Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Uputa br. 19/19 - Uputa za provedbu postupka uvoznog carinjenja robe

Datum objave: 19.09.2019, Klasa: 011-02/19-03/19, Carinska uprava

Ovom Uputom detaljnije se propisuje način i uvjeti popunjavanja i podnošenja, te obrade uvoznih carinskih deklaracija u okviru sustava HRAIS. 1. Opće odredbe Postupak carinjenja robe reguliran je: - Uredbom (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., u daljnjem tekstu:CZU) i svim njenim izmjenama i dopunama - Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343/1, 29.12.2015., u daljnjem tekstu: DUCZU) i svim njenim izmjenama i dopunama - Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2015/2447 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343/558, 29.12.2015., u daljnjem tekstu PUCZU) i svim njenim izmjenama i dopunama - Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/341 od 17.12.2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijelaznih pravila za određene odredbe Carinskog zakonika Unije dok odgovarajući elektronički sustavi još nisu operativni te o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (SL L 69., 15.3.2016.; u daljnjem tekstu: ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice