Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Ulaganje u financijske instrumente povezane osobe

Datum objave: 26.09.2016, Klasa: 410-01/16-01/1724, Porezna uprava

Primili smo upit u svezi poreznog tretmana kamata koja se prima od povezane osobe po osnovi kupljenih komercijalnih zapisa i obveznica kojima je izdavatelj povezana inozemna pravna osoba. Porezni obveznik u dostavljenom upitu navodi kako bi zbog viška likvidnih sredstava uložiti u komercijalne zapise i obveznice društva majke iz inozemstva pri čemu bi se svim stjecateljima utvrdila ista fiksna kamatna stopa. Nadalje, prema navodima iz upita komercijalnim zapisima bi se trgovalo preko banaka, a obveznicama putem burze. Zbog navedenoga postavlja se pitanje hoće li tako utvrđena kamatna stopa biti prihvatljiva pri utvrđivanju oporezivih prihoda od kamata. Temeljem navedenoga u nastavku dostavljamo odgovor. Sukladno članku 5. stavku 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10., 22/12., 148/13., 143/14. i 50/16.) porezna osnovica je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama toga Zakona. Pored navedenoga pri utvrđivanju osnovice poreza na dobit potrebno je uzeti u obzir i odredbe članka 5.a stavka 1. Zakona o porezu na dobit prema kojemu se prava propisana odredbama toga Zakona, koja se osobito odnose na umanjenje porezne osnovice, izuzeća ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice