Mišljenja.hr

Forum

Obveze stranog državljanina

Kreiraj odgovor
  • Sortiraj uzlazno
  • Sortirano je silazno
Admin_2 Administrator Postova: 231

Obveze stranog državljanina

Ako pomogne: https://misljenja.hr/izbjegavanje-dvostrukog-oporezivanja-porezima-na-dohodak-imovinu-kraljevina/m6326/
Ako ne pomogne, s detaljnim i konkretnim upitom se treba obratiti Središnjem uredu Porezne uprave jer kod tumačenja propisa o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja može biti niz specifičnosti, od ugovora do ugovora, tj. od države do države.
Zagreb Registrirani član Postova: 166

Obveze stranog državljanina

Norveška smatra njega svojim poreznim rezidentom i oporezuje mu plaću prema poreznim zakonima u Norveškoj.
Je li se on mora u RH odjavit i prijavit kao nerezident i kako će se gledat prodaja njegove nekretnine u Zagrebu s obzirom da će on biti nerezident?
Admin_1 Administrator Postova: 644

Obveze stranog državljanina

Prema Općem poreznom zakonu, od 1. siječnja 2019., ako porezni obveznik ima prebivalište u tuzemstvu i u inozemstvu, smatra se da ima prebivalište u državi u kojoj je prebivalište obitelji, a za poreznog obveznika samca ili ako se prebivalište obitelji ne može utvrditi, smatra se da ima prebivalište u državi iz koje pretežno odlazi na rad ili obavljanje djelatnosti ili u kojoj se pretežno zadržava. Međutim, ako u navedenom slučaju druga država ne smatra poreznog obveznika svojim poreznim rezidentom, smatra se da ima prebivalište u tuzemstvu.
Vidjeti čl. 4. i čl. 15. Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu između SFR Jugoslavije i Kraljevine Norveške: https://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/15/in2.vuk2019.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1444
Zagreb Registrirani član Postova: 166

Obveze stranog državljanina

Poštovani, kolega već dvije godine živi u Norveškoj i koje se njegove obveze prema HRV Poreznoj upravi s obzirom da radi za Norveškog poslodavca i ima njihov OIB. Je li se on mora odjavit s HRV PU i je li on postaje nerezident RH i koji je porezni položaj njegove nekretnine u Zagrebu koju ima 5 godina u vlasništvu kod prodaje?
Hvala Vam.
Admin_1 Administrator Postova: 644

Povrat poreza i obveze stranog državljanina

Za utvrđivanje rezidentnosti svakako pogledati i mišljenje MF: https://misljenja.hr/porezna-uprava/prebivaliste-i-uobicajeno-boraviste-iz-clanka-38-opceg-poreznog-zakona/1557/
Admin_1 Administrator Postova: 644

Povrat poreza i obveze stranog državljanina

sanja72:
https://www.porezna-uprava.hr/Gradani/Stranice/UtvrdivanjeRezidentnosti.aspx
Ministarstvo financija
Središnji ured Porezna uprava
Boškovićeva 5
10 000 Zagreb
tel. 01 480 9000

Admin_1 Administrator Postova: 644

Obveze stranog državljanina

trio no:
„Prema člancima 3. i 4. Zakona, porezni obveznik jest rezident ili nerezident. Rezident jest fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj:
- ima prebivalište ili uobičajeno boravište,
- nema prebivalište ni uobičajeno boravište, a zaposlena je u državnoj službi Republike Hrvatske i po toj osnovi prima plaću.
Nerezident jest fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema ni prebivalište ni uobičajeno boravište,a u Republici Hrvatskoj ostvaruje dohodak koji se oporezuje prema odredbama tuzemnog Zakona.
Opseg porezne obveze rezidenta utvrđuje se prema načelu svjetskog dohotka odnosno oporezuje mu se dohodak ostvaren prema svim izvorima dohotka iz članka 5. Zakona (dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala, dohodak od osiguranja i drugi dohodak) u tuzemstvu i u inozemstvu. Opseg porezne obveze nerezidenta jest ograničen i utvrđuje se prema načelu tuzemnog dohotka odnosno oporezuje mu se dohodak ostvaren prema svim izvorima iz članka 5. Zakona (kao i rezidentu) u tuzemstvu.“ Detaljnije: https://misljenja.hr/porezna-uprava/godisnja-prijava-poreza-na-dohodak-i-provedba-posebnog-postupka-utvrdjivanja-godisnjeg-poreza-na-doh/6332/
I u bazi znanja porezni sustav:
- https://misljenja.hr/porezi/mjesna-odredjenost-poreznog-obveznika-prebivaliste-i-boraviste/3316/
- https://misljenja.hr/porezi/porezni-obveznik/2938/
- https://misljenja.hr/porezi/rezident/2946/
- https://misljenja.hr/porezi/nerezident/2947/
- https://misljenja.hr/porezi/promjena-statusa-rezidenta-i-nerezidenta/3024/
Dakle, prvo treba utvrditi poreznu rezidentnost a potom se određuje gdje se porez plaća.
sanja72 Sudionik foruma Postova: 7

povrat poreza

Molim pomoć u slijedećem slučaju: fizička osoba obratila mi se sa zamolbom da vidim iz kojega razloga nije dobila povrat poreza za 2018 godinu. Izračunom sam utvrdila da osoba ima pravo na povrat. Kako mi nije bilo jasno u čemu je stvar, obratila sam se Poreznoj upravi odnosno nadležnoj ispostavi a koji su me uputili u ispostavu za nerezidente. ALi, sukladno Zakonu o porezu na dohodak, pročišćeni tekst Zakona, u nastavku izvadak iz Zakona

\"Rezident

Članak 3.

(1) Rezident je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili uobičajeno boravište.\"

Gospođa ima prijavljeno boravište u 2018 godini, točnije od 2015, jer je ovdje stalno zaposlena, te je nesumnjivo došlo do pogreške Porezne uprave, budući da gospođa nije nerezident. To su mi u konačnici I potvrdili u Poreznoj upravi te mi dali obrazac TU za ispuniti. No, na drugom kraju Porezne uprave ne mogu se dogovoriti.

Stoga molim pomoć jer ne znam više kome se obratiti, ili mail središnjeg ureda Porezne uprave na koji bih poslala upit.

Unaprijed hvala
trio no Registrirani član Postova: 185

Obveze stranog državljanina

Državljanin Republike Njemačke nasstanjem ( s prijavljenim boravištem) u RH a dohodak (plaću) ostvaruje u Njemačkoj, predpostavljam da poreze s te osnove plaća u toj zemlji.

S dotičnom zemljom potpisan je ugovor o dvostrukopm oporezivanju, no da li ima kave obveze u RH po pitanju plaćanja poreza, prijave u RPO ili sl?
Molim pomoć.
Hvala.
Kreiraj odgovor
  • Sortiraj uzlazno
  • Sortirano je silazno
 Povratak