Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Vrijednosno usklađenje zemljišta

Datum objave: 20.02.2013, Klasa: 410-01/13-01/598, Porezna uprava

Primili smo upit društva za reviziju, savjetovanje i računovodstvo u kojemu je postavljeno pitanje da li se gubitak od vrijednosnog usklađenja zemljišta utvrđuje kao porezno priznati rashod. Temeljem navedenoga u nastavku dostavljamo odgovor. Sukladno članku 5. stavku 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10. i 22/12.) porezna osnovica je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama toga Zakona. Prema članku 12. stavcima 1. i 4. Zakona o porezu na dobit amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine priznaje se kao rashod u svoti obračunanoj na trošak nabave po linearnoj metodi primjenom godišnjih amortizacijskih stopa iz stavka 5. toga članka. Amortizaciji ne podliježe zemljište, šuma i slična obnovljiva prirodna bogatstva, financijska imovina, spomenici kulture te umjetnička djela. U skladu s člankom 11. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 95/05., 133/07., 156/08., 146/09., 123/10., 137/11., 61/12. i 146/12.) rashodima razdoblja za koje se utvrđuje porez (porezno razdoblje), sukladno članku 5. stavku 1. Zakona o porezu na dobit, smatraju se smanjenja gospodarstvenih koristi u obliku odljeva ili ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice