Mišljenja.hr

Uputa br. 19/19 - Uputa za provedbu postupka uvoznog carinjenja robe

Datum objave: 19.09.2019., Davatelj: Carinska uprava, Klasa: 011-02/19-03/19

Ovom Uputom detaljnije se propisuje način i uvjeti popunjavanja i podnošenja, te obrade uvoznih carinskih deklaracija u okviru sustava HRAIS. 1. Opće odredbe Postupak carinjenja robe reguliran je: - Uredbom (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., u daljnjem tekstu:CZU) i svim njenim izmjenama i dopunama - Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća koja se od..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak

Može vas zanimati