Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Porezni tretman vrijednosnog usklađenja goodwilla

Datum objave: 29.06.2012, Klasa: 410-01/12-01/481, Porezna uprava

Primili smo upit P. banke Zagreb u svezi poreznog tretmana vrijednosnog usklađenja goodwilla. Prema navodima iz upita porezni obveznik, podnositelj upita, stjecao je tijekom 2000. i 2009. udjele u drugom društvu pri čemu je 2009. stekao 100% udjela drugog društva. Iako u upitu nije navedeno kada je izvršeno pripajanje (ili se planira) u upitu se navodi da je porezni obveznik ostvario pozitivnu razliku između troškova ulaganja i vrijednosti stečenih dionica drugog društva odnosno da je u poslovnim knjigama evidentiran goodwill. Nadalje, u upitu se navodi da je proveden test umanjenja goodwilla pri čemu se utvrđuje da navedena banka neće ostvariti pozitivne rezultate iz kojih bi se u budućnosti nadoknadila vrijednost goodwilla, odnosno otpis istoga, porezno priznati rashod. Temeljem navedenoga u nastavku dostavljamo odgovor. Sukladno članku 7. stavku 1. točki 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10. i 22/12.) porezna osnovica iz članka 5. toga Zakona povećava se za rashode od vrijednosnih usklađenja dionica i udjela (nerealizirani gubici), ako su bili iskazani u rashodima. Člankom 21. stavcima 1. i 2. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 95/05., 133/07., 156/08., 146/09., 123/10., 137/11. i 61/12.) propisano ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice