Pretraga

Preporuka za pretraživanje je korištenje ključnih riječi, a ne fraza ili rečenica.
Pri upisu ključnih riječi, ključne riječi ne treba odvajati zarezima, a preporuka je korištenje riječi u jednini, npr.: pretporez osobno vozilo
Pretragu s istim ključnim riječima treba s vremena na vrijeme ponoviti jer je izvjesno da će svakim mjesecom za iste pojmove biti sve više rezultata pretrage. Baza se stalno nadopunjava.

Možemo se pohvaliti s vrlo jednostavnom i točnom pretragom sadržaja pomoću koje dolazite do željenih rezultata pretrage, do pomoći pri rješavanju nedoumica.

Moguće su tri vrste pretraživanja:

  • Jednostavno pretraživanje
  • Napredno pretraživanje
  • Pretraga unutar stranice

enlightened
Kod jednostavne i napredne pretrage preporuka za pretraživanje je korištenje ključnih riječi u jednini, a ne fraza ili rečenica.
Unos riječi u padežima može znatno smanjiti broj prikazanih rezultata pretrage.
Pri unosu ključnih riječi, ključne riječi nije potrebno odvajati zarezima niti je potrebno korištenje navodnika.

Primjer:

  • Nije preporuka: Oporezivanje motornih vozila
  • Preporuka je (za 10 puta više rezultata pretrage): porez motorno vozilo

Samo pretplatnici mogu koristiti naprednu pretragu.
Samo pretplatnici sva mišljenja mogu pretraživati i pomoću broja klase.
Povratak

Ovdje možete prijaviti pogrešku u prikazanom tekstu, npr. gramatičku pogrešku, pogrešan izračun ili ako se ne slažete sa sadržajem napisanog teksta. Uredništvo će svaki primljeni komentar razmotriti, a prema potrebi, na upisanu Email adresu odgovoriti pojašnjenjem.

Na postavljene upite stručne naravi na ovom mjestu i na ovaj način ne odgovaramo. Molimo da za stručne upite/odgovore koristite forum.