Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Vrijednosna usklađenja imovine (potraživanja od kupaca)

Datum objave: 29.10.2018, misljenja.hr
Obveznici poreza na dobit
Imo­vina je ukupna vrijednost sredstava kojom poduzetnik raspolaže u obavljanju svoje djelatnosti, može se pojaviti u tri oblika i to u: materijalnom obliku (u obliku stvari), nematerijalnom obliku (u obliku prava), novčanom obliku. Imovinu čine potraživanja koja mogu biti dugoročna i kratkoročna, detaljnije (link za pretplatnike). Sukladno čl. 17. Zakona o računovodstvu mikro, mali i srednji poduzetnici te ostali poduzetnici koji se ne mogu razvrstati po kriterijima iz čl. 5. tog Zakona, dužni su sastavljati i prezentirati godišnje financijske izvještaje primjenom Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI), dok su veliki poduzetnici prema ovom istom Zakonu kao i subjekti od javnog interesa dužni sastavljati i prezentirati godišnje financijske izvještaje primjenom Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI). Sukladno HSFI 1, t. 1.4. financijski izvještaji trebaju istinito i fer prezentirati financijski položaj, financijsku uspješnost i novčane tokove poduzetnika. Zahtjeva se vjerno predočenje učinaka transakcija i drugih poslovnih događaja, a u skladu s kriterijima priznavanja imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda. (link za pretplatnike). Fer prezentiranje i sukladnost s MSFI-jima određuje MRS 1 u t. 15. Fer prezentiranje podrazumijeva vjerni prikaz učinaka transakcija, ostalih događaja ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice