Povodom vašeg dopisa od 24. siječnja 2012. godine kojim tražite odgovor u vezi mogućnosti nabave etilnog alkohola bez plaćanja trošarine na alkohol, koji se koristi u proizvodnji sredstava za čišćenje i dezinfekciju, dajemo odgovor kako slijedi.

Člankom 47. stavak 1. točka 3. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 83/09.) propisano je da se trošarina na alkohol i alkoholna pića ne plaća kada se koristi u proizvodnji i preradi neprehrambenih proizvoda.

Stavkom 2. istoga članka Zakona propisano je da se etilni alkohol može otpremiti oslobođenom korisniku iz trošarinskog skladišta te uvesti u Republiku Hrvatsku bez plaćanja trošarine za korištenje u proizvodnji neprehrambenih proizvoda samo ako je denaturiran.

Obzirom da navodite da etilni alkohol namjeravate koristiti u proizvodnji sredstava za čišćenje i dezinfekciju što jesu neprehrambeni proizvodi kod kojih je alkohol sastavni dio gotovog proizvoda, prema odredbama članka 47. stavak 2. Zakona o trošarinama alkohol koji se koristi u navedene svrhe može biti oslobođen od plaćanja trošarine samo ako je denaturiran propisanim sredstvima za denaturiranje. Sredstva za denaturiranje alkohola koji se uvozi ili se proizvodi u Republici Hrvatskoj propisana su člankom 39. stavak 1. Pravilnika ...