Prelazak s forumaša na pretplatnika

Prvo se prijavite na portal s korisničkim imenom i lozinkom:

Nakon prijave kliknite mišem na "Moj račun"

Potom odaberite klikom miša: Moj forum

I kliknite na označeno mjesto da želite pretplatu:

 
Povratak

Ovdje možete prijaviti pogrešku u prikazanom tekstu, npr. gramatičku pogrešku, pogrešan izračun ili ako se ne slažete sa sadržajem napisanog teksta. Uredništvo će svaki primljeni komentar razmotriti, a prema potrebi, na upisanu Email adresu odgovoriti pojašnjenjem.

Na postavljene upite stručne naravi na ovom mjestu i na ovaj način ne odgovaramo. Molimo da za stručne upite/odgovore koristite forum.