Navodite da se bavite unosom potpuno denaturiranog alkohola u Republiku Hrvatsku, te postavljate pitanje da li potpuno denaturirani alkohol unesen uz države članice Europske unije u Republiku Hrvatsku mora biti (prije puštanja u potrošnju) označen bojom propisanom u čl. 74. st. 4. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 1/17. i 14/17.). Članak 74. st. 4. Pravilnika o trošarinama propisuje da potpuno denaturirani alkohol koji se proizvodi u Republici Hrvatskoj ili se uvozi u Republiku Hrvatsku, prije puštanja u potrošnju mora biti označen bojom Methylene Blue (anydrous), (CAS br. 61-73-4; CI 52015), formule: C16H18CIN3S, odnosno metilensko modrilo u minimalnoj količini od 0,2 g/hl apsolutnog etanola. Iz gornje odredbe jasno se iščitava da se obveza bojanja potpuno denaturiranog alkohola prije puštanja u potrošnju odnosi samo na proizvodnju potpuno denaturiranog alkohola u Republici Hrvatskoj i na uvoz iz trećih država. Slijedom navedenog, potpuno denaturirani alkohol koji se unosi u Republiku Hrvatsku iz države članice Europske unije ne podliježe obvezi označavanja plavom bojom iz čl. 74. st. 4. Pravilnika o trošarinama. Ovdje napominjemo da sukladno Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) 2017/1112  od 22. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) ...