Ako nemate pretplatu na misljenja.hr, pretplatite se na idućih 12 mjeseci po cijeni već od 21,33 kn mjesečno, više klikom miša ovdje!   Prema članku 143., st. 2. i 3., od 1. siječnja 2015. stupa na snagu članak 40., stavak 1., točke j) i k) i stavak 4. te članak 75., stavak 3., točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13. i 148/13.). Istog dana, od 1. siječnja 2015. stupa na snagu članak 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost objavljenog u Narodnim novinama br. 143/14.
Stupanje na snagu navedenih odredbi donosi velike novosti u oporezivanju građevina i građevinskog zemljišta (nekretnina).

Za oporezivanje isporuka nekretnina od 1. siječnja 2015. više ne će biti bitno je li neka nekretnina stara građevina ili je pak novosagrađena, odnosno porezni položaj nekretnina ne će  određivati činjenica od koga je nekretnina nabavljena, te je li pri nabavi korišten pretporez.
Dakle, od 1. siječnja 2015. dolazi do promjena u oporezivanju isporuka građevina i njihovih dijelova te zemljišta na kojemu se one nalaze. Naime, takve će se isporuke ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.