Administriranje više korisnika za pretplatu na jednu ili više baza znanja

Administriranje korisnika

Unutar iste pretplate moguće je kupiti ili naknadno dokupiti pristup istim ili različitim bazama znanja za više korisnika. Moguće je kupiti više različitih baza znanja za jednog korisnika, a da te baze znanja u konačnici koristi više korisnika, svaki sa svojim korisničkim imenom i lozinkom.

Svaki pretplatnik, ovisno o svojoj organizacijskoj politici sam određuje kojim osobama će dopustiti pristup određenoj ili svim bazama znanja na koje je pretplaćen.

Korisnike dodaje, briše, mijenja administrator pretplatnika.

Administrator korisnika za pretplatu početno je korisnik čija je e-mail adresa navedena na narudžbenici. Upravo na tu e-mail adresu iz narudžbenice po primljenoj uplati šaljemo korisničko ime i lozinku za pristup portalu i račun. Administrator pretplatnika može dodjeljivati administratorska prava i drugim korsnicima.

Po primljenoj poruci (primljenom e-mail-u) u kojoj je navedeno korisničko ime i lozinka, administrator se prijavljuje na misljenja.hr:

Nakon prijave treba u glavnom izborniku odabrati "Moj račun":

I u "Moj račun" kliknuti mišem na "Moja pretplata":

Sada treba obratiti pozornost na Tablicu pretplata u kojoj su prikazane kupljene pretplate na baze znanja, broj unesenih korisnika koji već koriste neku od baza znanja i koliko je baza znanja slobodno za dodjeljivanje korisnicima.

U primjeru niže kupljene su pretplate na tri baze znanja (tri "Osnovne pretplate" za 1 korisnika), dakle:

  • jedan korisnik može koristiti sve tri baze znanja + Mišljenja MF
    ili
  • tri korisnika mogu koristiti (svaki po jednu različitu bazu znanja) + sva tri korisnika koriste Mišljenja MF, svaki korisnik sa svojim korisničkim imenom i lozinkom
    ili
  • jedan korisnik koristi jednu bazu znanja + Mišljenja MF, a drugi korisnik koristi ostale dvije baze znanja + Mišljenja MF, svaki korisnik sa svojim korisničkim imenom i lozinkom.

Upravo zato što pretplatnik kao kupac odlučuje tko će koristiti kupljene baze znanja, hoće li to biti jedna osoba, dvije osobe ili tri osobe (prema prikazanom primjeru), raspored pretplata na korisnike se obavlja kako slijedi u nastavku uputa.

POZOR! Raspored pretplata na korisnike treba napraviti i u slučaju da sve baze znanja koristi samo jedna osoba, jedan korisnik (link)!


enlightenedE-mail adresa korisnika pretplate (korisničko ime) i e-mail adresa pretplatnika trebaju nužno biti iste e-mail adrese.

Ako se promjeni e-mail adresa pretplatnika na tu e-mail adresu pretplatnika će se slati (primati) narudžbenice, obavijesti o isteku pretplate i obavijest o primljenoj uplati s računom. E-mail adresa korisnika, koja može biti različita od e-mail adrese pretplatnika, služi za pristup portalu kao korisničko ime.
Detaljnije o izmjeni podataka o pretplatniku (link).
Povratak

Ovdje možete prijaviti pogrešku u prikazanom tekstu, npr. gramatičku pogrešku, pogrešan izračun ili ako se ne slažete sa sadržajem napisanog teksta. Uredništvo će svaki primljeni komentar razmotriti, a prema potrebi, na upisanu Email adresu odgovoriti pojašnjenjem.

Na postavljene upite stručne naravi na ovom mjestu i na ovaj način ne odgovaramo. Molimo da za stručne upite/odgovore koristite forum.