Mišljenja.hr

Manjak zbog proteka roka trajanja

Datum objave: 26.04.2000., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-19/00-01/256

U skladu s odredbama članka 2. stavak 1. točka 2. Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 47/95., 164/98. i 105/99.) vlastita potrošnja je predmet oporezivanja. Utvrđivanje vlastite potrošnje propisano je člankom 25. Pravilnika o PDV-u. U skladu sa stavkom 2. ovoga članka vlastitom potrošnjom koja podliježe oporezivanju smatraju se manjkovi dobara za koje se ne tereti odgovorna osoba poreznog obveznika, osim kala, rastepa, kvara i loma, a najviše do visine utvrđene ..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak

Može vas zanimati