Na predstavku "A" o obvezi plaćanja komorskog doprinosa kod obrta sezonskog karaktera u nastavku odgovaramo. Člankom 22. Odluke o obveznicima, osnovici, visini i stopi, te načinu i rokovima za plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori (Narodne novine br. 1/02., 158/02. i 204/03., dalje: Odluka), propisano je da poslove evidentiranja, utvrđivanja, nadzora, naplate i ovrhe komorskog doprinosa obavlja Porezna uprava. Temeljem članka 67. stavka 3. Zakona o obrtu (Narodne novine br. 49/03. - pročišćeni tekst) i članka 3. Odluke, obrtnici postaju članovi obrtničke komore danom upisa u obrtni registar pa im tim danom nastaje i obveza plaćanja komorskog doprinosa. Navedena odredba prema članku 5. Odluke primjenjuje se i na slučajeve sezonskog obavljanja obrta kao i kod privremene obustave obavljanja obrta. Shodno navedenom, Porezna uprava obavlja poslove evidentiranja, utvrđivanja, nadzora, naplate i ovrhe komorskog doprinosa, a prema Odluci o obveznicima, osnovici, visini i stopi, te načinu i rokovima za plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori koju donosi Skupština Hrvatske obrtničke komore. Prema odredbama navedene Odluke obrtnici postaju članovi obrtničke komore danom upisa u obrtni registar i pri tome na utvrđivanje komorskog doprinosa ne utječe sezonski karakter obavljanja obrta. S odgovorom upoznajte podnositelja upita.

...