Mišljenja MF

Naša baza mišljenja Ministarstva financija predstavlja najveću bazu mišljenja Carinske uprave i Porezne uprave (Središnjeg ureda) u RH. Stalno se nadopunjuje.

Ovdje se nalaze mišljenja/stajališta/upute Središnjeg ureda Porezne uprave i Carinske uprave koja su objavljena za vrijeme ili u vrijeme odredbi zakona i pravilnika objavljenih u Narodnim novinama naznačenim u samom mišljenju/stajalištu/uputi.
Ukazujemo na potrebu uvažavanja kasnijih izmjena zakona i pravilnika, tj. treba provjeriti jesu li odredbe navedene u odgovoru i dalje na snazi, jesu li važeće.
Kod izmjena odredbi zakona i(ili) pravilnika na kojima se temelji pojedino mišljenje/stajalište/uputa, to mišljenje/stajalište/uputa više nije primjenjivo u tom dijelu ili pak u cijelosti za razdoblja nakon stupanja na snagu izmjena.

Izborom ove baze znanja na glavnom izborniku prikazuje se:

Do mišljenja se dolazi pomoću izbornika, jednostavnom pretragom, naprednom pretragom ili pomoću poveznice kod pregleda drugih sadržaja iz drugih baza znanja.
Pretplatnici mogu koristiti napredni pretraživač i pretragu mišljenja obavljati prema davatelju mišljenja, po broju klase, po pojedinoj vrsti poreza i sl.
Povratak

Ovdje možete prijaviti pogrešku u prikazanom tekstu, npr. gramatičku pogrešku, pogrešan izračun ili ako se ne slažete sa sadržajem napisanog teksta. Uredništvo će svaki primljeni komentar razmotriti, a prema potrebi, na upisanu Email adresu odgovoriti pojašnjenjem.

Na postavljene upite stručne naravi na ovom mjestu i na ovaj način ne odgovaramo. Molimo da za stručne upite/odgovore koristite forum.