Izmjena podataka o pretplatniku

Može se dogoditi da treba promijeniti neke podatke o pretplatniku kao što je npr. promjena nziva, adrese, brojeva telefona i sl.
OIB pretplatnika nije moguće naknadno promijeniti.


Ako se promjeni e-mail adresa pretplatnika na tu e-mail adresu pretplatnika će se slati (primati) narudžbenice, obavijesti o isteku pretplate i obavijest o primljenoj uplati s računom.
E-mail adresa korisnika, koja može biti različita od e-mail adrese pretplatnika, služi za pristup portalu kao korisničko ime.


Ta se promjena može obaviti na slijedeći način:Povratak

Ovdje možete prijaviti pogrešku u prikazanom tekstu, npr. gramatičku pogrešku, pogrešan izračun ili ako se ne slažete sa sadržajem napisanog teksta. Uredništvo će svaki primljeni komentar razmotriti, a prema potrebi, na upisanu Email adresu odgovoriti pojašnjenjem.

Na postavljene upite stručne naravi na ovom mjestu i na ovaj način ne odgovaramo. Molimo da za stručne upite/odgovore koristite forum.