Dokup novih pretplata

Za obnovu pretplate ili dokup novih pretplata obvezan je preduvjet - PRIJAVA NA PORTAL S KORISNIČKIM IMENOM I LOZINKOM!


Ulazak u "Moj račun"


Ulazak u administraciju pretplate


Pojavljuje se slijedeće:


Pretpostavimo da se želi kupiti:

1. Pretplata na bazu Mišljenja MF
2. Pretplata na bazu znanja Poduzetničko računovodstvo
3. Pretplata na bazu znanja Neprofitno računovodstvo
4. Pretplata na bazu znanja Obrt - samostalne djelatnosti

- sve za jednog korisnika


Ako se iz bilo kojeg razloga želi odustati od dokupa pretplata/kupovine:


I konačan 3. korak:


Po primljenoj uplati, šaljemo obavijest i račun.


Ako nakon uplate zatrebate doplatu za dodatne korisnike ili žalite još jednu bazu znanja koju nemate - Plaće i ostale naknade - ponovite gore opisan postupak.

Na primjer želimo dokup baze Plaće i ostale naknade za jednog korisnika:

Prikazuju se već ranije kupljene pretplate:

Odabiremo željenu pretplatu:

I dalje nastavljamo s slanjem narudžbenice.

Napomena: Drugi dokup je obavljen na isti dan kada je plaćen prvi prikazan dokup pretplata, niti jedan dan ranije pretplate nije konzumiran pa je zbog toga prikazan popust neiskorištene pretplate u maksimalnom iznosu.

  • Svakim dokupom novih pretplata, pretplata se produljuje za daljnjih 12 mjeseci + 10 dana gratis.Povratak

Ovdje možete prijaviti pogrešku u prikazanom tekstu, npr. gramatičku pogrešku, pogrešan izračun ili ako se ne slažete sa sadržajem napisanog teksta. Uredništvo će svaki primljeni komentar razmotriti, a prema potrebi, na upisanu Email adresu odgovoriti pojašnjenjem.

Na postavljene upite stručne naravi na ovom mjestu i na ovaj način ne odgovaramo. Molimo da za stručne upite/odgovore koristite forum.