinom pisanja. U starom poslovnom prostoru ostalo je samo sjedište ...
JOPPD kod troškova noćenja i ENC-a kod terenskog rada Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Obveznici i rokovi podnošenja > JOPPD kod troškova noćenja i ENC-a kod terenskog rada
Kreirao: bubica | Pet, 09.01.2015 u 07:43h | Pročitano: 358 puta
Prema novim pravilima u JOPPD obrascu moraju se predati troškovi noćenja i ENC nastalih na službenom putovanju, a plaćenih od strane poslodavca. Da li se to odnosi i na te iste troškove nastale na terenskom radu , odnosno kada se ne obračunavaju dnevnice nego terenski dodatak ? ...
Ulaganja u jednogodišnje stočarstvo Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Posebnosti pojedinih djelatnosti > Ulaganja u jednogodišnje stočarstvo
Kreirao: Tama | Pet, 14.07.2017 u 11:59h | Pročitano: 353 puta
Imam problematiku oko ulaganja u jednogodišnju stočarsku proizvodnju, tj. ulaganja u tov životinja na tržište konkretno pilića. Zanima me obzirom da klijent kupuje stočnu hranu-smjesu, i odbija pretporez od 13 %, te kupuje piliće i odbija pretporez od 25 %, kada ishrani životinje za tov ispostavlja račun koji je oporeziv ...
O forumu Kategorija: O forumu > Općenito o forumu > Općenito o forumu > O forumu
Kreirao: Admin_0 | Sri, 27.08.2014 u 14:12h | Pročitano: 353 puta
...
PDV - zdravstvena djelatnost u TD Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > PDV - zdravstvena djelatnost u TD
Kreirao: trio no | Sri, 11.02.2015 u 11:36h | Pročitano: 348 puta
Da li trgovačko društvo koje je registrirano za obavljanje zdravstvene djelatnosti (šifra djelatnosti 8512 po NKD), i u sustavu je PDVa te ima odobrenje od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (iz 2008.god) za obavljanje zdravstvene djelatnosti opće medicine i fizikalne terapije te specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, ultrazvučne dijagnostike i medicinske ...
Obveznici revizije Kategorija: REVIZIJA > Zakonski okvir > Obveznici revizije > Obveznici revizije
Kreirao: zelena | Sri, 17.06.2015 u 14:56h | Pročitano: 346 puta
Da li su mali poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane izvještaje za 2014.g. obveznici i revizije. Ukupan prihod ne prelazi 30.000.000,00 kn. ...
Pretporez i knjiženje nabave sportske opreme za promidžbu Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Pretporez i knjiženje nabave sportske opreme za promidžbu
Kreirao: mainecoon | Čet, 15.01.2015 u 20:38h | Pročitano: 345 puta
Poštovani, molim odgovor na slijedeće: Trgovačko društvo (obveznik PDV) s namjerom promidžbe, okupilo je deset malonogometnih sportaša amatera kao ekipu za nastup na malonogometnom turniru. Na R-1 račun kupljeno je 10 kompleta dresova i jedna nogometna lopta. Plaćena je kotizacija u gotovini (nema R-1 računa za kotizaciju, samo gotovinska uplatnica) ...
Evidentiranje primljenih poticaja za zapošljavanje radnika o Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Evidentiranje primljenih poticaja za zapošljavanje radnika o
Kreirao: trio no | Sri, 13.01.2016 u 12:44h | Pročitano: 341 puta
Poštovani, Zanima nas da li je došlo do promjene kod evidentiranja primljenih poticaja kod obrtnika, odnosno da li se u cijelosti evidentiraju u primitke u trenutku kada su primljeni, ili se evidentiraju razmjerno u razdobljima kada su korištena? U ovom slučaju radi se o poticajima za zapošljavanje radnika koja su ...
Primjena kolektivnog ugovora - graditeljstvo Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Primjena kolektivnog ugovora - graditeljstvo
Kreirao: Alex | Pon, 02.07.2018 u 12:09h | Pročitano: 339 puta
Pozdrav, u NN 49/2018 je objavljeno da se : "Primjena Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnoga ugovora za graditeljstvo od 25. rujna 2015. godine, prve izmjene i dopune, koji je zaključen 20. veljače 2018. i objavljen u »Narodnim novinama« broj 26/2018, proširuje se na sve poslodavce i radnike u ...
Knjiženje troškova i prihoda u udruzi Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Jednostavno računovodstvo > Knjiženje troškova i prihoda u udruzi
Kreirao: Admin_1 | Čet, 15.03.2018 u 17:42h | Pročitano: 339 puta
Primljeni predujmovi, krediti i zajmovi smatraju se primicima i evidentiraju u Knjizi primitaka i izdataka u trenutku naplate. Detaljnije: https://misljenja.hr/neprofitno-racunovodstvo/priznavanje-primitaka/2540/ ...
Zadruga-mijenjanje upravitelja zadruge Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Zadruga-mijenjanje upravitelja zadruge
Kreirao: Ina | Pet, 12.12.2014 u 13:37h | Pročitano: 336 puta
Poštovani, osnovali smo zadrugu 2009 godine i sad bi mijenjali upravitelja. Koji je postupak za to i koliko bi nas to koštalo? Unaprijed zahvaljujem! ...
Prodaja alkohola na sajmovima Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Posebni porezi i trošarine > Prodaja alkohola na sajmovima
Kreirao: trio no | Čet, 19.03.2015 u 14:38h | Pročitano: 332 puta
Poštovani, Obrtnik registriran u RH (slovenski državljanin)prodavao bi alkoholno piće (rakiju) na sajmovima. U Sloveniji je registriran kroz dodatnu djelatnost u kojoj proizvodi tu rakiju. Uvozio bi je u Hrvatsku putem tog obrta te preko njega prodavo je uglavnom na sajmovima. Koje su mu obveze po pitanju trošarine na alkohol ...
Autorski honorari DOH prijava Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Drugi dohodak > Autorski honorari i honorari umjetnika > Autorski honorari DOH prijava
Kreirao: Naranaca | Čet, 01.02.2018 u 13:44h | Pročitano: 325 puta
Treba li osoba koja ima prihode samo s osnove autorskih honorara predavati godišnju prijavu? ...
Dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja
Kreirao: Mala vidra | Pon, 12.03.2018 u 14:26h | Pročitano: 318 puta
J.d.o.o. je isplatio predujam dobiti tijekom 2017.g. međutim, na kraju godine neto dobit je manja i nije dostatna za pokriće isplaćenog predujma dobiti. Izračunali smo razliku poreza na dohodak temeljem izuzimanja po stopi od 36% + prirez, međutim, imamo nekih nejasnoća "tehničke prirode". 1. kako treba ...
Jubilarne nagrade Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Prigodne (božič, regres, uskrs i sl.), jubilarne nagrade > Jubilarne nagrade
Kreirao: ini | Čet, 15.03.2018 u 10:13h | Pročitano: 309 puta
Radnici su stekli pravo na jubilarne nagrade u 2016. godini koje nikada nisu ispaćene. Tada nije donesena nikakva odluka o isplati. Može li se sada donesti odluka i isplatiti neoporezivo jubilarne nagrade bez obzira što je to pravo stečeno u ranijim godinama? ...
Inozemna dnevnica Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Dnevnice > Inozemna dnevnica
Kreirao: Korni | Pet, 09.03.2018 u 09:33h | Pročitano: 293 puta
Da li se inozemne dnevnica koja se isplaćuje u kunama isplaćuje po srednjem ili prodajnom tečaju? ...
Plaćanje cestarine karticom žiro-računa Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Plaćanje cestarine karticom žiro-računa
Kreirao: daria | Sri, 05.09.2018 u 19:24h | Pročitano: 277 puta
Molim Vas pomoć.Direktor je išao obilaziti teren (dogovaranje poslova) sa službenim/dostavnim vozilom.Cestarinu je platio poslovnom karticom (od žiro računa).Na izvodu skinuto s računa.Neće se praviti putni nalog,pa me zanima kako knjižiti.Nemogu raditi URU,jer je samo odrezak od cestarine -nije račun.Stavljam li ŽR/Dobavljač ...
EU projekti Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > EU projekti
Kreirao: Dalela | Sri, 06.06.2018 u 21:55h | Pročitano: 262 puta
Na putu smo dobivanja sredstava iz EU iz strukturnog i Kohezijskog fonda EU. Da li za prihode od dobivanja sredstava knjižimo (odvajamo) otvaranjem posebnim kontom kako bi bilo vidljivo radi izvještavanja, te isto tako da li da troškove-rashode također odvajamo posebnim kontom kako bi bili vidljiviji za što su sredstva ...
Kupovina i prodaja osobnog automobila u 2018 Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Kupovina i prodaja osobnog automobila u 2018
Kreirao: daria | Uto, 04.09.2018 u 19:25h | Pročitano: 256 puta
Pomozite!Firma je kupila OA u 7.mj.ove godine i uveden je kao DI.Ulazni račun je izražen bez PDV-a (oslobođeno po članu.95 Zakona o PDV-u).U međuvremenu automobil je prodan fizičkoj osobi u 8.mjesecu ,i napravljen je kupoprodajni ugovor.Zanima me,1)moram li napraviti obračun amortizacije ...
ON LINE plaćanje karticama (visa,master.amex....) Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > ON LINE plaćanje karticama (visa,master.amex....)
Kreirao: Nikaku | Pon, 18.06.2018 u 12:35h | Pročitano: 221 puta
Molim vas da li se plaćanje karticama preko interneta tretira kao gotovinsko plaćanje ili je drugačije jer je internetiu pitanju.? I drugi upit -u kom trenutku se fiskalizira račun....Usluga se dešava na brodu , gdje se donosi potvrda o izvršenoj uplati karticom preko interneta. i tek tada se dobije račun ...
Pogreške u fiskalizaciji Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Pogreške u fiskalizaciji
Kreirao: Nikaku | Čet, 09.08.2018 u 21:26h | Pročitano: 212 puta
Što napraviti u slučaju kada je u fiskalnoj kasi upisan umjesto 25 % porez od 13 %, i takvi računi su fiskalizirani. Do nas u knjigovodstvo su došle rekapitulacije izlaza gdje se vidi porez od 25 i porez od 13 (koji je pogrešno iskazan) 1. Kako tvrtka postupiti , tj ispraviti ...
Obveze stranog državljanina Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Obveze stranog državljanina
Kreirao: Admin_1 | Pon, 15.10.2018 u 15:54h | Pročitano: 211 puta
x ...
Razdoblje obračuna Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Razdoblje obračuna
Kreirao: Admin_1 | Pet, 07.09.2018 u 11:23h | Pročitano: 209 puta
x ...
Izaslani radnici Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Izaslani radnici
Kreirao: cifra | Sri, 03.10.2018 u 12:23h | Pročitano: 205 puta
Imamo izaslanog radnika u SLO, izvadili smo A1potvrdu i doprinose plaćamo u RH. Po ugovoru o radu radnik ima ugovorenu bruto plaću i varijabilni ( stimulativni dio). Da li se osnovica za obračun doprinosa, koja se mora uvećati 20%, uzima sa varijabilnim dijelom ( stimulacijom), tj ukupan ostvareni bruto za ...
Otvaranje podružnice u EU Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > Otvaranje podružnice u EU
Kreirao: cifra | Sri, 12.09.2018 u 14:14h | Pročitano: 203 puta
Matično poduzeće u HR , bavi se veleprodajom proizvoda za zaštitu bilja, otvara podružnicu u SLO, Zanima me način fakturiranja robe. ...
Prodaja DI iz OPG-a Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Prodaja DI iz OPG-a
Kreirao: Mjesec | Pet, 21.09.2018 u 17:40h | Pročitano: 198 puta
U DI već postojećeg OPG-a po zapisniku o ulaganju unešen je oasobni automobil po tada tržišnoj cijeni, nije priznat PDV, priznalo se za 70% amortizacije (tad je bilo tako). Sad se automobil prodaje fizičkoj osobi , da li na računu treba biti iskazan PDV ili ne, da li ukupna vrijednost od ...
Zapošljavanje osobe s dvojnim državljanstvom Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Zapošljavanje osobe s dvojnim državljanstvom
Kreirao: Dives | Pet, 08.06.2018 u 14:06h | Pročitano: 193 puta
Koji je postupak zapošljavanje osobe sa dvojnim državljanstvom (BiH i hrvatsko) ali nema boravište ni prebivalite u Hrvatskoj? Koji su sve papiri potrebni? Da li mirovinsko i zdravstveno osiguranje dobiva po zapošljavanju? ...
Paušalni obrt u tijeku godine Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Paušalni obveznici poreza na dohodak > Paušalni obrt u tijeku godine
Kreirao: Alex | Pon, 22.10.2018 u 11:15h | Pročitano: 192 puta
Pozdrav , da li postoji decidirano obrazloženje čl.3.st.4. Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (NN 1/17) vezano za otvaranje paušalnog obrta u toku godine ? Naime, imamo klijenta koji je otvorio paušalni obrt u listopadu ove godine a do kraja godine će ostvariti cca 200.000,00 kn prihoda ...
PDV i troškovi kod vozila N1 kategorije i osobno-novo Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > PDV i troškovi kod vozila N1 kategorije i osobno-novo
Kreirao: trio no | Pet, 25.01.2019 u 13:03h | Pročitano: 188 puta
Imamo dvojbe oki ispravnosti priznavanja PDV I troškova u sljedećim slučajevima: 1) Poduzetnik A (u sustavu PDVa) kupio je od Poduzetnika B (u sustavu PDVa) vozilo marke citroen berlingo 1.6. hdi urban, kategorije vozila N1. Da li je priznat PDV u 100% odbitku, kao I troškovi ( amortizacija, gorivo ...
Ozljeda na radu Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Ozljeda na radu
Kreirao: Dives | Uto, 25.09.2018 u 10:42h | Pročitano: 183 puta
Radnik je imao ozljedu na radu u 1 mj.2018 (bolovanje od 18.01.-24.01.). Na plaći mu je obračunato bolovanje na teret poslodavca 70%. Ozljeda je priznata u 3 mj. i tad je radniku isplaćena razlika od 30%. Budući da gospođa koja je prije mene radila nije ...
Uplata naknade HZZ-a Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Uplata naknade HZZ-a
Kreirao: daria | Uto, 04.09.2018 u 19:31h | Pročitano: 173 puta
Molim Vas pomozite.Direktor je bio nezaposlena osoba i primao je novčanu naknadu od HZZ-a.U međuvremenu je otvorio firmu (samozapošljavanje) i HZZ mu je isplatio ostatak naknade (ukupan iznos na koji je imao pravo) na žiro-račun firme.Kako da to knjižim.?Prihod?Potraživanja od države? ...
Neplaćen dopust Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Neplaćen dopust
Kreirao: Admin_2 | Pon, 06.08.2018 u 12:45h | Pročitano: 169 puta
Iz mišljenja MF: https://misljenja.hr/porezna-uprava/placanja-doprinosa-poslodavca-za-vrijeme-trajanja-neplacenog-dopusta-radnika/6336/ … "poslodavac koji ne isplaćuje plaću za vrijeme kada radnik koristi neplaćeni dopust niti je došlo do prestanka ugovora o radu, poslodavac može radniku obračunati doprinose za to razdoblje primjenom najniže mjesečne osnovice."... ...
Umirovljenici i paušalno oporezivanje - kemijska čistiona Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Paušalni obveznici poreza na dohodak > Umirovljenici i paušalno oporezivanje - kemijska čistiona
Kreirao: Dalela | Uto, 23.10.2018 u 09:33h | Pročitano: 169 puta
Poštovani svi, lijepo bih molila pomoć pri mišljenju o umirovljenicima i paušalnom oporezivanju (kemijska čistiona). Da li umirovljenik, starosna mirovina, može otvoriti obrt - paušalno oporezivanje, te raditi u svojoj kemijskoj čistioni. Koje doprinose tada plaća, odnosno da li je oslobođen nekih doprinosa, kao umirovljenik. Kako sam osobi objasnila on ...
Postupak 42 Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Postupak 42
Kreirao: Nikaku | Pon, 19.11.2018 u 13:32h | Pročitano: 158 puta
Molim vas treba mi pomoć oko postupka 42 i što sve moramo kao knjigovodstvo predati.i obračunati. Radi se da HR firma uvozi robu iz Kine , roba prvo ide u Sloveniju i tamo se carini preko zastupnika, nakon toga plombirana roba ulazi u Hrvatsku.i čeka svog kupca. Što nam ...
Otpis pozajmice Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Otpis pozajmice
Kreirao: LAKI | Pon, 01.04.2019 u 19:40h | Pročitano: 145 puta
Micro poduzeće je dalo kratkoročni zajam poduzeću XY u 2017.g.,međutim poduzeće XY u 2018 odlazi u stečaj za koji nismo znali,nego nedavno u 2019, niti smo dobili obavijest o stečaju koji je završen,tako da niti smo mogli utužiti za potraživanja,niti znamo da li je bio ...
Uplata temeljnog kapitala-prelazak iz j.d.o.o. u d.o.o. Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Osnivanje, statutarne promjene, prestanak > Uplata temeljnog kapitala-prelazak iz j.d.o.o. u d.o.o.
Kreirao: Dives | Sri, 16.01.2019 u 12:49h | Pročitano: 119 puta
Poduzetnik je prilikom prelaska iz j.d.o.o. u d.o.o. umjesto iznosa od 19.990,00 kn uplatio iznos od 25.000,00 kn tako da mu je temeljni kapital 25.010,00 kn. Što to znači za buduće poslovanje (određene poslovne izdatke)? Da li treba provesti ...
Studiranje u inozemstvu i radni staž u RH Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Studiranje u inozemstvu i radni staž u RH
Kreirao: Dalela | Čet, 03.01.2019 u 12:04h | Pročitano: 116 puta
Molim pomoć, imamo studenta koji studira u USA. Obzirom da nismo sigurni da li će student upisati sljedeći semestar, da li on može biti prijavljen u poslovnom subjektu kao djelatnik na kojeg se redovno obračunavaju porezi i doprinosi? Da li može biti prijavljen da mu ide radni staž u RH ...
Kapitalne pričuve Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Kapitalne pričuve
Kreirao: trio no | Uto, 29.01.2019 u 15:22h | Pročitano: 113 puta
Poduzeće ima formirane kapitalne pričuve (vlasnik/direktor se odrekao prethodnih godina pozajmice u korist kapitalne pričuve). S obzirom da se neće isplatiti te pričuve, niti ima društvo gubitaka da bi se iz toga pokrio gubitak, da li se temeljem odluke vlasnik može odreći tih kapitalnih pričuva u korist prihoda? Hvala ...
Odluka o dopuštenom manju prema HGK Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Odluka o dopuštenom manju prema HGK
Kreirao: računovođa88 | Sub, 12.01.2019 u 09:03h | Pročitano: 112 puta
V. OSTALO, TOČKA 6:SJEMNSKA ROBA. Je li tu spadaju i sjemenke za komzumaciju kao chia sjemenke? ...
Kupljeni proizvodi s naznakom udruge Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Kupljeni proizvodi s naznakom udruge
Kreirao: trio no | Sri, 12.12.2018 u 09:02h | Pročitano: 112 puta
Kako knjižiti račun na kojem je evidentirano da su kupljene majice s oznakom udruge. Naime tvrtka je kupila od druge tvrtke te proizvode koja na ime kupnje takvih proizvoda uplaćuje donaciju toj udruzi. Nas zanima kako mi, koji smo kupci, knjižimo u svojim poslovnim knjigama takav račun. Pretpostavljamo da se ...
Isplata razlike plaće odjavljenoj osobi Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Isplata razlike plaće odjavljenoj osobi
Kreirao: Korni | Uto, 02.04.2019 u 12:48h | Pročitano: 111 puta
Isplaćujem razliku plaće odjavljenoj osobi. Program mi je stavio oznaku primitka 0021. Da li je to ispravno ako se radi o razlici redovne plaće? Ili ide 0021 jer je radnik odjavljen? ...
Reeksport Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Reeksport
Kreirao: Admin_2 | Pet, 08.02.2019 u 15:09h | Pročitano: 106 puta
x ...
Stranice:
×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice