Gospodin L. obratio nam se s pitanjem da li su strojevi i oprema koje je uvezao kao hrvatski branitelj njegova osobna imovina ili imovina njegovoga poduzeća te treba li u prometnim knjižicama biti navedeno njegovo ime ili ime poduzeća, na koje odgovaramo u nastavku. Prema odredbi čl. 47., st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 94/01.), propisana su carinska i porezna oslobođenja pri uvozu ili kupnji strojeva i opreme za obavljanje gospodarske djelatnosti, odnosno samostalne profesionalne djelatnosti ili radi ulog u trgovačko društvo u kojem su bračni drug, punoljetna djeca i roditelji poginulog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatski branitelji većinski vlasnici, u skladu s posebnim propisima. Naputkom Ministarstva financija - pismo kl. 413-04/01-05/283 od 27. studenoga 2001., dana su pojašnjenja o postupku ostvarivanja olakšica. Prema odredbama čl. 47. Zakona i t. 12. navedenog Naputka, korisnik olakšice je fizička osoba, koja strojeve i opremu rabi za obavljanje samostalne djelatnosti ili uloga u trgovačko društvo, a u izreci rješenja se navodi oblik djelatnosti ili trgovačko društvo putem kojega se olakšica koristi. Prema tome uvjet da bi se mogle ...