Na vaš upit o načinu naplate upravne pristojbe za spise i radnje za čije je izdavanje propisana posebna pristojba u nastavku odgovaramo. U svom upitu navodite da se primjerice kod izdavanja putovnica naplaćuje na zahtjev upravna pristojba prema Tar.br. 1. Tarife uz Zakon o upravnim pristojbama, a nakon udovoljavanja zahtjevu i upravna pristojba prema Tar. br. 7. do 18. Tarife uz Zakon o upravnim pristojbama. Nadalje u dopisu navodite da se između pojedinih ustrojstvenih jedinica Ministarstva postavilo pitanje osnovanosti takvog postupanja. Člankom 3. stavak 1. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine br. 8/96., 77/96., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04. i 114/04.) propisano je da pristojbena obveza nastaje u trenutku predaje zahtjeva za izdavanje rješenja ili druge isprave, odnosno u trenutku podnošenja podneska. Prema stavku 2. članica 3. Zakona za spise i radnje iz pojedinih upravnih oblasti za čije je izdavanje ili obavljanje Tarifom upravnih pristojbi propisana posebna pristojba, pristojbena obveza nastaje u trenutku udovoljavanja zahtjevu pristojbenog obveznika, dok prema stavku 3. Članka 3. Zakona ako zahtjevu pristojbenog obveznika ne bude udovoljeno za spise i radnje primjenjuje se Tarifa općih upravnih pristojbi. Člankom 4. Zakona o upravnim pristojbama propisano je ...