Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Ukupni prihod kao osnovica za obračun doprinosa za HGK i šume

Datum objave: 11.05.2004, Klasa: 410-01/04-01/459, Porezna uprava

Obratila nam se Hrvatska brodogradnja "J." s pitanjima u svezi s osnovicom za obračun i plaćanja doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori (dalje: HGK), te naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma. Pitanje je postavljeno zbog toga što se u prihodima iskazuju i podatci koji nemaju elemente povećanja gospodarstvenih koristi kao što je slučaj s ukidanjem rezerviranja iz ranijih razdoblja, te prihod koji je već bio osnovica za obračun, kao što su naplaćena otpisana potraživanja. Brodogradilišta su dužna, prema Međunarodnom računovodstvenom standardu (dalje: MRS) 11, t. 36., očekivani gubitak po brodu odmah priznati kao rashod kroz poziciju rezerviranih troškova, tako da trenutkom nastanka tih gubitaka moraju ukinuti rezerviranja iskazivanjem gubitaka. Prema čl. 10. Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore (Narodne novine br. 150/03.), nadzor obračuna i naplate članarine i doprinosa utvrđenih Odlukom provodi Porezna uprava. U članku 5. iste Odluke, visinu godišnje obveze članice Komore po osnovi doprinosa čini njen ukupni prihod iskazan za 2001. pomnožen sa stopom od 0,01 %. Prema čl. 70. Zakona o šumama, poduzeća i druge osobe koje obavljaju privrednu djelatnost, plaćaju naknadu za korištenje općekorisnih funkcija šuma, koja se plaća ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice