Mišljenja.hr

Korištenje bonusa ili kredita iz ranije plaćene više cijene pretplate

Datum objave: 07.06.2024.

Iako su naše iskazane cijene u trenutku narudžbe i plaćanja konačne cijene u trenutku kupnje i do isteka pretplate, odlučili smo da snižavanjem cijene pretplate naši postojeći pretplatnici koji su ranije platili više cijene neće biti oštećeni.

Ako je u trenutku plaćanja pretplate bila iskazana viša cijena pretplate i ako je za pretplatu ranije plaćeno više, neiskorišten iznos pretplate (preostali kredit ili bonus) koji je viši od iznosa na narudžbi može se iskoristiti kao dodatni popust ako narudžba nije s minus predznakom.

Slučaj I.

Npr. pretplatnik koji je platio pretplatu 165,90 eura u siječnju 2024. godine te mu je pretplata produljena (ili novom pretplatniku traje do 12. siječnja 2025.) na dan 7. lipnja 2025. ima u „Moj račun - Pretplata“ slijedeće stanje:

Npr. u trenutku dokupa pretplata s (trenutnim) popustom pretplata iznosi 126,00 eura, ako se potvrdi „DOKUPI/OBNOVI“ prikazuje se slijedeće:

Odabirom SVE BZ za jednog korisnika:

Košarica:

Potvrdom na „KUPI“ slijedi proces narudžbe kojom se produljuje pretplata za idućih 12 mjeseci za samo razliku u cijeni koštanja pretplate za 26,46 eura.

Dalje je potrebno samo završiti narudžbu i obaviti plaćanje.

Slučaj II.

Narudžbenica se ne može oblikovati sve dok je s minus predznakom.

Npr. ako je u veljači plaćena pretplata 248,88 eura, na dan 7. lipnja 2025. ima u „Moj račun - Pretplata“ slijedeće stanje:

Potvrdom na „KUPI“ slijedio bi proces narudžbe kojom bi se željelo produljiti pretplatu na idućih 12 mjeseci.

Budući da je trenutna cijena pretplate 126,00 eura, a preostali iznos pretplate je 167,04 eura potvrdom na „DOKUPI/OBNOVI“:

U košarici se prikazuje slijedeće:

Narudžbenica je s minus predznakom (-41,04) i trenutno nije moguće obavljati ovaj dokup. Dokup bi bio moguć da se poveća broj korisnika, u suprotnom treba pričekati protek potrebnog perioda za smanjenje preostalog iznosa pretplate. Nakon proteka potrebnog perioda za smanjenje preostalog iznosa pretplate postupa se kako je opisano u Slučaj I.

 

 

 

« Povratak

Može vas zanimati