Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Obrazac PD i PD-NN - Prijava poreza na dobit za 2018. godinu

Datum objave: 25.04.2019, misljenja.hr

Prijava poreza na dobit podnosi se na Obrascu PD (link-obrasci) najkasnije četiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se utvrđuje porez na dobit, za 2018. godinu do 30. travnja 2019. godine. 

Obveznici podnošenja prijave poreza na dobit su:

 • trgovačka društva i druge pravne osobe, rezidenti Republike Hrvatske koji gospodarsku djelatnost obavljaju samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi,
 • tuzemne poslovne jedinice inozemnih poduzetnika (nerezidenti), uključujući i poslovne jedinice kojima je mjesto poslovanja u slobodnoj zoni,
 • fizičke osobe koje su izjavile da će plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak i fizičke osobe su obveznici poreza na dobit „po sili zakona“,
 • poduzetnici koji nisu posebno navedeni niti su obveznici poreza na dohodak prema odredbama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak, a čija se dobit ne oporezuje drugdje,
 • društva u stečaju, a uzimajući u obzir da su društva u stečaju obveznici poreza na dobit istu obvezu zadržava i stečajna masa koja je upisana u sudski registar,
 • ustanove (obrazovne, odgojne, zdravstvene, socijalne, kulturne, umjetničke, znanstvene i druge) kojima osnivači nisu država ili jedinice područne (regionalne) samouprave,
 • ostali porezni obveznici koji su ispunili propisane uvjete, kao što su državne ustanove, ustanove jedinica područne (regionalne) samouprave, ustanove jedinica lokalne samouprave, državni zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore, udruge, umjetničke udruge, dobrovoljna vatrogasna društva, zajednice tehničke kulture, turističke zajednice, sportski klubovi, sportska društva i savezi, zaklade i fundacije, kojima se utvrđuje obveza poreza na dobit.

Porezni obveznik je dužan za razdoblje za koje se utvrđuje porezna obveza podnijeti:

 • poreznu prijavu za utvrđivanje osnovice poreza na dobit prema računovodstvenim propisima kao razlike prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećanu i umanjenu prema odredbama Zakona o porezu na dobit na Obrascu PD – Prijavi poreza na dobit  ili
 • poreznu prijavu za utvrđivanje porezne osnovice prema novčanom načelu na Obrascu PD-NN – Prijavi poreza na dobit prema novčanom načelu.

Osobe koje su obveznici poreza na dobit za cjelokupnu djelatnost ili samo za dio djelatnosti, podnose Prijavu poreza na dobit za djelatnost za koju su obveznici poreza na dobit. Uz Prijavu poreza na dobit dostavljaju i Bilancu i Račun dobiti i gubitka sastavljene u skladu sa Zakonom o računovodstvu za dio poslovanja za koji se utvrđuje porezna osnovica. Ako se Prijava poreza na dobit sastavlja samo za dio djelatnosti, uz navedena izvješća, dostavljaju se i izvješća sastavljena po posebnim propisima za neprofitne organizacije.

Porezna se prijava dostavlja mjerodavnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu obveznika poreza na dobit.

Uz prijavu poreza na dobit treba podnijeti:

 • bilancu,
 • račun dobiti i gubitka,
 • posebni obračun za korištene olakšice i oslobođenja,
 • izjavu o načinu korištenja više plaćenog poreza na temelju porezne prijave ako je predujmovima plaćeno više poreza nego što je obračunano u poreznoj prijavi,
 • pregled prenesenog gubitka po godinama,
 • izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama,
 • izvješće o obvezi doprinosa i
 • ostale isprave propisane Pravilnikom o porezu na dobit i posebnim propisima.

Bilanca i Račun dobiti i gubitka koji su dostavljeni u propisanim rokovima Financijskoj agenciji (FINA) radi statističkih i drugih potreba smatraju se dostavljenima uz prijavu poreza na dobit, međutim Porezna uprava može zatražiti dostavu Bilance i Računa dobiti i gubitka uz prijavu poreza na dobit neovisno o tome što su isti dostavljeni i Financijskoj agenciji.

Prihod od poreza na dobit uplaćuje se na račun grada/općine prema sjedištu odnosno prebivalištu poreznog obveznika.


enlightenedJeste li znali kako se jednostavno i brzo može pronaći npr. Grad/Općina? Pogledajte našu uputu: Pretraga unutar teksta na stranici (link)


Obveza poreza na dobit uplaćuje se na račun grada/općine prema sjedištu odnosno prebivalištu poreznog obveznika, a na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela «HR68«, u polje »poziv na broj primatelja«:
- kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste poreza (1651), ili
- kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste poreza (1961) ako se plaća porez po tonaži broda (čl. 429. Pomorskog zakonika),
- kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave.

IBAN

Grad/Općina

HR7910010051700116069

ANDRIJAŠEVCI

HR3110010051700216067

ANTUNOVAC

HR6410010051700316062

BABINA GREDA

HR8610010051700416061

BAKAR

HR2710010051700516063

BALE – VALLE

HR3810010051700616066

BARBAN

HR8710010051700716064

BARILOVIĆ

HR7110010051700816068

BAŠKA

HR8810010051700916060

BAŠKA VODA

HR8810010051701016067

BEBRINA

HR2410010051701116062

BEDEKOVČINA

HR5010010051755016069

BEDENICA

HR4610010051701216061

BEDNJA

HR8410010051701316063

BELI MANASTIR

HR4710010051701516064

BELICA

HR3110010051701616068

BELIŠĆE

HR4810010051701716060

BENKOVAC

HR0510010051701816065

BEREK

HR8610010051701916069

BERETINEC

HR0610010051702016061

BIBINJE

HR9410010051762116065

BILICE

HR4410010051702116063

BILJE

HR5510010051702216066

BIOGRAD NA MORU

HR8110010051731016062

BISKUPIJA

HR4910010051754716066

BISTRA

HR0710010051702316064

BIZOVAC

HR8810010051702416068

BJELOVAR

HR0810010051702516060

BLATO

HR6210010051702616065

BOGDANOVCI

HR4610010051702716069

BOL

HR3110010051702916062

BOROVO

HR9610010051703016063

BOSILJEVO

HR5910010051703216064

BOŠNJACI

HR4310010051703316068

BRCKOVLJANI

HR6010010051703416060

BRDOVEC

HR9810010051707716065

BRELA

HR1710010051703516065

BRESTOVAC

HR9810010051703616069

BREZNICA

HR3010010051715116061

BREZNIČKI HUM

HR5010010051703716067

BRINJE

HR8310010051703816062

BROD MORAVICE

HR0810010051703916061

BRODSKI STUPNIK

HR1910010051704016064

BRTONIGLA – VERTENEGLIO

HR0310010051704116068

BUDINŠČINA

HR2010010051704216060

BUJE – BUIE

HR7310010051756716065

BUKOVLJE

HR7410010051704316065

BUZET

HR5810010051704416069

CERNA

HR4310010051704616062

CERNIK

HR6510010051704716061

CEROVLJE

HR0610010051704816063

CESTICA

HR1710010051704916066

CETINGRAD

HR7710010051705016060

CISTA PROVO

HR3410010051705116065

CIVLJANE

HR1810010051705216069

CRES

HR6710010051705316067

CRIKVENICA

HR0310010051705416062

CRNAC

HR2510010051705516061

ČABAR

HR6310010051705616063

ČAČINCI

HR7410010051705716066

ČAĐAVICA

HR2610010051705816064

ČAGLIN

HR7510010051706016069

ČAKOVEC

HR2710010051706116067

ČAVLE

HR8210010051706316061

ČAZMA

HR2310010051706416063

ČEMINAC

HR3410010051706516066

ČEPIN

HR8310010051706616064

DARDA

HR6710010051706716068

DARUVAR

HR8410010051706816060

DAVOR

HR0610010051760316068

DEKANOVEC

HR4110010051706916065

DELNICE

HR2010010051707016062

DESINIĆ

HR4210010051707116061

DEŽANOVAC

HR8010010051707216063

DICMO

HR4310010051707416064

DOBRINJ

HR2710010051707516068

DOMAŠINEC

HR8210010051707816069

DONJA DUBRAVA

HR7110010051757616067

DONJA MOTIČINA

HR3410010051707916067

DONJA STUBICA

HR5610010051708016066

DONJA VOĆA

HR0810010051708116064

DONJI ANDRIJEVCI

HR8910010051708216068

DONJI KRALJEVEC

HR0910010051708316060

DONJI KUKURUZARI

HR6310010051708416065

DONJI LAPAC

HR9610010051708616067

DONJI MIHOLJAC

HR9210010051708916063

DONJI VIDOVEC

HR5710010051756816069

DRAGALIĆ

HR4910010051709016068

DRAGANIĆ

HR6610010051709116060

DRAŽ

HR2310010051709216065

DRENOVCI

HR5610010051709416067

DRENJE

HR8910010051709516062

DRNIŠ

HR1410010051709616061

DRNJE

HR5210010051709716063

DUBRAVA

HR8210010051754916068

DUBRAVICA

HR3110010051759816068

DUBROVAČKO PRIMORJE

HR6310010051709816066

DUBROVNIK

HR1510010051709916064

DUGA RESA

HR9110010051710016061

DUGI RAT

HR3210010051710116063

DUGO SELO

HR6410010051758516062

DUGOPOLJE

HR4310010051710216066

DVOR

HR9210010051710316064

ĐAKOVO

HR7610010051710416068

ĐELEKOVEC

HR9310010051710516060

ĐULOVAC

HR5010010051710616065

ĐURĐENOVAC

HR3410010051710716069

ĐURĐEVAC

HR8310010051710816067

ĐURMANEC

HR8410010051711016063

ERDUT

HR9510010051711116066

ERNESTINOVO

HR3110010051711316068

ERVENIK

HR4810010051711416060

FARKAŠEVAC

HR7710010051761916066

FAŽANA – FASANA

HR0510010051711516065

FERDINANDOVAC

HR8610010051711616069

FERIČANCI

HR7010010051762916068

FUNTANA – FONTANE

HR3810010051711716067

FUŽINE

HR8010010051757116064

GALOVAC

HR7110010051711816062

GARČIN

HR9310010051711916061

GAREŠNICA

HR0710010051712016064

GENERALSKI STOL

HR8810010051712116068

GLINA

HR0810010051712216060

GOLA

HR6210010051712316065

GORIČAN

HR4610010051712416069

GORJANI

HR6610010051761816063

GORNJA RIJEKA

HR9510010051712516067

GORNJA STUBICA

HR0910010051756916067

GORNJA VRBA

HR5310010051712716061

GORNJI BOGIĆEVCI

HR0510010051712916066

GORNJI KNEGINEC

HR2310010051760416060

GORNJI MIHALJEVEC

HR6510010051713016060

GOSPIĆ

HR2210010051713116065

GRAČAC

HR0610010051713216069

GRAČIŠĆE

HR8810010051713416062

GRADAC

HR1310010051713516061

GRADEC

HR5110010051713616063

GRADINA

HR6210010051713716066

GRADIŠTE

HR1410010051713816064

GROŽNJAN – GRISIGNANA

HR9510010051713916068

GRUBIŠNO POLJE

HR6310010051714016069

GUNDINCI

HR1510010051714116067

GUNJA

HR7810010051751016061

GVOZD

HR1110010051714416063

HERCEGOVAC

HR2210010051714516066

HLEBINE

HR7110010051714616064

HRAŠĆINA

HR7210010051714816060

HRVACE

HR2910010051714916065

HRVATSKA DUBICA

HR0810010051715016062

HRVATSKA KOSTAJNICA

HR6810010051715216063

HUM NA SUTLI

HR7910010051715316066

HVAR

HR3110010051715416064

ILOK

HR1510010051715516068

IMOTSKI

HR3210010051715616060

IVANEC

HR7010010051715816069

IVANIĆ-GRAD

HR2210010051715916067

IVANKOVO

HR9310010051716116064

IVANSKA

HR6810010051760916061

JAGODNJAK

HR9410010051716316060

JAKOVLJE

HR5110010051716416065

JAKŠIĆ

HR3510010051716516069

JALŽABET

HR4810010051759916060

JANJINA

HR8410010051716616067

JARMINA

HR2010010051716716062

JASENICE

HR4210010051716816061

JASENOVAC

HR8010010051716916063

JASTREBARSKO

HR3710010051717016068

JELENJE

HR5410010051717116060

JELSA

HR3510010051755216062

JESENJE

HR1110010051717216065

JOSIPDOL

HR9210010051717316069

KALI

HR1610010051755916065

KALINOVAC

HR9210010051756016062

KALNIK

HR3010010051762316067

KAMANJE

HR7710010051717516062

KANFANAR

HR0210010051717616061

KAPELA

HR4010010051717716063

KAPTOL

HR5110010051717816066

KARLOBAG

HR0310010051717916064

KARLOVAC

HR9510010051759616066

KAROJBA

HR6810010051718016065

KASTAV

HR5210010051718116069

KAŠTELA

HR4710010051759716064

KAŠTELIR – LABINCI – CASTELLIERE –
S. DOMENICA

HR3710010051718316062

KIJEVO

HR5910010051718416061

KISTANJE

HR9710010051718516063

KLAKAR

HR1110010051718616066

KLANA

HR6010010051718716064

KLANJEC

HR6110010051718916060

KLENOVNIK

HR6110010051719016067

KLINČA SELO

HR1910010051719216061

KLIS

HR5710010051719316063

KLOŠTAR IVANIĆ

HR6810010051719416066

KLOŠTAR PODRAVSKI

HR2010010051719516064

KNEŽEVI VINOGRADI

HR0410010051719616068

KNIN

HR7810010051762216069

KOLAN

HR2110010051719716060

KOMIŽA

HR7510010051719816065

KONAVLE

HR5910010051719916069

KONČANICA

HR9210010051720016064

KONJŠČINA

HR7610010051720116068

KOPRIVNICA

HR9310010051720216060

KOPRIVNIČKI BREGI

HR5010010051720316065

KOPRIVNIČKI IVANEC

HR3410010051720416069

KORČULA

HR7810010051753816063

KOSTRENA

HR8310010051720516067

KOŠKA

HR1910010051720616062

KOTORIBA

HR7910010051720816063

KRALJEVEC NA SUTLI

HR9010010051720916066

KRALJEVICA

HR1010010051721116065

KRAPINA

HR9110010051721216069

KRAPINSKE TOPLICE

HR4910010051753316065

KRAŠIĆ

HR9710010051754516061

KRAVARSKO

HR4310010051721316067

KRIŽ

HR7610010051721416062

KRIŽEVCI

HR9810010051721516061

KRK

HR3910010051721616063

KRNJAK

HR5010010051721716066

KRŠAN

HR6410010051757216068

KUKLJICA

HR8310010051721916068

KULA NORINSKA

HR5710010051755316061

KUMROVEC

HR5110010051722016069

KUTINA

HR0310010051722116067

KUTJEVO

HR3610010051722216062

LABIN

HR5810010051722316061

LANIŠĆE

HR1010010051722516066

LASINJA

HR5910010051722616064

LASTOVO

HR8610010051758616061

LEĆEVICA

HR4310010051722716068

LEGRAD

HR6010010051722816060

LEKENIK

HR1710010051722916065

LEPOGLAVA

HR9310010051723016062

LEVANJSKA VAROŠ

HR1810010051723116061

LIPIK

HR5610010051723216063

LIPOVLJANI

HR1910010051723416064

LIŠANE OSTROVIČKE

HR0310010051723516068

LIŽNJAN – LISIGNANO

HR2010010051723616060

LOBOR

HR7410010051723716065

LOKVE

HR2710010051758716063

LOKVIČIĆI

HR6310010051762416062

LOPAR

HR1010010051723916067

LOVAS

HR3210010051724016066

LOVINAC

HR6510010051724216068

LOVRAN

HR8210010051724316060

LOVREĆ

HR3910010051724416065

LUDBREG

HR9810010051754816064

LUKA

HR2310010051724516069

LUKAČ

HR5910010051760016063

LUMBARDA

HR7210010051724616067

LUPOGLAV

HR0810010051724716062

LJUBEŠĆICA

HR3010010051724816061

MAČE

HR2910010051757816061

MAGADENOVAC

HR0910010051755516066

MAJUR

HR6810010051724916063

MAKARSKA

HR2510010051725016068

MALA SUBOTICA

HR4210010051725116060

MALI BUKOVEC

HR9610010051725216065

MALI LOŠINJ

HR8010010051725316069

MALINSKA – DUBAŠNICA

HR3210010051725416067

MARČANA

HR8710010051725616061

MARIJA BISTRICA

HR8910010051753916066

MARIJA GORICA

HR2810010051725716063

MARIJANCI

HR3910010051725816066

MARINA

HR7910010051761016064

MARKUŠICA

HR4710010051708516069

MARTIJANEC

HR8810010051725916064

MARTINSKA VES

HR5610010051726016065

MARUŠEVEC

HR4010010051726116069

MATULJI

HR2510010051726316062

MEDULIN

HR4710010051726416061

METKOVIĆ

HR8510010051726516063

MIHOVLJAN

HR9610010051726616066

MIKLEUŠ

HR4810010051726716064

MILNA

HR3210010051726816068

MLJET

HR4910010051727016067

MOLVE

HR4510010051727316063

MOŠČENIČKA DRAGA

HR5610010051727416066

MOTOVUN – MONTONA

HR0810010051727516064

MRKOPALJ

HR3210010051708716062

MUĆ

HR8910010051727616068

MURSKO SREDIŠĆE

HR2810010051761716061

MURTER – KORNATI

HR6310010051727816065

NAŠICE

HR4710010051727916069

NEDELIŠĆE

HR8010010051761216060

NEGOSLAVCI

HR6410010051728016061

NEREŽIŠĆA

HR0510010051728116063

NETRETIĆ

HR7510010051729516065

NIJEMCI

HR1610010051728216066

NIN

HR6510010051728316064

NOVA BUKOVICA

HR4910010051728416068

NOVA GRADIŠKA

HR6610010051728516060

NOVA KAPELA

HR0710010051728716069

NOVA RAČA

HR5610010051728816067

NOVALJA

HR9510010051755416063

NOVI GOLUBOVEC

HR8910010051728916062

NOVI MAROF

HR5710010051729016063

NOVI VINODOLSKI

HR4010010051753716061

NOVIGRAD

HR6810010051729116066

NOVIGRAD – CITTANOVA

HR2010010051729216064

NOVIGRAD PODRAVSKI

HR1710010051756116061

NOVO VIRJE

HR0410010051729316068

NOVSKA

HR2110010051729416060

NUŠTAR

HR5910010051729616069

OBROVAC

HR1110010051729716067

OGULIN

HR3810010051758816066

OKRUG

HR6610010051729916061

OKUČANI

HR3910010051730016069

OMIŠ

HR8810010051730116067

OMIŠALJ

HR2410010051730216062

OPATIJA

HR4610010051730316061

OPRISAVCI

HR8410010051730416063

OPRTALJ – PORTOLE

HR4710010051730616064

OPUZEN

HR3110010051730716068

ORAHOVICA

HR4810010051730816060

OREBIĆ

HR7710010051760516065

OREHOVICA

HR0510010051730916065

ORIOVAC

HR9010010051754216069

ORLE

HR0610010051731116061

OROSLAVJE

HR4410010051731216063

OSIJEK

HR5510010051731316066

OTOČAC

HR0710010051731416064

OTOK (Sinj)

HR8210010051753516067

OTOK (Vinkovci)

HR8810010051731516068

OZALJ

HR0810010051731616060

PAG

HR6210010051731716065

PAKOŠTANE

HR4610010051731816069

PAKRAC

HR2010010051732016066

PAŠMAN

HR6910010051732116064

PAZIN

HR7010010051732316060

PERUŠIĆ

HR2710010051732416065

PETERANEC

HR1110010051732516069

PETLOVAC

HR6010010051732616067

PETRIJANEC

HR9310010051732716062

PETRIJEVCI

HR1810010051732816061

PETRINJA

HR5610010051732916063

PETROVSKO

HR1310010051733016068

PIĆAN

HR4110010051758116060

PIROVAC

HR3010010051733116060

PISAROVINA

HR8410010051733216065

PITOMAČA

HR6810010051733316069

PLAŠKI

HR2010010051733416067

PLETERNICA

HR9410010051745516067

PLITVIČKA JEZERA

HR5310010051733516062

PLOČE

HR1610010051733716063

PODBABLJE

HR2710010051733816066

PODCRKAVLJE

HR7610010051733916064

PODGORA

HR4410010051734016065

PODGORAČ

HR8210010051727116062

PODRAVSKA MOSLAVINA

HR0610010051761616062

PODRAVSKE SESVETE

HR2810010051734116069

PODSTRANA

HR7710010051734216067

PODTUREN

HR1310010051734316062

POJEZERJE

HR7510010051754416062

POKUPSKO

HR3510010051734416061

POLAČA

HR7310010051734516063

POLIČNIK

HR8410010051734616066

POPOVAC

HR3610010051734716064

POPOVAČA

HR2010010051734816068

POREČ – PARENZO

HR3710010051734916060

POSEDARJE

HR3710010051735016067

POSTIRA

HR8110010051757316060

POVLJANA

HR7010010051735116062

POŽEGA

HR9210010051735216061

PREGRADA

HR4410010051735416066

PREKO

HR9310010051735516064

PRELOG

HR7710010051735616068

PRESEKA

HR8710010051758916064

PRGOMET

HR4010010051762016060

PRIBISLAVEC

HR5510010051759016065

PRIMORSKI DOLAC

HR9410010051735716060

PRIMOŠTEN

HR7910010051758316069

PRIVLAKA (Vukovar)

HR3810010051757416065

PRIVLAKA (Zadar)

HR5410010051708816061

PROLOŽAC

HR4410010051729816062

PROMINA

HR5110010051735816065

PUČIŠĆA

HR3510010051735916069

PULA – POLA

HR5210010051736016061

PUNAT

HR9010010051736116063

PUNITOVCI

HR0410010051736216066

PUŠĆA

HR5310010051736316064

RAB

HR3710010051736416068

RADOBOJ

HR1810010051753616062

RAKOVEC

HR5410010051736516060

RAKOVICA

HR1110010051736616065

RASINJA

HR4410010051736816067

RAŠA

HR7710010051736916062

RAVNA GORA

HR5610010051737116066

RAŽANAC

HR0810010051737216064

REŠETARI

HR5810010051755616064

RIBNIK

HR8910010051737316068

RIJEKA

HR9510010051758216065

ROGOZNICA

HR0910010051737416060

ROVINJ – ROVIGNO

HR6310010051737516065

ROVIŠĆE

HR4710010051737616069

RUGVICA

HR3910010051759116069

RUNOVIĆI

HR9610010051737716067

RUŽIĆ

HR3210010051737816062

SABORSKO

HR5410010051737916061

SALI

HR6510010051738016064

SAMOBOR

HR4910010051738116068

SATNICA ĐAKOVAČKA

HR6610010051738216060

SEGET

HR2310010051738316065

SELCA

HR5610010051738516067

SELNICA

HR8910010051738616062

SEMELJCI

HR1410010051738716061

SENJ

HR5510010051756216063

SEVERIN

HR5210010051738816063

SIBINJ

HR3110010051757016066

SIKIREVCI

HR6310010051738916066

SINJ

HR2610010051739016060

SIRAČ

HR8010010051739116065

SISAK

HR1610010051739316067

SKRAD

HR4910010051739416062

SKRADIN

HR7110010051739516061

SLATINA

HR1210010051739616063

SLAVONSKI BROD

HR2310010051739716066

SLAVONSKI ŠAMAC

HR5610010051739916068

SLIVNO

HR5110010051740016068

SLUNJ

HR2510010051740216065

SMOKVICA

HR9110010051740516062

SOKOLOVAC

HR1610010051740616061

SOLIN

HR5410010051740716063

SOPJE

HR1710010051740916064

SPLIT

HR8210010051741016065

SRAČINEC

HR6610010051741116069

STANKOVCI

HR1810010051741216067

STARA GRADIŠKA

HR5110010051741316062

STARI GRAD

HR7310010051741416061

STARI JANKOVCI

HR1410010051741516063

STARI MIKANOVCI

HR2510010051741616066

STARIGRAD

HR5810010051741816068

STARO PETROVO SELO

HR7510010051741916060

STON

HR6110010051760616069

STRAHONINEC

HR1110010051742116062

STRIZIVOJNA

HR3310010051742216061

STUBIČKE TOPLICE

HR0210010051755116067

STUPNIK

HR7110010051742316063

SUĆURAJ

HR8210010051742416066

SUHOPOLJE

HR3410010051742516064

SUKOŠAN

HR1810010051742616068

SUNJA

HR3510010051742716060

SUPETAR

HR8810010051759216067

SUTIVAN

HR1310010051760716067

SVETA MARIJA

HR4210010051743216066

SVETA NEDELJA (Labin)

HR4910010051743616065

SVETA NEDELJA (Samobor)

HR3310010051743716069

SVETI ĐURĐ

HR8910010051742816065

SVETI FILIP I JAKOV

HR8210010051743816067

SVETI ILIJA

HR7310010051742916069

SVETI IVAN ZELINA

HR1810010051743916062

SVETI IVAN ŽABNO

HR8310010051744016063

SVETI JURAJ NA BREGU

HR9010010051743016061

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

HR3110010051743116063

SVETI LOVREČ

HR9410010051744116066

SVETI MARTIN NA MURI

HR4610010051744216064

SVETI PETAR OREHOVEC

HR9110010051743316064

SVETI PETAR U ŠUMI

HR9210010051743516060

SVETVINČENAT

HR1810010051756416064

ŠANDROVAC

HR4610010051760816062

ŠENKOVEC

HR3010010051744316068

ŠESTANOVAC

HR4710010051744416060

ŠIBENIK

HR0410010051744516065

ŠKABRNJA

HR2110010051761416069

ŠODOLOVCI

HR3710010051744716067

ŠOLTA

HR9210010051744916061

ŠPIŠIĆ BUKOVICA

HR0610010051745016064

ŠTEFANJE

HR8610010051762816064

ŠTITAR

HR0710010051745216060

ŠTRIGOVA

HR8710010051763116067

TAR – VABRIGA – TORRE – ABREGA

HR6110010051745316065

TINJAN

HR4510010051745416069

TISNO

HR2210010051757516069

TKON

HR3010010051745616062

TOMPOJEVCI

HR5210010051745716061

TOPUSKO

HR9010010051745816063

TORDINCI

HR4210010051755716068

TOUNJ

HR0410010051745916066

TOVARNIK

HR2610010051762616063

TRIBUNJ

HR6410010051746016060

TRILJ

HR2110010051746116065

TRNAVA

HR0510010051746216069

TRNOVEC BARTOLOVEČKI

HR5410010051746316067

TROGIR

HR7010010051760116066

TRPANJ

HR8710010051746416062

TRPINJA

HR2410010051759316062

TUČEPI

HR5010010051746616063

TUHELJ

HR6110010051746716066

UDBINA

HR1310010051746816064

UMAG – UMAGO

HR9410010051746916068

UNEŠIĆ

HR1410010051747116067

VALPOVO

HR4710010051747216062

VARAŽDIN

HR6910010051747316061

VARAŽDINSKE TOPLICE

HR1010010051747416063

VELA LUKA

HR2110010051747516066

VELIKA

HR0910010051754116065

VELIKA GORICA

HR7010010051747616064

VELIKA KOPANICA

HR5410010051747716068

VELIKA LUDINA

HR7110010051747816060

VELIKA PISANICA

HR0210010051756516068

VELIKA TRNOVITICA

HR5910010051755816060

VELIKI BUKOVEC

HR0710010051748016062

VELIKI GRĐEVAC

HR2910010051748116061

VELIKO TRGOVIŠĆE

HR7810010051748316066

VELIKO TROJSTVO

HR3010010051748416064

VIDOVEC

HR1410010051748516068

VILJEVO

HR3110010051748616060

VINICA

HR8510010051748716065

VINKOVCI

HR6910010051748816069

VINODOLSKA OPĆINA

HR2110010051748916067

VIR

HR4310010051749016066

VIRJE

HR9210010051749116064

VIROVITICA

HR7610010051749216068

VIS

HR9310010051749316060

VISOKO

HR5010010051749416065

VIŠKOVCI

HR3410010051749516069

VIŠKOVO

HR1910010051749716062

VIŠNJAN – VISIGNANO

HR4110010051749816061

VIŽINADA – VISINADA

HR6710010051757916063

VLADISLAVCI

HR7910010051749916063

VOĆIN

HR6310010051750016067

VODICE

HR2110010051750216061

VODNJAN – DIGNANO

HR3110010051758416067

VOĐINCI

HR5910010051750316063

VOJNIĆ

HR7010010051750416066

VRATIŠINEC

HR2210010051750516064

VRBANJA

HR0610010051750616068

VRBJE

HR2310010051750716060

VRBNIK

HR7710010051750816065

VRBOVEC

HR6110010051750916069

VRBOVSKO

HR1910010051751116063

VRGORAC

HR3010010051751216066

VRHOVINE

HR7910010051751316064

VRLIKA

HR6310010051751416068

VRPOLJE

HR3710010051751616065

VRSAR – ORSERA

HR8510010051762516061

VRSI

HR2110010051751716069

VUKA

HR7010010051751816067

VUKOVAR

HR0610010051751916062

ZABOK

HR7110010051752016063

ZADAR

HR8410010051759516063

ZADVARJE

HR8210010051752116066

ZAGORSKA SELA

HR5510010051713316067

ZAGREB

HR3410010051752216064

ZAGVOZD

HR4210010051754316067

ZAPREŠIĆ

HR1810010051752316068

ZAŽABLJE

HR3510010051752416060

ZDENCI

HR8910010051752516065

ZEMUNIK DONJI

HR7310010051752616069

ZLATAR

HR2510010051752716067

ZLATAR BISTRICA

HR5810010051752816062

ZMIJAVCI

HR1910010051756616060

ZRINSKI TOPOLOVAC

HR9110010051753016064

ŽAKANJE

HR7510010051753116068

ŽMINJ

HR5210010051754016060

ŽUMBERAK

HR2210010051760216064

ŽUPA DUBROVAČKA

HR3310010051753416069

ŽUPANJA

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice