Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Članarina HGK

Datum objave: 11.02.2020, misljenja.hr

Članice Hrvatske gospodarske komore su sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost sa sjedištem na području Republike Hrvatske. Članice Komore plaćaju članarinu ovisno o grupi u koju se razvrstavaju.
Za svaku godinu, obveza i visina plaćanja članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori utvrđuje se Odlukom o financiranju Hrvatske gospodarske komore.

1. Prvu grupu čine članice koje ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:

  • ukupna aktiva 7.500.000,00 kn,
  • ukupni prihodi 15.000.000,00 kn i
  • broj zaposlenih 50.

2. Drugu grupu čine članice koje prelaze dva od tri kriterija za prvu grupu, ali nikad ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:

  • ukupna aktiva 30.000.000,00 kn,
  • ukupni prihodi 59.000.000,00 kn i
  • broj zaposlenih 250.

3. Treću grupu čine članice koje prelaze dva od tri kriterija za drugu grupu.

Visina mjesečne članarine iznosi za:
1. Prvu grupu 42,00 kn
2. Drugu grupu 1.083.00 kn
3. Treću grupu 3.973,00 kn.

Razvrstavanje u grupe se za 2019. godinu vrši na osnovi podataka iz godišnjega financijskog izvješća kojega je članica bila obvezna predati tijelima javne vlasti za 2017. godinu. Razvrstavanje u grupu se može odrediti i na osnovi drugih dostupnih vjerodostojnih financijskih izvješća za 2017. godinu. Za članice za koje nisu dostupni ovi podaci zaduživale su se na temelju predanih podataka iz godišnjih izvješća za 2016. g., a u slučaju da ne postoje ni ti podaci zaduživale su se u visini mjesečne članarine za prvu grupu u iznosu od 42,00 kn.
Razvrstavanje u grupe se za 2020. godinu vrši na osnovi podataka iz godišnjega financijskog izvješća kojega je članica obvezna predati tijelima javne vlasti za 2018. godinu. Razvrstavanje u grupu se može odrediti i na osnovi drugih dostupnih vjerodostojnih financijskih izvješća za 2018. godinu. Za članice za koje nisu dostupni ovi podaci zaduživat će se na temelju predanih podataka iz godišnjih izvješća za 2017. g., a u slučaju da ne postoje ni ti podaci zaduživat će se u visini mjesečne članarine za prvu grupu u iznosu od 42,00 kn.

Članstvo u Komori i obveza plaćanja članarine prestaje brisanjem subjekta upisa iz sudskog registra nadležnog trgovačkog suda.
Članice Komore koje se nalaze u stečajnom postupku mogu biti oslobođene obveze plaćanja članarine, uz uvjet dostave Odluke o obustavi poslovanja stečajnog dužnika i pisanoga zahtjeva za oslobađanje od plaćanje članarine, potpisanoga od osobe ovlaštene za zastupanje (stečajnog upravitelja).
Članice Komore za koje je pokrenut postupak likvidacije bit će oslobođene plaćanja članarine, uz uvjet dostave Rješenja o upisu Odluke o likvidaciji u sudski registar nadležnog trgovačkog suda. potpisanoga od osobe ovlaštene za zastupanje (likvidatora).
Iznimno, članice Komore osnovane i upisane u Sudski registar nakon 1. siječnja 2019. godine, oslobođene su plaćanja članarine u razdoblju od godine dana od dana osnivanja. Jednako tako članice Komore osnovane i upisane u Sudski registar nakon 1. siječnja 2020. godine, oslobođene su plaćanja članarine u razdoblju od godine dana od dana osnivanja.

Članice Komore se uplaćuju članarinu mjesečno, do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, na račun HR8510010051700052620.
Na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »HR67«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Kao podatak drugi upisuje se posebna oznaka (3 znamenke). Posebna oznaka za male poduzetnike je 002, za srednje poduzetnike 003, za velike poduzetnike 004, a za jednostavna društva s ograničenom odgovornošću 005. Kao podatak treći upisuje se mjesec i godina ili neku druga posebna oznaka (4 znamenke).

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice