Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Prijava poreza na dobit za 2019. godinu - uputa

Datum objave: 25.05.2020, Klasa: 410-01/20-01/1223, Porezna uprava

​Uputa o sastavljanju i podnošenju porezne pri​jave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2017. godinu​ (dalje u tekstu: Uputa za 2017. link), Klasa: 410-01/18-01/312, Ur.broj: 513-07-21-01/18-1 od 23. travnja 2018. godine, te Uputa o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2018. godinu​ (dalje u tekstu: Uputa za 2018. link), KLASA: 410-23/19-16/1 URBROJ: 513-07-21-01-19-1 od 2. svibnja 2019. primjenjuje se na odgovarajući i prilagođen način u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2019. godinu, uvažavajući izmjene propisa koje su stupile na snagu tijekom 2019. i 2020. godine. Stoga, u nastavku, po rednim brojevima Obrasca PD, navodimo izmjene koje se u odnosu na navedene Upute primjenjuju u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2019. godinu.

I. Propisi na temelju kojih se sastavlja porezna prijava Puni naziv određenih propisa na temelju kojih se, između ostalih, sastavlja prijava poreza na dobit, a koji su izmijenjeni: - Zakon o porezu na dobit (Narodne novine, broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14,  ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice