Izmjena podataka o pretplatniku

Može se dogoditi da treba promijeniti neke podatke o pretplatniku kao što je npr. promjena adrese, brojeva telefona i sl.
OIB pretplatnika nije moguće naknadno promijeniti.

Ta se promjena može obaviti na slijedeći način:Povratak

Ovdje možete prijaviti pogrešku u prikazanom tekstu, npr. gramatičku pogrešku, pogrešan izračun ili ako se ne slažete sa sadržajem napisanog teksta. Uredništvo će svaki primljeni komentar razmotriti, a prema potrebi, na upisanu Email adresu odgovoriti pojašnjenjem.

Na postavljene upite stručne naravi na ovom mjestu i na ovaj način ne odgovaramo. Molimo da za stručne upite/odgovore koristite forum.