Dodavanje ili unos korisnika

Prikazuje se "Tablica korisnika":


Ako će npr. kupljene 3 različite baze znanja koristiti više od jedne osobe (više od jednog korisnika) nastavlja se s unosom ostala npr. dva korisnika.
To je dopušteno, to je moguće.

Tablica daje prikaz kupljene pretplate na tri baze znanja kojima se može, ako tako želi pretplatnik, dodijeliti više korisnika:

Obavlja se unos kako slijedi:

Unos trećeg korisnika:

Nakon unosa trećeg korisnika tablica korisnika izgleda ovako:

Primjer prikazuje pretplatu na tri baze znanja s jednim korisnikom: Osnovna pretplata, naravno da pretplatnici s više baza znanja ili više korisnika (Plus, Super, Super plus) mogu nastaviti unos korisnika ovisno o vrsti pretplate.

U primjeru je prikaz kupnje pretplate na tri baze znanja (tri "Osnovne pretplate" za 1 korisnika), dakle moguće su i dopuštene slijedeće varijante:

  1. Jedan korisnik: jedan korisnik može koristiti sve tri baze znanja + Mišljenja MF
    ili
  2. Tri korisnika: tri korisnika mogu koristiti (svaki po jednu različitu bazu znanja) + sva tri korisnika koriste Mišljenja MF, svaki korisnik sa svojim korisničkim imenom i lozinkom
    ili
  3. Dva korisnika: jedan korisnik koristi jednu bazu znanja + Mišljenja MF, a drugi korisnik koristi ostale dvije baze znanja + Mišljenja MF, svaki korisnik sa svojim korisničkim imenom i lozinkom.

U tablici je prikaz varijante 2.

Slijedeći je korak dodjela prava pristupa, odnosno raspored pretplata na korisnike. Dodjelu prava pristupa treba obvezno napraviti bez obzira radilo se o varijanti: 1., 2., ili 3.
Povratak

Ovdje možete prijaviti pogrešku u prikazanom tekstu, npr. gramatičku pogrešku, pogrešan izračun ili ako se ne slažete sa sadržajem napisanog teksta. Uredništvo će svaki primljeni komentar razmotriti, a prema potrebi, na upisanu Email adresu odgovoriti pojašnjenjem.

Na postavljene upite stručne naravi na ovom mjestu i na ovaj način ne odgovaramo. Molimo da za stručne upite/odgovore koristite forum.