Pretraga unutar teksta na stranici

Pojedini tekstovi na stranici nisu dugački, ali poneki zaista jesu. Osobito kod HSFI,MSFI.
Kako bi se olakšala dodatna pretraga unutar prikazanog teksta na tekućoj stranci na kojoj se nalazite prikazuje se niže na slici, na primjeru ako se unutar teksta želi pronaći sve riječi "imovina":




Povratak

Ovdje možete prijaviti pogrešku u prikazanom tekstu, npr. gramatičku pogrešku, pogrešan izračun ili ako se ne slažete sa sadržajem napisanog teksta. Uredništvo će svaki primljeni komentar razmotriti, a prema potrebi, na upisanu Email adresu odgovoriti pojašnjenjem.

Na postavljene upite stručne naravi na ovom mjestu i na ovaj način ne odgovaramo. Molimo da za stručne upite/odgovore koristite forum.