Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Iskazivanje vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine ranijih godina u poreznoj prijavi

Datum objave: 05.04.2016, Klasa: 410-01/16-01/629, Porezna uprava

Porezni obveznik 'A' d.d., dostavio je upit u svezi priznavanja rashoda vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine u prijavi poreza na dobit za 2015. godinu. Prema navodima iz upita porezni obveznik je tijekom 2013. godine proveo vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine te je iskazano umanjenje vrijednosti za cca 139 milijuna kuna. Nadalje, prema navodima iz upita kod društva je tijekom 2014. godine pokrenuta predstečajna nagodba, a iako se ne navodi je li izvršena procjena vrijednosti imovine, navodi se kako društvo zbog već postojećih poreznih gubitaka nije provelo umanjenje porezne osnovice za pripadajući iznos vrijednosnog usklađenja. Međutim, obzirom da se tijekom 2015. godine stabiliziralo poslovanje društva i ostvarena je dobit od poslovanja, postavlja se pitanje može li društvo u prijavi poreza na dobit umanjiti osnovicu poreza na dobit za prethodno nepriznata vrijednosna usklađenja dugotrajne imovine. Temeljem navedenoga, u nastavku dostavljamo odgovor. Sukladno članku 12. stavcima 1. i 2. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10., 22/12., 148/13. i 143/14.; dalje: Zakon) amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine priznaje se kao rashod u svoti obračunanoj na trošak nabave po linearnoj metodi primjenom godišnjih amortizacijskih stopa iz stavka ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice