Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Porez na dobit - kamate na zajam dioničara i kod povezanih osoba

Datum objave: 27.02.2006, Klasa: 410-10/05-01/9, Porezna uprava

U vezi s vašim podneskom za poreznog obveznika STEP »K.« koji se odnosi na primjenu čl. 8. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04. i 90/05. - dalje: Zakon), u kojemu su postavljena pitanja kako se utvrđuje iznos kamata iz čl. 7. st. 1. toč. 12. Zakona ako je zajam primljen od dioničara koji drži najmanje 25% dionica, a zajam traje manje od godine dana (poreznog razdoblja), te koja je kamata porezno priznata između povezanih društava prema čl. 14. Zakona, u nastavku odgovaramo. U čl. 8. st. 1. Zakona propisano je da se porezna osnovica povećava za kamate na zajmove koji su primljeni od dioničara odnosno člana društva koji drži najmanje 25% dionica ili udjela u kapitalu ili glasačkih prava u poreznom obvezniku, ako bilo kad u poreznom razdoblju ti zajmovi premaše četverostruku svotu udjela tog dioničara, odnosno člana društva u kapitalu ili glasačkom pravu, utvrđenu u odnosu prema svoti i razdoblju trajanja zajmova u poreznom razdoblju, osim kamate po kreditima od financijskih organizacija. U čl. 32. st. 2. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 95/05. - dalje: Pravilnik), propisano je da se za izračun udjela ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice