Registracija na forum

Na forum se trebaju registritati samo osobe koje nisu pretplatnici/korisnici portala misljenja.hr!

Ako se već nalazite u forumu, registrirati se možete besplatno:

Registrirati se na forum možete besplatno i pomoću narudžbenice:

Nakon toga popunjavate podatke u zadanu formu:


Klikom na "Registracija", na upisanu e-mail adresu šaljemo link za aktivaciju!

U primljenoj poruci treba kliknuti na link za aktivaciju. Potom se prijavljujete na portal misljenja.hr s korisničkim imenom i lozinkom te sudjelujete na forumu.

Rješavanje problema sa neželjenom ili bezvrijednom poštom od misljenja.hr:

Korisnici koji za primanje e-pošte koriste Outlook upute za rješavanje bezvrijedne pošte mogu pogledati klikom miša ovdje.
Korisnici koji za primanje e-pošte koriste Gmail prvo trebaju kliknuti mišem na "Neželjena pošta", a kada se prikaže naša poruka u neželjenoj pošti ispred naše poruke nalazi se prazan kvadratić. Prvo je potrebno mišem kliknuti na taj prazan kvadratić kako bi se poruka označila, potom se prikazuje izbornik iznad svih poruka na kojem piše "Nije neželjena pošta". Kliom miše na "Nije neželjena pošta" naša je poruka premještena u Vaš pretinac "Ulazna pošta".
Ako se Gmail koristi na mobilnom uređaju i ako je naša e-poruka greškom označena kao neželjena, slijedite korake u nastavku da biste je uklonili iz neželjene pošte.

  1. Otvorite aplikaciju Gmail Gmail na pametnom telefonu, iPhoneu ili iPadu.
  2. U gornjem lijevom kutu dodirnite Izbornik Izbornik a zatim Neželjena pošta.
  3. Označite da poruka nije neželjena.
  4. Dodirnite Više Više a zatim Nije neželjena pošta.

Da biste ubuduće zaustavili slanje poruke u Neželjenu poštu, možete učiniti sljedeće:
Povratak

Ovdje možete prijaviti pogrešku u prikazanom tekstu, npr. gramatičku pogrešku, pogrešan izračun ili ako se ne slažete sa sadržajem napisanog teksta. Uredništvo će svaki primljeni komentar razmotriti, a prema potrebi, na upisanu Email adresu odgovoriti pojašnjenjem.

Na postavljene upite stručne naravi na ovom mjestu i na ovaj način ne odgovaramo. Molimo da za stručne upite/odgovore koristite forum.