Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Naplata primitaka ostvarenih na temelju pruženih usluga u domaćinstvu (iznajmljivanje stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova)

Datum objave: 17.11.2017, Klasa: 410-01/17-01/2269, Porezna uprava

Zaprimili smo upit Porezne obveznice A, vezan za naplatu ostvarenih primitaka od građana na temelju pruženih usluga u domaćinstvu poreznog obveznika koji ostvaruje dohodak po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova pri čemu dohodak i porez na dohodak utvrđuje i plaća u paušalnom iznosu sukladno članku 57. stavku 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 115/16.; dalje u tekstu: Zakon). Prema članku 86. Zakona, tijela državne uprave i pravosudna tijela i druga državna tijela, tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici – pravne i fizičke osobe, obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak te isplate primitaka koji se ne smatraju dohotkom, odnosno na koje se ne plaća porez na dohodak fizičkim osobama na njihov žiroračun kod banke, a iznimno na njihov tekući račun sukladno posebnim propisima te u gotovom novcu na propisan način. Člankom 92. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 10/17.) propisane su iznimke od članka 86. Zakona kada se primici mogu isplaćivati fizičkim osobama na tekući račun sukladno stavku 2. i u gotovom novcu sukladno stavku 3. toga članka. Međutim, fizičke osobe koje ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice