Raspored pretplata na korisnike

OPREZ! Promjena rasporeda pretplata se može obaviti samo jednom u svakom radnom tjednu, koji počinje ponedjeljkom.
Molimo dobro pripazite na navedeno ograničenje prije spremanja promjena!


Prikazan primjer je na pretplatu za jednog korisnika na:
1. Bazu znanja Poduzetničko računovodstvo
2. Bazu znanja Neprofitno računovodstvo
3. Bazu znanja Obrt (samostalne djelatnosti)

Ponovimo, moguće su kombinacije za ovaj primjer:
1. Jedan korisnik ima pravo pristupa na sve tri baze znanja, ostali korisnici ne mogu pristupiti niti jednoj bazi znanja.
2. Jedan korisnik ima pravo pristupa na dvije baze znanja, jedan korisnik ima pravo pristupa na treću bazu znanja.
3. Svaki korisnik ima pravo pristupa jednoj od tri različite baze znanja.


Nakon spremanja promjena, za slijedeću promjenu treba pričekati slijedeći ponedjeljak. Do slijedećeg ponedjeljka sustav blokira - ne dopušta izmjene, osim kod dokupa novih pretplata.

Ova se promjena jednom tjedno može obaviti bilo koji dan u tjednu, može se ponovo odabrati varijanta 1., 2. ili 3.

Kod kupnje Plus, Super ili Super plus pretplata moguć je još veći broj kombinacija/varijanti kod rasporeda pretplata na korisnike jer se može unijeti veći broj korisnika (do 5, do 10 ili do 20 po svakoj bazi znanja).
Povratak

Ovdje možete prijaviti pogrešku u prikazanom tekstu, npr. gramatičku pogrešku, pogrešan izračun ili ako se ne slažete sa sadržajem napisanog teksta. Uredništvo će svaki primljeni komentar razmotriti, a prema potrebi, na upisanu Email adresu odgovoriti pojašnjenjem.

Na postavljene upite stručne naravi na ovom mjestu i na ovaj način ne odgovaramo. Molimo da za stručne upite/odgovore koristite forum.