Carinska uprava obavještava da dana 01. listopada 2019. godine u produkciju HRAIS nacionalnog sustava za obradu uvoznih carinskih deklaracija planira implementirati novu verziju HRAIS Nacionalnih pravila v 3.1. (link). HRAIS Nacionalna pravila verzija 3.1 donosi slijedeće promjene: mijenjaju se sljedeća NP: 4070, 4072, 4075, 4076, 4093, 4094, 4138, 4144, 4180, 4183, 4184, 4323, 4324, 4327, 4361, 4390, 4393 nova NP: 4394 i 4395 (Japan, prije dostavljeno ali tek sada ide objava) 4396, 4397, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403, 4404 i 4405. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.