Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Zatezne kamate između povezanih osoba

Datum objave: 19.03.2018, Klasa: 410-01/17-01/3050, Porezna uprava

Primili smo upit poreznog obveznika u svezi poreznog tretmana zateznih kamata koje zaračunava povezana oso­ba. Prema navodima iz upita porezni obveznik u razdoblju od 1994. do 1997. nije bio u mogućnosti izvršavati obve­ze prema banci po osnovi odobrenih kredita zbog čega je banka dio svojih potraživanja pretvorila u kapital društva. Na taj način su banka i porezni obveznik postale poveza­ne osobe. Međutim, nakon određenog vremena došlo je do sanacije banke putem državnih obveznica, te su određena potraživanja po odobrenim kreditima kao i dionice druš­tva prenesene na Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (dalje: DAB), čime se povezanost prenijela na DAB. Prema navodima iz upita tijekom cijelog razdoblja koje je uslijedilo nakon sanacije banke, porezni obveznik je očekivao da će doći do otpisa obveza po kredi­tima zbog čega nije dolazilo do povrata kredita, kamata i zaračunatih zateznih kamata. Nadalje, tijekom rujna 2017. godine dolazi do promjena na vlasničkoj poziciji na način da je sada kao vlasnik, nositelj računa, upisan Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje: CERP) Republike Hrvat­ske. Zbog navedene promjene postavlja se pitanje obveze povećanja porezne osnovice za zatezne kamate koje sada poreznom ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice