Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Uporaba djelomično denaturiranog alkohola u proizvodnji sredstava za dezinfekciju

Datum objave: 25.06.2020, Klasa: 410-19/20-06/112, Carinska uprava

Navodite da raspolažete sa izvjesnim količinama djelo­mično denaturiranog alkohola te biste u statusu oslobođe­nog korisnika trošarinskih proizvoda isti koristili za proi­zvodnju sredstava za dezinfekciju. Zakon o trošarinama (Narodne novine br. 106/18. i 121/19.) propisuje u čl. 68. st. 1. t. 4. oslobođenje od plaćanja tro­šarine kada se alkohol koristi u proizvodnji i preradi neprehrambenih proizvoda, pod uvjetom da je etilni alkohol djelomično denaturiran sredstvima propisanim u čl. 55. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 1/19. i 1/20.). Navedena odredba uključuje i proizvodnju sredstava za dezinfekciju pa stoga nema zapreka da u skladu sa važe­ćim Odobrenjem za oslobođenog korisnika kojeg vam je izdao nadležni carinski ured, koristite dio djelomično de­naturiranog alkohola za proizvodnju sredstava za dezin­fekciju, uz obvezu da se o istome vodi evidencija o utrošku alkohola i proizvedenim sredstvima. Za cjelovit uvid u trošarinsku regulativu upućujemo Vas na Internet stranice Carinske uprave.

...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice