Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Porez na dobit - dugotrajna imovina, amortizacija, kamate između povezanih osoba, softver i porez po odbitku

Datum objave: 04.11.2005, Klasa: 410-10/05-01/43, Porezna uprava

"A" BANKA iz Zagreba, obratila nam se s nekoliko pitanja u svezi oporezivanja dobiti, na koja nastavno dajemo mišljenje. 1. Smatra li se dugotrajnom imovinom koja se amortizira, sukladno Zakonu o porezu na dobit, imovina čija je nabavna vrijednost manja od 2.000,00 kuna a rok uporabe dulji od godine dana, odnosno moraju li oba uvjeta biti ispunjena kumulativno. U članku 12. stavak 3. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04. i 90/05. - dalje: Zakon), navedeno je da se dugotrajnom materijalnom i nematerijalnom imovinom smatraju stvari i prava čiji je pojedinačni trošak nabave veći od 2.000,00 kuna i vijek trajanja duži od godinu dana. Temeljno obilježje dugotrajne imovine je da se koristi duže od jednog obračunskog odnosno poreznog razdoblja. Međutim, ako imovina ima trošak nabave, stjecanja ili izgradnje u vrijednosti manjoj od 2.000,00 kuna, ona se, prema navedenoj zakonskoj odredbi, ne smatra dugotrajnom imovinom i na takovu imovinu ne primjenjuju se propisi o amortizaciji, neovisno o vijeku trajanja. Znači da se kumulativno primjenjuju uvjeti propisani za vrijednost imovine i rok uporabe. 2. Drugo pitanje odnosi se na primjenu odredbe članka 22. Pravilnika o porezu na ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice