Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Popis - inventuru treba obaviti na dan 31. prosinca 2018. godine

Datum objave: 06.11.2018, misljenja.hr

Još uvijek nemate pretplatu na MIŠLJENJA.hr? Pretplatite se na idućih 12 mjeseci po cijeni već od 33,33 kn mjesečno, više pogledajte klikom miša ovdje!


Obvezno provođenje popisa (inventure) za poduzetnike propisuju Zakon o računovodstvu i Opći porezni zakon. Za poduzetnike i odgovornu osobu kod poduzetnika koji ne obave inventuru, odnosno koji ne popišu imovinu i obveze propisana je novčana kazna.
Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija propisuje tu obvezu za neprofitne organizacije.


Predmet inventure je ukupna imovina i obveze, odnosno ukupna aktiva i obveze, što znači da popisati treba: dugotrajnu nematerijalnu imovinu, dugotrajnu materijalnu imovinu, dugotrajnu i kratkotrajnu financijsku imovinu, dugotrajna i kratkotrajna potraživanja, zalihe, novac na računima u banci i u blagajni, te dugoročne i kratkoročne obveze.

Nakon obavljene inventure, potrebno je podatke obraditi i evidentirati inventurne razlike. Kao inventurne razlike mogu se pojaviti viškovi i manjkovi.
Na utvrđeni inventurni višak PDV se ne obračunava.

Kada se kao inventurna razlika pojavi manjak, tada odgovorna osoba treba donijeti odluku o utvrđenom manjku, odnosno odluku o tome hoće li se za utvrđeni manjak teretiti odgovorna osoba ili će se za manjak teretiti pravna osoba, odnosno fizička osoba.
Kada je riječ o manjkovima, tada je potrebno utvrditi kada može biti riječi o porezno priznatom trošku s osnove manjka, odnosno kada je riječ o porezno nepriznatom trošku.
Naime, ako je manjak utvrđen do visine koje su propisane odlukama Hrvatske gospodarske komore odnosno Hrvatske obrtničke komore, tada je riječ o porezno priznatom rashodu na koji se PDV ne zaračunava. Međutim, ako je manjak utvrđen u visini iznad visine koje su propisane navedenim odlukama, tada je riječ o manjku na koji je potrebno zaračunati PDV. Osim PDV-a, ako se za takav manjak donese odluka da će isti teretiti trgovačko društvo odnosno obrt, tada je riječ o porezno nepriznatom rashodu za koji je potrebno ukupno s PDV-om povećati osnovicu poreza na dobit, odnosno osnovicu poreza na dohodak (u Knjizi primitaka i izdataka je potrebno evidentirati primitak u naravi). Ako se pak za manjak utvrdi odgovornost određene fizičke osobe, tada se za takav manjak tereti odgovorna osoba pa se može reći da je u tom slučaju manjak izjednačen s prodajom (izdaje se račun na ime odgovorne osobe, kojeg je ista obvezna platiti).

  • Više o tome niže u "Može Vas zanimati" ali samo za pretplatnike.

enlightenedNe zaboravite pogledati povezane članke, detaljnije klikom miša ovdje.

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice