Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Najnovija saznanja, preventivne mjere zaštite i pomoć gospodarstvu zbog koronavirusa (COVID-19)

Datum objave: 03.04.2020, misljenja.hr

enlightened  Zahtjev za potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) HZZ-a za mjesec ožujak 2020. godine može se predati zaključno s danom 5. travnja 2020.


„U vezi pandemije virusa COVID-19 ističemo da kršenje mjera samoizolacije koje su određene od strane nadležnih državnih tijela nije samo lakša kažnjiva radnja, odnosno prekršaj za kojeg se počinitelji mogu novčano kazniti, već, pod određenim uvjetima, i kazneno djelo širenja i prenošenja zarazne bolesti propisano člankom 180. Kaznenog zakona. Sukladno toj odredbi počinitelj kaznenog djela je, između ostalog, onaj tko ne postupi po propisima ili naredbama kojima nadležno državno tijelo naređuje preglede, dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, odvajanje bolesnika ili drugu mjeru za sprječavanje suzbijanja zarazne bolesti među ljudima s posljedicom prouzročenja opasnosti od širenja zarazne bolesti među ljudima. Za to je kazneno djelo propisana kazna zatvora do dvije godine zatvora ako je počinjeno s namjerom odnosno do jedne godine zatvora ako je počinjeno iz nehaja.

Namjernim se postupanjem smatra i ravnodušnost već i u odnosu na prouzročenje opasnosti (ne traži se da netko drugi uistinu i bude zaražen), dok se kod nehaja najčešće radi o lakomislenom držanju da „se ništa neće dogoditi“. Napominjemo da za oba oblika ovog kaznenog djela nadležna državna tijela imaju ovlast uhititi osumnjičenika i provesti kazneni postupak, a sudovi tu osobu osuditi na kaznu zatvora koja, u slučaju najtežih posljedica (npr. ako je takvim ponašanjem prouzročena smrt jedne ili više osoba) može biti i do dvanaest godina zatvora. Radi se o teškom kaznenom djelu koje kriminalizira i nepromišljenost, lakomislenost i ravnodušnost kao posljedice odsustva društvene odgovornosti i solidarnosti u uvjetima krize…

…Podsjećajući na navedene propise, pozivamo sve građane da ih se, u općem interesu, bezuvjetno pridržavaju, a nadležna državna tijela da te propise primjenjuju u skladu sa zakonom i kad je to nužno radi zaštite zdravlja i sigurnosti drugih.“

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Katedra za kazneno pravo
Predstojnik prof.dr.sc. Davor Derenčinović


enlightened Stroga mjera socijalnog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje dva (2) metra u zatvorenom prostoru i jednog (1) metra na otvorenom prostoru.
#ostanitedoma


 • Najnovije informacije: KORONAVIRUS.hr 
 • Preporuke HZJZ se mogu vidjeti ovdje.
 • Stožer civilne zaštite: preporuke se mogu vidjeti ovdje ; odluke se mogu vidjeti ovdje.
 • Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti - broj zaraženih i procjena rizika po pojedinim područjima svijeta može se vidjeti ovdje.

 • Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19), detaljnije ovdje.
 • Odgoda i obročna otplata obveza za poreze i druga javna davanja izuzev carina i trošarina, detaljnije ovdje.
 • Oslobođenja i odgoda plaćanja članarina, naknada, doprinosa, pristojbi i renti (KD, SR, ZAMP i sl.), detaljnije niže u tekstu prema datumu objave ili (link).
 • Smanjenje predujma (akontacije) poreza na dobit ili poreza na dohodak, detaljnije (link).
 • Informacije relevatne za carinsko i trošarinsko postupanje (zbog okolnosti - COVID 19) mogu se vidjeti ovdje.
 • Važne informacije za korisnike usluga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje mogu se vidjeti ovdje.
 • E-Propusnice sustav omogućuje jednostavno slanje zahtjeva za izdavanje propusnica korištenjem usluga e-Građani i NIAS. Detaljnije (link).

ESIF zajmovi za obrtna sredstva (114 milijuna kuna): poček 12 mjeseci; potpora od 1.000 do 25.000 EUR; kamata od 0.5% - 0.75% - 1.00%

 • O programu (link)
 • Kako do zajma (link)
 • Popis dokumentacije (link)
 • Prijava (link)
 • Ostale mjere (link)

HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR)

 • Moratorij na postojeće obveze
 • Reprogramiranje kreditnih obveza
 • Novi krediti za likvidnost
 • Police osiguranja (garancije) kao kolateral za odobrenje kredita

Detaljnije (link).

Podnošenje inicijalnih zahtjeva na Fina portal MJERE
Detaljnije (link)


Kako regulirati radne odnose u novim okolnostima?

 • Kako se reguliraju plaćeni i neplaćeni dopust, prekid rada, rad od kuće i sl.? Lista pitanja i odgovora nadopunjava se i ažurira kako bude promjena (link).
 • Radni odnosi u okolnostima proglašene epidemije Covid-19 - mišljenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Lista mišljenja nadopunjava se i ažurira kako bude promjena (link).

03.04.2020.

Odgoda plaćanja carinskog duga
Carinska je uprava dala obavijest za sve carinske otpremnike da mogu podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za odgodu plaćanja carinskog duga, ukoliko imaju potrebu za odobravanje istog.  
Odgoda plaćanja carinskog duga određena je člankom 111. Carinskog zakonika Unije te predviđa plaćanje carinskog duga u roku od 30 dana, dok je u redovnom postupku (bez odgode) taj rok 10 dana.
Carinska uprava će izdavati odobrenja za odgodu duga i carinskim otpremnicima ako isti ispunjavaju uvjete definirane Pravilnikom o odgodi plaćanja carinskog duga (Narodne novine br. 84/18.).
Pri tome, Carinska uprava naglašava da je primjena odgode duga, temeljem odobrenja carinskog otpremnika, moguća u slučajevima kada su ti otpremnici u uvoznoj carinskoj deklaraciji navedeni kao neizravni zastupnici i kada je odobrenje upisano u odgovarajuće polje UCD (Polje 48).
Zahtjev se podnosi u okviru CDS sustava Carinske odluke, pod oznakom vrste odobrenja DPO-Zahtjev za odgodu plaćanja.


02.04.2020.

Travanjski paket mjera za pomoć gospodarstvu za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici od 02.04.2020. godine usvojila Zaključak kojim će se provesti sljedeće mjere:
- Iznos potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenim koronavirusom bit će povećan i iznosit će 4.000,00 kuna u travnju i svibnju 2020. godine.
- Poslodavci koji koriste potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenim koronavirusom bit će oslobođeni troškova pripadajućih doprinosa.
- Svi porezni obveznici kojima je rad zabranjen, odnosno ako im je rad onemogućen ili znatno otežan bit će u cijelosti ili djelomično oslobođeni plaćanja javnih davanja koja dospijevaju tijekom travnja, svibnja i lipnja 2020. godine.
- Plaćanje porezne obveze poreza na dodanu vrijednost može se odgoditi sve dok se ne naplate izdani računi.
- Predložen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu.
Naime ovim predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu, kao trajna mjera rasterećenja poduzetnika ukida se obveza plaćanja naknade Financijskoj agenciji za objavu godišnjih financijskih izvještaja. Propisuju posebne okolnosti koje podrazumijevaju izvanredan događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti niti se moglo spriječiti, otkloniti ili izbjeći, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu. Za vrijeme posebnih okolnosti daje se mogućnost ministru financija da pravilnikom propiše rokove za dostavu zasebnog nefinancijskog izvješća poduzetnika i konsolidiranog nefinancijskog izvješća poduzetnika, rok za dostavljanje Financijskoj agenciji radi javne objave godišnjeg izvješća s pripadajućim revizorskim izvješćem odnosno godišnjeg financijskog izvješća s pripadajućim revizorskim izvješćem, konsolidiranog godišnjeg izvješća s pripadajućim revizorskim izvješćem odnosno konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća s pripadajućim revizorskim izvješćem, rok za predaju izjave o neaktivnosti, rok za financijske podatke za statističke i druge potrebe i obvezu prijave konsolidacije matičnog društva.

Smjernice EK za primjenu okvira za javnu nabavu u kriznoj situaciji uzrokovanoj bolešću COVID-19
Smjernice se mogu preuzeti ovdje.

Odluka oslobađanju plaćanja naknade za dozvole Europske konferencije ministara prometa / CEMT za mjesec ožujak, travanj i svibanj 2020. godine
Odluka se može preuzeti ovdje.

Pojednostavljeno dokazivanje podrijetla uslijed krize izazvane COVID-19
Kao rezultat krize izazvane COVID-19 pojavila su se određena pitanja i problemi i u carinskom sustavu s kojima se susreće većina zemalja. Jedan od takvih problema je i dokazivanje podrijetla, odnosno nemogućnost nekih država članica EU i trgovinskih partnera da dostave dokaze o preferencijalnom podrijetlu u propisanom obliku, tj. potpisane, ovjerene pečatom i u ispravnom papirnatom obliku.
Prema obavijesti Carinske uprave, iznimno tijekom razdoblja krize, a s obzirom na činjenicu nemogućnosti nekih  trgovinskih partnera Unije da dostave potvrde o prometu robe u propisanom obliku, tj. izvornike u propisanom papirnatom obliku potpisane i ovjerene notificiranim pečatom, uvoznici mogu podnijeti zahtjev za primjenu povlaštene stope carine uz prilaganje preslike dokaza o podrijetlu izdanog u papirnatom obliku (ovjerenog pečatom i potpisanog) ili preslike elektronički izdanog dokaza. Iznimno, tijekom krize od CoVid 19, u takvim situacijama nije nužno postupiti sukladno točci 5.1.3 Upute 48/16, tj. uz prilaganje pojednostavljene deklaracija sukladno čl. 166. CZU te se neće zaduživati dodatno jamstvo. Isto se odnosi i na potvrde o prometu robe A.TR.
Isto ne umanjuje obvezu carinskih ureda da postupaju s dužnom pažnjom kako bi se razumno osigurala autentičnost i vjerodostojnost takvih dokaza kao i mogućnost provjere istih putem administrativne suradnje.
Skreće se pozornost da su uvoznici, nakon završetka krize, u obvezi pribaviti i u svojoj dokumentaciji posjedovati izvornik dokaza o podrijetlu/statusu kako je propisano pojedinim Protokolom o podrijetlu konkretnog ugovora s državom ugovornicom.
U slučaju da potvrde o prometu robe nisu izdane u trenutku izvoza robe zbog navedenih razloga, odnosno zbog posebnih okolnosti, moguće je iste i naknadno izdati ili prihvatiti tako naknadno izdane dokaze.
O ovakvom postupanju obaviješteni su svi ugovorni partneri Unije te je zamoljena ista fleksibilnost i s njihove strane. Ujedno, TAXUD će na svojim internet stranicama objaviti koji ugovorni partneri prihvaćaju ovakav fleksibilan pristup.
Skreće se pozornost svim izvoznicima na status ovlaštenog izvoznika koji je propisan velikim brojem Protokola o podrijetlu te se upućuje na njegovo korištenje. Ujedno, sva pitanja vezana uz eventualno proširenje odobrenja ili ostvarivanja statusa ovlaštenog izvoznika mogu se uputiti na podrijetlo@carina.hr.


01.04.2020.

Privremeno zatvaranje graničnih prijelaza s BiH za pogranični promet
​Od sutra, 2. travnja u 7 sati privremeno prestaje s radom 20 pograničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom. Detaljnije (link).

Pregled gospodarskih mjera koje se odnose na poslovanje banaka
1. Kreditne institucije će u svojim internim aktima usvojiti odluku prema kojoj neće poduzimati mjere prisilne naplate (ovrha, aktiviranje instrumenata osiguranja) radi naplate duga svojih dužnika (fizičkih i pravnih osoba) koji u tri mjeseca uzastopno počevši od travnja 2020. godine ne podmire tri rate/anuiteta svojih kreditnih obveza, pod uvjetom da time kao vjerovnici nisu dovedeni u neravnopravan položaj u odnosu na druge vjerovnike.
2. Kreditne institucije će savjesno i urgentno razmatrati i odobravati zahtjeve klijenata (građana i poduzetnika) za odgodom plaćanja na rok od najmanje tri mjeseca, a čiji je bonitet ozbiljno narušen u postojećim okolnostima uslijed gubitka ili smanjenja stalnih izvora prihoda, te u korist poduzetnika čiji je prihod bitno umanjen u odnosu na ukupan prihod u prethodnom razdoblju.
3. Kreditne institucije će za vrijeme odgode plaćanja obračunavati isključivo redovno ugovorene kamate bez dodatnih naknada.
4. Za uspjeh mjera koje se očekuju od kreditnih institucija bit će važno osigurati solidarnost drugih grupa vjerovnika, kako bi se osigurala pomoć građanima i poduzetnicima koji su u postojećim okolnostima doista ekonomski pogođeni.

E-Propusnice
Od danas je dostupan sustav e-Propusnice. E-Propusnice je sustav koji omogućuje građanima jednostavno slanje zahtjeva za izdavanje propusnica korištenjem usluga e-Građani.
Predaja zahtjeva za izdavanjem e-Propusnice prema:
- poslodavcu,
- izabranom liječniku obiteljske medicine,
- nadležnom stožeru civilne zaštite,
- pregled predanih zahtjeva za izdavanjem e-Propusnica i njihovih statusa,
- pregled i preuzimanje odobrenih e-Propusnica u PDF obliku.

Razlozi izdavanja e-Propusnica:
 

Razlozi

Poslodavac

Izabrani liječnik obiteljske medicine

Nadležni stožer civilne zaštite

Promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja

x

 

 

Dnevne migracije zaposlenih u službama bitnima za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe

x

 

 

Izvješćivanje javnosti

x

 

 

Stanovnici koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb

 

x

 

Putovanje na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće

x

 

 

Putovanje iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci i starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština

 

 

x

Žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19

x

 

 


Podaci o izdanim e-Propusnicama će s vremenskim odmakom od najviše 1 sat (tj. u skoro realnom vremenu) biti dostupne MUP-u radi provjera na terenu.
U slučaju da pojedini građani nemaju pristup navedenim prijavama svi dosadašnji kanali predaje zahtjeva za izdavanjem propusnica, poput slanja elektroničke pošte nadležnom tijelu ili osobnoj dostavi zahtjeva, za sada još vrijede.

Fina portal MJERE
Gospodarskim subjektima čije je poslovanje ugroženo uslijed epidemije Covid-19 virusa, omogućena je online prijava za očuvanje razine gospodarske aktivnosti i likvidnosti. Gospodarski subjekti koji mogu aplicirati su društva, obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva čije su poslovne aktivnosti u okolnostima epidemije ugrožene ili u potpunosti onemogućene.
FINA poziva sve gospodarske subjekte u Republici Hrvatskoj čije je poslovanje ugroženo uslijed COVID-19 pandemije (podnositelji prijave) da se inicijalno prijave za mjere Vlade Republike Hrvatske u cilju očuvanja razine gospodarske aktivnosti i likvidnosti putem jedinstvenog online portala koji je u tu svrhu uspostavila Fina (MJERE portal - link).
Spomenute mjere dostupne podnositeljima prijave putem MJERE portala odnose se na sljedeće:
- krediti za likvidnost i radni kapital,
- odgoda plaćanja,
- reprograme kredita.
Podnositelji prijave koji se mogu registrirati za spomenute mjere na portalu MJERE su trgovačka društva, obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva čije poslovne aktivnosti su u okolnostima epidemije ugrožene ili u potpunosti onemogućene.
Institucije kojima će inicijalni zahtjevi podnositelja prijave na portalu MJERE biti proslijeđene su sve banke koje imaju odobrenje za rad u Republici Hrvatskoj, HBOR, HAMAG-BICRO. Osim banaka, HBOR-a i HAMAG-BICRO-a u aktivnostima uspostave ovog jedinstvenog online portala sudjeluju i predstavnici Ministarstva financija, Hrvatska narodna banka i, naravno, Fina, obzirom da uspostava jedinstvenog online MJERE portala omogućuje izvršavanje njihovih obveza praćenja i izvještavanja o realizaciji mjera očuvanja razine gospodarske aktivnosti i likvidnosti, prema postojećim mandatima spomenutih institucija.
Prijava kroz MJERE portal ne podrazumijeva automatsko odobrenje kredita podnositeljima inicijalnog zahtjeva. Sustav centralizirano prikuplja prijave i nakon provjere unesenih podataka šalje podatke iz prijave bankama. Svaka banka po primitku i obradi podataka iz prijave, povratno kontaktira prijavitelja mjere i izravno preuzima daljnji proces odobrenja kredita sukladno svojim kriterijima.

Uputa o izdavanju propusnica za putovanje na otok
S obzirom na veliki broj zahtjeva i upita za izdavanje propusnica za odlazak na otoke, a u svrhu ujednačavanja postupanja stožera pri izdavanju propusnica za odlazak na otoke daje se sljedeća uputa.
Fizičkoj osobi koja s kopna želi doći na otok, a nalazi se u kategoriji koja može ishoditi propusnicu, propusnica se može izdati u slučaju da je njen dolazak na otok neophodan i neodgodiv, a što obrazlaže u svom zahtjevu stožeru civilne zaštite nadležnom za mjesto planiranog odredišta  na otoku (općinski ili gradski stožer civilne zaštite).
Prije izdavanja propusnice fizičkoj osobi, stožer civilne zaštite nadležan za mjesto planiranog odredišta na otoku dužan je ishoditi suglasnost nadležnog županijskog stožera civilne zaštite.
U odnosu na propusnice koje se izdaju djelatnicima pravnih osoba također se propusnica može izdati u slučaju da je njen dolazak na otok neophodan i neodgodiv, a postupak izdavanja jednak je kao i za fizičke osobe.
Kako je osnovna svrha donošenja odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske sprečavanje nekontroliranog kretanja većeg broja ljudi i roba koje može dovesti do daljnjeg širenja epidemije na otocima, propusnice treba izdavati samo kada je to zaista nužno potrebno.
Također, napominje se da prijevoz osoba na otok bez propusnice izdane sukladno Odluci o mjerama ograničavanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (Narodne novine br. 34/20.) i ovoj Uputi, nije dopušten ni jednom vrstom prijevoza.


31.03.2020.

Uputa o primjeni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj
Tumačenje primjene točke II. i III. Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj koje se odnosi na iznimku od napuštanja mjesta prebivališta zbog obrađivanja zemlje izvan mjesta prebivališta i izdavanja propusnice zbog tog razloga.
„Budući da se obrađivanje zemlje, tj. poljoprivredni radovi mogu podvesti i pod točku f)“putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće“ i pod točku e)“vitalni obiteljski razlozi, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština“ navedene Odluke, daje se uputa stožerima civilne zaštite da fizičkim osobama koje im se obrate sa zahtjevom za izdavanje propusnice zbog obrade zemlje, tj. obavljanja poljoprivrednih radova izvan područja prebivališta, izdaju propusnice.“

Uputa o primjeni Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Pojam „poljoprivredne ljekarne“ podrazumijeva i vrtne centre i rasadnike koji prodaju poljoprivredni reprodukcijski materijal te prodavaonice rezervnih dijelova za poljoprivrednu mehanizaciju i opremu.
S obzirom na upit Ministarstva poljoprivrede u vezi s obavljanjem nužnih poljoprivrednih radova te s tim u vezi prodajom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala (sjeme, presadnice, sadnice) i rezervnih dijelova za poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, daje se tumačenje Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja.
U smislu Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, pojam „poljoprivredne ljekarne“ iz točke III. stavka 2., podtočke f) podrazumijeva  i vrtne centre i rasadnike koji prodaju poljoprivredni reprodukcijski materijal te prodavaonice rezervnih dijelova za poljoprivrednu mehanizaciju i opremu.
Sukladno tome, vrtni centri i rasadnici koju prodaju poljoprivredni reprodukcijski materijal te prodavaonice rezervnih dijelova za poljoprivrednu mehanizaciju i opremu mogu raditi uz obvezu poštivanja Odluke o radnom vremenu trgovina (Narodne novine br. 35/20.) te mjera socijalnog distanciranja i svih mjera koje propisuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Obavijest prodavateljima o preuzimanju ambalaže u sustavu povratne naknade za vrijeme provođenja mjera zaštite od širenja zaraze virusom COVID-19, detaljnije (link).


30.03.2020.

Dogovorna suspenzija Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
HUP-Udruga ugostiteljstva i turizma, Sindikat turizma i usluga Hrvatske te Sindikat Istre Kvarnera i Dalmacije potpisali su Sporazum koji izvan snage stavlja Kolektivni ugovor ugostiteljstva (potpisan 20. prosinca 2019.) te njegov Dodatak (potpisan od 4. veljače 2020.). Detaljnije (link).

Provedba postupka javnog otvaranja ponuda u novonastaloj situaciji
Preporuku Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u vezi s provedbom postupka javnog otvaranja ponuda u novonastaloj situaciji izazvanoj epidemijom Corona virusom prenosimo u nastavku.
S obzirom na novonastalu situaciju u vezi s epidemijom izazvanom Corona virusom, kao i brojna pitanja dionika u sustavu javne nabave, naručitelja i ponuditelja, upućena Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao središnjem tijelu za politiku javne nabave, a koja se odnose na postupak javnog otvaranja ponuda i osiguranje javnosti u toj fazi postupka javne nabave, Ministarstvo daje sljedeće preporuke:
U slučajevima kada je obvezno javno otvaranje ponuda (u praksi je to najčešće otvoreni postupak javne nabave), sudjelovanje ovlaštenih predstavnika ponuditelja, ali i drugih zainteresiranih osoba, nije obvezno, ali prema odredbama Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016) ne može se niti zabraniti.
No, s obzirom na Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, kojom je zabranjeno odnosno ograničeno održavanje javnih događaja i okupljanja, te obvezu poslodavaca da otkažu sastanke ili organiziraju telekonferencije kao i da koriste druge tehnologije za održavanje sastanaka na daljinu, preporuka je i u slučaju provedbe dijelova postupka javne nabave (kao što je javno otvaranje ponuda, i sl.) striktno postupanje sukladno istoj odluci, kao i drugim odlukama nacionalnog Stožera za civilnu zaštitu, te ostalih nadležnih tijela. Napominje se, da u slučaju postojanja zabrane organiziranja javnog otvaranja ponuda sukladno naprijed navedenoj Odluci, naručitelji mogu provesti javno otvaranje ponuda bez ovlaštenih predstavnika ponuditelja, ali i drugih zainteresiranih osoba, te se isto ne smatra kršenjem relevantnih odredbi ZJN 2016.
U slučaju postojanja interesa ovlaštenih predstavnika ponuditelja za sudjelovanjem  na samom javnom otvaranju ponuda, kada je to moguće, potrebno je osigurati uvjete za sudjelovanje sukladno odlukama nadležnih tijela, ili ako su za to ispunjeni tehnički uvjeti, organizirati pristup zainteresiranih osoba javnom otvaranju ponuda korištenjem naprednih tehnologija za održavanje sastanaka na daljinu (video konferencije putem besplatnih aplikacija).

Utjecaj COVID19 na financijsko izvještavanje i reviziju
Hrvatska revizorska komora (link) navodi kako je iz objava¹ u vezi financijskog izvještavanja razvidna preporuka da se, za financijske izvještaje subjekata čije je poslovanje izloženo COVID19 za razdoblje koje je završilo 31. prosinca 2019., razmotre učinci COVID19 na poslovanje (npr. djelatnost turizam, transporti, uslužne djelatnosti, i sl.) te da se isti na primjeren način uključe u financijske izvještaje kroz prezentaciju i objave (npr. događaji nakon izvještajnog razdoblja, neograničenost poslovanja, mjerenje fer vrijednosti, procjena očekivanog kreditnog gubitka, umanjenje vrijednosti imovine te ostali zahtjevi objavljivanja i računovodstvenih procjena). Nadalje, za financijske izvještaje subjekata čije poslovanje je izloženo COVID19 za razdoblja koja završavaju nakon 31. prosinca 2019., u kontekstu primjene računovodstvenih standarda financijskog izvještavanja nameće se obveznim razmatranja u vezi nefinancijske imovine, financijskih instrumenata, najmova, priznavanja prihoda, nefinancijskih obveza, neograničenosti poslovanja, objavljivanja, privremenih financijskih izvještaja i druga pitanja.
Implikacije na financijsko izvještavanje subjekata čije je poslovanje izloženo COVID19, posljedično upućuju revizore na poduzimanje primjerenih reakcija radi osiguravanja kontinuiteta u obavljanju revizije financijskih izvještaja sukladno Međunarodnim revizijskim standardima, čak i pod pritiskom promjene vremenskih rokova. Zbog navedenog zahtjeva, revizori bi trebali (za)stati s daljnjim tijekom revizije kako bi razmotrili uvjete za nastavak i pripremili revizijske postupke kao prikladni odgovor na okolnosti da epidemija COVID19 ima utjecaj ili će utjecati na poslovanje i financijsko izvještavanje revidiranog subjekta.
¹ Objava Accountancy Europe (na engleskom jeziku - link)


27.03.2020.

Odluka o iznimnom dopuštenom radu zatvorenih objekata u sastavu tržnica
Ovom Odlukom se, za vrijeme proglašenja epidemije COVID-19, iznimno od Odluke o mjeri obustave rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju djelatnosti, zbog osiguranja opstojnosti hrvatske proizvodnje i nužne opskrbe potrošača, dopušta, uz pridržvanje strogih mjera socijalnog distanciranja, rad zatvorenih objekata u sastavu tržnica (prodavaonice i kiosci) u kojima se prodaje:

 • hrana
 • higijenski artikli
 • lijekovi
 • veterinarsko-medicinski proizvodi
 • poljoprivredni lijekovi i
 • hrana za životinje.

Ova odluka odnosi se i na rad tržnica koje su čvrsti i u potpunosti zatvoreni objekti u kojima se prodaju proizvodi navedeni ovom Odlukom u prodavaonicama i kioscima.
Odluka se može preuzeti ovdje.

Odluka o iznimnoj obustavi mjere ograničenja rada prodavaonica u kojima se prodaje građevinski materijal
Ovom Odlukom iznimno se obustavlja mjera ograničenja rada prodavaonica u kojima se prodaje građevinski materijal, koja je utvrđena za vrijeme proglašenja epidemije bolesti COVID-19 Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja. 
Pod posebnim uvjetima iz ove Odluke, dopušta se rad prodavaonicama u kojima se prodaje građevinski materijal u gradu Zagrebu i Krapinsko-zagorskoj županiji, kako bi se omogućilo saniranje posljedica uzrokovanih potresom.
Odluka se može preuzeti ovdje.

ZAMP-ove mjere za ugostitelje i uslužne djelatnosti
0 kn naplate za razdoblje u ožujku u kojem nisu poslovali; popust od 50 posto za prva 2 tjedna ožujka u kojima se radilo otežano, a plaćanje tog iznosa na 3 rate nakon prestanka Vladinih mjera.
Objekti oštećeni potresom s područja Zagreba u potpunosti oslobođeni plaćanja.
Detaljnije ovdje.

eDoznake - privremena nesposobnost za rad
HZZO obavještava da je s danom 27.3.2020., zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) napravio nadogradnju informatičkog sustava eZdravstveno funkcionalnostima s kojima će se poslodavcima omogućiti uvid u podatke o bolovanjima zaposlenika – digitalizirano izvješće o privremenoj nesposobnosti za rad te digitalizirana potvrda o privremenoj nesposobnosti za rad.
Ovom e uslugom poslodavcima je omogućen uvid u podatke o utvrđenoj privremenoj nesposobnosti za rad kao i uvid u podatke potrebne za obračun i isplatu naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad bez obzira na uzrok privremene nesposobnosti za rad koju radnik ostvaruje u skladu s člancima 38., 40. i 41. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Uz navedene podatke bit će omogućen i uvid u podatke vezane uz prava na rodiljne i roditeljske potpore za zaposlene i samozaposlene korisnike u skladu sa Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama.
Pristup je omogućen poslodavcima koji imaju pristup na POSLOVNI portal eZdravstveno, a svi ostali poslodavci koji to nemaju mogu pristup zatražiti.
Osiguranici će, kao i do sada, u Osobni Korisnički Pretinac u eGrađanima dobivati informaciju o otvorenom bolovanju.
Napominje se da je i nadalje za propisivanje i zatvaranje bolovanja obvezno slanje poruke u CEZIH.
Liječnici u ordinacijama papirnatu doznaku po potrebi štampaju ili samo pospremaju u svom sustavu kako bi ju mogli odštampati kada i ako se za to pokaže potreba.

Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Izmijenjeni su uvjeti od 26. ožujka 2020.:
- uključeni su svi korisnici potpora za samozapošljavanje (vlasnici i zaposlenici)
- uključeni su poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav HZMO-a do 29.2.2020.
- za sve radnike zaposlene do 29. veljače 2020.


26.03.2020.

Odluka o postupanju i primjeni karantene i kućne izolacije za vozače teretnih vozila
Ovom Odlukom se, za vrijeme proglašene epidemije koronavirusa, određuje način postupanja i primjena karantene i kućne izolacije za vozače teretnih vozila međunarodnog transporta nakon ulaska u Republiku Hrvatsku. Odluka se može preuzeti ovdje.

Oslobođenje od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Zbog posebnih okolnosti, osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu oslobađaju se plaćanja pola iznosa godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti za 2020. godinu. Iste se osobe oslobađaju plaćanja i godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za pomoćne krevete za 2020. godinu u cijelosti.
Informacija o navedenoj mjeri će biti provedena preko sustava eVisitor. Navedene osobe se ne moraju nigdje javljati jer je obrada podataka automatska preko sustava eVisitor.


25.03.2020.

Odgađa se obveza plaćanja novčane naknade poslodavcima obveznicima kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom
Odgađa se obveza plaćanja novčane naknade poslodavcima obveznicima kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom koja će nastati za mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020. godine, uz mogućnost odgode plaćanja obveza koje će nastati u naredna 3 mjeseca. Ove odgođene obveze mogu se podmiriti obročnom otplatom u roku od 24 mjeseca od dana dospjelosti obveze.
Za vrijeme trajanja odgode plaćanja i obročne otplate ne obračunavaju se kamate i ne teče zastara.

S ciljem smanjenja posljedica širenja COVID -19 virusa Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je Internet stranicu za sve poljoprivrednike i za sva njihova pitanja (link).

Izdavanje propusnica poljoprivrednicima
Poljoprivrednim proizvođačima koji imaju poljoprivredne površine, objekte za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i skladištenje propusnice će izdavati službenici Ministarstva poljoprivrede, detaljnije se može vidjeti ovdje.


24.03.2020.

Smanjenje predujma poreza na dobit odnosno dohodak, detaljnije (link).

Troškovi prijevoza u situaciji posebnih okolnosti, detaljnije (link).

Odgoda i obročna otplata obveza za poreze i druga javna davanja izuzev carina i trošarina
Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona objavljen je u Narodnim novinama br. 35/20., stupio je na snagu 24. ožujka 2020. godine.
Objavom ovog Pravilnika omogućena je PROVEDBA POSTUPKA PLAĆANJA POREZA U POSEBNIM OKOLNOSTIMA. Detaljnije (link).

Odluke o odgodi plaćanja zakupnine
Zakupnicima nekretnina iz članka 71. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Nardone novine br. 52/18) kojima upravlja Ministarstvo državne imovine, a koji s Ministarstvom državne imovine imaju sklopljen ugovor o zakupu temeljem članka 71. Zakona o upravljanju državnom imovinom, odgađa se obveza plaćanja ugovorene godišnje zakupnije čije plaćanje dospijeva u 2020. godini za 3 mjeseca u odnosu na ugovoreni datum dospijeća plaćanja zakupnine, kao mjera pomoći gospodarstvu zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa.

Zakupnicima kampova koji su s Ministarstvom državne imovine sklopili Ugovor o zakupu temeljem Odluke o utvrđivanju uvjeta korištenja kampova u vlasništvu i/ili suvlasništvu Republike Hrvatske i čestica zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u obuhvatu kampova od 21. rujna 2018., odgađa se obveza plaćanja ugovorenog stalnog dijela zakupnine za 2020. godinu, do 30. studenog 2020. godine, kao mjera pomoći gospodarstvu u borbi s posljedicama utjecaja pandemije koronavirusa.

Zakupnicima i korisnicima poslovnih prostora, poslovnih zgrada, hotela i drugih objekata za smještaj turista, u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo državne imovine i trgovačko društvo Državne nekretnine d.o.o. iz Zagreba, Planinska ulica 1, odgađa se obveza plaćanja ugovorene zakupnine odnosno naknade za korištenje za 2020. godinu za 3 mjeseca u odnosu na rok plaćanja, počevši od 1. ožujka 2020. godine, kao mjera pomoći gospodarstvu u borbi s posljedicama utjecaja pandemije koronavirusa. 
Mjera pomoći odnosi se na zakupnike koji s Republikom Hrvatskom, Ministarstvom državne imovine ili trgovačkim društvom Državne nekretnine d.o.o. iz Zagreba, Planinska ulica 1, imaju zaključen ugovor o zakupu, sporazum o obročnoj uplati, odnosno kojima se izdaju računi na ime naknade za korištenje nekretnina iz ove Odluke.
Mjera iz ove Odluke ne odnosi se na stanove i garaže.

Nova procedura (podtema) za podnošenje obrazaca za dodjelu/ukidanje ovlaštenja u sustavu ePorezna putem Internet forme "Pišite nam" – iznimno u vrijeme trajanja mjera zaštite od koronavirusa (COVID-19)
Iznimno i u svrhu preventivnih mjera zaštite od bolesti uzrokovanih koronavirusom (COVID-19) punomoći za dodjelu ovlaštenja (ili druge obrasce za dodjelu i/ili ukidanje ovlaštenja) mogu se predati putem Internet forme „Pišite nam“. U formi „Pišite nam“ potrebno je odabrati temu „ePorezna – JPPU“ i podtemu „Podnošenje obrazaca za dodjelu/ukidanje ovlaštenja“.
Podsjećamo sve građane i poduzetnike kako prijavom u sustav ePorezna mogu sami upravljati ovlaštenjima i na taj način dodjeljivati ovlaštenja drugoj osobi te nije potrebno donositi obrazac punomoći u Ispostavu Porezne uprave niti je potrebno slati zahtjev/upit putem Internet forme „Pišite nam“. Također, dodjeljivati ovlaštenja mogu i svi oni korisnici koji imaju od ranije ovlaštenje za „Upravljanje ovlaštenjima“. Sve o upravljanju i dodjeli ovlaštenja možete pronaći u ovoj Uputi​.

izvor:porezna-uprava.hr

Odluka o uvođenju izvanredne brzobrodske linije
Uvodi se izvanredna brzobrodska linija Olib-Silba-Premuda-Zadar i obratno radi opskrbe otoka. Izvanredna brzobrodska linija uključivat će i ticanje otoka Ist zbog opskrbe otoka, a linija će se održavati 4 puta tjedno dok su na snazi mjere ograničavanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu.


23.03.2020.

Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH od 23. ožujka
Točka I.: S obzirom da na pojedinim područjima postoji znatno povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti, zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka.  
Točka II.: Zabrana iz ove Odluke ne osnosi se na:
a. promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,
b. dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,
c. izvješćivanje javnosti,
d. stanovnika koji zahtjevaju hitnu medicinsku skrb,
e. iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci i starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština
f. putovanja na posao i s posla, ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće,
g. žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.
Točka III.: Prilikom ulaska i izlaska s područja prebivališta i stalnog boravka moraju se poštovati sljedeće mjere:  
socijalnog distanciranja
- ne zadržavanja na javnim prostorima
- posjedovati valjanu propusnicu koja se nalazi u Prilogu I. Odluke.
- Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju, ovjeravaju i potpisuju:  
- za okolnosti iz točke II.a, II.b, II.c, II.f i II.g odgovorne osobe u pravnoj osobi
- za okolnosti iz točke II.d izdaje izabrani liječnik obiteljske medicine i
- za okolnosti iz točke II.e nadležni stožer civilne zaštite
Za propusnice iz točke II.e pogledati službene stranice grada/općine npr: Grad Zagreb (link), Grad Split (link); Grad Rijeka (link), Grad Osijek (link) i td.


22.03.2020.

Odluka o obustavi rada tržnica
Ovom Odlukom uvodi se mjera obustavljanja rada tržnica i svih objekta u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti.

Odluka o radnom vremenu trgovina
Radi zaštite djelatnika u trgovinama kojima je, sukladno Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, dopušten rad, kao i zbog mogućnosti preraspodjele djelatnika i učinkovitog upravljanja ljudskim resusrima, određuje se radno vrijeme u tim trgovinama od 8:00 do 17:00 sati.

Odluka o mjerama zaštite za taxi prijevoznike
Pružatelji usluge taxi prijevoza obavezni su provoditi sljedeće mjere zaštite:
- provoditi čestu higijenu ruku dezinfekcijskim sredstvima koja sadrže 70% alkohola (na način da se protrljaju ruke ako nisu vidno prljave, odnosno ako su prljave oprati ih sapunom i vodom u trajanju od 20-ak sekundi, a zatim protrljati dezinfekcijskim sredstvom;
- izbjegavati dodirivanje očiju, nosa, usta;
- održavati distancu u svakodnevnom kontaktu.
Pružatelji usluge taxi prijevoza, od dana donošenja ove Odluke, obavezni su provoditi sljedeće secifične mjere zaštite:
- održavati udaljenosti u socijalnom kontaktu na način da se klijent smjesti dijagonalno od vozača, i to na stražnje sjedalo iza suvozača;
- izbjegavati nezaštićeni kontakt s putnicima i njihovim stvarima (prtljagom), priikom rukovanja s prtljagom koristiti jednokratne PVC rukavice, zamoliti putnike da prekriju nosi i usta maramicom ukoliko kašlju;
- tijekom voženje osigurati adekvatnu ventilaciju;
- osigurati da u vozilu ima dovoljno papirnatih maramica, PVC rukvica te dezinfekcijskih sredstava;
- osigurati da u vozilu ima dovoljno maramica za čišćenje površina u autmobilu kao i POS uređaja;
- između klijenata raditi stanke od barem 15 minuta i tada ako vremenske prilike dopuštaju, provjetriti vozilo;
- održavati higijenu svog neposrednog radnog prostora - vozačkog mjesta i kabine tako da povremeno prebrišu površine koje se često dotiču rukama sa sredstvom za dezinfekciju površina ili dezinfekcijskim maramicama.
Poslodavci su dužni obavijestiti i educirati zaposlenike o samoj bolesti i preporukama/ općim i specifičnim mjerama zaštite.
Poslodavci su dužni osigurati uvjete rada koji podrazumijevaju dostatne količine sapuna i jednokratnih ubrusa u sanitarnim čvorovima, redovito čišćenje prostora dezinfekcijskim sredstvima, te organizirati normalno funkcioniranje poslovnih procesa u prostorima tvrtke (kod većih taxi prijevoznika i u pozivnim centrima).
Pružatelji usluge taxi prijevoza dužni su mjere propisane ovom Odlukom imati istaknute na vidljivom mjestu u svojim vozilima kojima pružaju usluge.


21.03.2020.

Odluka o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima
Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, dana 21. ožujka 2020. godine donosi Odluka o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima.
Ova Odluka odnosi se na ulice, trgove, rive, parkove i sve ostale javne površine na kojima se može kretati i zadržavati veći broj osoba.

Odluka o privremenoj obustavi javnog prometa od 22. ožujka 2020. godine
Privremena obustava odnosi se na:
- javni linijski promet putnika u unutarnjem cestovnom prometu, izuzev autotaksi prijevoza
- javni linijski prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- javni prijevoz osoba u željezničkom prometu
- tramvajski i drugi javnogradski promet
- sve ostale nespomenute vrste javnog prijevoza (žičare, uspinjače, drugo)
Privremeno se, za vrijeme trajanja ove Odluke, zatvaraju i svi željeznički i autobusni kolodvori.

Zabranjuje se održavanje svih brodskih linija, osim sljedećih državnih brodskih linija:
- 310 Mali Lošinj - (Unije) - Srakane Vele - Susak) i obratno
- 311 Ilovik - Mrtvaška i obratno
- 405 Rava - (Mala Rava - Veli Iž - Mali Iž) - Zadar i obratno
- 415 Vrgada - Pakoštane - (Biograd) i obratno
- 501 Krpanj - Brodarica
- 505 (Vodice - Prvić Šepurine - Prvić Luka - Zlarin) - Šibenik i obratno
- 612 Komiža - Biševo i obratno
- 807 Suđurađ - Lopud - Koločep - Dubrovnk

Na državnim trajektnim linijama te na državnim brodskim linijama zabranjuje se sav putnički i teretni prijevoz prema otocima osim za sljedeće kategorije:
- hrvatske i strane državljane s prebivalištem, odnosno trajnim boravištem na otocima ili na polutoku Pelješcu;
- vozila fizičkih osoba te vozila korisnika leasinga s prebivalištem na otoku koja su registrirana u nadležnom upravnom tijelu u Republici Hrvatskoj;
- djelatnike javnih zdravstvenih službi i djelatnike drugih javnih službi (policija, vatrogasci, oružane snage, lučka kapetanija, pošta, komulane djelatnosti) i njihova službena vozila;
- djelatnike orpskrbe trgovina koje su izuzete od primjene Odluke Stožera civilne zaštite, te njihova službena vozila pri obavljanju redovitih prijevoza na otok te dostavne službe i njihova vozila;
- djelantike pravnih osoba koje obavljaju nužne interventne popravke na otoku i njihova službena vozila pri obavljanju intervencija.

Odgoda predaje tromjesečnih financijskih izvještaja
Ministarstvo financija do daljnjega odgađa rok predaje financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. svim obveznicima proračunskim i izvanproračunskim korisnicima te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave definiranim Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine br. 3/15. do 126/19). O novom roku, ovisno o kretanju epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj, naknadno će biti obaviješteni svi obveznici predaje financijskih izvještaja.

Ostala ministarstva odnosno druga državna tijela na razini razd1ela te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u slučaju nemogućnosti dostave Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019., godinu, o tome skeniranim dopisom potpisanim od strane čelnika dužni su obavijestiti Ministarstvo financija na mail adresu: fiskalnaodgovornost@mfin.hr.

 • Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020., i druge aktualnosti može se preuzeti (ovdje).

20.03.2020.

Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) (link)

Obustava naplate spomeničke rente
Obveza za plaćanje spomeničke rente za obveznike, fizičke i pravne osobe se u razdoblju dok traju posebne okolnosti neće utvrđivati niti naplaćivati tj. u tom razdoblju ne nastaje obveza plaćanja spomeničke rente.

izvor: min-kulture.hr

Poduzetnici koji ne ostvaruju prihod privremeno ne plaćaju članarinu HGK
Hrvatska gospodarska komora donijela je Odluku da se, uslijed epidemije koronavirusa i temeljem Odluke Stožera civilne zaštite RH o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja, privremeno ukida obveza plaćanja članarine tvrtkama kojima je onemogućeno poslovanje. Detaljnije (link).

Hrvatska obrtnička komora oslobodila sve obrtnike plaćanja komorskog doprinosa
Za II. tromjesečje 2020. godine (razdoblje travanj – lipanj 2020.) otpisuje se zaduženje obveznog komorskog doprinosa za sve članove Hrvatske obrtničke komore (link).

Propisi za provedbu paketa mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa, prva faza objavljeni su u Narodnim novinama br. 32/20. i naše (Vaše) baze znanja u Poslovnom oblaku su ažurirane.

Obrazloženje Ministarstva turizma Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Nacionalnog Stožera civilne zaštite RH od četvrtka, 19. ožujka 2020. može se vidjeti ovdje.


19.03.2020.

Odluka o graničnim prijelazima preko kojih će se odvijati tranzitni promet teretnih vozila preko RH
Dozvoljava se tranzitni promet teretnih vozila preko teritorija RH na sljedećim graničnim prijelazima, ako ne postoji direktna veza između država u koje teretna vozila žele tranzitirati:

 • na granici između Republike Hrvatske i Republike Slovenije određuju se granični prijelazi Bregana i Macelj
 • na granici između Republike Hrvatske i Mađarske određuju se granični prijelazi Goričan i Duboševica
 • na granici između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine određuju se granični prijelazi Nova Sela, Stara Gradiška i Slavonski Šamac
 • na granici između Republike Hrvatske i Republike Srbije određuje se granični prijelaz Bajakovo.

Sva teretna vozila koja tranzitiraju preko Hrvatske bit će čitavim putem pod pratnjom policijskih službenika. 
Ravnateljstvo policije odredit će pravce kretanja, odmorišta za zaustavljanje i točenje goriva, a vozači teretnih vozila dužni su se pridržavati uputa policijskih službenika. 
Odluka stupa na snagu od 19. ožujka i primjenjuje se 30 dana.
Odluka je objavljena na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite.

Izvanredne mjere za pomorce
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske donijelo je odluku o usvajanju mjera za pomorce koji nisu u mogućnosti obnoviti sve dokumente potrebne za službu na brodovima. Odobrava se opće produljenje valjanosti osobnih dokumenata pomoraca kako bi im se omogućio zakonit rad. Detaljnije (link).

Naknada plaće za vrijeme provedeno u izolaciji
Zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa (2019nCov) te s tim u vezi sve više upita koje zaprimamo vezano uz ostvarivanje prava na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad (u daljnjem tekstu: privremena nesposobnost) utvrđene po uzroku D0 – izolacija, obavještavamo Vas sljedeće.
U skladu s člankom 39. točkom 3.  Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“, broj 80/13., 137/13. i 98/19. – u daljnjem tekstu: ZOZO) pravo na naknadu plaće, kao jedno od prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja uz pravo na zdravstvenu zaštitu, pripada osiguraniku u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja odnosno drugih okolnosti utvrđenih ZOZO-om, ako je izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini (u daljnjem tekstu: izolacija).
Naknada plaće za vrijeme izolacije isplaćuje se osiguraniku na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) od prvog dana korištenja prava prema članku 41. stavku 1. ZOZO-a, temeljem Izvješća o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad (u daljnjem tekstu: Izvješće) koje osiguranik podnosi neposredno HZZO-u uz prilaganje Potvrde o plaći izdane od strane poslodavca i podatka o broju tekućeg računa.
Prema članku 55. stavku 2. točki 7. ZOZO-a za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti zbog izolacije osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće u iznosu 100% od osnovice za naknadu plaće, s time da sukladno stavku 3. istoga članka ZOZO-a mjesečni iznos naknade plaće ne može za puno radno vrijeme iznositi više od proračunske osnovice uvećane za 28%, odnosno ne može iznositi više od 4.257,28 kuna.
Osiguranik kojem je od strane nadležnog epidemiologa utvrđena potreba izolacije, o čemu će HZZO zaprimiti obavijest, odmah se upućuje u izolaciju, a izabranog doktora je obvezan obavijestiti o tome telefonski ili putem maila.
Ukoliko osiguranik vrijeme koje je obvezan provesti u izolaciji u dogovoru s poslodavcem organizira na način da posao obavlja od kuće ili na neki drugi način za koje vrijeme ne može ujedno ostvariti i pravo na naknadu plaće na teret sredstava HZZO-a o istom se treba izjasniti izabranom doktoru koji mu u tom slučaju ne utvrđuje privremenu nesposobnost i ne izdaje Izvješće.
S obzirom na iznimnu situaciju uslijed koje je osiguranicima kojima je određena izolacija ograničeno kretanje zbog čega nisu u  mogućnost preuzeti Izvješće kod izabranog doktora te neposredno podnijeti zahtjev za naknadu plaće HZZO-u uz propisanu dokumentaciju, iznimno se daje mogućnost podnošenja zahtjeva elektronskim putem bez prilaganja Izvješća, a HZZO će podatke o otvorenoj privremenoj nesposobnosti po osnovi uzroka D0 - izolacija preuzeti putem CEZIH-a.
Ako osiguranik nije u mogućnosti priložiti niti Potvrdu o plaći izdanu od poslodavca istu će HZZO od poslodavca zatražiti službenim putem.
Elektronski proslijeđen zahtjev osiguranika kojim traži naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti koja tereti sredstva HZZO-a obvezno mora sadržavati ime i prezime, OIB ili MBO (matični broj osigurane osobe), kontakt telefon te broj tekućeg računa na koji će se izvršiti isplata naknade plaće.
E-mail adresa određena za podnošenje zahtjeva je izolacija@hzzo.hr i isključivo je namijenjena zaprimanju zahtjeva za naknadu plaće osiguranika kojima je utvrđena privremena nesposobnost zbog izolacije te se u slučaju dostavljanja podnesaka drugog sadržaja po istima neće postupati.

izvor: hzzo.hr

 • Tiskanice HZZO-a (link)

Od ponoći su u Hrvatskoj na snazi odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kojima na snagu stupaju nove mjere u trajanju od 30 dana kako slijedi:

 • Zabrana održavanja svih javnih događaja i okupljanja više od 5 osoba na jednom mjestu.
 • Obustava rada u djelatnosti trgovine osim:
  a) prodavaonica prehrambenih  artikala
  b) prodavaonica prehrambenih i higijenskih artikala
  c) tržnica i ribarnica
  d) specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje lijekova (ljekarne)
  e) specijaliziranih  prodavaonica za prodaju i izdavanje veterinarsko-medicinskih proizvoda
  f) poljoprivrednih ljekarni
  g) benzinskih postaja
  h) kioska
  i) pekarnica
  j) kemijskih praonica rublja
  k) specijaliziranih prodavaonica za prodaju ortopedskih i drugih pomagala
  I) specijaliziranih prodavaonica dječje opreme
  m) specijaliziranih prodavaonica hrane za životinje
  n) izdavanje građevinskog materijala na temelju narudžbe u maloprodaji
  o) logističkih i distributivnih centara hrane, pića i higijenskih proizvoda i
  p) veledrogerija.
 • Obustava rada svih kulturnih djelatnosti (muzeji,  kazališta,  kina,  knjižnice, čitaonice) te obustava održavanja izložbi, revija i sajmova.
 • Obustava rada ugostiteljskih objekata svih kategorija, uz izuzetak usluge pripreme i dostave hrane, usluge smještaja te rada pučkih i studentskih kuhinja.
 • Obustava rada uslužnih djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima (npr. frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri, saloni za masažu, saune, bazeni).
 • Obustava svih sportskih natjecanja i organiziranih treninga te obustava rada teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara.
 • Obustava održavanja dječjih i drugih radionica te organiziranih plesnih škola.
 • Obustava rada autoškola i škola stranih jezika.
 • Obustava vjerskih okupljanja.
 • Privremena je zabrana kretanja osoba preko graničnih prijelaza.

Prodavaonice i objekti koji nastavljaju rad u skladu s ovom Odlukom obvezni su:

 • osigurati da se kod ulaska u prodavaonice i objekte ne stvaraju gužve, te jasne upute o tome staviti na sve ulaze u prodavaonice i objekte kao i ostala prodajna mjesta
 • svu rasutu robu prodavati zapakirano
 • primjenjivati mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja svih prostora
 • organizirati rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika uz poštovanje stroge mjere socijalnog distanciranja
 • redovito provjetravati prostore
 • osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima za ruke u prostorima za korisnike te uz njih postaviti kratku obavijest o općim mjerama smanjenja rizika od zaraznih bolesti
 • na vidljivim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja
 • redovito provjetravati prostore
 • na vidljivim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja

Poslodavci su obvezni:

 • organizirati rad od kuće gdje je moguće, otkazati sastanke ili organizirati telekonferencije i koristiti druge tehnologije za održavanje sastanaka na daljinu
 • otkazati službena putovanja izvan države osim prijeko potrebnih
 • zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah.

Detaljnije:

Plakati o pravilnom pranju ruku i mjerama zaštite (link1) i (link2).


18.03.2020.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje izdao obavijest vezanu uz bolovanja
U skladu sa Zakonom o listi profesionalnih bolesti profesionalnim bolestima smatraju se zarazne bolesti uzrokovane ekspozicijom na radu u djelatnostima gdje je dokazan povećan rizik zaraze. Novim Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o pravima uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti predviđena je mogućnost ostvarivanja prava temeljem priznate profesionalne bolesti, ako se radi o zaraznoj bolesti, od datuma nastanka zarazne bolesti.
To ne znači da će svi zaposleni osiguranici HZZO-a, koji su oboljeli od koronavirusa, imati pravo na priznavanje profesionalne bolesti, odnosno na isplatu pune naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad.
U skladu s rečenim Pravilnikom priznavanje profesionalne bolesti u nadležnosti je Službe za medicinu rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koja svaki pojedini slučaj vještači u skladu s pravilima struke ovisno o medicinskoj dokumentaciji i o profesionalnoj ekspoziciji.

Periodični pregledi radnika u sklopu specifične zdravstvene zaštite u uvjetima aktualne epidemiološke situacije
Temeljem učestalih upita vezano uz aktualnu epidemiološku situaciju te obavljanje preventivnih periodičnih pregleda u sklopu specifične zdravstvene zaštite radnika u propisanim rokovima, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), u okvirima svoje nadležnosti, obavještava kako će predmetne izvanredne okolnosti smatrati opravdanim razlogom za obavljanje navedenih pregleda izvan propisanih rokova na teret sredstava HZZO-a te će se od dana 16. ožujka 2020. godine pregledi i nakon proteka roka moći obaviti na teret sredstava HZZO-a prestankom navedenih okolnosti.

izvor: hzzo.hr

17.03.2020.

Prihvaćen je paket mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa, prva faza

Podnošenje obrazaca za dodjelu/ukidanje ovlaštenja u sustavu ePorezna
Podnošenje obrazaca za dodjelu/ukidanje ovlaštenja u sustavu ePorezna – iznimno u vrijeme trajanja mjera zaštite od koronavirusa (COVID-19)
Podsjećamo sve građane i poduzetnike kako prijavom u sustav ePorezna mogu sami upravljati ovlaštenjima i na taj način dodjeljivati ovlaštenja drugoj osobi te nije potrebno donositi obrazac punomoći u Ispostavu Porezne uprave. Također, dodjeljivati ovlaštenja mogu i svi oni korisnici koji imaju od ranije ovlaštenje za „Upravljanje ovlaštenjima“. Sve o upravljanju i dodjeli ovlaštenja možete pronaći u ovoj Uputi.
Iznimno i u svrhu preventivnih mjera zaštite od bolesti uzrokovanih koronavirusom (COVID-19) punomoći za dodjelu ovlaštenja (ili druge obrasce za dodjelu i/ili ukidanje ovlaštenja) mogu se predati putem Internet forme „Pišite nam“. Kratke upute za popunjavanje upita/zahtjeva putem „Pišite nam“ možete pronaći ovdje​.

Obavijest obveznicima fiskalizacije o postupanju kod prijave podataka o privremenom zatvaranju poslovnica ili promjene radnog vremena
Obveznici fiskalizacije u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom dužni su dostavljati podatke o svim poslovnim prostorima u kojima se obavlja djelatnost, pa tako i podatke o radnom vremenu i radnim danima te privremenom zatvaranju ​poslovnih prostora. Podaci se dostavljaju elektroničkim putem korištenjem elektroničkog servisa Porezne uprave ePorezna ili iznimno podnošenjem obrasca nadležnoj ispostavi Porezne uprave i to prije nastupa promijenjenih okolnosti.
Nakon pojave koronavirusa (COVID-19) poslovanje određenih poduzetnika odvija se u otežanim uvjetima, što dovodi do privremenih zatvaranja poslovnica ili do promjene radnog vremena uzrokovanih preporukama nadležnih službi ili odlukama jedinica lokalnih samouprava ili radi vlastitih potreba. Navedene promjene radnih dana i radnog vremena, kao i privremenog zatvaranja poslovnih prostora, u skladu sa zakonskim odredbama potrebno je dostaviti propisanim načinom.
Uvažavajući ove posebne okolnosti koje utječu na pravovremeno ispunjenje obveza poreznih obveznika,  Porezna uprava upućuje obveznike fiskalizacije koji dostavljaju podatke o promjenama radnog vremena i radnih dana te podatke o privremenom zatvaranju s vremenskim odmakom (radi nastupa ovih objektivnih okolnosti) da u predviđenom polju Napomena – napišu od kada se ta promjena stvarno primjenjuje.

izvor: porezna-uprava.hr

Vozači s rješenjem o samoizolaciji mogu nastaviti s radom
Na temelju posljednjih uputa Stožera civilne zaštite RH u pogledu prijevoznika, svi vozači koji su na temelju prethodnih uputa dobili rješenje o samoizolaciji mogu odmah krenuti na put. Sa sobom obavezno moraju imati rješenje o samoizolaciji koje će im se prilikom prelaska granice poništiti.
Vozači koji nastavljaju s radom moraju se pridržavati uputa koje su trenutno na snazi – Uputa o postupanju i primjeni karantene za vozače teretnih vozila od 15. ožujka i dopuna Upute za karantene za vozače teretnih vozila od 16. ožujka. Naglašavamo da ako se prema posljednjim uputama takvi vozači vrate na rad i odrađivanje vožnji, poslije se neće moći vratiti u samoizolaciju na temelju prethodnoga rješenja.
U slučaju da postoje vozači koje ne žele izaći iz samoizolacije na temelju izdanoga rješenja, takvi mogu ostati u samoizolaciji.

izvor: hgk.hr

Određivanje mjesta i načina obavljanja rada radnika u slučaju izvanrednog stanja (Mišljenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava)
Vezano uz aktualnu problematiku organizacije rada u situaciji izvanrednih okolnosti, a u odnosu na određivanje mjesta rada (npr. rad od kuće), dajemo mišljenje kako slijedi:
U okviru temeljnih obveza i prava iz radnog odnosa [1] poslodavac je dužan osigurati radniku uvjete za rad na siguran način i koji ne ugrožava zdravlje radnika, u skladu s posebnim zakonom i drugim propisima.
Također propisana je obveza poslodavca[2] da organizira i provodi zaštitu na radu, vodeći pri tome računa o prevenciji rizika, te je obvezan zaštitu na radu prilagoditi promijenjenim okolnostima.
U skladu s navedenim, temeljno je pravo poslodavca da pobliže odredi mjesto i način rada, poštujući pri tome prava i dostojanstvo radnika. Jedan od bitnih podataka ugovora o radu je mjesto rada[3], a poslodavac i radnik dužni su se pridržavati ugovora, kao i ostalih odredbi Zakona o radu i drugih propisa iz radnog odnosa.
Međutim, u slučajevima bitno promijenjenih okolnosti, a koje se nisu mogle unaprijed predvidjeti niti spriječiti, ukoliko ugovorne strane nisu u mogućnosti dosljedno provesti zakonske obveze predviđene za redovno stanje i uobičajene životne okolnosti, mišljenja smo da poslodavac ima pravo pobliže odrediti mjesto rada i način obavljanja rada[4], na način da umjesto prostora poslodavca, za privremeno mjesto rada odredi neko drugo mjesto prema okolnostima slučaja.
Budući da novonastala okolnost epidemijskog i pandemijskog širenja bolesti COVID – 19 nesporno predstavlja neizvjesnu situaciju čije trajanje nije moguće unaprijed odrediti te ujedno predstavlja promijenjene okolnosti u odnosu na sklopljene ugovore o radu na koje se supsidijarno primjenjuje Zakon o obveznim odnosima, mišljenja smo da se poslodavac u svrhu održanja radnog odnosa te zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, može koristiti svojim temeljnim zakonskim pravom da pobliže odredi mjesto i način obavljanja rada dok traju navedene okolnosti.
Pri tome bi postojala obveza poslodavca da takvom radniku osigura uvjete za rad, da vodi brigu o organizaciji posla i sigurnosti radnika te radnom vremenu i odmorima koje je dužan osigurati u skladu sa zakonima. Jednako tako, postojala bi obveza radnika[5] da poštuje i izvršava obveze iz radnog odnosa s dužnom pažnjom, te da vodi pri tome računa o svojoj sigurnosti i zaštiti zdravlja, kao i sigurnosti i zaštiti zdravlja ostalih radnika.
[1] Zakon o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17 i 98/19), članak 7. stavak 3.
[2] Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine, 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18), članak 17.
[3] Prema Zakonu o radu, članak 15.
[4] Primjenom članka 7. stavka 2. Zakona o radu
[5] Zakon o zaštiti na radu, članak 68.

izvor: mrms.gov.hr


16.03.2020.

Ograničenje izvoza vezano uz COVID-19
Dana 15. ožujka 2020. objavljena je i stupila na snagu PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/402 оd 14. ožujka 2020. o uvođenju obveze predočenja odobrenja u slučaju izvoza određenih proizvoda.
Od izbijanja epidemiološke krize koju je prouzročio koronavirus SARS-CoV-2, s njim povezana bolest, COVID-19, brzo se širi cijelim svijetom. Zbog toga je znatno porasla potreba za osobnom zaštitnom opremom nužnom za sprječavanje daljnjeg širenja bolesti i zaštitu zdravlja medicinskog osoblja koje liječi zaražene pacijente. Kako bi se pronašlo rješenje i spriječilo kritičnu situaciju, u interesu je Unije hitno poduzimanje mjera ograničenog trajanja kako bi se u svrhu osiguravanja adekvatnosti opskrbe u Uniji radi zadovoljenja nužne potražnje pobrinula da se izvoz osobne zaštitne opreme uvjetuje odobrenjem.
S tim u vezi, 15. ožujka 2020. objavljena je i stupila na snagu PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/402 оd 14. ožujka 2020. o uvođenju obveze predočenja odobrenja u slučaju izvoza određenih proizvoda, dostupna na poveznici: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0402&from=HR
Nove mjere integrirat će se u TARIC tijekom dana.

Posebnosti organizacije rada carinske službe – info za gospodarstvenike
Radi neprekidnosti nesmetanog carinskog poslovanja, ravnatelj Carinske uprave,  a obzirom na okolnosti izazvane širenjem virusa COVID-19, a donio je Odluku kojom se dodatno uređuje organizacija rada carinske službe u izvanrednim okolnostima.
Omogućuje se provođenje propisanih uvoznih carinskih procedura i postupaka na graničnom prijelazu na kojem se robu unosi u carinsko područje (čime se omogućava upućivanje roba s granice na mjesta istovara, tj, bez uobičajenog upućivanja na carinjenje na unutarnjim ustrojstvenim jedinicama) i kontinuirano 24 satno carinjenje roba na tim graničnim prijelazima.
Kako je primarni cilj zaštita zdravlja osoba koje sudjeluju u prijevoznim i logističkim operacijama u lancu opskrbe i službenih osoba koje sudjeluju u provedbi propisanih formalnosti te istovremeno olakšanje međunarodne robne razmjene i osiguranja redovne opskrbe tržišta, rad carinske službe na graničnim  prijelazima organizira se na način omogućavanja uvoznog carinjenja pošiljki roba namijenjenih krajnjim korisnicima u Republici Hrvatskoj u režimu 24/7 (neprekidno svakoga dana u tjednu):
1. Bajakovo
2. Erdut
3. Slavonski Šamac
4. Stara Gradiška
5. Kamensko
6. Vinjani Donji
7. Nova Sela
8. Karasovići.
Slijedom donesenih novih mjere upućuju se prijevoznici i gospodarstvenici koji sudjeluju u prekograničnom carinskom poslovanju da svoje pošiljke koliko je moguće, usmjere prema graničnim prijelazima iz ove obavijesti.

izvor: carina.gov.hr


Uputa za vozače koji obavljaju međunarodni transport robe
Slijedom snažnog zalaganja Hrvatske obrtničke komore, u suradnji s Civilnim stožerom RH dogovoren je način obavljanja međunarodnog prijevoza tereta u RH. Pri dnu teksta dostavljamo cjelovitu uputu (dostupnu za preuzimanje) koja se odnosi na vozače kamiona koji imaju istovar robe u Republici Hrvatskoj, a Hrvatska obrtnička komora u nastavku donosi sažetak upute:
1. Prijevoznici moraju najaviti za koliko vozača im treba osigurati karantenu, moraju dostaviti podatke u koju županiju dolaze te identifikacijske podatke tih vozača (ime, prezime, OIB), kontakt telefon, registarsku oznaku vozila, sve na e-mail adresu Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske stozercz@mup.hr.
2. Svi koji obavljaju međunarodni transport robe trebaju pravovremeno najaviti dolazak na granicu Republike Hrvatske, na način da na e-mail adresu stozercz@mup.hr; dostave sljedeće podatke: naziv obrta, ime i prezime vozača, njegov OIB, iz koje zemlje dovoze robu, koji granični prijelaz koriste, mjesto istovara, mjesto njegove karantene. 
3. Prijevoznici koji imaju mogućnost većeg kapaciteta za smještaj svojih vozača u karantenu sukladno mjerama zdravstvenog nadzora, mogu zatražiti formiranje istih unutar svojih poslovnih prostora od županijskog stožera civilne zaštite.
4. Svi moraju obavijestiti županijske centre civilne zaštite na broj telefona 112 o dolasku vozača u karantenu, odlasku vozača iz karantene te daljnji smjer kretanja
Ukoliko su potrebna dodatna objašnjenja pozivamo vas da se s upitom javite na adresu elektronske pošte prijevoznici@hok.hr. Također podsjećamo da se možete obratiti Područnom uredu civilne zaštite u županiji https://civilna-zastita.gov.hr/kontakti/84.

izvor:hok.hr;hgk.hr

Tranzit kroz Sloveniju
U slučaju da prevozite prehrambene namirnice, kućne potrepštine, pokvarljivu robu ili lijekove i sanitetski materijal, molimo vas da HITNO javite registarske oznake kamiona, vrstu robe koju prevozite te lokacije svojih kamiona u koloni za prelazak slovensko - hrvatske granice i granični prijelaz na kojem čekate - na e-mail: stozercz@mup.hr jer će vam se osigurati prvenstvo prolaza.
Molimo da HITNO kontaktirate svoje vozače i kolege prijevoznike za koje znate da imaju kamione u kolonama u tranzitu kroz Sloveniju prema Hrvatskoj i obavijestite ih o dogovoru s potpredsjednikom Vlade RH ministrom Marićem. Zloupotreba povlači kaznu.

Stožer civilne zaštite priopćio je da će od subote, 14. ožujka, na području svake županije biti uspostavljena karantena s parkirališnim prostorom za kamione, u kojima će biti smješteni domaći vozači teretnih vozila nakon istovara tereta. Vozači više neće morati biti u samoizolaciji kao dosad, već će prema potrebi iz karantene odlazili na put i nakon istovara robe ponovno se vraćati u karantenu.

izvor: hgk.hr


12.03.2020.

Porezna uprava na svojoj Internet stranici obavještava:
S ciljem preventivnog postupanja i zaštite zdravlja građana, Ministarstva financija,  Porezna uprava u nastavku podsjeća poduzetnike i građane na načine kojima mogu ispuniti svoje obveze i prava bez potrebe dolaska u prostorije Porezne uprave.
Podsjećamo poduzetnike da za podnošenje svih poreznih prijava, izdavanje poreznih potvrda, promjena na PK karticama svojih zaposlenika, zahtjeva za preknjiženjima, zahtjeva za upravnim ugovorom i ostalim zahtjevima koriste usluge ePorezne. Za potrebe dobivanja odgovora ili otklanjanja određenih nejasnoća poduzetnici se upućuju na komunikaciju korištenjem servisa "Pišite nam" dostupnim na Internet stranici Porezne uprave. U slučaju potrebe za izravnim kontaktom sa službenikom Porezne uprave poduzetnici se upućuju na korištenje telefonskih brojeva objavljenih na Internet stranici Porezne uprave.
Porezna uprava upućuje građane da za svoje potrebe mogu podnositi razne obrasce i zahtjeve putem sustava ePorezna kojem se može pristupiti putem sustava eGrađana. Preporučuje se građanima da svaki zahtjev za promjenom na PK kartici traže putem svojeg poslodavca ili iznimno korištenjem sustava ePorezna. Za potrebe dobivanja odgovora ili otklanjanja nejasnoća građani mogu komunicirati s Poreznom upravom korištenjem servisa "Pišite nam" dostupnim na Internet stranicama Porezne uprave) ili pozivom na brojeve Pozivnog centra Porezne uprave (0800-10-01 za pozivatelje mobilne mreže i fiksne linije).
Porezna uprava osigurat će nesmetanu komunikaciju svim navedenim kanalima kako bi poduzetnici i građani ostvarivali svoja prava i ispunili obveze bez potrebe izravnog dolaska u prostorije Porezne uprave.

Poveznice na važne informacije:


S ciljem preventivnog postupanja i zaštite zdravlja građana, Ministarstvo financija, Porezna uprava obavještava osobe kojima je potrebno odrediti i dodijeliti Osobni identifikacijski broj da postupe na sljedeći način.
Osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu OIB) određuje se i dodjeljuje stranim osobama u ispostavama Porezne uprave kada je nastao povod za praćenje. Povod za praćenje može nastati iz razloga: nastanka obveze ispunjenja poreznih obveza, stjecanja imovine na području Republike Hrvatske, upis u neku od službenih evidencija ili iz drugih razloga kada to zahtjeva strana osoba.
Na Internet stranici Porezne uprave objavljen je obrazac Zahtjev za određivanjem i dodijeljivanjem OIB-a.  Za potrebe dodjele OIB-a strana osoba uz ispunjeni zahtjev obvezno podnosi važeće isprave kojima potvrđuje podatke navedene u Zahtjevu, kojima se osobito smatra europska osobna iskaznica ili identifikacijski dokument iz države državljanstva uz dokaz o pripadajućem državljanstvu.
Navedeni Zahtjev i važeće isprave - kao scan dokumenta, za potrebe određivanja i dodjeljivanja OIB-a, strana osoba podnosi na mail OIB@porezna-uprava.hr​.   U mailu strana osoba navodi podatke za komunikaciju - broj telefona i mail-a te ispostavu Porezne uprave koja joj je mjesno najbliža. Na temelju tako dobivenih podataka službenik Porezne uprave pozvat će stranu osobu s naznakom vremena kada može u ispostavi Porezne uprave uz predočenje  dostavljenih dokumenata mailom preuzeti Potvrdu o OIB-u.
Iznimno, službenik Porezne uprave dostavit će na mail podatak o OIB-u te će se naknadno dostaviti i Potvrda o OIB-u.
Postupak određivanja i dodjeljivanja OIB-a stranim osobama, Porezna uprava provodit će prioritetno unutar roka od 8 dana.
Na opisani način Poreznoj upravi je u cilju provesti mjere radi zaštite građana te smanjenja čekanja u ispostavama Porezne uprave.


Rukovanje se smatra bliskim kontaktom za širenje bolesti koje se prenose kapljičnim putem, te se zbog toga preporučuje da se ljudi što manje rukuju, jer se time smanjuje rizik potencijalnog prijenosa bolesti koje uzrokuje novi koronavirus (COVID-19) i drugih bolesti koje se prenose tim putem.

 

 

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice